#روسری Instagram Photos & Videos

روسری - 1.6m posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #روسری and here's what we found interesting.

Inside 48 Posts

Time between posts:
41 seconds
Average like
0.6
Average comment
0
Posts with video
1/48
Posts with photo
47/48

Hashtag Popularity

لمه هولوگرامی جدید عرض150 قیمت متری 108 هزار تومان😍😍😍😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

لمه هولوگرامی جدید عرض150 قیمت متری 108 هزار تومان😍😍😍😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

یاخما های زیبا مناسب مانتو مجلسی ژورنالی مناسب شب عید درسه رنگ فقط 67000 تومان 😳😍😍😍😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

یاخما های زیبا مناسب مانتو مجلسی ژورنالی مناسب شب عید درسه رنگ فقط 67000 تومان 😳😍😍😍😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

یاخما های زیبا مناسب مانتو مجلسی ژورنالی مناسب شب عید درسه رنگ فقط 67000 تومان 😳😍😍😍😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

یاخما های زیبا مناسب مانتو مجلسی ژورنالی مناسب شب عید درسه رنگ فقط 67000 تومان 😳😍😍😍😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
1 0 25 January, 2020

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

ملحفه عرض ۲/۴ رنگ ثابت متری فقط 20000 تومان حراج 😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

پارچه پشمی زمستانه متری 53🌹🌹😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

پارچه پشمی زمستانه متری 53🌹🌹😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020

پارچه پشمی زمستانه متری 53🌹🌹😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه

پارچه پشمی زمستانه متری 53🌹🌹😊😍😍✔️مااجناس خود راباکمترین سوددراختیارشمامیگذاریم 
پس باخیال راحت خریدکنید😍😍😍 ✔️فروش آنلاین
کانال و گروه و اینستاگرام
@foroshgah_sadat_online1
@foroshgah_sadat_online
https://www.instagram.com/foroshgah_sadat_online
سفارش ومشاوره باادمین:
@foroshande_sadat_online
پشتیبانی:
+989302566643
#پارچه #پارچهفروشی #پارچه_ای #لباس #بلوز #مانتو #کرپ #کرپ_حریر #ملحفه #روسری #شال #تریکو #پنبه
0 0 25 January, 2020
#روسری
2 0 25 January, 2020

🌺🌸🌼🦋 manto modo 🦋🌸🌼🌺 🧚‍♀کالکشن عیدانه ۹۹🧚‍♀ 🌟 کد ۲۹۲ 😍مدل ژاکارد استین حریر 📌 سایز ۱ تا ۳
۳۶ تا ۴۶
.
. 🧥جنس ژاکارد تافته 🌈رنگ : ۱۵ تا مطابق عکس 📏قد کار ۸۵ 💰قیمت: ۲۳۹ تومان
.
.
.
#مزون #مجلسی #مانتو #لباس #ماکسی #عروسکی #دامن #شومیز #تونیک #کارمندی #کیف #کفش #شلوار #صندل #روسری #شال #بهاره #زمستانه #پالتو #بوت #بافت #زنانه #دخترانه #تاپ #جین #اورال #چرم #سایز_بزرگ #پیراهن #سارافون
.
.
Shik

🌺🌸🌼🦋 manto modo 🦋🌸🌼🌺 🧚‍♀کالکشن عیدانه ۹۹🧚‍♀ 🌟 کد ۲۹۲ 😍مدل ژاکارد استین حریر 📌 سایز ۱ تا ۳
۳۶ تا ۴۶
.
. 🧥جنس ژاکارد تافته 🌈رنگ : ۱۵ تا مطابق عکس 📏قد کار ۸۵ 💰قیمت: ۲۳۹ تومان
.
.
.
#مزون #مجلسی #مانتو #لباس #ماکسی #عروسکی #دامن #شومیز #تونیک #کارمندی #کیف #کفش #شلوار #صندل #روسری #شال #بهاره #زمستانه #پالتو #بوت #بافت #زنانه #دخترانه #تاپ #جین #اورال #چرم #سایز_بزرگ #پیراهن #سارافون
.
.
Shik
1 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
1 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن #هودی_دخترانه

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن #هودی_دخترانه
1 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
#لطفا ورق بزنید
.
.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
#لطفا ورق بزنید
.
.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020
#کالکشن_2020

