#سانشاین Instagram Photos & Videos

سانشاین - 1.5k posts

  🌺🌺🌺🌺🌺🌺 دوستان سلام🌹🌹 آدینتون بخیرو شادی🌺

الهی امروز بهترین اتفاقهای دنیا برای شما باشه🌺

قبل از هر چیز روز پزشک و به پزشکان عزیز تبریک میگم .و امیدوارم همیشه صداقت و درستکاری سر لوحه کارشون باشه .💯 تولد شهریوریهای عزیز و مهربون هم مبارک باد🤩

داشتم کتابی میخوندم از این مطلب خیلی خوشم اومد که نوشته بود ‌. ذهن انسان یکی ازپیچیده ترین سیستم ها در جهان است✔ خداوند طوری کائنات را برنامه ریزی کرده که انسان بتونه به همه خواسته هاش برسه .
پس سعی کنید افکار منفی رو از خودتون دور کنید و به اهدافتون فکر کنید.✔
مدام با خودتون تکرار کنید ؛ من به هدفی که دارم
میرسم؛ 
اینو با تمام وجودم احساس میکنم ( خدایا شکرت)

نازنین پروردگارم❗به دلهایمان ؛ آرامش شب ؛ به دیدگانمان؛ توان دیدن زیباییها؛ به دستانمان؛ توان هدیه دادن و به قلبهایمان عشق عطا کن...‌‌‌...... به هر طرف که نگاه میکتید خدارو شکر کنید.🤲 به او اعتماد کنید .او درهایی را میبندد که هیج کس قادر به گشودنش نیست.✔ ودرهایی را می گشاید که هیچ کس قادر به بستتش نیست✅

آرمش و سلامتی و شادی در لحظه لحظه زندگیان جاری🌺🌺 دریا توحیدی🌻🌻 #ارامش#رویا#ارزو#دعا#کائنات#ذهن#خداوند#گیلان#رشت#باران#سانشاین تیم

  🌺🌺🌺🌺🌺🌺 دوستان سلام🌹🌹 آدینتون بخیرو شادی🌺

  الهی امروز بهترین اتفاقهای دنیا برای شما باشه🌺

  قبل از هر چیز روز پزشک و به پزشکان عزیز تبریک میگم .و امیدوارم همیشه صداقت و درستکاری سر لوحه کارشون باشه .💯 تولد شهریوریهای عزیز و مهربون هم مبارک باد🤩

  داشتم کتابی میخوندم از این مطلب خیلی خوشم اومد که نوشته بود ‌. ذهن انسان یکی ازپیچیده ترین سیستم ها در جهان است✔ خداوند طوری کائنات را برنامه ریزی کرده که انسان بتونه به همه خواسته هاش برسه .
  پس سعی کنید افکار منفی رو از خودتون دور کنید و به اهدافتون فکر کنید.✔
  مدام با خودتون تکرار کنید ؛ من به هدفی که دارم
  میرسم؛
  اینو با تمام وجودم احساس میکنم ( خدایا شکرت)

  نازنین پروردگارم❗به دلهایمان ؛ آرامش شب ؛ به دیدگانمان؛ توان دیدن زیباییها؛ به دستانمان؛ توان هدیه دادن و به قلبهایمان عشق عطا کن...‌‌‌...... به هر طرف که نگاه میکتید خدارو شکر کنید.🤲 به او اعتماد کنید .او درهایی را میبندد که هیج کس قادر به گشودنش نیست.✔ ودرهایی را می گشاید که هیچ کس قادر به بستتش نیست✅

  آرمش و سلامتی و شادی در لحظه لحظه زندگیان جاری🌺🌺 دریا توحیدی🌻🌻 #ارامش #رویا #ارزو #دعا #کائنات #ذهن #خداوند #گیلان #رشت #باران #سانشاین تیم

