#توتشامی Instagram Photos & Videos

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #توتشامی and here's what we found interesting.

Inside 36 Posts

Time between posts:
21 hours
Average like
1904.9
Average comment
57.8
Posts with video
9/36
Posts with photo
27/36

Hashtag Popularity

@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

بارگاه نورانی حضرت رمزبار
واقع در پردیور
ـ

جز جَم هفتن
تعلق روز هفته : شنبه
دایراک خاتون رمزبار

#دایراک بعمنی مادر سخت‌کوش میباشد
خاتون به خانمهایی میگفتتد که بزرگمنش بوده اند

رمز بار یعنی حامل رمز یا اسرار
منظور از آن که حامل سلطان سهاک بوده است

#yarestan #yarsan #pardivar #perdivar #kakeii
#یارستان #یارسان #اهل_حق #پردیور #رمزبار #دالاهو #توتشامی #گره_بان #خاونکار #جمخانه #کرمانشاه #درویش #بابایادگار #یارسانی #یارستانی

بارگاه نورانی حضرت رمزبار
واقع در پردیور
ـ

جز جَم هفتن
تعلق روز هفته : شنبه
دایراک خاتون رمزبار

#دایراک بعمنی مادر سخت‌کوش میباشد
خاتون به خانمهایی میگفتتد که بزرگمنش بوده اند

رمز بار یعنی حامل رمز یا اسرار
منظور از آن که حامل سلطان سهاک بوده است

#yarestan #yarsan #pardivar #perdivar #kakeii 
#یارستان #یارسان #اهل_حق #پردیور #رمزبار #دالاهو #توتشامی #گره_بان #خاونکار #جمخانه #کرمانشاه #درویش #بابایادگار #یارسانی #یارستانی
3,862 76 4 hours ago
@dalahoo_yar Profile picture

@dalahoo_yar

Kermanshah, Iran

هاتن جەژن مال بالویل وە ئەوەڵ زمسان کوردی وە گشت یارسانیەکان پیروز بو فرا رسیدن جشن یارسانی "مال بالویل" و آغاز فصل زیبای زمستان کوردی را به تمامی یاران عزیز تبریک عرض می‌کنیم🍂 ⛈اولین شب زمستان کردی و جشن مال بالویل : ۲۹ /۷/ ۹۸

اولین روز زمستان کوردی ۳۰ /۷/ ۹۸ 🔹او کوی سراندیل
🔹بارگای شام وستن او کوی سراندیل
🔹غلامان منیشن و مات و ملویل
🔹بهلول سلطانا سلطانا بهلول 🌺🍃 یارسانیان با فرا رسیدن فصل زمستان کردی و بر تخت نشستن حضرت مصطفی دودان نذر و نیاز خود را سبز می کنند.
علاوه بر این سنت آیینی، یارسانیان منطقه غرب کشور به واسطه حضور بهلول (بالویل) در این ایام در منطقه دالاهو نذر و نیاز سبز می کنند، به همین دلیل نذر شب اول زمستان کردی در این منطقه به "مال بالویل" نیز معروف است.
.
.
.
.
.
#yarsan #kakeii #pardivar #perdivar #tanbur
#یارستان #اهل_حق #سلطان_سهاک #پردیور #سیروان #توتشامی #تکیه_حیدری #دالاهو #بابایادگار #تنبور #خاونکار #کرمانشاه #سلطان #سلطان_حقیقت #مرنو #گره_بان #درویش #فصل_زمستان #زمستان_کردی #مصطفی_دودان #مصطفی_داوان #دالاهویار

هاتن جەژن مال بالویل وە ئەوەڵ زمسان کوردی وە گشت یارسانیەکان پیروز بو فرا رسیدن جشن یارسانی "مال بالویل" و آغاز فصل زیبای زمستان کوردی را به تمامی یاران عزیز تبریک عرض می‌کنیم🍂 ⛈اولین شب زمستان کردی و جشن مال بالویل : ۲۹ /۷/ ۹۸

اولین روز زمستان کوردی ۳۰ /۷/ ۹۸ 🔹او کوی سراندیل
🔹بارگای شام وستن او کوی سراندیل
🔹غلامان منیشن و مات و ملویل
🔹بهلول سلطانا سلطانا بهلول 🌺🍃 یارسانیان با فرا رسیدن فصل زمستان کردی و بر تخت نشستن حضرت مصطفی دودان نذر و نیاز خود را سبز می کنند.
علاوه بر این سنت آیینی، یارسانیان منطقه غرب کشور به واسطه حضور بهلول (بالویل) در این ایام در منطقه دالاهو نذر و نیاز سبز می کنند، به همین دلیل نذر شب اول زمستان کردی در این منطقه به "مال بالویل" نیز معروف است.
.
.
.
.
.
#yarsan #kakeii #pardivar #perdivar #tanbur 
#یارستان #اهل_حق #سلطان_سهاک #پردیور #سیروان #توتشامی #تکیه_حیدری #دالاهو #بابایادگار #تنبور #خاونکار #کرمانشاه #سلطان #سلطان_حقیقت #مرنو #گره_بان #درویش #فصل_زمستان #زمستان_کردی #مصطفی_دودان #مصطفی_داوان #دالاهویار
3,226 59 20 October, 2019
@farzad.shahsavari Profile picture

@farzad.shahsavari

این روزها حال هیچ کردی خوب نیست.اندوه روژآوا بر روح و جانمان سنگینی میکند.اما دیدار بزرگی از تبار کرد ،هرچند اوهم ناشاد از ستم اهریمن، دلم را به امید گشود.
او آینده پیروز کردها را میبیند .
آدینه ای که همراه مادر و برادر میهمان پیر عارف یارسان،جناب آقا سید نصرالدین حیدری بودیم و آرامشش آراممان کرد و امیدش امیدوارمان.
#سیدنصرالدین_حیدری #فرزاد_شاهسواری #آقا_سید_نصرالدین_حیدری #پیر #عارف #یارسان #توتشامی #کرد #کورد #دالاهو #گوران #سنجابی #سنجاوی #روژآوا #روژئاوا #کرمانشاه #قصرشیرین #save_rojava #united_nations

این روزها حال هیچ کردی خوب نیست.اندوه روژآوا بر روح و جانمان سنگینی میکند.اما دیدار بزرگی از تبار کرد ،هرچند اوهم ناشاد از ستم اهریمن، دلم را به امید گشود.
او آینده پیروز کردها را میبیند .
آدینه ای که همراه مادر و برادر میهمان پیر عارف یارسان،جناب آقا سید نصرالدین حیدری بودیم و آرامشش آراممان کرد و امیدش امیدوارمان.
#سیدنصرالدین_حیدری #فرزاد_شاهسواری #آقا_سید_نصرالدین_حیدری #پیر#عارف#یارسان#توتشامی#کرد#کورد#دالاهو#گوران#سنجابی#سنجاوی#روژآوا#روژئاوا#کرمانشاه#قصرشیرین#save_rojava #united_nations
1,861 127 20 October, 2019
@korkmaz_sinbood Profile picture

@korkmaz_sinbood

اول زمستان کوردی(گرمسیری) و مال بالیول بر همگی پیروان راه حقیقت مبارک باد.🌹🍃🌷🌴💕🍃❤🌴🌹🍃🌷🌴💕🍃🌴🌹🍃🌷🌴💕🍃❤🌴🌹🍃🌷🌴💕🌴❤🍃🌹🌴🌷🍃💕🌴❤🍃🌹🌴🌷🍃💕🌴❤🍃🌹🌴🌷🍃💕🌴❤🍃🌹🍃🌷🌴💕🍃❤🌴
۲۹مهر ماه اول زمستان کوردی

#یارسان #یارسانی #یارستان #اهل_حق #اهلحق #توتشامی #تکیه_حیدری #توتشامی #پردیور #بابایادگار #خاونکار #بهلول #بالیول #اول_زمستان #اول_زمستان_کردی #سلطان_حقیقت #سلطان_سهاک #کرمانشاه #کردستان #کوردی

اول زمستان کوردی(گرمسیری) و مال بالیول بر همگی پیروان راه حقیقت مبارک باد.🌹🍃🌷🌴💕🍃❤🌴🌹🍃🌷🌴💕🍃🌴🌹🍃🌷🌴💕🍃❤🌴🌹🍃🌷🌴💕🌴❤🍃🌹🌴🌷🍃💕🌴❤🍃🌹🌴🌷🍃💕🌴❤🍃🌹🌴🌷🍃💕🌴❤🍃🌹🍃🌷🌴💕🍃❤🌴
۲۹مهر ماه اول زمستان کوردی

#یارسان #یارسانی #یارستان #اهل_حق #اهلحق #توتشامی #تکیه_حیدری #توتشامی #پردیور #بابایادگار #خاونکار #بهلول #بالیول #اول_زمستان #اول_زمستان_کردی #سلطان_حقیقت #سلطان_سهاک #کرمانشاه #کردستان #کوردی
217 0 18 October, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

تصویر قدیمی کمتر دیده شده از بارگاه حضرت سلطان سهاک
ـ
ـ
.

