تزریق ژل لب 💋
استفاده از بهترین برند هیالورونیک اسید دنیا
پرنسس اتریش، ژوویدرم فرانسه
🔺
برای فرم دهی و زیبایی لب..
.
دکتر پریسازندی
٠٢١٨٨۶٧١۴٧۶ و ٠٢١٨٨٧٩۵۶١٩
.
.
تهران خیابان گاندی جنوبی جنب بیمارستان گاندی نبش کوچه ترابنده پلاک 128 واحد 16
.
#کلینیک #پوست #پوست_مو #مو #زیبایی_پوست #پزشکي #تهران #دکتر #گاندی #لب #برجستگی #ماسک_صورت #بوتاکس #بوتاکس_دیسپورت #خط_اخم #ميكرودرم #تزریق_ژل #تزریق_فیلر #دکترپریسازندی #venusviva #hifu #tehran #skin #dysport #juviderm

225 5

You might interested in

•the best season • ✨🎄✨ {Ahhhh...la stagione delle cene ogni sera!!!! 😍🦃🍖🍝🐟 Non per niente la mia preferita!!! 😜😜😜😂 Voi amate di più fare cenette a casa o uscire? Magari con un buon #nottedisanmartino @famiglia_olivini?!! 😍😍😍😍😍🍷🍷🍷🍷✨✨}
.
.
.
E.......amiche!!! Finalmente tirata fuori la tombola napoletana comprata a Napoli!!! 🎉🎉🎉😜🌶 La vedete lì dietro?? ...è già pronta per la stagione delle grandi sfide!!!
FUN FACT: La smorfia napoletana è una sorta di "dizionario" in cui a ciascun vocabolo (persona, oggetto, azione, situazione, ecc.) corrisponde un numero. L'origine del termine è incerta, ma la spiegazione più frequente è che sia legata al nome di Morfeo, il dio del sonno nell'antica Grecia, in quanto è d'uso tradurre in "giocata" la descrizione di un sogno. .
.
.
#laiaia_official
#mdc

•the  best  season • ✨🎄✨ {Ahhhh...la stagione delle cene ogni sera!!!! 😍🦃🍖🍝🐟 Non per niente la mia preferita!!! 😜😜😜😂 Voi amate di più fare cenette a casa o uscire? Magari con un buon #nottedisanmartino @famiglia_olivini?!! 😍😍😍😍😍🍷🍷🍷🍷✨✨}
.
.
.
E.......amiche!!! Finalmente tirata fuori la tombola napoletana comprata a Napoli!!! 🎉🎉🎉😜🌶 La vedete lì dietro?? ...è già pronta per la stagione delle grandi sfide!!!
FUN FACT: La smorfia napoletana è una sorta di "dizionario" in cui a ciascun vocabolo (persona, oggetto, azione, situazione, ecc.) corrisponde un numero. L'origine del termine è incerta, ma la spiegazione più frequente è che sia legata al nome di Morfeo, il dio del sonno nell'antica Grecia, in quanto è d'uso tradurre in "giocata" la descrizione di un sogno. .
.
.
#laiaia_official
#mdc
315 8 36 minutes ago

𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑤h𝑦 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡h 𝑚𝑒 𝑡h𝑒𝑛 𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑦 𝑡h𝑎𝑡 𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒
𝑊𝑖𝑙𝑙 𝑤𝑒 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡h𝑒𝑟? 𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤, 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠𝑙𝑦
𝐵𝑢𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑒 / 𝑖𝑓 𝑛𝑜𝑡 𝑦𝑜𝑢, 𝐼 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑜𝑛𝑒 𝑡h𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑒

#happytime #myhusband #myking #mylove #party #smile #goodday #goodtime #likeforlikes #blonde #happygirl #happyboy #polishgirl #polishboy 🎉🥰🌹

𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑤h𝑦 𝑦𝑜𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑦𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡h 𝑚𝑒 𝑡h𝑒𝑛  𝐼 𝑤𝑜𝑢𝑙𝑑 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑦 𝑡h𝑎𝑡 𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒 
𝑊𝑖𝑙𝑙 𝑤𝑒 𝑏𝑒 𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡h𝑒𝑟? 𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤, 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑢𝑠𝑙𝑦 
𝐵𝑢𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑒 / 𝑖𝑓 𝑛𝑜𝑡 𝑦𝑜𝑢, 𝐼 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑜𝑛𝑒 𝑡h𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑒

#happytime#myhusband#myking#mylove#party#smile#goodday#goodtime#likeforlikes#blonde#happygirl#happyboy#polishgirl#polishboy 🎉🥰🌹
287 8 2 hours ago

começando a comemoração dos 1.9 na casinha 💥 @dedgesp @moving_dedge .
.
.
.
.
.
.
.
.
#dedge #moving #party #eletronica #musicaelectronica #eletronic #eletronicmusic #techno #acid #partygirl

começando a comemoração dos 1.9 na casinha 💥 @dedgesp @moving_dedge .
.
.
.
.
.
.
.
.
#dedge #moving #party #eletronica #musicaelectronica #eletronic #eletronicmusic #techno #acid #partygirl
407 20 1 hour ago

Meu #tbt fora de hora com essas gatas pra dizer que chegou o fds migoxxx 💖🤪
.
.
.
.
.
#party #girls #neon #glowparty #neonparty #campinas

Meu #tbt fora de hora com essas gatas pra dizer que chegou o fds migoxxx 💖🤪
.
.
.
.
.
#party #girls #neon #glowparty #neonparty #campinas
111 13 3 hours ago

Næste weekend med hende her og pubcrawl ✨💛 #youandme #always #allblack #christmas #party #bestiegoals #odense

Næste weekend med hende her og pubcrawl ✨💛 #youandme #always #allblack #christmas #party #bestiegoals #odense
116 1 2 hours ago