  418 16 23 August, 2019
  ⚠بیماری صرع⚠

بیماری صرع یک اختلال درسیستم عصبی(اختلال نورولوژیکی)است.
که درآن فعالیت سلولهای عصبی درمغزمختل شده ومنجربه تشنج وعلائم مختلف دیگرمیگردد.
علت مختلف صرع می تواندازعفونی(منژیت)،ایدز، انسفالیت ویروسی وآسیبهای مادرزادی ازجمله؛عفونت مادر،تغذیه نامناسب یاکمبود اکسیژن باشد. 
وعلائم این بیماری؛چندثانیه خیره شده،حرکات نامتعادلدست وپا،گیجی موقت،لکنت،بی هوشی،علائم روانی.
وعواقب وعوارض این بیماری؛اوتیسم ونوروفیبروماتوز مرتبط است.
کاهش وبهبود این بیماری؛عدم استفاده ازالکل(مشروبات الکلی)،عدم مصرف نیکوتین(سیگار،قلیان و...)،عدم استرس،خواب به موقع وکافی وهمچنین استفاده ازداروی گیاهی گانودرما است.این داروبلحاظ خاصیت آدابتوژنی اش اختلالات سیستم عصبی راکنترل وبهبود می بخشد.

برای مشاوره وثبت سفارش دارو؛👇👇👇👇👇 @miladgano
@miladgano
@miladgano

#گانودرمالوسیدوم؛معجزه خداوند#سلامت#طب_سنتی #ایران#گیلان#رشت#سانشاین _تیم#حسن زاده.

  ⚠بیماری صرع⚠

  بیماری صرع یک اختلال درسیستم عصبی(اختلال نورولوژیکی)است.
  که درآن فعالیت سلولهای عصبی درمغزمختل شده ومنجربه تشنج وعلائم مختلف دیگرمیگردد.
  علت مختلف صرع می تواندازعفونی(منژیت)،ایدز، انسفالیت ویروسی وآسیبهای مادرزادی ازجمله؛عفونت مادر،تغذیه نامناسب یاکمبود اکسیژن باشد.
  وعلائم این بیماری؛چندثانیه خیره شده،حرکات نامتعادلدست وپا،گیجی موقت،لکنت،بی هوشی،علائم روانی.
  وعواقب وعوارض این بیماری؛اوتیسم ونوروفیبروماتوز مرتبط است.
  کاهش وبهبود این بیماری؛عدم استفاده ازالکل(مشروبات الکلی)،عدم مصرف نیکوتین(سیگار،قلیان و...)،عدم استرس،خواب به موقع وکافی وهمچنین استفاده ازداروی گیاهی گانودرما است.این داروبلحاظ خاصیت آدابتوژنی اش اختلالات سیستم عصبی راکنترل وبهبود می بخشد.

  برای مشاوره وثبت سفارش دارو؛👇👇👇👇👇 @miladgano
  @miladgano
  @miladgano

  #گانودرمالوسیدوم؛معجزه خداوند #سلامت #طب_سنتی #ایران #گیلان #رشت #سانشاین _تیم #حسن زاده.

  24 0 22 August, 2019
  ⚠بیماری صرع⚠

بیماری صرع یک اختلال درسیستم عصبی(اختلال نورولوژیکی)است.
که درآن فعالیت سلولهای عصبی درمغزمختل شده ومنجربه تشنج وعلائم مختلف دیگرمیگردد.
علت مختلف صرع می تواندازعفونی(منژیت)،ایدز، انسفالیت ویروسی وآسیبهای مادرزادی ازجمله؛عفونت مادر،تغذیه نامناسب یاکمبود اکسیژن باشد. 
وعلائم این بیماری؛چندثانیه خیره شده،حرکات نامتعادلدست وپا،گیجی موقت،لکنت،بی هوشی،علائم روانی.
وعواقب وعوارض این بیماری؛اوتیسم ونوروفیبروماتوز مرتبط است.
کاهش وبهبود این بیماری؛عدم استفاده ازالکل(مشروبات الکلی)،عدم مصرف نیکوتین(سیگار،قلیان و...)،عدم استرس،خواب به موقع وکافی وهمچنین استفاده ازداروی گیاهی گانودرما است.این داروبلحاظ خاصیت آدابتوژنی اش اختلالات سیستم عصبی راکنترل وبهبود می بخشد.

برای مشاوره وثبت سفارش دارو؛👇👇👇👇👇 @Healthy_gano
@Healthy_gano
@Healthy_gano

#گانودرمالوسیدوم؛معجزه خداوند#سلامت#طب_سنتی #ایران#گیلان#رشت#سانشاین _تیم#حسن زاده.

