#دکور Instagram Photos & Videos

دکور - 1.4m posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #دکور and here's what we found interesting.

Inside 48 Posts

Time between posts:
1 minutes
Average like
22.2
Average comment
0.7
Posts with video
3/48
Posts with photo
45/48

Hashtag Popularity

جاکفشی ایستاده کلون دار😁
دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

جاکفشی ایستاده کلون دار😁
دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
1 0 1 hour ago

صندوقچه

دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

صندوقچه

دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
1 0 1 hour ago

باکس با کاربردهای مختلف ...برای سرویس ها اتاق خواب ، کتابخونه، دکور.... دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

باکس با کاربردهای مختلف ...برای سرویس ها اتاق خواب ، کتابخونه، دکور.... دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
2 0 2 hours ago

طراحی پشت تلویزیون
#tv

دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

طراحی پشت تلویزیون
#tv

دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
3 0 2 hours ago

آیینه کنسول
دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

آیینه کنسول 
دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
4 0 2 hours ago

صندلی تک نفره گره چینی

دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

صندلی تک نفره گره چینی

دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
5 2 2 hours ago

جلو مبلی گره چینی🙂
دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی #چوبروسی #روستیک #تولیدی#روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی #دیزاین# خراطی #نجار #دکور #اجرا #عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور #روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی

جلو مبلی گره چینی🙂
دوستان با لایک ونظراتتون حمایتمان کنید 💯چوب روس درجه1

برای اطلاع ازقیمت ونحوه ارسال باشماره ها تماس بگیرید
09392972762
09101528891 =========================
#چوب روس #دکوراسیون #عسلی #جلومبلی #سنتی#چوبروسی #روستیک #تولیدی#  #روستیک
#چوب #نجاری
#چوبی# طراحی#دیزاین# خراطی #نجار#دکور#اجرا#عطر چوب
#صندوقچه
#آیینه
#دراور#روستایی
#دکوراسیون روستیک
#میزنهارخوری
#عسلی
#جلومبلی
#میزتلویزیون
#تخت سنتی
#کنسول
#شلف
#گره چینی
4 0 2 hours ago

پارچ وگیلاس تزیین با مروارید سنگ متری گل کریستالی مخصوص پارچ وگیلاس عروس و داماد جهت سفارش دایرکت# پارچ #گیلاس #تزیین #مروارید #دکور #ایده#

پارچ وگیلاس تزیین با مروارید سنگ متری گل کریستالی مخصوص پارچ وگیلاس عروس و داماد جهت سفارش دایرکت# پارچ#گیلاس#تزیین#مروارید#دکور#ایده#
7 0 2 hours ago

چراغ راهنمایی رخت آویز با ریموت کنترل و تغییر رنگ چراغها به دلخواه
در چهار رنگ سفید ، سفید مشکی ، قرمز و آبی

جهت سفارش به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس :
09121865579
09361865579
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #پمپ_بنزین #چوب #صنایع_چوب #میز #صندلی #کمد #سرویسخواب #سرویس_خواب_کودک #سرویس_خواب #دکور #دکوراسیون #چوب #تولیدی #صنایع_چوب #یافت_آباد

چراغ راهنمایی رخت آویز با ریموت کنترل و تغییر رنگ چراغها به دلخواه 
در چهار رنگ سفید ، سفید مشکی ، قرمز و آبی

جهت سفارش به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس : 
09121865579
09361865579 
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #پمپ_بنزین #چوب #صنایع_چوب #میز #صندلی #کمد #سرویسخواب #سرویس_خواب_کودک #سرویس_خواب #دکور #دکوراسیون #چوب #تولیدی #صنایع_چوب #یافت_آباد
6 0 2 hours ago

گلس بردهای رنگی اینکو، متناسب با سایز دلخواه شما، دارای نمایندگی در کرج و تهران.
#دیزاین #بیزینس #دکوراسیون_داخلی #دکور #دکورمنزل #خاص

گلس بردهای رنگی اینکو، متناسب با سایز دلخواه شما، دارای نمایندگی در کرج و تهران. 
#دیزاین #بیزینس #دکوراسیون_داخلی #دکور #دکورمنزل #خاص
15 0 2 hours ago