شال ترک اصل

#برند 
نخ #ترک

قواره بزرگ

فوق العاده شیک وجذاب

تعداد محدود

آدرس کانال تلگرام
t.me/@termebotik98

#شال #شال_نخی #روسری #روسری_خاص #روسری_ترک #روسری_مجلسی #روسری۱۴۰ #تونیک_مجلسی #تونیک_شیک #تونیک_مانتویی #لباس_زیر #جوراب_خاص
3 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

🌺🌸🌼🦋 manto modo 🦋🌸🌼🌺 🧚‍♀کالکشن عیدانه ۹۹🧚‍♀ 🌟 کد ۲۹۳ 🎀مدل ژاکارد یقه گرد استین کش 📌 سایز ۱ تا ۳
۳۶ تا ۴۶
.
. 🧥جنس ژاکارد تافته 🌈رنگ : مطابق عکس 📏قد کار ۸۵ 💰قیمت: ۲۳۹ تومان
.
.
.
#مزون #مجلسی #مانتو #لباس #ماکسی #عروسکی #دامن #شومیز #تونیک #کارمندی #کیف #کفش #شلوار #صندل #روسری #شال #بهاره #زمستانه #پالتو #بوت #بافت #زنانه #دخترانه #تاپ #جین #اورال #چرم #سایز_بزرگ #پیراهن #سارافون
.
.
Shik

🌺🌸🌼🦋 manto modo 🦋🌸🌼🌺 🧚‍♀کالکشن عیدانه ۹۹🧚‍♀ 🌟 کد ۲۹۳ 🎀مدل ژاکارد یقه گرد استین کش 📌 سایز ۱ تا ۳
۳۶ تا ۴۶
.
. 🧥جنس ژاکارد تافته 🌈رنگ : مطابق عکس 📏قد کار ۸۵ 💰قیمت: ۲۳۹ تومان
.
.
.
#مزون #مجلسی #مانتو #لباس #ماکسی #عروسکی #دامن #شومیز #تونیک #کارمندی #کیف #کفش #شلوار #صندل #روسری #شال #بهاره #زمستانه #پالتو #بوت #بافت #زنانه #دخترانه #تاپ #جین #اورال #چرم #سایز_بزرگ #پیراهن #سارافون
.
.
Shik
1 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

______________________
🎁با لایک کردنتون تو قرعه کشی هر ۱۵ روز شرکت کنید 🎁
کالکشن عید❤️
______________________________________________________ 🔴نوع پارچه⬅️ طرح دار :کرپ کش ترک
ساده کرپ باربی چین
______________________________________________________
🔴عرض پارچه ها⬅️۱/۵متر
______________________________________________________
🔴موارد استفاده⬅️پیراهنی ،مجلسی،دامن کت مانتو شلوار خرجکار ،مانتو،شومیز ٫دامن٫و..... ______________________________________________________ 🔴قیمت⬅️ طرح دار ۶۵
ساده ۴۰

______________________________________________________ 🧵🧵🧵متراژ محدود 😍😍‏
#پارچه #ارزان_سرا #پارچه_مجلسی #پارچهفروشی #شومیز #شال #روسری #ساتن #خیاطی #کرپ_مازراتی #کرپ_کش #شانتون #حریرژورژت  #پارچه_فروشی #خوشگل #زیبا #هاوایی #کت #شلوار #پیراهن #عمده_فروشی #دوخت_دوز #زنانه #مردانه #دخترانه #بچگانه #گلدار #گلگلی #مانتو #شومیز_مجلسی

______________________
🎁با لایک کردنتون تو قرعه کشی هر ۱۵ روز شرکت کنید 🎁
کالکشن عید❤️
______________________________________________________ 🔴نوع پارچه⬅️ طرح دار :کرپ کش ترک
ساده کرپ باربی چین 
______________________________________________________
🔴عرض پارچه ها⬅️۱/۵متر 
______________________________________________________
🔴موارد استفاده⬅️پیراهنی ،مجلسی،دامن کت مانتو شلوار خرجکار ،مانتو،شومیز ٫دامن٫و..... ______________________________________________________ 🔴قیمت⬅️ طرح دار ۶۵
ساده ۴۰