  ⚠بیماری صرع⚠

  بیماری صرع یک اختلال درسیستم عصبی(اختلال نورولوژیکی)است.
  که درآن فعالیت سلولهای عصبی درمغزمختل شده ومنجربه تشنج وعلائم مختلف دیگرمیگردد.
  علت مختلف صرع می تواندازعفونی(منژیت)،ایدز، انسفالیت ویروسی وآسیبهای مادرزادی ازجمله؛عفونت مادر،تغذیه نامناسب یاکمبود اکسیژن باشد.
  وعلائم این بیماری؛چندثانیه خیره شده،حرکات نامتعادلدست وپا،گیجی موقت،لکنت،بی هوشی،علائم روانی.
  وعواقب وعوارض این بیماری؛اوتیسم ونوروفیبروماتوز مرتبط است.
  کاهش وبهبود این بیماری؛عدم استفاده ازالکل(مشروبات الکلی)،عدم مصرف نیکوتین(سیگار،قلیان و...)،عدم استرس،خواب به موقع وکافی وهمچنین استفاده ازداروی گیاهی گانودرما است.این داروبلحاظ خاصیت آدابتوژنی اش اختلالات سیستم عصبی راکنترل وبهبود می بخشد.

  برای مشاوره وثبت سفارش دارو؛👇👇👇👇👇 @Healthy_gano
  @Healthy_gano
  @Healthy_gano

  #گانودرمالوسیدوم؛معجزه خداوند #سلامت #طب_سنتی #ایران #گیلان #رشت #سانشاین _تیم #حسن زاده.

  20 0 22 August, 2019
  به دنبال رویاهایت برو
مهم نیست که دیگران چقدر رسیدن بهش رو سخت بدونن
به سمت همانی که همیشه در رویاهایت 
دوست میداری حرکت کن...
وقتی رویا یا هدف ارزشمندی داری
خستگی بی معنی میشه و سرتاسر مسیر زندگیت برات لذت بخشه
اگر میخوای قدرت دنبال کردن رویاهات رو داشته باشی باید به همه گزینه های دیگه نه بگی، این کار آسونی نیست اما اگر رویایی داری باید بهای رسیدن بهش رو بپردازی
مهم نیست دیگران چی میگن، تو واسه کارهای کوچیک ساخته نشدی
✨
.
@mhdi.mz64 .
#زندگی#موفقیت#پشتکار#هدف#نتورک#سانشاین#مهدی_محمدزاده #خدایا_شکرت

  به دنبال رویاهایت برو
  مهم نیست که دیگران چقدر رسیدن بهش رو سخت بدونن
  به سمت همانی که همیشه در رویاهایت
  دوست میداری حرکت کن...
  وقتی رویا یا هدف ارزشمندی داری
  خستگی بی معنی میشه و سرتاسر مسیر زندگیت برات لذت بخشه
  اگر میخوای قدرت دنبال کردن رویاهات رو داشته باشی باید به همه گزینه های دیگه نه بگی، این کار آسونی نیست اما اگر رویایی داری باید بهای رسیدن بهش رو بپردازی
  مهم نیست دیگران چی میگن، تو واسه کارهای کوچیک ساخته نشدی

  .
  @mhdi.mz64 .
  #زندگی #موفقیت #پشتکار #هدف #نتورک #سانشاین #مهدی_محمدزاده #خدایا_شکرت

  38 0 22 August, 2019
  #گانودرمالوسیدوم؛
چطورممکن است یک قارچ دردرمان تمام بیماریها مؤثرباشد؟!
همه ماانسانهاازده سالگی به بعدباآبی که مینوشیم وهوایی که تنفس میکنیم.رگهایمان مملوازرسوب وجرم میشود.
درگانودرمایک عنصرنیمه رسانابنام(ژرمانیوم)وجوددارد،که به محض ورودبه بدن 200برابرسریعترازالکل جذب خون میشود وبه عبارتی نقش لوله بازکن راایفا میکند!
یعنی جداره رگهاراازهرجرم ورسوبی پاک میکند.
درنتیجه؛
یک ونیم برابر،جذب اکسیژن راافزایش میدهد وعمل دفع دی اکسی کربن راراحت میکند.
سه برابرجذب آهن وکلسیم رابه خون افزایش میدهد.
نکته(علت اصلی اینکه امروزه مصرف قرصهای آهن وکلسیم بی نتیجه است،همین گرفتگی رگهاست).
دراین کره خاکی تنهاماده خوراکی ای که این عنصرشگفت انگیز(ژرمانیوم)راداراست،قارچ گانودرماست.که بابهبودی گردش خون تمام بیماریها راتحت تأثیرقرارمیدهد.
به همین سادگی☺
جهت مشاوره وثبت سفارش دایرکت پیام دهید؛
@Healthy_gano
@Healthy_gano
@Healthy_gano
#سلامت#طب سنتی#پیسی#پسوریازیس#ایران#گیلان#رشت#سانشاین تیم#حسن زاده.