دیوار پوش های فومی پشت چسب دار
ارسالی از مشتری عزیزمان
🔴صد درصد قابل شستشو
🔴پشت چسبدار(بدون احتیاج به نصاب و چسب)
🔴نصب سریع و آسان
🔴عایق حرارت
🔴عایق رطوبت
🔴عایق صدا(آکوستیک)
🔴انعطاف پذیر(مناسب ستون و کنج دیوار)
🔴ضربه گیرعالی(مناسب اتاق کودک.مهد کودک.سالمندان)
🔴مناسب برای هر سطح صاف
دیوار.سقف.بین کابینت.سرویس بهداشتی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر تلگرام،دایرکت یا واستاپ به ایدی زیر پیغام دهید
@Deco_iran
یا با شماره زیر تماس بگیرید
09195100552
#دکور #کوراسیون #دکوایران #فومی #پنل #دکوراسیون_دخلی #چسبدار

دیوار پوش های فومی پشت چسب دار
ارسالی از مشتری عزیزمان
🔴صد درصد قابل شستشو
🔴پشت چسبدار(بدون احتیاج به نصاب و چسب)
🔴نصب سریع و آسان
🔴عایق حرارت
🔴عایق رطوبت
🔴عایق صدا(آکوستیک)
🔴انعطاف پذیر(مناسب ستون و کنج دیوار)
🔴ضربه گیرعالی(مناسب اتاق کودک.مهد کودک.سالمندان)
🔴مناسب برای هر سطح صاف
دیوار.سقف.بین کابینت.سرویس بهداشتی

برای سفارش یا اطلاعات بیشتر تلگرام،دایرکت یا واستاپ به ایدی زیر پیغام دهید
@Deco_iran
یا با شماره زیر تماس بگیرید
09195100552
#دکور #کوراسیون #دکوایران #فومی #پنل #دکوراسیون_دخلی #چسبدار
5 5 2 hours ago

📌
معرفی معمار: نشید نبیان
فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۹)
فوق لیسانس شهرسازی از دانشگاه تورنتو (۲۰۰۵)
دکترای طراحی از دانشگاه هاروارد (۲۰۱۰)
فوق دکترای شهرهای هوشمند و تکنولوژی های تعاملی از دانشگاهMIT (۲۰۱۲)
سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه تورنتو، دانشگاه MIT، دانشگاه نورث ایسترن و دانشگاه هاروارد
📌
به لحاظ حرفه ای، نشید نبیان به همراه مهندس رامبد ایلخانی شریک گروه طراحی ارش و شریک مؤسس مهندسین مشاور تغییر روند طرح [Shift]P است که جوایز ملی چون جایزه معمار دریافت کرده اند و یا در مسابقات بین المللی مانند جایزه معماری آقاخان و فستیوال جهانی معماری (WAF) مورد توجه قرار گرفته اند.
📌
@materialmemarigroup
@materialmemarigroup
@materialmemarigroup
__________
021 44262321
Info@materialmemari.com
@materialmemarigroup
__________
#معمار #معماری #متریال #متریال_معماری #دکور #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #معرفی_معمار #نشید_نبیان
#material #memari #material_memari #art #architecture

📌
معرفی معمار: نشید نبیان
فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۷۹)
فوق لیسانس شهرسازی از دانشگاه تورنتو (۲۰۰۵)
دکترای طراحی از دانشگاه هاروارد (۲۰۱۰)
فوق دکترای شهرهای هوشمند و تکنولوژی های تعاملی از دانشگاهMIT (۲۰۱۲)
سابقه تدریس و پژوهش در دانشگاه تورنتو، دانشگاه MIT، دانشگاه نورث ایسترن و دانشگاه هاروارد
📌
به لحاظ حرفه ای، نشید نبیان به همراه مهندس رامبد ایلخانی شریک گروه طراحی ارش و شریک مؤسس مهندسین مشاور تغییر روند طرح [Shift]P است که جوایز ملی چون جایزه معمار دریافت کرده اند و یا در مسابقات بین المللی مانند جایزه معماری آقاخان و فستیوال جهانی معماری (WAF) مورد توجه قرار گرفته اند.
📌
@materialmemarigroup
@materialmemarigroup
@materialmemarigroup
__________
021 44262321
Info@materialmemari.com 
@materialmemarigroup
__________
#معمار #معماری #متریال #متریال_معماری #دکور #دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #معرفی_معمار #نشید_نبیان 
#material #memari #material_memari #art #architecture
16 0 2 hours ago

#دکور_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_دکوراسیون_داخلی
#ساخت_تولید #اجرا از
#گروه_صنعتی_آلفا_دیزاین

کارفرما :
جناب آقای دکتر حیدریان

جنس ام دی اف های کار شده از جنس #فرامید_فوق_برجسته و #آریا و #هایگلاس_ترک_AGT می‌باشد.