______________________________________________________ 🧵🧵🧵متراژ محدود 😍😍‏
#پارچه #ارزان_سرا #پارچه_مجلسی #پارچهفروشی #شومیز #شال #روسری #ساتن #خیاطی #کرپ_مازراتی #کرپ_کش #شانتون #حریرژورژت  #پارچه_فروشی #خوشگل #زیبا #هاوایی #کت #شلوار #پیراهن #عمده_فروشی #دوخت_دوز #زنانه #مردانه #دخترانه #بچگانه #گلدار #گلگلی #مانتو #شومیز_مجلسی
5 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

۲۱۴۰ تونیک مجلسی
مطابق عکس ژورنال با تنخور عالی✅
ضمانت کیفیت پارچه و دوخت✋
جنس: تور & میکرو جودون
سایز: فری (36 الی 40)
قد از سرشونه : 83
قیمت : ۷۲۰۰۰تومان
هزینه ارسال۱۵هزارتومن
#لباس_شيك #لباسمجلسی_شیک #تونیک_مجلسی #ساحلی_نخی #ساحلی_جدید #ساحلی_ترک #ساحلی_بلند #ساحلی_شیک #تاپ #تاپ_ورزشی #روسری #روسری_نخی #روسری_مجلسی #روسری_شیک #روسری_خاص #روسری_شال #روسری_جدید #روسری_حریر #شال #شال_حریر #پالتو_ترک #پالتوشیک #پالتوخزدار #کیفزنانه

۲۱۴۰ تونیک مجلسی 
مطابق عکس ژورنال با تنخور عالی✅
ضمانت کیفیت پارچه و دوخت✋
جنس: تور & میکرو جودون
سایز: فری (36 الی 40)
قد از سرشونه : 83
قیمت : ۷۲۰۰۰تومان
هزینه ارسال۱۵هزارتومن
#لباس_شيك #لباسمجلسی_شیک #تونیک_مجلسی#ساحلی_نخی #ساحلی_جدید #ساحلی_ترک #ساحلی_بلند #ساحلی_شیک#تاپ #تاپ_ورزشی#روسری #روسری_نخی #روسری_مجلسی #روسری_شیک #روسری_خاص #روسری_شال #روسری_جدید #روسری_حریر #شال #شال_حریر#پالتو_ترک #پالتوشیک#پالتوخزدار#کیفزنانه
0 0 25 January, 2020

🌺🌺ویژه نوروز و مادر 😍😍روسری ابریشم توییل 👌👌دور دست دوز ✂️✂️قواره ۱۳۰

قیمت ۱۱۰تومان

#hzr1109511
# # # # #مزون #آنلاین #مانتو #روسری #کیف #کفش #مجلسی #پاییزه #لباس #شیک #جدیدترین #مد #فشن #حراج #ارزانکده #کاپشن

🌺🌺ویژه نوروز و مادر 😍😍روسری ابریشم توییل 👌👌دور دست دوز ✂️✂️قواره ۱۳۰

قیمت ۱۱۰تومان

#hzr1109511
# # # # #مزون #آنلاین #مانتو #روسری #کیف #کفش #مجلسی #پاییزه #لباس #شیک #جدیدترین #مد #فشن #حراج #ارزانکده #کاپشن
0 0 25 January, 2020

______________________
🎁با لایک کردنتون تو قرعه کشی هر ۱۵ روز شرکت کنید 🎁
کالکشن عید❤️
______________________________________________________ 🔴نوع پارچه⬅️ طرح دار :کرپ کش ترک
ساده کرپ باربی چین
______________________________________________________
🔴عرض پارچه ها⬅️۱/۵متر
______________________________________________________
🔴موارد استفاده⬅️پیراهنی ،مجلسی،دامن کت مانتو شلوار خرجکار ،مانتو،شومیز ٫دامن٫و..... ______________________________________________________ 🔴قیمت⬅️ طرح دار ۶۵
ساده ۴۰

______________________________________________________ 🧵🧵🧵متراژ محدود 😍😍‏
#پارچه #ارزان_سرا #پارچه_مجلسی #پارچهفروشی #شومیز #شال #روسری #ساتن #خیاطی #کرپ_مازراتی #کرپ_کش #شانتون #حریرژورژت  #پارچه_فروشی #خوشگل #زیبا #هاوایی #کت #شلوار #پیراهن #عمده_فروشی #دوخت_دوز #زنانه #مردانه #دخترانه #بچگانه #گلدار #گلگلی #مانتو #شومیز_مجلسی