  #گانودرمالوسیدوم؛
  چطورممکن است یک قارچ دردرمان تمام بیماریها مؤثرباشد؟!
  همه ماانسانهاازده سالگی به بعدباآبی که مینوشیم وهوایی که تنفس میکنیم.رگهایمان مملوازرسوب وجرم میشود.
  درگانودرمایک عنصرنیمه رسانابنام(ژرمانیوم)وجوددارد،که به محض ورودبه بدن 200برابرسریعترازالکل جذب خون میشود وبه عبارتی نقش لوله بازکن راایفا میکند!
  یعنی جداره رگهاراازهرجرم ورسوبی پاک میکند.
  درنتیجه؛
  یک ونیم برابر،جذب اکسیژن راافزایش میدهد وعمل دفع دی اکسی کربن راراحت میکند.
  سه برابرجذب آهن وکلسیم رابه خون افزایش میدهد.
  نکته(علت اصلی اینکه امروزه مصرف قرصهای آهن وکلسیم بی نتیجه است،همین گرفتگی رگهاست).
  دراین کره خاکی تنهاماده خوراکی ای که این عنصرشگفت انگیز(ژرمانیوم)راداراست،قارچ گانودرماست.که بابهبودی گردش خون تمام بیماریها راتحت تأثیرقرارمیدهد.
  به همین سادگی☺
  جهت مشاوره وثبت سفارش دایرکت پیام دهید؛
  @Healthy_gano
  @Healthy_gano
  @Healthy_gano
  #سلامت #طب سنتی #پیسی #پسوریازیس #ایران #گیلان #رشت #سانشاین تیم #حسن زاده.

  29 0 21 August, 2019
  پیسی، بَرَص، لک و پیس یا ویتیلیگو یک اختلال تولید رنگدانه ست که در اون ملانوسیت‌ها (سلولهایی که رنگدانه تولید می‌کنند) در قسمتهایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شده‌اند. در نتیجه لکه‌های سفیدپوست درنواحی مختلف بدن ظاهر می‌شوند. مویی که در نواحی مبتلا به پیسی رشد می‌کنه معمولاً سفید میشه.

درصد افراد مبتلا به پیسی
حدود یک تا دو درصد جمعیت دنیا یا (۵۰–۴۰ میلیون نفر)، به بیماری پیسی مبتلا هستند. ۹۵٪ افراد قبل از ۴۰ سالگی علائم را نشان داده‌اند. بیماری تمام نژادها و هر دو جنس را یکسان تحت تأثیر قرار می‌ده. به‌نظر می‌رسه پیسی در افراد مبتلا به بیماریهای اتوایمیون شایعتر ست. این بیماریهای اتوایمیون عبارت‌اند از: پرکاری غده تیروئید، نارسایی قشر غده فوق کلیه، آلوپسی آره آتا و آنمی پرنسیوز.

پیسی می‌تونه بیماری ارثی باشه یعنی در بین افراد فامیل بروز کند کودکانی که والدینشان مبتلا به این بیماری هستند بیشتر احتمال ابتلا به پیسی دارند. با این حال بیشتر کودکانی که یکی از والدینشان مبتلا به پیسی باشند به بیماری مبتلا نمی‌شوند
.

#سانشاین _تیم #گانودرما #بدن_سالم #پیسی #برص #سلامتی #دیابت #پوست #پوست_مو #صدف #پسوریازیس #vitiligo #psoriasis #skincare #doctor #ganoderma

  پیسی، بَرَص، لک و پیس یا ویتیلیگو یک اختلال تولید رنگدانه ست که در اون ملانوسیت‌ها (سلولهایی که رنگدانه تولید می‌کنند) در قسمتهایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شده‌اند. در نتیجه لکه‌های سفیدپوست درنواحی مختلف بدن ظاهر می‌شوند. مویی که در نواحی مبتلا به پیسی رشد می‌کنه معمولاً سفید میشه.