#دکور_دندانپزشکی
#دندانپزشکی
#صفرتاصد
#پارتیشن_مدرن
#مبلمان_اداری
#نهارخوری_چوبی
#جلومبلی_عسلی
#tv_room
طراحی،ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی تجاری و اداری توسط تیم پرقدرت آلفا طبق نظر و ایده و سلیقه ی مشتریان عزیز.
اجرای صفر تا صد.
خاص بودن این #دکور انتخاب طرح و رنگ بندی مناسب میباشد که مناسب با رنگ سازمانیه مطب مورد نظر میباشد....تیم آلفا با ایده پردازی در زمینه های مختلف بهترین و کاربردی ترین راهنمایی‌ها را به شما مشتریان عزیز و گرامی میدهد....
مطمئنا و یقینا شما مشتریان عزیز و گرامی از اعتماد و همکاری با تیم آلفا دیزاین پشیمان نخواهید شد....
با یاری خداوند متعال و تلاش و کوشش تیم آلفا امیدواریم که بهترین کارها را به شما سروران گرامی ارائه بدهیم.
برای اطلاعات بیشتر،تخفیفات ویژه و پیوستن به باشگاه مشتریان مجموعه آلفا دیزاین کلمه ی (آلفا) را به سرشماره ی 10008590 پیامک کنید.
#دکور_تجاری #کابینت_مدرن #کابینت_کلاسیک #دکور_اشپزخانه #دکور_اداری #دکور_مغازه #دکوراسیون_منزل #تخت_کمجا #تختخواب #جاکفشی #جالباسی #کمد_دیواری #آینه_دکوراتیو

#دکور_مطب_دندانپزشکی
#طراحی_دکوراسیون_داخلی 
#ساخت_تولید #اجرا از
#گروه_صنعتی_آلفا_دیزاین

کارفرما :
جناب آقای دکتر حیدریان

جنس ام دی اف های کار شده از جنس #فرامید_فوق_برجسته و #آریا و #هایگلاس_ترک_AGT می‌باشد.

#دکور_دندانپزشکی
#دندانپزشکی
#صفرتاصد
#پارتیشن_مدرن 
#مبلمان_اداری 
#نهارخوری_چوبی 
#جلومبلی_عسلی
#tv_room 
طراحی،ساخت و اجرای دکوراسیون داخلی تجاری و اداری توسط تیم پرقدرت آلفا طبق نظر و ایده و سلیقه ی مشتریان عزیز.
اجرای صفر تا صد.
خاص بودن این #دکور انتخاب طرح و رنگ بندی مناسب میباشد که مناسب با رنگ سازمانیه مطب مورد نظر میباشد....تیم آلفا با ایده پردازی در زمینه های مختلف بهترین و کاربردی ترین راهنمایی‌ها را به شما مشتریان عزیز و گرامی میدهد....
مطمئنا و یقینا شما مشتریان عزیز و گرامی از اعتماد و همکاری با تیم آلفا دیزاین پشیمان نخواهید شد....
با یاری خداوند متعال و تلاش و کوشش تیم آلفا امیدواریم که بهترین کارها را به شما سروران گرامی ارائه بدهیم.
برای اطلاعات بیشتر،تخفیفات ویژه و پیوستن به باشگاه مشتریان مجموعه آلفا دیزاین کلمه ی (آلفا) را به سرشماره ی 10008590 پیامک کنید.
#دکور_تجاری #کابینت_مدرن #کابینت_کلاسیک #دکور_اشپزخانه #دکور_اداری #دکور_مغازه #دکوراسیون_منزل #تخت_کمجا #تختخواب #جاکفشی #جالباسی #کمد_دیواری #آینه_دکوراتیو
14 0 2 hours ago

تخت ماشینی مدل محبوب مک کویین
در سه رنگ :قرمز. - سفید - آبی
دارای رادیو و پخش USB همراه با روشن شدن چراغهای جلو و دارای ریموت و پخش موزیکال و دو عدد صندلی چرمی