______________________
🎁با لایک کردنتون تو قرعه کشی هر ۱۵ روز شرکت کنید 🎁
کالکشن عید❤️
______________________________________________________ 🔴نوع پارچه⬅️ طرح دار :کرپ کش ترک
ساده کرپ باربی چین 
______________________________________________________
🔴عرض پارچه ها⬅️۱/۵متر 
______________________________________________________
🔴موارد استفاده⬅️پیراهنی ،مجلسی،دامن کت مانتو شلوار خرجکار ،مانتو،شومیز ٫دامن٫و..... ______________________________________________________ 🔴قیمت⬅️ طرح دار ۶۵
ساده ۴۰

______________________________________________________ 🧵🧵🧵متراژ محدود 😍😍‏
#پارچه #ارزان_سرا #پارچه_مجلسی #پارچهفروشی #شومیز #شال #روسری #ساتن #خیاطی #کرپ_مازراتی #کرپ_کش #شانتون #حریرژورژت  #پارچه_فروشی #خوشگل #زیبا #هاوایی #کت #شلوار #پیراهن #عمده_فروشی #دوخت_دوز #زنانه #مردانه #دخترانه #بچگانه #گلدار #گلگلی #مانتو #شومیز_مجلسی
6 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

🔴مزون تتون🔴

قبول سفارش طراحی و دوخت لباس زنانه
✂️📍👗🧥🥼👖👚🧵 عکس جهت ارایه مدل و ایده برای دوخت لباس میباشد

دوستان عزیز لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شماره درج شده در بیو پیج از طریق تلگرام یا واتساپ پیام بدهید🙏🌺 پ.ن:در مزون تتون لباس آماده جهت فروش نداریم فقط سفارش دوخت به صورت حضوری قبول میکنیم🙏
#مزون #مدل #مد #لباس #پیراهن #لباس_ترک #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خاص #لباس_عصر #پیراهنمجلسی #پیراهن_شب #پیراهنمجلسی_شیک #پیراهن_مجلسی #پیراهن_خاص #شومیز #خاص #شیک #شلوار #دامن #روسری #mrzonteton

🔴مزون تتون🔴

قبول سفارش طراحی و دوخت لباس زنانه
✂️📍👗🧥🥼👖👚🧵 عکس جهت ارایه مدل و ایده برای دوخت لباس میباشد

دوستان عزیز لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شماره درج شده در بیو پیج از طریق تلگرام یا واتساپ پیام بدهید🙏🌺 پ.ن:در مزون تتون لباس آماده جهت فروش نداریم فقط سفارش دوخت به صورت حضوری قبول میکنیم🙏
#مزون#مدل#مد#لباس#پیراهن#لباس_ترک #لباس_شب #لباس_شیک #لباس_خاص #لباس_عصر #پیراهنمجلسی #پیراهن_شب #پیراهنمجلسی_شیک #پیراهن_مجلسی #پیراهن_خاص #شومیز#خاص#شیک#شلوار#دامن#روسری#mrzonteton
5 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری #زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو #پالتو #پیراهن #مجلسی #کاپشن

.
طرح ها و رنگ های مختلف در کانال تلگرام👇👇👇
@poshaktati98 .
برای اطلاع از قیمت به پی وی تلگرام پیام بدید❤❤❤
.
#روسری_خاص #روسری#زیبا #پوشاک #خریدآنلاین #ست #مادر_دختری #خرید #پوشاکزنانه #کیف #کفش #شال #شومیز_ترک #مانتو#پالتو#پیراهن#مجلسی#کاپشن
0 0 25 January, 2020

Top #روسری posts

برید کنااااار دخترمون "ترنج"اومده که دل همتون رو ببره😍

و خصوصیات "ترنج":
✴پارچه اش خیلی لطیف و سبکه و از جنس کرپ‌نخ هستش.😍 ✴این تن‌پوش هم تک رنگه.
✴جلوش تا پایین دکمه میخوره که برای پوشیدنش راحت باشید🤗🤗.
✴جای کمربند داره اما کمربند عکس روی لباس نیست.
✴در همه سایز قابل سفارشه.☘
✴قد تن پوش هم قابل تغییر نیست و حدود ۱۳۰ سانت هستش
قیمت:۲۸۹تومان.
#حجاب #گل_گیسو #ترنج #شومیز #مانتو #روسری #دامن #استایل #بهار #روسری_حریر #دامن_بلند #مانتو_حجاب #شومیز_شیک #شومیز_حریر #دامن_کوتاه #کلوش #کرپ #برند #تنپوش #لباس