  درصد افراد مبتلا به پیسی
  حدود یک تا دو درصد جمعیت دنیا یا (۵۰–۴۰ میلیون نفر)، به بیماری پیسی مبتلا هستند. ۹۵٪ افراد قبل از ۴۰ سالگی علائم را نشان داده‌اند. بیماری تمام نژادها و هر دو جنس را یکسان تحت تأثیر قرار می‌ده. به‌نظر می‌رسه پیسی در افراد مبتلا به بیماریهای اتوایمیون شایعتر ست. این بیماریهای اتوایمیون عبارت‌اند از: پرکاری غده تیروئید، نارسایی قشر غده فوق کلیه، آلوپسی آره آتا و آنمی پرنسیوز.

  پیسی می‌تونه بیماری ارثی باشه یعنی در بین افراد فامیل بروز کند کودکانی که والدینشان مبتلا به این بیماری هستند بیشتر احتمال ابتلا به پیسی دارند. با این حال بیشتر کودکانی که یکی از والدینشان مبتلا به پیسی باشند به بیماری مبتلا نمی‌شوند
  .

  #سانشاین _تیم #گانودرما #بدن_سالم #پیسی #برص #سلامتی #دیابت #پوست #پوست_مو #صدف #پسوریازیس #vitiligo #psoriasis #skincare #doctor #ganoderma

  54 0 19 August, 2019
  پیسی، بَرَص، لک و پیس یا ویتیلیگو یک اختلال تولید رنگدانه ست که در اون ملانوسیت‌ها (سلولهایی که رنگدانه تولید می‌کنند) در قسمتهایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شده‌اند. در نتیجه لکه‌های سفیدپوست درنواحی مختلف بدن ظاهر می‌شوند. مویی که در نواحی مبتلا به پیسی رشد می‌کنه معمولاً سفید میشه.

درصد افراد مبتلا به پیسی
حدود یک تا دو درصد جمعیت دنیا یا (۵۰–۴۰ میلیون نفر)، به بیماری پیسی مبتلا هستند. ۹۵٪ افراد قبل از ۴۰ سالگی علائم را نشان داده‌اند. بیماری تمام نژادها و هر دو جنس را یکسان تحت تأثیر قرار می‌ده. به‌نظر می‌رسه پیسی در افراد مبتلا به بیماریهای اتوایمیون شایعتر ست. این بیماریهای اتوایمیون عبارت‌اند از: پرکاری غده تیروئید، نارسایی قشر غده فوق کلیه، آلوپسی آره آتا و آنمی پرنسیوز.

پیسی می‌تونه بیماری ارثی باشه یعنی در بین افراد فامیل بروز کند کودکانی که والدینشان مبتلا به این بیماری هستند بیشتر احتمال ابتلا به پیسی دارند. با این حال بیشتر کودکانی که یکی از والدینشان مبتلا به پیسی باشند به بیماری مبتلا نمی‌شوند
.

#سانشاین _تیم #گانودرما #بدن_سالم #پیسی #برص #سلامتی #دیابت #پوست #پوست_مو #صدف #پسوریازیس #vitiligo #psoriasis #skincare #doctor #ganoderma #miss_healator 09225280829 cccx @miss_healator

  پیسی، بَرَص، لک و پیس یا ویتیلیگو یک اختلال تولید رنگدانه ست که در اون ملانوسیت‌ها (سلولهایی که رنگدانه تولید می‌کنند) در قسمتهایی از پوست، غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب شده‌اند. در نتیجه لکه‌های سفیدپوست درنواحی مختلف بدن ظاهر می‌شوند. مویی که در نواحی مبتلا به پیسی رشد می‌کنه معمولاً سفید میشه.

  درصد افراد مبتلا به پیسی
  حدود یک تا دو درصد جمعیت دنیا یا (۵۰–۴۰ میلیون نفر)، به بیماری پیسی مبتلا هستند. ۹۵٪ افراد قبل از ۴۰ سالگی علائم را نشان داده‌اند. بیماری تمام نژادها و هر دو جنس را یکسان تحت تأثیر قرار می‌ده. به‌نظر می‌رسه پیسی در افراد مبتلا به بیماریهای اتوایمیون شایعتر ست. این بیماریهای اتوایمیون عبارت‌اند از: پرکاری غده تیروئید، نارسایی قشر غده فوق کلیه، آلوپسی آره آتا و آنمی پرنسیوز.