جهت سفارش به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس :
09121865579
09361865579
09191873313
#تخت #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشینی #تخت_کودک_نوجوان #سیسمونی_نوزاد #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #مبلمان #مدرن #لاکچری #مک_کویین #ماشینها #چوب

تخت ماشینی مدل محبوب مک کویین
در سه رنگ :قرمز. - سفید - آبی
دارای رادیو و پخش USB همراه با روشن شدن چراغهای جلو و دارای ریموت و پخش موزیکال و دو عدد صندلی چرمی

جهت سفارش به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس : 
09121865579
09361865579 
09191873313
#تخت #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشینی #تخت_کودک_نوجوان #سیسمونی_نوزاد #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #مبلمان #مدرن #لاکچری #مک_کویین #ماشینها #چوب
6 0 2 hours ago

دریم کچر
سایز کوچک
رنگ های ترکیبی
قابل سفارش در هر رنگ و سایز
به سلیقه شما
#دریمکچر #کابوس #رویا #دریم #کچر #هدیه #کادو #تزئین #دکور #تهران َر

دریم کچر
سایز کوچک 
رنگ های ترکیبی
قابل سفارش در هر رنگ و سایز
به سلیقه شما
#دریمکچر #کابوس #رویا #دریم #کچر #هدیه #کادو #تزئین #دکور #تهران #پَر
28 1 2 hours ago

اولین پیج دکوراسیون داخلی با عکسای قبل و بعد از طراحی.طراحی و اجرای دکوراسیون مدرن،سوپر مدرن،کلاسیک و سوپر کلاسیک با کمترین هزینه.برای سفارش به دایرکت پیغام بدید و یا با شماره درج شده تماس بگیرید👇👇👇
@labyrinth_luxury_design
@labyrinth_luxury_design
۰۹۳۵۴۹۲۶۱۷۷
۰۹۳۵۴۹۲۶۱۷۷
#لابیرنت #کابینت #سینک #چوب #مدرن #طراحی #دکوراسیون #داخل #شمال #نقلی #دیزاین #دکور #خارجی #تهران #کرج #مهرشهر #کلاسیک #کلوزت #کمد #توکار #طراح #سوپرکلاسیک #لاکچری #design #designer #محبوبه_توکلی #مریم_شریف #اکسسوری

اولین پیج دکوراسیون داخلی با عکسای قبل و بعد از طراحی.طراحی و اجرای دکوراسیون مدرن،سوپر مدرن،کلاسیک و سوپر کلاسیک با کمترین هزینه.برای سفارش به دایرکت پیغام بدید و یا با شماره درج شده تماس بگیرید👇👇👇
@labyrinth_luxury_design
 @labyrinth_luxury_design
۰۹۳۵۴۹۲۶۱۷۷
۰۹۳۵۴۹۲۶۱۷۷
#لابیرنت #کابینت #سینک#چوب#مدرن#طراحی#دکوراسیون#داخل#شمال#نقلی#دیزاین#دکور#خارجی#تهران#کرج#مهرشهر#کلاسیک#کلوزت#کمد#توکار#طراح#سوپرکلاسیک#لاکچری#design#designer#محبوبه_توکلی#مریم_شریف#اکسسوری
220 0 2 hours ago

دراور مدل پمپ بنزین در رنگ های متنوع :
قرمز✔
سفید مشکی✔
سفید آبی✔
سفید قرمز✔
در دو مدل ساعت دیجیتال و ساده...
جهت سفارش و یا اطلاع از قیمت ها به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس :
09121865579
09361865579
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #بنزین #مدرن #لاکچری #سرویس_خواب #چوب #پمپ_بنزین

دراور مدل پمپ بنزین در رنگ های متنوع : 
قرمز✔
سفید مشکی✔
سفید آبی✔
سفید قرمز✔
در دو مدل ساعت دیجیتال و ساده...
جهت سفارش و یا اطلاع از قیمت ها به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس : 
09121865579
09361865579 
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #بنزین #مدرن #لاکچری #سرویس_خواب #چوب #پمپ_بنزین
8 0 2 hours ago
دریم کچر
کنفی 
قابل سفارش در هر رنگ و سایز
#دریمکچر #دریم #کچر #دریم_کچر #کنف #کادو #ولنتاین #بافت #پَر #حلقه #دستساز #کادو #هدیه #تزئین #دکور
29 0 2 hours ago

