More ali.ahmadi.6023 posts

@ali.ahmadi.6023 Profile picture

@ali.ahmadi.6023

قوی باش و نترس......
هرگاه بترسی، شکست می خوری.
ترس از تنگدستی، ترس از شکست، ترس از دست دادن!
ترس هیچ قدرتی برایت به جا نمی گذارد!
وقتی هراسانی، آنچه که از آن بیم داری را به سوی خود می کشانی…
آنقدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی…

زندگی یک مسابقه نیست،
بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را
باید لمس کرد؛
چشید،
و لذت برد…

#لذت_بردن_از_زندگی
#قوی_باش
#زندگی
#شادزیستن
#شاد_بودن_هنر_است
#شادی_رسالت_ماست
#شادی_ساختنی_است
#شادبودن_تنها_انتقامی_است_که_میتوان_اززندگی_گرفت
#علی_احمدی
#امیر_احمدی
#ali_ahmadi
#amir_ahmadi
#ali_ahmadi_6023
#aliahmadi6023
#love
#live
#happy
#art
#enjoy

قوی باش و نترس......
هرگاه بترسی، شکست می خوری.
ترس از تنگدستی، ترس از شکست، ترس از دست دادن!
ترس هیچ قدرتی برایت به جا نمی گذارد!
وقتی هراسانی، آنچه که از آن بیم داری را به سوی خود می کشانی…
آنقدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی…

زندگی یک مسابقه نیست،
بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را
باید لمس کرد؛
چشید،
و لذت برد…

#لذت_بردن_از_زندگی 
#قوی_باش 
#زندگی 
#شادزیستن 
#شاد_بودن_هنر_است 
#شادی_رسالت_ماست 
#شادی_ساختنی_است 
#شادبودن_تنها_انتقامی_است_که_میتوان_اززندگی_گرفت 
#علی_احمدی 
#امیر_احمدی 
#ali_ahmadi 
#amir_ahmadi 
#ali_ahmadi_6023 
#aliahmadi6023 
#love 
#live 
#happy 
#art 
#enjoy
50 0 6 September, 2019
@ali.ahmadi.6023 Profile picture

@ali.ahmadi.6023

خورشید زندگیمی داداشی

اونجایی که با مهربونی پای حرفام نشستی

و محکم گفتی غصه نخور،من هستم،

با عشقت به وجودم تابیدی ودستمو گرفتی

خیلی برام عزیزی

@emperor1366
#برادرانه
#برادر_جان
#امیر_احمدی
#علی_احمدی
#داداشی_جونم
#amir_ahmadi
#ali_ahmadi
#ali_ahmadi_6023
#aliahmadi6023
#جانان
#در_کنار_هم_هستیم

خورشید زندگیمی داداشی

اونجایی که با مهربونی پای حرفام نشستی

و محکم گفتی غصه نخور،من هستم،

با عشقت به وجودم تابیدی ودستمو گرفتی

خیلی برام عزیزی

@emperor1366 
#برادرانه 
#برادر_جان 
#امیر_احمدی 
#علی_احمدی 
#داداشی_جونم 
#amir_ahmadi 
#ali_ahmadi 
#ali_ahmadi_6023 
#aliahmadi6023 
#جانان 
#در_کنار_هم_هستیم
35 0 4 September, 2019