  پیسی می‌تونه بیماری ارثی باشه یعنی در بین افراد فامیل بروز کند کودکانی که والدینشان مبتلا به این بیماری هستند بیشتر احتمال ابتلا به پیسی دارند. با این حال بیشتر کودکانی که یکی از والدینشان مبتلا به پیسی باشند به بیماری مبتلا نمی‌شوند
  .

  #سانشاین _تیم #گانودرما #بدن_سالم #پیسی #برص #سلامتی #دیابت #پوست #پوست_مو #صدف #پسوریازیس #vitiligo #psoriasis #skincare #doctor #ganoderma #miss_healator 09225280829 cccx @miss_healator

  115 0 19 August, 2019
  .
.
.
. .
دوستان سلام 
اینجا دفتر سانشاین رشت 
همایش تخصصی گانودرما 
کادر مشاوره و درمان تیم #سانشاین رشت
#گانودرما

  .
  .
  .
  . .
  دوستان سلام
  اینجا دفتر سانشاین رشت
  همایش تخصصی گانودرما
  کادر مشاوره و درمان تیم #سانشاین رشت
  #گانودرما

  43 0 17 August, 2019
  پلان (Lichen planus) یا خزه پوستی یک بیماری التهابی نسبتاً شایع پوست و مخاط است. اگرچه این بیماری غالباً در افراد میانسال رخ می‌دهد، اما احتمال ابتلاء در هر سنی وجود دارد.

لیکن پلان یک بیماری خودایمنی است. این بدان معنی است که سیستم ایمنی بدن در طی این بیماری علیه بخش‌های طبیعی پوست، مخاط، مو یا ناخن خود فرد فعال می‌شوند. البته گاهی اوقات این روند بر اثر ورود یک عامل خارجی مثل دارو یا یک عامل میکربی آغاز می‌شود. به نظر نمی‌رسد توارث و تغذیه در ایجاد آن نقشی داشته باشند.
افراد با مصرف قرص این سیستم را تضعیف میکنند صرفا بخاطر بیماری پلان درصورتی که در جهت تضعیف سیستم احتمال ابتلا به بیماری های عفونی و حتی سرطان بیشتر میشود .
گانودرما با تعدیل و تنظیم سیستم ایمنی ... از اختلال جلوگیری کرده و به واسطه سه مولفه اصلی ژرمانیم ارگانیک ها ...تری ترپن ها.... پلی ساکارید ها سطح اینترفرون الفا و بتا را افزایش داده و سیستم را به تعادل می رساند . و بافت های تخریب شده را بازسازی میکند .

برای مشاوره رایگان و سفارش محصول به دایرکت مراجعه کنید ..
@ganoderma.jahandideh 
#لیکن_پلان #پیسی #خودایمن #پسوریازیس #دیابت #کبدچرب #گانودرما #سانشاین 
ر

  پلان (Lichen planus) یا خزه پوستی یک بیماری التهابی نسبتاً شایع پوست و مخاط است. اگرچه این بیماری غالباً در افراد میانسال رخ می‌دهد، اما احتمال ابتلاء در هر سنی وجود دارد.

  لیکن پلان یک بیماری خودایمنی است. این بدان معنی است که سیستم ایمنی بدن در طی این بیماری علیه بخش‌های طبیعی پوست، مخاط، مو یا ناخن خود فرد فعال می‌شوند. البته گاهی اوقات این روند بر اثر ورود یک عامل خارجی مثل دارو یا یک عامل میکربی آغاز می‌شود. به نظر نمی‌رسد توارث و تغذیه در ایجاد آن نقشی داشته باشند.
  افراد با مصرف قرص این سیستم را تضعیف میکنند صرفا بخاطر بیماری پلان درصورتی که در جهت تضعیف سیستم احتمال ابتلا به بیماری های عفونی و حتی سرطان بیشتر میشود .
  گانودرما با تعدیل و تنظیم سیستم ایمنی ... از اختلال جلوگیری کرده و به واسطه سه مولفه اصلی ژرمانیم ارگانیک ها ...تری ترپن ها.... پلی ساکارید ها سطح اینترفرون الفا و بتا را افزایش داده و سیستم را به تعادل می رساند . و بافت های تخریب شده را بازسازی میکند .