دراور مدل پمپ بنزین در رنگ های متنوع :
قرمز✔
سفید مشکی✔
سفید آبی✔
سفید قرمز✔
در دو مدل ساعت دیجیتال و ساده...
جهت سفارش و یا اطلاع از قیمت ها به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس :
09121865579
09361865579
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #بنزین #مدرن #لاکچری #سرویس_خواب #چوب #پمپ_بنزین

دراور مدل پمپ بنزین در رنگ های متنوع : 
قرمز✔
سفید مشکی✔
سفید آبی✔
سفید قرمز✔
در دو مدل ساعت دیجیتال و ساده...
جهت سفارش و یا اطلاع از قیمت ها به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس : 
09121865579
09361865579 
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #بنزین #مدرن #لاکچری #سرویس_خواب #چوب #پمپ_بنزین
6 0 2 hours ago

جدید ترین روتختی های موجود رسسید
کالای خواب تک...شماره تماس:09027875652
فروش کالای خواب مرغوب ترک وایرانی.. سرویس دونفره 6تیکه
شامل:
یک عدد لحاف دو رو ب ابعاد 220×240
یک عدد ملحفه دور کش دار ب ابعاد استاندارد.
دو عدد بالش لبه دار ب ابعاد 70×50.
دو عدد کسن.
.
.
.
سرویس یکنفره4 تیکه
شامل:
یک عدد لحاف دو رو ب ابعاد230×160.
یک عدد ملحفه دور کش دار ب ابعاد استاندارد.
یک عدد بالش لبه دار ب ابعاد 70×50.
یک عدد کسن.
.
.
.
.
ارسال ب نقاط کشور و تهران در کمترین زمان.
استفاده از بهرین نوع الیاف ضد حساسیت.
دوخت صعنتی و با کیفیت و تضمینی
#روتختی #جهیزیه #نوعروس #لوکس #روبالشی #تزینات
#دکراسیون #سرویس-خواب #منزل #عروس #کیفیت #شیک
#محلفه #مدروز #رختخواب #بالش #حوله #ست #مناسب
#مرغوب #ترک# #کوسن #لحاف #سه-بعدی
#دکور-منزل #ارزانسرا #تضمینی #کالای-خواب-تک

جدید ترین روتختی های موجود رسسید
کالای خواب تک...شماره تماس:09027875652
فروش کالای خواب مرغوب ترک وایرانی.. سرویس دونفره 6تیکه 
شامل:
یک عدد لحاف دو رو ب ابعاد 220×240
یک عدد ملحفه دور کش دار ب ابعاد استاندارد.
دو عدد بالش لبه دار ب ابعاد 70×50.
دو عدد کسن.
.
.
.
سرویس یکنفره4 تیکه 
شامل:
یک عدد لحاف دو رو ب ابعاد230×160.
یک عدد ملحفه دور کش دار ب ابعاد استاندارد.
یک عدد بالش لبه دار ب ابعاد 70×50.
یک عدد کسن.
.
.
.
.
ارسال ب نقاط کشور و تهران در کمترین زمان.
استفاده از بهرین نوع الیاف ضد حساسیت.
دوخت صعنتی و با کیفیت و تضمینی
#روتختی#جهیزیه#نوعروس#لوکس#روبالشی#تزینات
#دکراسیون#سرویس-خواب#منزل#عروس#کیفیت#شیک
#محلفه#مدروز#رختخواب#بالش#حوله#ست#مناسب
#مرغوب#ترک##کوسن#لحاف#سه-بعدی
#دکور-منزل#ارزانسرا#تضمینی#کالای-خواب-تک
6 0 2 hours ago

دراور مدل پمپ بنزین در رنگ های متنوع :
قرمز✔
سفید مشکی✔
سفید آبی✔
سفید قرمز✔
در دو مدل ساعت دیجیتال و ساده...
جهت سفارش و یا اطلاع از قیمت ها به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس :
09121865579
09361865579
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #بنزین #مدرن #لاکچری #سرویس_خواب #چوب #پمپ_بنزین

