ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ , 
ਹਰ ਵੇਲੇ  ਸਿਮਰਨ

#waheguru_ji_ka_khalsa_waheguru_ji_ki_fateh_jio #waheguru #satsriakal #satnamwaheguruੴ #satnamwaheguru #amritsar #amritsardiaries #amritsariyestyle #amritsari #darbarsahib #dailyquotes #dailymotivation #harmandirsahib #prayer #prayers #worship #divine #quotes #quoteoftheday #aforamritsar #hjscreations

ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ,
ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ

#waheguru_ji_ka_khalsa_waheguru_ji_ki_fateh_jio #waheguru #satsriakal #satnamwaheguruੴ #satnamwaheguru #amritsar #amritsardiaries #amritsariyestyle #amritsari #darbarsahib #dailyquotes #dailymotivation #harmandirsahib #prayer #prayers #worship #divine #quotes #quoteoftheday #aforamritsar #hjscreations

87 2

You might interested in