هر كس شوق بو ميداني دارو
هر كس آرزوي يك ناني دارو
يه گشت و رضاي ميل سلطانن
جمام سواري نسمه ميدانن
هر كس تكتاو زمايشت دارو
آنه فرياد رس دوستش مدارو

#دفتر_نوروز

امیدوارم رضای میل حضرت سلطان برای تمامی مریدان راه حقیقت خوبی و شادکامی باشد

@ahle_haq / یارسان# .
.
#yarsan #kakeii #pardivar #perdivar #tanbur
#یارستان #اهل_حق #سلطان_سهاک #پردیور #سیروان #توتشامی #تکیه_حیدری #دالاهو #بابایادگار #تنبور #خاونکار #کرمانشاه #سلطان #سلطان_حقیقت #مرنو #گره_بان #درویش

تصویر قدیمی کمتر دیده شده از بارگاه حضرت سلطان سهاک
ـ
ـ
.

هر كس شوق بو ميداني دارو 
هر كس آرزوي يك ناني دارو 
يه گشت و رضاي ميل سلطانن 
جمام سواري نسمه ميدانن 
هر كس تكتاو زمايشت دارو 
آنه فرياد رس دوستش مدارو

#دفتر_نوروز

امیدوارم رضای میل حضرت سلطان برای تمامی مریدان راه حقیقت خوبی و شادکامی باشد

@ahle_haq / یارسان# .
.
#yarsan #kakeii #pardivar #perdivar #tanbur 
#یارستان #اهل_حق #سلطان_سهاک #پردیور #سیروان #توتشامی #تکیه_حیدری #دالاهو #بابایادگار #تنبور #خاونکار #کرمانشاه #سلطان #سلطان_حقیقت #مرنو #گره_بان #درویش
7,458 163 17 October, 2019
@poryamoradi84944436 Profile picture

@poryamoradi84944436

طبق فرمایش آقا آسید نصرالدین حیدری .
جمع خانه شهرستان قصرشیرین .و تمامی منازل دین یاری برای خدمات به زوار ابی عبدالله الحسین آماده و باز است

#یارسان #توتشامی #تکیه_حیدری #دالاهو #کرندغرب #آسید_نصرالدین_حیدری #قصرشیرین #کربلا #تنبورنوازی

طبق فرمایش آقا آسید نصرالدین حیدری .
جمع خانه شهرستان قصرشیرین .و تمامی منازل دین یاری برای خدمات به زوار ابی عبدالله الحسین آماده و باز است

#یارسان #توتشامی #تکیه_حیدری #دالاهو #کرندغرب #آسید_نصرالدین_حیدری #قصرشیرین #کربلا #تنبورنوازی
563 37 12 October, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

In the name of God of peace

Why do the international community's peace organizations not take any action against Erdogan's violence and crimes against the Syrian Kurds?
Is war and bloodshed permissible in the 21st century?
Why should the blood of children, women and civilians be shed?

#Hitler, Vladimir Nilen, Stalin, Ghazafi and Osman bin Laden are still alive! Since the ideas of these dictators are alive, #Turkish Prime Minister #Erdogan is one of these dictators and has followed their ideas.

#Syrian Kurds (Rojava) are brave and innocent

The international community must end the war and bloodshed and work for peace.
ـ
ـ
@ahle_haq
ـ
به نام خداوند صلح دوست

سازمانهای صلح‌جو جامعه جهانی چرا در برابر خشونت و #جنایت اردوغان علیه کوردهای #سوریه هیچ اقدامی نمیکنند؟
آیا #جنگ و خونریزی در قرن 21 جایز است؟
چرا باید خون کودکان و زنان و افراد غیرنظامی ریخته شود؟

هنوز هیتلر ، ولادمیر نیلین ، استالین ، قزافی و اسامن بن لادن زنده هستند! چون عقاید این دیکتاتورهای زنده است ، اردوغان نخست وزیر #ترکیه یکی از این #دیکتاتور ها است و عقاید آنها را دنبال کرده است.

کوردهای (روژێاوا) سوریه شجاع و بیگناه هستند ، #اردوغان مانند مانند موش ترسو از آنها میترسد و برای پایان دادن به ترسش آنها را میکشد

جامعه جهانی باید جنگ و خونریزی پایان دهند و برای صلح اقدام کنند.

داعش با وحشیگیری و سلاحهای مدرن نتوانستند به خاک کوردها (کوبانی) تعرض کنند. چون کورد غیرت و شرف دارد.
ـ
ـ
ترجمه : خانم کرامتی
ـ
#روژئاوا #کرد #کورد #تروریست #کوردستان #یارسان #اهل_حق #اهلحق #یارستان #تنبور #توتشامی #کوبانی #کرمانشاه
#kurdistan #yarsan #kurd #turk #rojava

In the name of God of peace

Why do the international community's peace organizations not take any action against Erdogan's violence and crimes against the Syrian Kurds?
Is war and bloodshed permissible in the 21st century?
Why should the blood of children, women and civilians be shed?

#Hitler, Vladimir Nilen, Stalin, Ghazafi and Osman bin Laden are still alive! Since the ideas of these dictators are alive, #Turkish Prime Minister #Erdogan is one of these dictators and has followed their ideas.

#Syrian Kurds (Rojava) are brave and innocent

The international community must end the war and bloodshed and work for peace.
ـ
ـ
@ahle_haq 
ـ
به نام خداوند صلح دوست

سازمانهای صلح‌جو جامعه جهانی چرا در برابر خشونت و #جنایت اردوغان علیه کوردهای #سوریه هیچ اقدامی نمیکنند؟
آیا #جنگ و خونریزی در قرن 21 جایز است؟
چرا باید خون کودکان و زنان و افراد غیرنظامی ریخته شود؟

هنوز هیتلر ، ولادمیر نیلین ، استالین ، قزافی و اسامن بن لادن زنده هستند! چون عقاید این دیکتاتورهای زنده است ، اردوغان نخست وزیر #ترکیه یکی از این #دیکتاتور ها است و عقاید آنها را دنبال کرده است.

کوردهای (روژێاوا) سوریه شجاع و بیگناه هستند ، #اردوغان مانند مانند موش ترسو از آنها میترسد و برای پایان دادن به ترسش آنها را میکشد

جامعه جهانی باید جنگ و خونریزی پایان دهند و برای صلح اقدام کنند.

داعش با وحشیگیری و سلاحهای مدرن نتوانستند به خاک کوردها (کوبانی) تعرض کنند. چون کورد غیرت و شرف دارد.
ـ
ـ
ترجمه : خانم کرامتی
ـ
#روژئاوا #کرد #کورد #تروریست #کوردستان #یارسان #اهل_حق #اهلحق #یارستان #تنبور #توتشامی #کوبانی #کرمانشاه
#kurdistan #yarsan #kurd #turk #rojava
3,025 0 10 October, 2019
@kambizzahrii Profile picture

@kambizzahrii

Tut Shahi, Kermānshāh, Iran

یک سال است که از ثبت این لحظه میگذرد.
‌‌‌
ای کاش میشد این تصویر را به خوبی درک کرد.
‌‌
گاه میگویم لذت واقعی را میتوان از ثبت چنین لحظاتی به دست آورد .
‌‌ چه دلنشین است نگریستن به این تصویر .
‌‌
#کامبیز_ظاهری_نژاد ‌‌
@kambuzzahrii
‌‌ #yarsan
#yarsanyan
#عکاسی #دوربین #ثبت_لحظه #توتشامی #گوران #گهواره #کرمانشاه #تنبور #پیرگوران #تکیه_آسید_براکه #یارسان #اهل_حق #یارسانیان #قلخانی #ایام_زلزله #خاونکار #روزه_مرنوی #زیارت #سرپل_ذهاب #کرند_غرب #عگاس #لذت #ثبت_لحظه #تویشامی #طبیعت #باران #مرخاموش #دالاهو

یک سال است که از ثبت این لحظه میگذرد.
‌‌‌
ای کاش میشد این تصویر را به خوبی درک کرد.
‌‌
گاه میگویم لذت واقعی را میتوان از ثبت چنین لحظاتی به دست آورد .
‌‌ چه دلنشین است نگریستن به این تصویر .
‌‌
#کامبیز_ظاهری_نژاد ‌‌
@kambuzzahrii
‌‌#yarsan
#yarsanyan
#عکاسی#دوربین#ثبت_لحظه#توتشامی#گوران#گهواره#کرمانشاه#تنبور#پیرگوران#تکیه_آسید_براکه#یارسان#اهل_حق#یارسانیان#قلخانی#ایام_زلزله#خاونکار#روزه_مرنوی#زیارت#سرپل_ذهاب#کرند_غرب#عگاس#لذت#ثبت_لحظه#تویشامی#طبیعت#باران#مرخاموش#دالاهو
388 4 6 October, 2019
@dalahoo_yar Profile picture

@dalahoo_yar

@dalahoo_yar
توضیح محاسبەی ایام #خاونکار
یکی از ایام مهم و اصلی در دین #یارسان ایام #روزەی_مرنو و #عید_خاونکار میباشد که تمام #یارسانیان و پیروان سلطان با خلوص نیت و عشق تمام هر ساله منتظر این ایام مبارک هستند و با حساسیت و دغدغەی تمام زمان دقیق آن را دنبال میکنند.
زمان روزەی مرنو(خاونکار )بنا بر فرمایش دفتر؛