دراور مدل پمپ بنزین در رنگ های متنوع : 
قرمز✔
سفید مشکی✔
سفید آبی✔
سفید قرمز✔
در دو مدل ساعت دیجیتال و ساده...
جهت سفارش و یا اطلاع از قیمت ها به دایرکت ما مراجعه کنید و یا با شماره زیر تماس بگیرید 👇🏻
شماره های تماس : 
09121865579
09361865579 
09191873313
#تخت #تختخواب #تخت_خواب #تخت_کودک #تخت_ماشین #تخت_ماشینی #دراور #اتاق_خواب #سفارش_تخت #کودک #نوجوان #نوزاد #نوزادی #جدید #تولیدی #دکور #دکوراسیون #کمد #بچه #ماشین #ماشین_باز #فراری #یافت_آباد #بنزین #مدرن #لاکچری #سرویس_خواب #چوب #پمپ_بنزین
8 1 2 hours ago

سفارش آقای ممی زاده از رباط کریم بلوار کمالی.
پ ن:تصاویر مربوط به قبل از کار،درحال نصب و پایان نصب می باشد.
پ ن:کابینت مدرن با متریال ام دی اف سفید متالیک.

#کابینت_مدرن #کابینت #دکوراسیون_داخلی #دکوراتیو_منزل #کابینت_شیک #کابینت_شیک_متفاوت #سفید_متالیک #ام_دی_اف #دکور #موزیک_ویدئو #ناصر_عبدالهی #رباط_کریم #تهران #پرند #اراک #اسلامشهر

سفارش آقای ممی زاده از رباط کریم بلوار کمالی.
پ ن:تصاویر مربوط به قبل از کار،درحال نصب و پایان نصب می باشد.
پ ن:کابینت مدرن با متریال ام دی اف سفید متالیک.

#کابینت_مدرن #کابینت #دکوراسیون_داخلی #دکوراتیو_منزل #کابینت_شیک #کابینت_شیک_متفاوت #سفید_متالیک #ام_دی_اف #دکور #موزیک_ویدئو #ناصر_عبدالهی #رباط_کریم #تهران #پرند #اراک #اسلامشهر
10 0 2 hours ago

Top #دکور posts

دوستان نظر بدید 💭

دوستان نظر بدید 💭
1,871 45 21 January, 2020

.
🔸️ویترین بسیار زیبا و جذاب
🔸️کیفیت ساخت عالی 😍✅
🔸️رنگ به کارفته رنگ اتومبیل(پلی اورتان)
🔸️در رنگ دلخواه
🔹️مناسب برای کتابخانه و ....
🔸️ابعاد: ۳۵ در ۱ در ۲
🔸️قیمت:۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
.
❌ابعاد سفارشی هم انجام میشود
.
#کنسول #کنسول_گلگیسو #لوکس #لاکچری #زیبا #شیک #جهاز #جهیزیه #دکور #دکوراسیون #دکوری #اکسسوری #جلو_مبلی_گلگیسو #جلو_مبلی #ویترین #میز_تحریر #کتابخانه #کتاب_خانه

.
🔸️ویترین بسیار زیبا و جذاب
🔸️کیفیت ساخت عالی 😍✅
🔸️رنگ به کارفته رنگ اتومبیل(پلی اورتان)
🔸️در رنگ دلخواه
🔹️مناسب برای کتابخانه و ....
🔸️ابعاد: ۳۵ در ۱ در ۲
🔸️قیمت:۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
.
❌ابعاد سفارشی هم انجام میشود
.
#کنسول#کنسول_گلگیسو#لوکس#لاکچری#زیبا#شیک#جهاز#جهیزیه#دکور#دکوراسیون#دکوری#اکسسوری#جلو_مبلی_گلگیسو#جلو_مبلی#ویترین#میز_تحریر#کتابخانه#کتاب_خانه
1,709 19 21 January, 2020

عکس زیبای ارسالی مشتری عزیزمان از شلفهای دیواری دکووال♥️👇
ضخامت شش سانتیمتر
نصب کشویی با پایه چوبی
ابعاد ۴۰*۲۰ : ۵۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۶۰*۲۰ : ۸۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۹۰*۲۰ : ۱۰۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۰*۱۲۰ : ۱۵۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۴۰*۳۰ : ۶۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۶۰*۳۰ : ۹۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۹۰*۳۰ : ۱۲۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰*۱۲۰ : ۱۷۰۰۰۰ تومان
شلف دیواری در رنگهای گردویی،مشکی و سفید و ونگه.
برای سفارش به تلگرام یا دایرکت پیغام دهید.
هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد و هزینه ارسال شهرستان بستگی به تعداد و وزن و حجم و بسته بندی بسته نهایی خواهد داشت.
#شلف #دکور #دکوراسیون #خانه #دکوراسیون__داخلی #خلاقانه #خلاقیت #زیبا

