Singapore- Gardens By the Bay
I couldn’t forget that beautiful night 📸

Singapore- Gardens By the Bay
I couldn’t forget that beautiful night 📸

20 1

More oh_imhenry posts

@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

My Nespresso can brew coin 😂 want some? ☕️

My Nespresso can brew coin 😂 want some? ☕️
16 0 3 October, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Thank you 🙏

Thank you 🙏
10 0 25 September, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Summer is over

Summer is over
18 0 6 September, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Đen nhưng không vâu - Henry and Skylor

Đen nhưng không vâu - Henry and Skylor
19 0 21 August, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. In the first place, if they had better things going on in their lives, they wouldn't have the time to sit around and talk about you. What's important to me is not others' opinions of me, but what's important to me is my opinion of myself.
C. JoyBell C.
#youngandhealthy #vsco #vscophoto #vscovietnam #instagboy #beyourself #youngtraveler #healthymind #Vietnam #Vietnamese #saigonese #vacation #iphonephotography #thichlachup #stayandwander #everydayeverywhere #gameoftones #instagoodmyphoto #streetcollectors #vnboy #like4like #followforfollow #winnipeg #manitoba

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you. In the first place, if they had better things going on in their lives, they wouldn't have the time to sit around and talk about you. What's important to me is not others' opinions of me, but what's important to me is my opinion of myself.
C. JoyBell C.
#youngandhealthy #vsco #vscophoto #vscovietnam  #instagboy #beyourself #youngtraveler #healthymind #Vietnam #Vietnamese #saigonese #vacation #iphonephotography #thichlachup #stayandwander #everydayeverywhere #gameoftones #instagoodmyphoto #streetcollectors #vnboy #like4like #followforfollow #winnipeg #manitoba
24 0 4 August, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Khi niềm tin đủ lớn, khi suy nghĩ tích cực đủ mạnh, bạn sẽ đánh bật tất cả những gì được coi là góc rễ và xấu xa nhất. Trong suy nghĩ bắt đầu xuất hiện những ý tưởng mới, tư duy mới. Bạn dần cảm thấy hài lòng với bản thân, và những việc mình theo đuổi
Chỉ một cuốn sách cũng đủ cho bạn động lực muốn trở thành một ông vua.
P/s: bạn nên đọc sách nhiều vào, dù là 18+ hay truyện tranh nhật 😂
#youngandhealthy #vsco #vscophoto #vscovietnam #instagboy #beyourself #youngtraveler #healthymind #Vietnam #Vietnamese #saigonese #vacation #iphonephotography #thichlachup #stayandwander #everydayeverywhere #gameoftones #instagoodmyphoto #streetcollectors #vnboy #like4like #followforfollow #winnipeg #manitoba

Khi niềm tin đủ lớn, khi suy nghĩ tích cực đủ mạnh, bạn sẽ đánh bật tất cả những gì được coi là góc rễ và xấu xa nhất. Trong suy nghĩ bắt đầu xuất hiện những ý tưởng mới, tư duy mới. Bạn dần cảm thấy hài lòng với bản thân, và những việc mình theo đuổi 
Chỉ một cuốn sách cũng đủ cho bạn động lực muốn trở thành một ông vua. 
P/s: bạn nên đọc sách nhiều vào, dù là 18+ hay truyện tranh nhật 😂
#youngandhealthy #vsco #vscophoto #vscovietnam  #instagboy #beyourself #youngtraveler #healthymind #Vietnam #Vietnamese #saigonese #vacation #iphonephotography #thichlachup #stayandwander #everydayeverywhere #gameoftones #instagoodmyphoto #streetcollectors #vnboy #like4like #followforfollow #winnipeg #manitoba
25 0 19 July, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

T.G.I.F

T.G.I.F
29 0 12 July, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Summer evening! Hey hey No photo and drive please 😂

Summer evening! Hey hey No photo and drive please 😂
25 0 11 July, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Người có phải là Marilyn Monroe ? Sao lại lạc nơi tim tôi ?

Người có phải là Marilyn Monroe ? Sao lại lạc nơi tim tôi ?
22 0 8 July, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Happy Canada day 🇨🇦

Happy Canada day 🇨🇦
28 0 2 July, 2019
21 0 2 July, 2019
@oh_imhenry Profile picture

@oh_imhenry

Cả đời đi cũng không bao giờ hết chỗ để đi, mỗi ngày bạn đi là học một bài học mới

Cả đời đi cũng không bao giờ hết chỗ để đi, mỗi ngày bạn đi là học một bài học mới
22 0 2 July, 2019