دوازدەی مانگ ، هرچێ نه چلێ
یری روێ یاران آما و دلێ

بر اساس این خشت مقدس کلام ؛
ایام مرنو و خاونکاری همیشه مصادف است با اولین دوازدهم ماە قمری که تقارن پیدا کند با چلەی بزرگ زمستان در تقویم کردی سلطانی.
و طبق گواهی دفتر اینکه ایام خاونکار چه روزی از ایام چلەی زمستان میباشد، تنها و تنها تقارن دوازدهم مانگ با چلەی زمستان کردی آن را مشخصش میکند و ربطی به روز شمار سال شمسی و صرفا ماە آبان ندارد و دلیل اینکه در اکثر سالها با ماە آبان مصادف میشود این است که بدون هیچ تغییری همیشه شروع چلەی بزرگ زمستان کردی در روز پایانی مهرماە میباشد و طبیعتا اولین دوازدهم ماە هم که با چله مصادف گردد در ایامی بعداز اواخر مهر و در ماە آبان قرار خواهد گرفت،و در بعضی سالها هم همچون سال پیش ممکن است در اولین روزهای چله تقارن دوازدهم ماە را داشته باشیم که تقارنی با آبان نداشته باشد، و در اینجاست که کلمەی "هرچێ نه چلی" در خشت کلامی دفتر برای ما نمود پیدا میکند چرا که "هرچه" شامل دقیقه و ساعت هم میشود و دفتر‌گواهی دادە که سه روزەی مرنو در دوازدهم ماە میباشد حتی اگر چند دقیقه از چله را گذراندە باشیم.و این احتمال وجود دارد که ایام مرنو در بازەی زمانی یک روز ویا ۲۹روز از #چلەی_زمستان قرار بگیرد.
مثلا در تقویم سال 1395 مشاهده می‌کنیم که بعد از شب 29 مهر ماه که شروع چله است دوازده ماه قمری برابر با 22 آبان نمایانگر آغاز روزه مرنو است،
در تقویم سال 1396 12 ماه قمری مطابق است با چهارشنبه 10 آبان و در تقویم 1397 دوشنبه 12 ماه قمری برابر با سی مهرماه تاریخ روز را نوید می داد.
و در تقویم امسال (1398)، 12 ماه قمری مطابق است با یکشنبه 19 آبان ماه.
بنابراین یک نکته بسیار مهم را به عنوان جمع بندی مطالب عرض می کنیم:
اینکه، همه ساله 29 ام مهرماه (شب) نذر و نیاز اول #زمستان_کردی را داریم
و از آن تاریخ به بعد اولین دوزادهم ماه قمری روزه مرنو را برپا می کنیم.
#یارستان #اهل‌حق #روزه_مرنو #عید_یاران #اهل‌_حق #دالاهویار #دالاهو #توتشامی #سلطان #بابایادگار

@dalahoo_yar
توضیح محاسبەی ایام #خاونکار
یکی از ایام مهم و اصلی در دین #یارسان ایام #روزەی_مرنو و #عید_خاونکار میباشد که تمام #یارسانیان و پیروان سلطان با خلوص نیت و عشق تمام هر ساله منتظر این ایام مبارک هستند و با حساسیت و دغدغەی تمام زمان دقیق آن را دنبال میکنند.
زمان روزەی مرنو(خاونکار )بنا بر فرمایش دفتر؛

دوازدەی مانگ ، هرچێ نه چلێ
یری روێ یاران آما و دلێ

بر اساس این خشت مقدس کلام ؛
 ایام مرنو و خاونکاری همیشه مصادف است با اولین دوازدهم ماە قمری که تقارن پیدا کند با چلەی بزرگ زمستان در تقویم کردی سلطانی.
و طبق گواهی دفتر اینکه ایام خاونکار چه روزی از ایام چلەی زمستان میباشد، تنها و تنها تقارن دوازدهم مانگ با چلەی زمستان کردی آن را مشخصش میکند و ربطی به روز شمار سال شمسی و صرفا ماە آبان ندارد و دلیل اینکه در اکثر سالها با ماە آبان مصادف میشود این است که بدون هیچ تغییری همیشه شروع چلەی بزرگ زمستان کردی در روز پایانی مهرماە میباشد و طبیعتا اولین دوازدهم ماە هم که با چله مصادف گردد در ایامی بعداز اواخر مهر و در ماە آبان قرار خواهد گرفت،و در بعضی سالها هم همچون سال پیش ممکن است در اولین روزهای چله تقارن دوازدهم ماە را داشته باشیم که تقارنی با آبان نداشته باشد، و در اینجاست که کلمەی "هرچێ نه چلی" در خشت کلامی دفتر برای ما نمود پیدا میکند چرا که "هرچه" شامل دقیقه و ساعت هم میشود و دفتر‌گواهی دادە که سه روزەی مرنو در دوازدهم ماە میباشد حتی اگر چند دقیقه از چله را گذراندە باشیم.و این احتمال وجود دارد که ایام مرنو در بازەی زمانی یک روز ویا ۲۹روز از #چلەی_زمستان قرار بگیرد.
مثلا در تقویم سال 1395 مشاهده می‌کنیم که بعد از شب 29 مهر ماه که شروع چله است دوازده ماه قمری برابر با 22 آبان نمایانگر آغاز روزه مرنو است،
در تقویم سال 1396 12 ماه قمری مطابق است با چهارشنبه 10 آبان و در تقویم 1397 دوشنبه 12 ماه قمری برابر با سی مهرماه تاریخ روز را نوید می داد.
 و در تقویم امسال (1398)، 12 ماه قمری مطابق است با یکشنبه 19 آبان ماه.
بنابراین یک نکته بسیار مهم را به عنوان جمع بندی مطالب عرض می کنیم:
 اینکه، همه ساله 29 ام مهرماه (شب) نذر و نیاز اول #زمستان_کردی را داریم 
و از آن تاریخ به بعد اولین دوزادهم ماه قمری روزه مرنو را برپا می کنیم.
#یارستان #اهل‌حق #روزه_مرنو #عید_یاران #اهل‌_حق #دالاهویار #دالاهو #توتشامی #سلطان #بابایادگار
3,567 152 5 October, 2019
@farman135757 Profile picture

@farman135757

امروز 1398/7/11 زیارتگاه توشامی
#توتشامی #اهل_حق #گوران #سلطان

امروز 1398/7/11 زیارتگاه توشامی 
#توتشامی #اهل_حق #گوران #سلطان
9 2 4 October, 2019
@zaban.laki Profile picture

@zaban.laki

#گره_بان
کلیپی از گره‌بان تقدیم به #یارسان و خاندان آتشبگی و مریدان سادات #مشعشعی .
.
#اهل_حق #کلاردشت #ایلیخچی #تبریز #همدان #هرسین #شهرستان_صحنه #لکستان #هشتگرد #کورد #لرستان #یارستان #گربان #سیدنظام_مشعشعی #دالاهو #توتشامی #کوردستان #کورد #نهاوند #اسدآباد #کوهدشت #بلوران #تنبور #یارسانیان_آذری_زبان #یارسان_دلفان #دراویش #یارسان😊
سلام سلااام شبتون به خیر و شادی دوستای خوبم 🙆
با هم بریم یه روستا به سبک معماری اروپایی ببینیم 😃
اگر دوست دارید در ایران به روستایی سفر کنید که خانه‌هایش شبیه کشورهای اروپایی باشد و از تمیزی برق بزند به روستای «گره‌بان» بروید

برای رفتن به روستا، بعد از ورود به کرمانشاه و رد کردن اولین پلیس راه، تابلوی هرسین را خواهید دید. این راه که به گره‌بان می‌رسد خالی از هرگونه آبادانی است تا آنجا که مطمئناً چندین بار در راه پشیمان می‌شوید که احتمالاً روستای گره‌بان ارزش طی کردن چنین راهی را ندارد اما اشتباه می‌کنید پس از طی کردن ۲۰ کیلومتر به منطقه‌ای سرسبز و زیبا، با معماری اروپایی و مردمی مهربان و خونگرم خواهید رسید که خستگی راه را از تنتان به در می‌کند.

ابتدا وارد بلوار بزرگ و بسیار شیکی می‌شوید. مسافتی در این بلوار زیبا که اطراف آن را گل‌های رنگارنگی کاشته‌اند، باید بپیمایید. در انتهای سربالایی به محلی می رسید که راه توسط نگهبان و موانعی مسدود شده و روزهای جمعه و برخی ماه‌ها اجازه ورود به گردشگران داده نمی‌شود.

به گفته برخی گردشگران در ماه‌های اردیبهشت، مرداد، آبان و اسفند، زمان انجام تعمیر ساختمان‌ها، رسیدگی به امور داخلی، کاشت و برداشت مزارع و باغ‌ها و استراحت کارکنان و … است.

اهالی این روستا بیشتر به کشت و کشاورزی، باغ و باغداری، دام و دامداری، پرورش و تولید نهال، گل و گلاب محمدی و گیاهان دارویی مشغولند. در این روستا مکان مقدسی به نام «اجاق حضرت آقا بخش» وجود دارد که به دلیل حضور این مکان هر روز سال به غیر از روزهای جمعه در روستا نذری پخش می‌شود. برای گردشگران امکان اقامت رایگان در حد یک یا دو روز در این روستا فراهم است.

جالب است بدانید امروزه گلاب و عرقیات گیاهی مخصوصاً عرق نعنای این روستا با نام «شریف گره بان» به سراسر کشور و حتی خارج از کشور بویژه فرانسه صادر می‌شود. در هنگام بازدید از روستا می‌توانید از گلاب سازی‌های آن هم دیدن کنید.