عکس زیبای ارسالی مشتری عزیزمان از شلفهای دیواری دکووال♥️👇
ضخامت شش سانتیمتر
نصب کشویی با پایه چوبی
ابعاد ۴۰*۲۰ : ۵۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۶۰*۲۰ : ۸۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۹۰*۲۰ : ۱۰۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۲۰*۱۲۰ : ۱۵۰۰۰۰ تومان
ابعاد ۴۰*۳۰ : ۶۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۶۰*۳۰ : ۹۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۹۰*۳۰ : ۱۲۵۰۰۰ تومان
ابعاد ۳۰*۱۲۰ : ۱۷۰۰۰۰ تومان
 شلف دیواری در رنگهای گردویی،مشکی و سفید و ونگه.
برای سفارش به تلگرام یا دایرکت پیغام دهید.
هزینه ارسال به عهده مشتری می باشد و هزینه ارسال شهرستان بستگی به تعداد و وزن و حجم و بسته بندی بسته نهایی خواهد داشت.
#شلف #دکور #دکوراسیون #خانه #دکوراسیون__داخلی #خلاقانه #خلاقیت #زیبا
1,837 26 10 hours ago

.
به ترکیب بندی آبی و صورتی فکر کردین. ازون ترکیبهای عجیبه که خیلی به ذهنمون نمیرسه ولی وقتی خوب چیده بشه خیلی جذاب و دوست داشتنی میشه
خیلی هم لوکس شده میتونست یه ریزه بیشتر طلایی داشته باشه تا لوکس تر بشه
.
اگر آبی دوست دارین استوریمون رو ببینین که روشنایی آبی خاصی داره
💙🌸💙🌼🌐🌀🌸🎵🌼
📷@margaret.wright .
.
.
#دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #سفال #دکور #چیدمان #دیوارکوب #طراحی_داخلی #سرامیک #فرش_دستبافت #گلدون #رنگی_رنگی #رنگی #معماری_داخلی #مبل_راحتی #اتاق_پذیرایی #آبی #مدرن #هنری #ایده #صورتی #فنگ_شویی #جهیزیه #گلیم #کوسن #چوب #صنایع_دستی #دیزاین #دیزاینر #خانه_آرایی #مبلمان

.
به ترکیب بندی آبی و صورتی فکر کردین. ازون ترکیبهای عجیبه که خیلی به ذهنمون نمیرسه ولی وقتی خوب چیده بشه خیلی جذاب و دوست داشتنی میشه
خیلی هم لوکس شده میتونست یه ریزه بیشتر طلایی داشته باشه تا لوکس تر بشه
.
اگر آبی دوست دارین استوریمون رو ببینین که روشنایی آبی خاصی داره
💙🌸💙🌼🌐🌀🌸🎵🌼
📷@margaret.wright .
.
.
#دکوراسیون#دکوراسیون_داخلی#سفال#دکور#چیدمان#دیوارکوب#طراحی_داخلی#سرامیک#فرش_دستبافت#گلدون#رنگی_رنگی#رنگی#معماری_داخلی#مبل_راحتی#اتاق_پذیرایی#آبی#مدرن#هنری#ایده#صورتی#فنگ_شویی#جهیزیه#گلیم#کوسن#چوب#صنایع_دستی#دیزاین#دیزاینر#خانه_آرایی#مبلمان
5,183 40 21 January, 2020

..
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
بانوی عزیز🤩 . .
پیج ماروبه دوستاتون معرفی کنید 😘
@honar_banooi_irani
.پیج بانوی عزیز
@banooye_shomalii
ممنون بابت لایک‌وکامنتاتون خوشگلا ..🙏
...پستای قبلی هم ببینید
ماروهمراهی کنید 😍👇😍
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
#دکوراسیون_داخلی #هفتسین #دکور #turk #ظرف #مبلمان #کابینت #خواستگاري #منزل #ایده_نو #ایده