برید کنااااار دخترمون "ترنج"اومده که دل همتون رو ببره😍

و خصوصیات "ترنج":
✴پارچه اش خیلی لطیف و سبکه و از جنس کرپ‌نخ هستش.😍 ✴این تن‌پوش هم تک رنگه.
✴جلوش تا پایین دکمه میخوره که برای پوشیدنش راحت باشید🤗🤗.
✴جای کمربند داره اما کمربند عکس روی لباس نیست.
✴در همه سایز قابل سفارشه.☘
✴قد تن پوش هم قابل تغییر نیست و حدود ۱۳۰ سانت هستش
قیمت:۲۸۹تومان.
#حجاب#گل_گیسو#ترنج#شومیز#مانتو#روسری#دامن#استایل#بهار#روسری_حریر#دامن_بلند#مانتو_حجاب#شومیز_شیک#شومیز_حریر#دامن_کوتاه#کلوش#کرپ#برند#تنپوش#لباس
1,640 32 25 January, 2020

.
#راز_شیک_پوشی
.
ساقدست های شیک و رسمی رازگالری
با چاشنی ساقدست های شیک و مجلسی
.
قد استاندار 40 سانتی متر
جنس تترون
.
قيمت ساق دست 4 دکمه:32هزار تومان
طرح گل برجسته نسترن:50هزار تومان
مروارید پانچی:45هزار تومان
.
#ساقدست
#آستین
#شیک

.
#راز_شیک_پوشی
.
ساقدست های شیک و رسمی رازگالری
با چاشنی ساقدست های شیک و مجلسی
.
قد استاندار 40 سانتی متر
جنس تترون
. 
قيمت ساق دست 4 دکمه:32هزار تومان
طرح گل برجسته نسترن:50هزار تومان
مروارید پانچی:45هزار تومان
.
#ساقدست
#آستین
#شیک
606 6 25 January, 2020

شال پال اند بیر
پک ۱۲ تایی
در ۱۲ رنگ
پخش عمده وتک
۰۹۳۵۴۰۴۱۷۲۵
مارو لایک کنید ❤️
کامنت بگذارید انتقاد کنیدیا هر چیز دیگه ما در خدمتتون هستیم سپاسگزاریم که مارو دنبال می کنید 🤝🙏
#روسری #عمده_فروشي #shawl #scarf #شال_روسری شال #روسری #مرون #مدلینگ #مد #فشن #scarf #shawl #style #modern #موناکومونت_کارلو #گرگان #عیدانه #شال-مجلسی #آبرنگی
قیمت تک :۷۸
تحویل فوری و رایگان❌❌

شال پال اند بیر 
پک ۱۲ تایی 
در ۱۲ رنگ
پخش عمده وتک 
۰۹۳۵۴۰۴۱۷۲۵
مارو لایک کنید ❤️
کامنت بگذارید انتقاد کنیدیا هر چیز دیگه ما در خدمتتون هستیم سپاسگزاریم که مارو دنبال می کنید 🤝🙏
#روسری #عمده_فروشي #shawl #scarf #شال_روسری شال#روسری#مرون#مدلینگ#مد#فشن#scarf#shawl#style#modern#موناکومونت_کارلو #گرگان#عیدانه#شال-مجلسی#آبرنگی
قیمت تک :۷۸
تحویل فوری و رایگان❌❌
215 15 25 January, 2020

زیره پیو، درجه یک
۳۷تا۴۰
قیمت ١۴٠ هزار تومان
________________________ 🎀فروشگاه اینترنتی آرشین 🎀 🌹با ۴ سال سابقه موفق فروش آنلاین، عرضه ی انواع پوشاک زنانه (مانتو شال روسری شلوار کیف کفش)🌹 ________________________ 📞شماره تماس در واتس آپ و تلگرام و سایر برنامه ها ✔ 09397461941 ممنون از اینکه با لایک هاتون از ما حمایت میکنید❤🌹 فالوو کنید و پیج مارو به دوستانتون معرفی کنید با تشکر❤🌹 ________________________ #تونیک #شلوار #مانتو #پیراهن_مجلسی #لباس_شیک #لباس_زنانه #شومیز #ست_زن_مرد #سایز_بزرگ #شال #روسری #کفش #کیف #کاپشن #روسری_پرفروش #بیلر #بافت #بیلرسوت #دامن #سارافون #روسری_خاص #مدل_مو #ترک #کت_شلوار #کت_دامن #اورال #مجلسی_شیک #سرهمی_لی #روسری_خاص #ست