این روستا به پیروان اهل حق تعلق دارد. مریدان این مسلک جهت زیارت اجاق و تربت بزرگان خود همه ساله به این روستا سفر می‌کنند.

قبل از برنامه ریزی برای سفر از باز بودن روستا برای بازدید مطمئن شوید.
عکس

#گره_بان 
کلیپی از گره‌بان تقدیم به #یارسان و خاندان آتشبگی و مریدان سادات #مشعشعی .
.
#اهل_حق #کلاردشت #ایلیخچی #تبریز #همدان #هرسین #شهرستان_صحنه #لکستان #هشتگرد #کورد #لرستان #یارستان #گربان #سیدنظام_مشعشعی #دالاهو #توتشامی #کوردستان #کورد #نهاوند #اسدآباد #کوهدشت #بلوران #تنبور #یارسانیان_آذری_زبان #یارسان_دلفان#دراویش#یارسان😊
سلام سلااام شبتون به خیر و شادی دوستای خوبم 🙆
با هم بریم یه روستا به سبک معماری اروپایی ببینیم 😃
اگر دوست دارید در ایران به روستایی سفر کنید که خانه‌هایش شبیه کشورهای اروپایی باشد و از تمیزی برق بزند به روستای «گره‌بان» بروید

برای رفتن به روستا، بعد از ورود به کرمانشاه و رد کردن اولین پلیس راه، تابلوی هرسین را خواهید دید. این راه که به گره‌بان می‌رسد خالی از هرگونه آبادانی است تا آنجا که مطمئناً چندین بار در راه پشیمان می‌شوید که احتمالاً روستای گره‌بان ارزش طی کردن چنین راهی را ندارد اما اشتباه می‌کنید پس از طی کردن ۲۰ کیلومتر به منطقه‌ای سرسبز و زیبا، با معماری اروپایی و مردمی مهربان و خونگرم خواهید رسید که خستگی راه را از تنتان به در می‌کند.

ابتدا وارد بلوار بزرگ و بسیار شیکی می‌شوید. مسافتی در این بلوار زیبا که اطراف آن را گل‌های رنگارنگی کاشته‌اند، باید بپیمایید. در انتهای سربالایی به محلی می رسید که راه توسط نگهبان و موانعی مسدود شده و روزهای جمعه و برخی ماه‌ها اجازه ورود به گردشگران داده نمی‌شود.

به گفته برخی گردشگران در ماه‌های اردیبهشت، مرداد، آبان و اسفند، زمان انجام تعمیر ساختمان‌ها، رسیدگی به امور داخلی، کاشت و برداشت مزارع و باغ‌ها و استراحت کارکنان و … است.

اهالی این روستا بیشتر به کشت و کشاورزی، باغ و باغداری، دام و دامداری، پرورش و تولید نهال، گل و گلاب محمدی و گیاهان دارویی مشغولند. در این روستا مکان مقدسی به نام «اجاق حضرت آقا بخش» وجود دارد که به دلیل حضور این مکان هر روز سال به غیر از روزهای جمعه در روستا نذری پخش می‌شود. برای گردشگران امکان اقامت رایگان در حد یک یا دو روز در این روستا فراهم است.

جالب است بدانید امروزه گلاب و عرقیات گیاهی مخصوصاً عرق نعنای این روستا با نام «شریف گره بان» به سراسر کشور و حتی خارج از کشور بویژه فرانسه صادر می‌شود. در هنگام بازدید از روستا می‌توانید از گلاب سازی‌های آن هم دیدن کنید.

این روستا به پیروان اهل حق تعلق دارد. مریدان این مسلک جهت زیارت اجاق و تربت بزرگان خود همه ساله به این روستا سفر می‌کنند.

قبل از برنامه ریزی برای سفر از باز بودن روستا برای بازدید مطمئن شوید.
عکس
1,366 53 4 October, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

🔘 مختصری از حضرت آسید براکه

ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪﺭ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺪ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺑە ﺳﻨە هزارو دویست و ده هجری ﻗﻤﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩە ﮐە ﺑﻨﺎ ﺑە ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺣﯿﺪﺭﯼ، ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐە ﺑە ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺟﻠﻮە ﮔﺮ ﻭ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﯾﺎﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩە ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺪﺱ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﯾە‏(ﺭﻭﺳﺘﺎ‏) ﺗﻮﯾﺸﺎﻣﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩە ﮐە ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺭﺛﯽ ﮐە ﺍﺯ ﺟﺪﺷﺎﻥ ﺁﺳﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﮔﻮﺭﺍﻥ ‏(ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ‏) ﺑﻮﺩە، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻮﺩە ﻭ ﻫﻤﯿﺸە ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺩﯾﺎﺭ، ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩە ﺍﺳﺖ .
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑە ﺩﺭ ﺳﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺪﺍﻫﺎﯼ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐە ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻭ ﺑە ﺭﻭﺷﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﯾﺮﯼ ﺗﻦ‏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ﮐە ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌە ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺮﮎ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻭ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘە، ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣە ﺧﺎﻧە ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐە ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑە ﺗﮑﯿە ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐە ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭە ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺎﺙ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺎﺙ ﺩﺭ ﺑﺎﺭە ﺫﺍﺕ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭﯼ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ـ

ﺍﯼ ﺩﻝ ﻧﭙﺎﯾە ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺮ ﺳﺮ
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺣﯿﺪﺭ
‏(ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺪﺭ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺍﺳﺖ)
ـ
ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺑﻨﯿﺎﻡ، ﺑﻨﯿﺎﻡ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﯽ ﻣﺤﮑﻢ

ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺻﺤﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐە ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺎﺙ ‏(ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ‏) ﺑﺎ ﺗﻮﺟە ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑە ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭە ﭘﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺫﺍﺕ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭە ﻧﯿﺰ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺍﻭﺩﯼ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣە ﻣﯿﺮ ﺭﺳﺘﻢ ‏(ﭘﯿﺮﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﻤﺎﻥ) ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﯿﺮ ﺍﯾﺎﺯ ﺑە حضرت ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐە ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ـ
ﺷﺎﻫﺰﺍﺩە ﺑﺮّ ﺑﺎﺭ
ﭘﯽ ﭼﯿﺶ ﻧﻤﮑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ـ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﮑﺮ ﻭ ﮐﻮﺳﻮﺍﺭ ﮐﻮ
ﻭ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﻭﺩﯼ ﻫﻮﻫﻮ
ـ
ﻭ ﺫﺍﺕ ﺑﻨﯿﺎﻡ ﻫﻮﻫﻮ ﻧﯿﺎﻭە
ﮔﺬﺭﮔﺎﯼ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﺳﺮ ﻭ ﺳﯿﺎﻭە
ﺭﺳﺘﻢ ﻇﻬﻮﺭﻥ ﻧﻪ ﻗﻮﻟﮕﺎﻭە

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺮ ﺭﺳﺘﻢ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐە ﻇﻬﻮﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﮐە ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣە حضرت آسید ﺑﺮﺍﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ـ
ﺁﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺳﺮﺍﯼ ﺩﺍﻟﻬﻮ
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺍﺳﺘﻦ ﺧﻮﺍﺟﺎﯼ ﯾﻤﻦ ﮐﻮ
ﺧﻼﻑ ﻧﺪﺍﺭﻭ ﺣﺮﻑ ‌ﻗﻠﻢ ﺯﺭّ
ﯾﻘﯿﻦ ﮐە ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺎﻭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮّ

ﺧﻮﺍﺟﺎﯼ ﯾﻤﻦ ﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﮑﺮﻡ ﮐە ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐە ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ

@sanyar_atashin :عکاس
ـ
ـ
#یارسان #اهل_حق #یارستان #توتشامی #تکیه_حیدری #آیین_یارسان #کاکه_ای #دالاهو #خاونکار #تنبور #بابایادگار #گوران #قلخانی #سنجابی #لکستان #کرمانشاه $نرگس_چم
#kakeii #kakaie #yarsan

🔘 مختصری از حضرت آسید براکه

ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪﺭ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺪ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺑە ﺳﻨە هزارو دویست و ده هجری ﻗﻤﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﺩە ﮐە ﺑﻨﺎ ﺑە ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺣﯿﺪﺭﯼ، ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐە ﺑە ﻣﺪﺕ ﻫﺸﺘﺎﺩ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺟﻠﻮە ﮔﺮ ﻭ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﯾﺎﺭﺳﺎﻥ ﻭ ﭘﯿﺮﻭﺍﻥ ﺭﺍﺳﺘﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩە ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻘﺪﺱ ﻭ ﭘﺎﮎ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﯾە‏(ﺭﻭﺳﺘﺎ‏) ﺗﻮﯾﺸﺎﻣﯽ ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩە ﮐە ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺭﺛﯽ ﮐە ﺍﺯ ﺟﺪﺷﺎﻥ ﺁﺳﯿﺪ ﯾﻌﻘﻮﺏ ﮔﻮﺭﺍﻥ ‏(ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ‏) ﺑﻮﺩە، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻮﺩە ﻭ ﻫﻤﯿﺸە ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﯾﺪﺍﻥ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺩﯾﺎﺭ، ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩە ﺍﺳﺖ .
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑە ﺩﺭ ﺳﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻧﺪﺍﻫﺎﯼ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐە ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻭ ﺑە ﺭﻭﺷﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ، ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﯾﺮﯼ ﺗﻦ‏ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ﮐە ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌە ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺮﮎ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻭ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘە، ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣە ﺧﺎﻧە ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐە ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑە ﺗﮑﯿە ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺳﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐە ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭە ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺎﺙ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺎﺙ ﺩﺭ ﺑﺎﺭە ﺫﺍﺕ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭﯼ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ـ

