#رژیم_رفتنی_است_پایان_دیکتاتورها_به_سر_رسیده Instagram Photos & Videos

رژیم_رفتنی_است_پایان_دیکتاتورها_به_سر_رسیده - 73 posts

Top #رژیم_رفتنی_است_پایان_دیکتاتورها_به_سر_رسیده posts

    🔴 خیانت شرکت #گلرنگ به مردم ایران و تزریق شوینده های #فاسد شده به بازار

کم کم مردم دارن به خونه تکونی اخر سال نزدیک میشن و تو این ماه از شوینده ها بیشتر استفاده میکنند، لطفا انتشار دهید تا از این شوینده ها خریداری نکنند.

    🔴 خیانت شرکت #گلرنگ به مردم ایران و تزریق شوینده های #فاسد شده به بازار

    کم کم مردم دارن به خونه تکونی اخر سال نزدیک میشن و تو این ماه از شوینده ها بیشتر استفاده میکنند، لطفا انتشار دهید تا از این شوینده ها خریداری نکنند.

    56 9 10 hours ago