زیره پیو، درجه یک
۳۷تا۴۰
قیمت ١۴٠ هزار تومان
________________________ 🎀فروشگاه اینترنتی آرشین 🎀 🌹با ۴ سال سابقه موفق فروش آنلاین، عرضه ی انواع پوشاک زنانه (مانتو شال روسری شلوار کیف کفش)🌹 ________________________ 📞شماره تماس در واتس آپ و تلگرام و سایر برنامه ها ✔ 09397461941 ممنون از اینکه با لایک هاتون از ما حمایت میکنید❤🌹 فالوو کنید و پیج مارو به دوستانتون معرفی کنید با تشکر❤🌹 ________________________ #تونیک #شلوار #مانتو #پیراهن_مجلسی #لباس_شیک #لباس_زنانه #شومیز #ست_زن_مرد #سایز_بزرگ #شال #روسری #کفش #کیف #کاپشن #روسری_پرفروش #بیلر #بافت #بیلرسوت #دامن #سارافون #روسری_خاص #مدل_مو #ترک #کت_شلوار #کت_دامن #اورال #مجلسی_شیک #سرهمی_لی #روسری_خاص #ست
1,404 20 25 January, 2020

#مانتو #شلوار #مجلسی #رشت #بوتیک #شومیز #ترک #دخترانه #شیک #کفش #کیف #منظریه #مد #مدل #صندل #بارونی #کاپشن #تیشرت #بافت #جین #شمال #تهران #شیراز #اصفهان #تبریز #بوتیک #ماهانی #شال #روسری #ماهانی_برند
#mahani_brand
✅جهت ثبت سفارش !
✅به واتس اپ یا تلگرام مراجعه فرمایید.
۰۹۰۳۲۱۹۲۱۵۹
خرید حضوری رشت منظریه خیابان تابان شمال
🌹بوتیک ماهانی🌹
شماره کارت‌۶۰۶۳۷۳۱۰۴۴۷۰۹۱۰۴
بنام محمود فلاح

#مانتو#شلوار#مجلسی#رشت#بوتیک#شومیز#ترک#دخترانه#شیک#کفش#کیف#منظریه#مد#مدل#صندل#بارونی#کاپشن#تیشرت#بافت#جین#شمال#تهران#شیراز#اصفهان#تبریز#بوتیک#ماهانی#شال#روسری#ماهانی_برند
#mahani_brand
✅جهت ثبت سفارش !
✅به واتس اپ یا تلگرام مراجعه فرمایید.
۰۹۰۳۲۱۹۲۱۵۹
 خرید حضوری رشت منظریه خیابان تابان شمال
🌹بوتیک ماهانی🌹
شماره کارت‌۶۰۶۳۷۳۱۰۴۴۷۰۹۱۰۴
بنام محمود فلاح
1,217 7 24 January, 2020

🌻spring 2020 / بهار ۹۹🌻
☘️روسری حریر نخ دست دوز . .
💎 کیفیت درجه یک👌
💯 گارانتی 100%باما
. 📌 سر نمیخوره
🌈 تک رنگ
📐 سایز : 140* 140
💰قیمت ۶۷/۰۰۰ هزارتومن .
.
🎄پس گرفتن بی قید و شرط
___________________________
💎ارسال به سرتاسر ایران با پست پیشتاز هزینه پست ۹ هزار تومن
زمان تحویل کالا ۲ یا ۴ روز کاری میباشد
_________________________________
آدرس :اندیمشک مجتمع تخت جمشید طبقه همکف پلاک ۹۷ شال و روسری لانزو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحوه سفارش:🔰
💎عکس یا کد روسری روبه دایرکت ویابه شماره زیردرتلگرام یا واتس آپ ارسال کنید 👇
09944441794📲 .
@lanzo.ir
@lanzo.ir
@lanzo.ir
.
😊برای عضویت درکانال تلگرام روی لینک آبی درقسمت بیو کلیک کنید.📥
_______________________
#اندیمشک #دزفول #اهواز #اصفهان #شوشتر #کرمانشاه #کرمان #گیلان #بوشهر #ماهشهر #مازندران #یزد #ساری #قم #کرج #تهران #مشهد #همدان #لرستان #شال #روسری #حریر #مجلسی