ﺍﯼ ﺩﻝ ﻧﭙﺎﯾە ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺮ ﺳﺮ
ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺣﯿﺪﺭ
‏(ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺪﺭ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺍﺳﺖ)
ـ
ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ﺑﻨﯿﺎﻡ، ﺑﻨﯿﺎﻡ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﺑﯽ ﻣﺤﮑﻢ

ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﻓﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺻﺤﺎﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐە ﻣﯿﺮ ﺣﯿﺎﺙ ‏(ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ‏) ﺑﺎ ﺗﻮﺟە ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑە ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭﺭە ﭘﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺫﺍﺕ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭە ﻧﯿﺰ ﺫﺍﺕ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺍﻭﺩﯼ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣە ﻣﯿﺮ ﺭﺳﺘﻢ ‏(ﭘﯿﺮﻣﻮﺳﯽ ﻣﻬﻤﺎﻥ) ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﯿﺮ ﺍﯾﺎﺯ ﺑە حضرت ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐە ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :
ـ
ﺷﺎﻫﺰﺍﺩە ﺑﺮّ ﺑﺎﺭ
ﭘﯽ ﭼﯿﺶ ﻧﻤﮑﯽ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ـ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺑﮑﺮ ﻭ ﮐﻮﺳﻮﺍﺭ ﮐﻮ
ﻭ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺍﻭﺩﯼ ﻫﻮﻫﻮ
ـ
ﻭ ﺫﺍﺕ ﺑﻨﯿﺎﻡ ﻫﻮﻫﻮ ﻧﯿﺎﻭە 
ﮔﺬﺭﮔﺎﯼ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﺳﺮ ﻭ ﺳﯿﺎﻭە
ﺭﺳﺘﻢ ﻇﻬﻮﺭﻥ ﻧﻪ ﻗﻮﻟﮕﺎﻭە

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺮ ﺭﺳﺘﻢ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐە ﻇﻬﻮﺭ ﺫﺍﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﮐە ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣە حضرت آسید ﺑﺮﺍﮐﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:
ـ
ﺁﻣﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺳﺮﺍﯼ ﺩﺍﻟﻬﻮ
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺭﺍﺳﺘﻦ ﺧﻮﺍﺟﺎﯼ ﯾﻤﻦ ﮐﻮ
ﺧﻼﻑ ﻧﺪﺍﺭﻭ ﺣﺮﻑ ‌ﻗﻠﻢ ﺯﺭّ
ﯾﻘﯿﻦ ﮐە ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺎﻭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮّ

ﺧﻮﺍﺟﺎﯼ ﯾﻤﻦ ﮐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒﮑﺮﻡ ﮐە ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﯿﺪﺭﯼ ﺁﺳﯽ ﺑﺮﺍﮐە ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ـ

@sanyar_atashin :عکاس
ـ
ـ
#یارسان #اهل_حق #یارستان #توتشامی #تکیه_حیدری #آیین_یارسان #کاکه_ای #دالاهو #خاونکار #تنبور #بابایادگار #گوران #قلخانی #سنجابی #لکستان #کرمانشاه $نرگس_چم
#kakeii #kakaie #yarsan
4,910 143 1 October, 2019
@doniaye_celip Profile picture

@doniaye_celip

ahle_haq
#زندگینامه #آقاسیدنصرالدین_حیدری
#رهبر_جامعه_اهل_حق
نوشتن و سخن راندن در حیث وستایش جناب آسید نصرالدین در توان قلم اینجانب نیست.
"قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی"
لیکن ناچارم درحد توان ادامه مطلب را ادا کنم.اولین روز نوروز هزاروسیصد پانزده هجری شمسی حضرت باریتعالی بزرگترین عیدی خویش را به دیار دالهو مرحمت فرمود. آن نوزاد سيد نصرالدین نام گرفت وی فرزند آسید سیف الدین است نام مادربزرگوارش رعنا بود. وی در جوانی با شمس الملوک خانم رشیدی معروف به شمسی خانم دختر فرج ا...خان منیشی ملقب به شجاع لشکر ازدواج نمود. دارای سه اولاد آسیدنجم الدین وآسید جلال الدین و دخترش نیز اشرف سادات نام دارد.از نظر زندگی شخصی یک زندگی ساده و درویش وارانه وصاحب باغی روبروی روستای توتشامی است. بنابر گواهی های بسیار حاصل زمین ها و همچنین باغش به مصرف مستمندان و نیازمندان وهمچنین یتیمان میرسد. دوره تکیه داری وی از مهمترین ادوار تکیه داری در خاندان حیدری است چرا که دوره وی مصادف بااتفاقات بیشمار تاریخی واجتماعی ،تهدیدهاو توهین هاست. با آگاهی کامل حکومت از پیروان یارسان فشار بر مریدان راستین در این دوره واضح و آشکار است از طرفی جناب آقا تمامی زحمات را بر عهده دارند. 
در پی کوچ آسمانی آسید شمس الدین تا دوره جناب آسید نصرالدین فاصله ای در تکیه احساس میشود این فاصله با پتولی گری آسیدسیف الدین پرشده است.این فاصله در تکیه دوره انتظار نام گرفته است یک فاصله چهارده ساله تا تکیه داری آقا مریدان در انتظار وی بودند. و با حضور وی دیدگان همه را پر از اشک شادی نمود.یاد پیر دوران حضرت حیدری حیدر را در دلها زنده گردانید.بزرگان و نویسندگان خارجی را نیز پات خود کرده است.مارتین وان سن در کتابش اضافه می کند"سید نصر الدین از اعقاب اوست(منطور حضرت حیدری)"من افتخار مهمان بودنش را داشته ام. خود دعوی الوهیت ندارد برعکس مردی بسیار افتاده و بی ادعایی است. شاید اگر دعوی الوهیت کند همه مریدان با کمال میل دعوتش را لبیک گویند" بزرگی وی از همان آغاز کودکی نمایان بوده است. لفظ "کاکه" از دوجهت مخصوص دوره وی رواج گرفت اول از اینکه عمویش نصرالدین نام داشت در جوانی از دار دنیا رفته بود با آمدن وی پدرش به نیابت از برادر جوان مرگ نامش را به یادگار به نوزادش نهاد. واژه برادر "دینی"یا کاکه از زمان سلطان صحاک تا به امروز رواج دارد."کاکه و اقرار وعدت بو راس". .
.
#یارسان  #یارستان  #اهل_حق  #اهل_حق  #دالاهو  #توتشامی  #پردیور #گوران  #سنجابی  #قلخانی  #تنبور  #خاونکار  #تکیه_حیدری  #زمکان #بابایادگار

ahle_haq
#زندگینامه #آقاسیدنصرالدین_حیدری
#رهبر_جامعه_اهل_حق
نوشتن و سخن راندن در حیث وستایش جناب آسید نصرالدین در توان قلم اینجانب نیست.
"قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی"
لیکن ناچارم درحد توان ادامه مطلب را ادا کنم.اولین روز نوروز هزاروسیصد پانزده هجری شمسی حضرت باریتعالی بزرگترین عیدی خویش را به دیار دالهو مرحمت فرمود. آن نوزاد سيد نصرالدین نام گرفت وی فرزند آسید سیف الدین است نام مادربزرگوارش رعنا بود. وی در جوانی با شمس الملوک خانم رشیدی معروف به شمسی خانم دختر فرج ا...خان منیشی ملقب به شجاع لشکر ازدواج نمود. دارای سه اولاد آسیدنجم الدین وآسید جلال الدین و دخترش نیز اشرف سادات نام دارد.از نظر زندگی شخصی یک زندگی ساده و درویش وارانه وصاحب باغی روبروی روستای توتشامی است. بنابر گواهی های بسیار حاصل زمین ها و همچنین باغش به مصرف مستمندان و نیازمندان وهمچنین یتیمان میرسد. دوره تکیه داری وی از مهمترین ادوار تکیه داری در خاندان حیدری است چرا که دوره وی مصادف بااتفاقات بیشمار تاریخی واجتماعی ،تهدیدهاو توهین هاست. با آگاهی کامل حکومت از پیروان یارسان فشار بر مریدان راستین در این دوره واضح و آشکار است از طرفی جناب آقا تمامی زحمات را بر عهده دارند. 
در پی کوچ آسمانی آسید شمس الدین تا دوره جناب آسید نصرالدین فاصله ای در تکیه احساس میشود این فاصله با پتولی گری آسیدسیف الدین پرشده است.این فاصله در تکیه دوره انتظار نام گرفته است یک فاصله چهارده ساله تا تکیه داری آقا مریدان در انتظار وی بودند. و با حضور وی دیدگان همه را پر از اشک شادی نمود.یاد پیر دوران حضرت حیدری حیدر را در دلها زنده گردانید.بزرگان و نویسندگان خارجی را نیز پات خود کرده است.مارتین وان سن در کتابش اضافه می کند"سید نصر الدین از اعقاب اوست(منطور حضرت حیدری)"من افتخار مهمان بودنش را داشته ام. خود دعوی الوهیت ندارد برعکس مردی بسیار افتاده و بی ادعایی است. شاید اگر دعوی الوهیت کند همه مریدان با کمال میل دعوتش را لبیک گویند" بزرگی وی از همان آغاز کودکی نمایان بوده است. لفظ "کاکه" از دوجهت مخصوص دوره وی رواج گرفت اول از اینکه عمویش نصرالدین نام داشت در جوانی از دار دنیا رفته بود با آمدن وی پدرش به نیابت از برادر جوان مرگ نامش را به یادگار به نوزادش نهاد. واژه برادر "دینی"یا کاکه از زمان سلطان صحاک تا به امروز رواج دارد."کاکه و اقرار وعدت بو راس". .
.
#یارسان #یارستان #اهل_حق #اهل_حق #دالاهو #توتشامی #پردیور#گوران #سنجابی #قلخانی #تنبور #خاونکار #تکیه_حیدری #زمکان#بابایادگار
210 4 28 September, 2019
@nazaninmeraji Profile picture