..
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
بانوی عزیز🤩 . .
پیج ماروبه دوستاتون معرفی کنید 😘
@honar_banooi_irani
.پیج بانوی عزیز
@banooye_shomalii
 ممنون بابت لایک‌وکامنتاتون خوشگلا ..🙏
...پستای قبلی هم ببینید 
ماروهمراهی کنید 😍👇😍
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
@honar_banooi_irani
#دکوراسیون_داخلی #هفتسین #دکور #turk#ظرف #مبلمان#کابینت #خواستگاري #منزل #ایده_نو #ایده
684 8 9 hours ago

Credit: Unknown please DM for credit👌❤️🌹
حکاکی زیبا روی صابون👌نظرتون چیه؟
ممنون از لایک و نظرات انرژیبخشتون💗🌹💗
.
.
.
Credit:unknown please DM for credit
Should this not be on instagram🚫Do not report ! Email us📧
No ©️copyright infringement intended
❌Email or (direct )us for fix/removal
.
.
#هنر #هنرمند #خلاقیت_هنری #کنده_کاری #صابون #صابون_عروس #عروس #تزیین #دکور #دکوراسیون #جهزینه #نوعروس #کدبانو #باسلیقه

Credit: Unknown please DM for credit👌❤️🌹
حکاکی زیبا روی صابون👌نظرتون چیه؟
ممنون از لایک و نظرات انرژیبخشتون💗🌹💗
.
.
.
Credit:unknown please DM for credit
Should this not be on instagram🚫Do not report ! Email us📧
No ©️copyright infringement intended
❌Email or (direct )us for fix/removal
.
.
#هنر#هنرمند#خلاقیت_هنری #کنده_کاری#صابون#صابون_عروس#عروس#تزیین#دکور#دکوراسیون#جهزینه#نوعروس#کدبانو#باسلیقه
6,301 78 21 January, 2020

:
فروشگاه صنایع دستی در ماسوله🏘️⁩⁦
.
.
✔️⁩ کیا رفتن ماسوله و معماری بی نظیرش رو دیدن؟🤔
.
.
✔️⁩استوری های جذاب ما رو از دست ندین😍
_________________________

#دکوراسیون #دکوراسیون_داخلی #معماری #طراحی_داخلی #چیدمان #آرامش #مدرن #دکور #مبلمان #لوستر #مجله_دکوراسیون #آشپزخانه #ساختمان #آینه #پاییز #چیدانه #مبل #آپارتمان #کابینت #چوب #چوبی #پله #دکوراسیون_خانه #پاییزی #کاغذدیواری #پارکت #خلاقیت #دکوراسیون_منزل

:
فروشگاه صنایع دستی در ماسوله🏘️⁩⁦
.
.
✔️⁩ کیا رفتن ماسوله و معماری بی نظیرش رو دیدن؟🤔
.
.
✔️⁩استوری های جذاب ما رو از دست ندین😍
_________________________

#دکوراسیون#دکوراسیون_داخلی#معماری#طراحی_داخلی#چیدمان#آرامش#مدرن#دکور#مبلمان#لوستر#مجله_دکوراسیون#آشپزخانه#ساختمان#آینه#پاییز#چیدانه#مبل#آپارتمان#کابینت#چوب#چوبی#پله#دکوراسیون_خانه#پاییزی#کاغذدیواری#پارکت #خلاقیت#دکوراسیون_منزل
1,318 8 17 hours ago
پیج نمونه کارهای ما
@tarsimoffice 
@tarsimoffice .
.
خیلی از همراهان عزیزم از من میخوان که نمونه آشپزخونه، تی وی روم، اتاق خواب و غیره بذارم. اینجور پست هارو تو پیج شرکت میتونین ببینین
.
@tarsimoffice .
.

#ساختمان_سازی #معماری #معماری_داخلی #معماري #معماري_مدرن #بازسازی #بازسازی_منزل #بازسازی_خانه #بازسازی_ساختمان #دکور #دکوراسیون_داخلی #دکوراسیون_منزل #دکوراسیون #کابینت_آشپزخانه #کابینت_مدرن #کابینت_شیک #آشپزخانه #decor #decoration #decoracion #decorationideas #renovation #renovations #kitchendesign #kitchenremodel
3,244 15 21 January, 2020