🌻spring 2020 / بهار ۹۹🌻
☘️روسری حریر نخ دست دوز . .
💎 کیفیت درجه یک👌
💯 گارانتی 100%باما
. 📌 سر نمیخوره
🌈 تک رنگ
📐 سایز : 140* 140
💰قیمت ۶۷/۰۰۰ هزارتومن .
.
🎄پس گرفتن بی قید و شرط
___________________________
💎ارسال به سرتاسر ایران با پست پیشتاز هزینه پست ۹ هزار تومن 
زمان تحویل کالا ۲ یا ۴ روز کاری میباشد
_________________________________
آدرس :اندیمشک مجتمع تخت جمشید طبقه همکف پلاک ۹۷ شال و روسری لانزو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحوه سفارش:🔰
💎عکس یا کد روسری روبه دایرکت ویابه شماره زیردرتلگرام یا واتس آپ ارسال کنید 👇
09944441794📲 .
@lanzo.ir
@lanzo.ir
@lanzo.ir
.
😊برای عضویت درکانال تلگرام روی لینک آبی درقسمت بیو کلیک کنید.📥
_______________________
 #اندیمشک #دزفول #اهواز#اصفهان #شوشتر #کرمانشاه #کرمان #گیلان #بوشهر #ماهشهر #مازندران #یزد #ساری #قم #کرج #تهران #مشهد #همدان #لرستان #شال #روسری #حریر #مجلسی
867 25 25 January, 2020

دامن پلیسه
قد۱۰۰
جنس کرپ جودن
قیمت۳۲۰۰۰تومان
فیری سایز
۳۸تا۴۸
مشکی،سورمه ای،قرمز،زرد،زرشکی،کاربنی،سبزآبی،بادمجونی
دامن پلیسه قد۷۰ سانت قیمت۳۰۰۰۰تومان
مشکی،طوسی،سورمه ای،زرد
آدرس بوتیک:رشت،یخسازی،به سمت جهاد،اولین بریدگی دور بزنید،خیابان خجسته،چهارراه اول،سمت راست،بوتیک آنا ✅ساعت کاری جهت مراجعه حضوری👇
صبح۱۰/۳۰تا۱۳/۳۰
عصر ۱۷تا۲۲
جمعه👇
❌صبح تعطیل❌
عصر۱۷تا۲۲
برای سفارش به تلگرام یا واتساپ پیام بدهید🌷
۰۹۱۱۶۵۷۳۸۰۲
هزینه ی ارسال یک تا ده دست لباس به تمام نقاط ایران فقط ۱۰هزار تومان
#boutiqe #anna#
#دامن #بلوز #تیشرت #شال #روسری #تاپ #ترک #نخ #پنبه #خاص #اورجینال #برند #مانتو #ارزان #زنانه #ارزانسرا #دخترانه #پوشاک #لباس #راحتی #زیبا #رشت #گیلان #رشتی

دامن پلیسه
قد۱۰۰
جنس کرپ جودن
قیمت۳۲۰۰۰تومان
فیری سایز
۳۸تا۴۸
مشکی،سورمه ای،قرمز،زرد،زرشکی،کاربنی،سبزآبی،بادمجونی
دامن پلیسه قد۷۰ سانت قیمت۳۰۰۰۰تومان
مشکی،طوسی،سورمه ای،زرد
آدرس بوتیک:رشت،یخسازی،به سمت جهاد،اولین بریدگی دور بزنید،خیابان خجسته،چهارراه اول،سمت راست،بوتیک آنا ✅ساعت کاری جهت مراجعه حضوری👇
صبح۱۰/۳۰تا۱۳/۳۰
عصر ۱۷تا۲۲
جمعه👇
❌صبح تعطیل❌
عصر۱۷تا۲۲
برای سفارش به تلگرام یا واتساپ پیام بدهید🌷
۰۹۱۱۶۵۷۳۸۰۲
هزینه ی ارسال یک تا ده دست لباس به تمام نقاط ایران فقط ۱۰هزار تومان
#boutiqe#anna#
#دامن#بلوز#تیشرت#شال#روسری#تاپ#ترک#نخ#پنبه#خاص#اورجینال#برند#مانتو#ارزان#زنانه#ارزانسرا#دخترانه#پوشاک#لباس#راحتی#زیبا#رشت#گیلان#رشتی
741 10 25 January, 2020