@nazaninmeraji

Gahvareh, Kermānshāh, Iran

mevlananin dogum gunu kutlu olsun
زادروز حضرت عشق، حضرت مولانا به تمام عاشقان راه حق مبارک...
ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما
ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما
ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
. .
تمام تلاشم رو کردم که زادروز ایشون قونیه باشم ولی متاسفانه، بلیط قطار قسمتم نشد. ولی جالبه که تمام طول شب رو رویای رفتن و حضور اونجا رو داشتم...
.
ای واای دل، ای واای من...
.
پ.ن: عکس بالا مال آقا، توتشامی، گهواره، کرمانشاه
سال ۹۷
#mevlana #حضرت_عشق #مولانا #مولوی #توتشامی

mevlananin dogum gunu kutlu olsun
 زادروز حضرت عشق، حضرت مولانا به تمام عاشقان راه حق مبارک...
ای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ما
ای درشکسته جام ما ای بردریده دام ما
ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما
. .
تمام تلاشم رو کردم که زادروز ایشون قونیه باشم ولی متاسفانه، بلیط قطار قسمتم نشد. ولی جالبه که تمام طول شب رو رویای رفتن و حضور اونجا رو داشتم...
.
ای واای دل، ای واای من...
.
پ.ن: عکس بالا مال آقا، توتشامی، گهواره، کرمانشاه
سال ۹۷
#mevlana #حضرت_عشق #مولانا #مولوی #توتشامی
5,739 68 28 September, 2019
@yarsanyan Profile picture

@yarsanyan

✅ استاندار کرمانشاه در دیدار با نمایندگان جامعه یارسان و عشایر حوزه پروژه سامانه گرمسیری: 🔺دولت ۶ هزار میلیارد تومان در پروژه سامانه گرمسیری هزینه کرده و دو هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن لازم است که به هر شکل ممکن قطعا به اتمام می‌رسد.
◾️یکی از اولین اهداف پروژه مدیریت آب‌های مرزی، بازگشت و استقرار مرزنشینان در سرزمین مادری خویش و توسعه مناطق مرزی و رفاه مرزنشینان است.
🔺عشایر سالها قبل از دولت ها، منابع طبیعی و محیط زیست را به خوبی حفظ و نگه‌داری کرده اند.
◾️در طراحی، ایجاد و پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعه ای، افکار عمومی و رضایت مردمی برای ما از ملاک‌های مهم است.
🔺اگر مردم بومی حوزه پروژه های آبی این امکان را داشته باشند که با تشکیل تعاونی، طرحهای کشاورزی و اشتغالزا ایجاد کنند از حمایت همه جانبه دولت اعم از اختصاص آب و زمین برخوردار خواهند شد.
◾️سرمایه گذاران متعددی تمایل به سرمایه گذاری در حوزه سامانه گرمسیری دارند، اما اولویت با مردم منطقه است. تلاش میکنیم شرایط مشارکت مردم در طرحهای سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
@yarsanyan
#یارسان #یارسانیان #اهل_حق #گوران #قلخانی #آسید_جلال_حیدری #توتشامی #یارسانی

✅ استاندار کرمانشاه در دیدار با نمایندگان جامعه یارسان و عشایر حوزه پروژه سامانه گرمسیری: 🔺دولت ۶ هزار میلیارد تومان در پروژه سامانه گرمسیری هزینه کرده و دو هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل آن لازم است که به هر شکل ممکن قطعا به اتمام می‌رسد.
◾️یکی از اولین اهداف پروژه مدیریت آب‌های مرزی، بازگشت و استقرار مرزنشینان در سرزمین مادری خویش و توسعه مناطق مرزی و رفاه مرزنشینان است.
🔺عشایر سالها قبل از دولت ها، منابع طبیعی و محیط زیست را به خوبی حفظ و نگه‌داری کرده اند.
◾️در طراحی، ایجاد و پیشبرد طرحهای عمرانی و توسعه ای، افکار عمومی و رضایت مردمی برای ما از ملاک‌های مهم است.
🔺اگر مردم بومی حوزه پروژه های آبی این امکان را داشته باشند که با تشکیل تعاونی، طرحهای کشاورزی و اشتغالزا ایجاد کنند از حمایت همه جانبه دولت اعم از اختصاص آب و زمین برخوردار خواهند شد.
◾️سرمایه گذاران متعددی تمایل به سرمایه گذاری در حوزه سامانه گرمسیری دارند، اما اولویت با مردم منطقه است. تلاش میکنیم شرایط مشارکت مردم در طرحهای سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
@yarsanyan
#یارسان#یارسانیان#اهل_حق#گوران#قلخانی#آسید_جلال_حیدری#توتشامی#یارسانی
1,252 6 27 September, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

#خاونکار
تاریخ دقیق جشن آئینی خاونکار سال نود و هشت98

شب نیت ۱۸ آبانماه 9/ November/2019
ـ
روز اول ۱۹ آبانماه
10/ November/2019
ـ
روز دوم ۲۰ آبانماه
11/ November/2019
ـ
روز سوم (شب عید) ۲۱ آبانماه
12/ November/2019
ـ
ـ
ـ
پیشاپیش جشن خاونکار بر همه یاران حقیقت پیروز باد
@ahle_haq
ـ
ـ
#پردیور #سلطان_سهاک #سلطان_حقیقت #داوکوسوار #رمزبار #بابایادگار #تنبور #نواله #توتشامی #تکیه_حیدری #گره_بان #یارسانیان_آذری_زبان #یارسان #یارستان #اهل_حق #اهلحق #کاکه_ایی #کرمانشاه #کرماشان #لکستان #جمخانه #گوران #قلخانی #سنجابی #دالاهو #درویش
#yarsan #khavankar #tanbur

#خاونکار
تاریخ دقیق جشن آئینی خاونکار سال نود و هشت98

شب نیت ۱۸ آبانماه 9/ November/2019
ـ
روز اول ۱۹ آبانماه
10/ November/2019
ـ
روز دوم ۲۰ آبانماه 
11/ November/2019
ـ
روز سوم (شب عید) ۲۱ آبانماه
12/ November/2019
ـ
ـ
ـ
پیشاپیش جشن خاونکار بر همه یاران حقیقت پیروز باد
@ahle_haq
ـ
ـ
#پردیور #سلطان_سهاک #سلطان_حقیقت #داوکوسوار #رمزبار #بابایادگار #تنبور #نواله #توتشامی #تکیه_حیدری #گره_بان #یارسانیان_آذری_زبان #یارسان #یارستان #اهل_حق #اهلحق #کاکه_ایی #کرمانشاه #کرماشان #لکستان #جمخانه #گوران #قلخانی #سنجابی #دالاهو #درویش
#yarsan #khavankar #tanbur
8,573 355 26 September, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

#تشار
چشمه مقدس تشار ـ واقع در شهرستان نوسود ، روستای تشار

بارها نام این چشمه را در دفاتر یاری ذکر شده است
ـ
ـ
روایت دفتری طبق کلام درنورد این چشمه را در کامنت بنویسید

ـ
ـ
نوروز مرمو
💚فنجاني نه آب تشار وشبو
💚سرمايه عرق جسه پنج ودو
ـ
ـ
ـ
#اهل_حق #اهلحق #یارستان #یارسان #کرمانشاه #نوسود #کورد #یارسانیان_آذری_زبان #جمخانه #دالاهو #پردیور #سلطان_سهاک #سلطان_حقیقت #رمزبار #توتشامی #تکیه_حیدری #غسلان #قصلان #لکستان #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور

#تشار
چشمه مقدس تشار ـ واقع در شهرستان نوسود ، روستای تشار

بارها نام این چشمه را در دفاتر یاری ذکر شده است 
ـ
ـ
روایت دفتری طبق کلام درنورد این چشمه را در کامنت بنویسید

ـ
ـ
نوروز مرمو
💚فنجاني نه آب تشار وشبو
💚سرمايه عرق جسه پنج ودو
ـ
ـ
ـ
#اهل_حق #اهلحق #یارستان #یارسان #کرمانشاه #نوسود #کورد #یارسانیان_آذری_زبان #جمخانه #دالاهو #پردیور #سلطان_سهاک #سلطان_حقیقت #رمزبار #توتشامی #تکیه_حیدری #غسلان #قصلان #لکستان #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور
4,168 31 24 September, 2019
@mohamadghanbari6876 Profile picture

@mohamadghanbari6876

گهواره Gahvaare

درجوار پیرفرزانه حَضرت یار رَهبر یگانه ی یارستان
آقاسیدنَصرالدین حیدری.....جای تمامی دوستان سبز..
بَنده یه نَفر مُخلص دینم...
عاشق وجَمال آسید نَصرالدینم...
ای مَرد تَنیا ی تویشامی مَکان...
وقُربانت بود دل و روح وگیان... #🎞1398.6.29 @kambizghanbari1373
@
@peer.farzaneh.official

#یارسان #اهلحق-آیین-یارستان-تنبور #پیرفرزانه #یارسانی_کرمانشاه_گوران #توتشامی #گهواره #گربان #ریجاب #بابایادگار #پردیور #بهلول #آتشبیگی #سیدنظام_مشعشعی #آسیدنصرالدین_حیدری #عیدیاران #خاوندکار #دالاهو #کرند #قصر_شیرین #dalahooyar

درجوار پیرفرزانه حَضرت یار رَهبر یگانه ی یارستان
آقاسیدنَصرالدین حیدری.....جای تمامی دوستان سبز..
بَنده یه نَفر مُخلص دینم...
عاشق وجَمال آسید نَصرالدینم...
ای مَرد تَنیا ی تویشامی مَکان...
وقُربانت بود دل و روح وگیان... #🎞1398.6.29 @kambizghanbari1373 
@ 
@peer.farzaneh.official

#یارسان#اهلحق-آیین-یارستان-تنبور#پیرفرزانه#یارسانی_کرمانشاه_گوران#توتشامی#گهواره#گربان#ریجاب#بابایادگار#پردیور#بهلول#آتشبیگی#سیدنظام_مشعشعی#آسیدنصرالدین_حیدری#عیدیاران#خاوندکار#دالاهو#کرند#قصر_شیرین#dalahooyar
321 64 1 hour ago

Top #توتشامی posts

@sadolahnasiri Profile picture

@sadolahnasiri

.
مه رئازیزوه خه یرته شریف باوه رو
نه گێژاوخه م ده سگیریم که رو

له خزمه ت گه وره پیاوی کورد ئاغاسه یدنه سره دین حه یده ری رێبه ری جامعه ی یارسان وخۆشه ویستی دڵی من.

آنچه خوبان همه دارندتوتنهاداری ..... درمیان این همه جنگ وجدال برسردنیای دون چه سعادتی بالاترازآن که خدمت پیرعشق و مراد دل عشاق (آقاسیدنصرالدین حیدری)باشی ولذت آرامشی که درنوشتن وموسیقی نمی گنجد.

جان وجهان شمانه فقط رهبرجامعه ی یارسان بلکه محبوب تمام قلب های زلال وسرشاراز صلح و عشق هستید.
بخش بزرگی ازموسیقی وفرهنگ ماکوردها به شمامدیون است. سپاس ازبرادرخوبم کاک کیوان قلخانی ودیگردوستانم که بانی این دیدار سترگ بودند.امید که هماره مانا باشید.

#sadolahnasiri #kayvanghalkhany #یارسان #صلح #موسیقی #تنبورنوازان #کرمانشاه #کردستان_قصرشیرین_کرمانشاه_جوانرود_پاوه_قروه_سنندج_کامیاران_بانه_مریوان_مهاباد_سردشت_سرپل_ذهاب_کرند_گیلانغرب_ایلام_مهران_کنگاور_بیستون_صحنه_شاباد_غرب_ا #بوکان #روانسر #توتشامی #پیر #مراد #عشق #مولانا

.
مه رئازیزوه خه یرته شریف باوه رو
نه گێژاوخه م ده سگیریم که رو

له خزمه ت گه وره پیاوی کورد ئاغاسه یدنه سره دین حه یده ری رێبه ری جامعه ی یارسان وخۆشه ویستی دڵی من.

آنچه خوبان همه دارندتوتنهاداری ..... درمیان این همه جنگ وجدال برسردنیای دون چه سعادتی بالاترازآن که خدمت پیرعشق و مراد دل عشاق (آقاسیدنصرالدین حیدری)باشی ولذت آرامشی که درنوشتن وموسیقی نمی گنجد.

جان وجهان شمانه فقط رهبرجامعه ی یارسان بلکه محبوب تمام قلب های زلال وسرشاراز صلح و عشق هستید.
بخش بزرگی ازموسیقی وفرهنگ ماکوردها به شمامدیون است. سپاس ازبرادرخوبم کاک کیوان قلخانی ودیگردوستانم که بانی این دیدار سترگ بودند.امید که هماره مانا باشید.

#sadolahnasiri #kayvanghalkhany #یارسان #صلح#موسیقی#تنبورنوازان #کرمانشاه #کردستان_قصرشیرین_کرمانشاه_جوانرود_پاوه_قروه_سنندج_کامیاران_بانه_مریوان_مهاباد_سردشت_سرپل_ذهاب_کرند_گیلانغرب_ایلام_مهران_کنگاور_بیستون_صحنه_شاباد_غرب_ا #بوکان#روانسر#توتشامی#پیر#مراد#عشق#مولانا
7,009 265 13 July, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

کلیپ از تکیه حضرت آسید براگه حیدری(میرحیدر حیدری) ـ روستای توتشامی ـ دالاهو
ـ
ـ
فرمایش درویش نوروز در توصیف آسید براکه گوران :
ـ
ای پیر کامل صاحب زمانه
ای غواص بحر صراف دانه
ـ
ای ملک صورت ساقی چلانه
ای مرد غلام برزه ملانه
ـ
ای کودک چول بربیابان یانه
ای شیر بیشه خرابات لانه
ـ
ای دیل دیوان دور زمانه
ای آقای نوکر سید بیگانه
ـ
مر تو بینا نیت نه درد رانم
رنج ریاضت منت و گیانم
ـ
دایم چون غراب ستارم لنگن
لنگی لنگرم دانه فرنگن
ـ
مرخصی من و دست جمت
بند نجاتم سیف دو دمن
ـ
راستیم واتوه رتبازی نین
و زور نمبو و راضی نین
گل و شمامه یاریم انعامه
فانیم تمامه باقیم سقامه
@ahle_haq .
.
.
video by sanyar
.
#یارسان #یارستان #توتشامی #تکیه_حیدری #اهل_حق #الحق #اهلحق #یارسانی #یارستانی #یارسانیان #دالاهو #پردیور #تنبور #جمخانه #کرمانشاه #کوردستان #خاونکار
#yarsan #kakeii #kakei #tanbur

کلیپ از تکیه حضرت آسید براگه حیدری(میرحیدر حیدری) ـ روستای توتشامی ـ دالاهو 
ـ
ـ
فرمایش درویش نوروز در توصیف آسید براکه گوران :
ـ
ای پیر کامل صاحب زمانه 
ای غواص بحر صراف دانه 
ـ
ای ملک صورت ساقی چلانه 
ای مرد غلام برزه ملانه 
ـ
ای کودک چول بربیابان یانه 
ای شیر بیشه خرابات لانه 
ـ
ای دیل دیوان دور زمانه 
ای آقای نوکر سید بیگانه 
ـ
مر تو بینا نیت نه درد رانم 
رنج ریاضت منت و گیانم 
ـ
دایم چون غراب ستارم لنگن 
لنگی لنگرم دانه فرنگن 
ـ
مرخصی من و دست جمت 
بند نجاتم سیف دو دمن 
ـ
راستیم واتوه رتبازی نین 
و زور نمبو و راضی نین 
گل و شمامه یاریم انعامه 
فانیم تمامه باقیم سقامه 
@ahle_haq .
.
.
video by sanyar
.
#یارسان #یارستان #توتشامی #تکیه_حیدری #اهل_حق #الحق #اهلحق #یارسانی #یارستانی #یارسانیان #دالاهو #پردیور #تنبور #جمخانه #کرمانشاه #کوردستان #خاونکار 
#yarsan #kakeii #kakei #tanbur
10,028 333 15 October, 2019
@ghobad.ghobadi_ Profile picture

@ghobad.ghobadi_

مقام دوواله
ازمقامات مجلسی تنبور. نام دوواله از دوواله. دوشیدا به مثال عاشق ومعشوق حقیقی لیلی ومجنون یاشیرین وفرهاد روایت دارد
درروایات بعضی اساتید. دوواله. دوباره پالایش یافته وصافی شده به مفهوم کامل شده میدانستند. در زبان کردی(وال)پارچه نازک وتوری که شیر رابوسیله ان صاف وپالایش میکردند(دو واله شده) درحقیقت مقامی که درمرور زمان تمام وکمال وباشور وحال هرچه تمام تر وبااشعار شاهنامه وخسروشیرین ومتون کلامی اجرا میکردند.گاها دومقام دواله ومجنونی یاهمان لنگ راسرهم یک قطعه کامل میخوانند این کاربه جهت مرکب خو انی باترکیب دوآوازاصلی و دو پله وچ اجرامیگردد که بستگی به حال وتوانایی نوازنده وکلامخوان دارد ..که شامل ۶بخش ساز وآواز میشود. ولی خود دواله جدا از مجنونی. در مقامخوانی شامل دوبخش آواز اول واصلی وگوشه( پله وچ) مقام خوانده میشود.در هرحال دواله زمره مقاماتیست که همواره شور هر مجلس وجم وانجمن تنبور ومقام بوده فرم اصیل آوازی درمیان مقامخوانان قدیم کشش ها تحریر وفراز فرودهای مقام تنوع درجمله بندی های سازی همگی درجای خود به زیبایی هرچه تمام تر این مقام افزوده است

اجرای این مقام سال ۸۶ توسط بنده تقدیم به یاران دوستان گرامی
#تنبور #مقام #مقامخوانی #کلامخوانی #دوواله #مجنونی#‌کلام #دالاهو #یارسان #تنبور_قبادی #کوردستان #گوران #سنجابی #قلخانی #کرند #صحنه #توتشامی #تنبورنوازان#

مقام دوواله 
ازمقامات مجلسی تنبور. نام دوواله از دوواله. دوشیدا به مثال عاشق ومعشوق حقیقی لیلی ومجنون یاشیرین وفرهاد روایت دارد 
درروایات بعضی اساتید. دوواله. دوباره پالایش یافته وصافی شده به مفهوم کامل شده میدانستند. در زبان کردی(وال)پارچه نازک وتوری که شیر رابوسیله ان صاف وپالایش میکردند(دو واله شده) درحقیقت مقامی که درمرور زمان تمام وکمال وباشور وحال هرچه تمام تر وبااشعار شاهنامه وخسروشیرین ومتون کلامی اجرا میکردند.گاها دومقام دواله ومجنونی یاهمان لنگ راسرهم یک قطعه کامل میخوانند این کاربه جهت مرکب خو انی باترکیب دوآوازاصلی و دو پله وچ اجرامیگردد که بستگی به حال وتوانایی نوازنده وکلامخوان دارد ..که شامل ۶بخش ساز وآواز میشود. ولی خود دواله جدا از مجنونی. در مقامخوانی شامل دوبخش آواز اول واصلی وگوشه( پله وچ) مقام خوانده میشود.در هرحال دواله زمره مقاماتیست که همواره شور هر مجلس وجم وانجمن تنبور ومقام بوده فرم اصیل آوازی درمیان مقامخوانان قدیم کشش ها تحریر وفراز فرودهای مقام تنوع درجمله بندی های سازی همگی درجای خود به زیبایی هرچه تمام تر این مقام افزوده است

اجرای این مقام سال ۸۶ توسط بنده تقدیم به یاران دوستان گرامی 
#تنبور#مقام#مقامخوانی#کلامخوانی#دوواله#مجنونی#‌کلام#دالاهو#یارسان#تنبور_قبادی#کوردستان#گوران#سنجابی#قلخانی#کرند#صحنه#توتشامی#تنبورنوازان#
1,138 115 19 June, 2019
اول زمستان کوردی(گرمسیری) و مال بالیول بر همگی پیروان راه حقیقت مبارک باد.
۲۹مهر ماه اول زمستان کوردی

#یارسان #یارسانی #یارستان #اهل_حق #اهلحق #توتشامی #تکیه_حیدری #توتشامی #پردیور #بابایادگار #خاونکار #بهلول #بالیول #اول_زمستان #اول_زمستان_کردی #سلطان_حقیقت #سلطان_سهاک #کرمانشاه #کردستان #کوردی
6,655 158 18 October, 2019
@ghazal_shafei Profile picture

@ghazal_shafei

.
شش ماه پیش بود که زیارتی عاشقانه و سعادتی جانانه نصیب بنده حقیر شد
تنبورنوازی در برابر پیر عزیزتر از جان #آقاآسیدنصرالدین_حیدری و آسید نجم الدین و آسید حیدر حیدری💚
مقام #سرطرز
سایه ات از سرما کم نشود حضرت آقا🌷💚
.
.
.
پ.ن:فیلمی که قبلا پست کردم مقام #ساروخانی بود
.
.
#تنبور #سازعشق #تنبورنوازی #یارسان #اهل_حق #سادات_حیدری #گوران_گورانی #جشنواره #جشنواره_موسیقی_جوان #نوازندگی #سیده_غزل_شفیعی #حس_حال_ناب #تنبورکرند #گوران_گورانی #تنبورنوازان #گوران #سادات_حیدری #تکیه_حیدری #توتشامی #یارسانیان #عیدخاونکار #کرندغرب #تنبور#

.
شش ماه پیش بود که زیارتی عاشقانه و سعادتی جانانه نصیب بنده حقیر شد
 تنبورنوازی در برابر پیر عزیزتر از جان #آقاآسیدنصرالدین_حیدری و آسید نجم الدین و آسید حیدر حیدری💚
مقام #سرطرز
سایه ات از سرما کم نشود حضرت آقا🌷💚
.
.
.
پ.ن:فیلمی که قبلا پست کردم مقام #ساروخانی بود
.
.
#تنبور#سازعشق#تنبورنوازی#یارسان#اهل_حق#سادات_حیدری#گوران_گورانی#جشنواره#جشنواره_موسیقی_جوان#نوازندگی#سیده_غزل_شفیعی#حس_حال_ناب#تنبورکرند#گوران_گورانی#تنبورنوازان#گوران#سادات_حیدری #تکیه_حیدری #توتشامی #یارسانیان #عیدخاونکار #کرندغرب #تنبور#
1,777 136 14 March, 2019
@ahle_haq Profile picture

@ahle_haq

گوشه‌ای از مراسم‌ عید مبارکی در تکیه مبارک حضرت حیدری واقع در شهر گهواره روستای توتشامی که در استان کرمانشاه قرار دارد.

هرساله جمعیت بی‌شماری از اقصی نقاط ایران و جهان برای حضور در این مراسم بزرگ آیینی که همراه است با اجرای گروهای تنبور نوازی و پذیرای صرف غذای سنتی و قدیمی [شلمینه یا شلماو] از کل زائرین و مهمان‌های گرامی.

هر سال بمانسبت جشن باستانی نوروز و جشن آئینی خاونکار این مرسم بزرگ برگزار میشود.

اتحاد و همبستگی بزرگ یارسانیان را میتوان با در این مکان شاهد بود.
بیش از #ده_هزار زائر و مهمان در این مراسم شرکت میکنند ، حتی توریستهای خارجی که برای آشنایی با رسم زیبای آیین یاری

@sanyar_atashin : مونتاژ
#kakaii #kakaie #kakeii #yaresan #yarestan #ahle_hagh
#توتشامی #دالاهو #خاونکار #خاوندکار #روزه_مرنوی #عیدخاونکار #مال_آقا #تکیه_حیدری #پردیور #اتحاد #کرمانشاه #کاکه_ای #یارستان #یارسان #اهل_حق #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_نوازی #آیین #توریست #ایرانگردی

گوشه‌ای از مراسم‌ عید مبارکی در تکیه مبارک حضرت حیدری واقع در شهر گهواره روستای توتشامی که در استان کرمانشاه قرار دارد.

هرساله جمعیت بی‌شماری از اقصی نقاط ایران و جهان برای حضور در این مراسم بزرگ آیینی که همراه است با اجرای گروهای تنبور نوازی و پذیرای صرف غذای سنتی و قدیمی [شلمینه یا شلماو] از کل زائرین و مهمان‌های گرامی.

هر سال بمانسبت جشن باستانی نوروز و جشن آئینی خاونکار این مرسم بزرگ برگزار میشود.

اتحاد و همبستگی بزرگ یارسانیان را میتوان با در این مکان شاهد بود.
بیش از #ده_هزار زائر و مهمان در این مراسم شرکت میکنند ، حتی توریستهای خارجی که برای آشنایی با رسم زیبای آیین یاری

@sanyar_atashin : مونتاژ 
#kakaii #kakaie #kakeii #yaresan #yarestan #ahle_hagh 
#توتشامی #دالاهو #خاونکار #خاوندکار #روزه_مرنوی #عیدخاونکار #مال_آقا #تکیه_حیدری #پردیور #اتحاد #کرمانشاه #کاکه_ای #یارستان #یارسان #اهل_حق #گوران #قلخانی #سنجابی #تنبور #تنبور_نوازی #آیین #توریست #ایرانگردی
4,020 87 12 October, 2018
پیرم حق‌و
دینم حق‌و
حق و حق

فتوکلیپی از جمال مبارک سادات حیدری
خدا را شکرگذاریم برای داشتن چنین دینی و چنین خاندان صاحب نشانی .
.
@ahle_haq 
ـ
ـ
#yarsan #tanbur #farid_elhami #kurdistan
#اهل_حق #یارسان #یارستان #کاکه_ای #اهلحق #یارسانیان #خاونکار #تنبور #توتشامی #تکیه_حیدری #آقا_سیدنصرالدین_حیدری #زمکان #دالاهو #کورد #لکستان #کلهر #جاف #رهبر #رهبر_یارسان #آئین_یاری #قلخانی #گوران #گربان #سنجابی #پردیور #فرید_الهامی
9,968 313 23 May, 2019