  برای مشاوره رایگان و سفارش محصول به دایرکت مراجعه کنید ..
  @ganoderma.jahandideh
  #لیکن_پلان #پیسی #خودایمن #پسوریازیس #دیابت #کبدچرب #گانودرما #سانشاین
  ر

  5 0 15 August, 2019

Top #سانشاین posts

  .
بفرمائید شوکا☺😎
.
معجونِ ویژه و سانشاینِ مخصوصِ شوکا رو تویِ فیلم مشاهده میکنید.🎉🍸🍹
#معجون_شوکا
#سانشاین

  .
  بفرمائید شوکا☺😎
  .
  معجونِ ویژه و سانشاینِ مخصوصِ شوکا رو تویِ فیلم مشاهده میکنید.🎉🍸🍹
  #معجون_شوکا
  #سانشاین

  316 20 11 September, 2018
  📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣 “به نام خداوند عشق و امید”

یه اتفاق قشنگ دیگه تو دل #سانشاین بزرگمون رقم خورد❤️ یه مادر مهربون،یه خواهر وفادار،یه لیدر دل گنده شیش ماه پیش اومد و شد یه عضو دیگه از سانشاین تا امروز مثل همیشه همه رو با نتایجی که رقم خورده متعجب کنه...!!✌️🥇😍 یادمه روزهای اولی که میدیدمش انقدر آرووم و ساکت بود که با خودم میگفتم یعنی برای به دست آوردن چه چیزهایی اینجا قدم برداشته؟؟
یعنی چجوری بدونم تو دلش چی میگذره؟؟؟ امروز خیلیا میدونیم تو دلش چیا بود...با پورسانتای دو رقمی هر ماهش...با براورده کردن دونه دونه ی آرزوهای دختر ۹ساله ش... با تبدیل پرایدی که الان تو صحبتهاش میگه وقتی پشت فرمونش مینشستم مدام به خودم میگفتم این ماشین من نیست، و خودش رو تو ماشین مورد علاقه ش تصویر میکرد و امروز اون تصویر رو به واقعیت تبدیل کرده🎊🎉🎁 امروز مفتخرم که اعلام کنم اینبار الماس خفن تیمم بانو “سعیده رضازاده” عزیزم سوار بر “کیا اپتیما” آلبالویی رنگ خودش میشه تا یکبار دیگه به همه نشون بده مهم نیست که کی چی میگه مهم اینه که نتیجه ت غوغا میکنه🎉🎊✌️ تبریک میگم به خودش،به لیدرهای خفنش و تیم بینظیرش مبارک همتون باشه❤️ #عترت_مظفری

#باماتاجهانی_شدن_راهی_نیست

  📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣 “به نام خداوند عشق و امید”

  یه اتفاق قشنگ دیگه تو دل #سانشاین بزرگمون رقم خورد❤️ یه مادر مهربون،یه خواهر وفادار،یه لیدر دل گنده شیش ماه پیش اومد و شد یه عضو دیگه از سانشاین تا امروز مثل همیشه همه رو با نتایجی که رقم خورده متعجب کنه...!!✌️🥇😍 یادمه روزهای اولی که میدیدمش انقدر آرووم و ساکت بود که با خودم میگفتم یعنی برای به دست آوردن چه چیزهایی اینجا قدم برداشته؟؟
  یعنی چجوری بدونم تو دلش چی میگذره؟؟؟ امروز خیلیا میدونیم تو دلش چیا بود...با پورسانتای دو رقمی هر ماهش...با براورده کردن دونه دونه ی آرزوهای دختر ۹ساله ش... با تبدیل پرایدی که الان تو صحبتهاش میگه وقتی پشت فرمونش مینشستم مدام به خودم میگفتم این ماشین من نیست، و خودش رو تو ماشین مورد علاقه ش تصویر میکرد و امروز اون تصویر رو به واقعیت تبدیل کرده🎊🎉🎁 امروز مفتخرم که اعلام کنم اینبار الماس خفن تیمم بانو “سعیده رضازاده” عزیزم سوار بر “کیا اپتیما” آلبالویی رنگ خودش میشه تا یکبار دیگه به همه نشون بده مهم نیست که کی چی میگه مهم اینه که نتیجه ت غوغا میکنه🎉🎊✌️ تبریک میگم به خودش،به لیدرهای خفنش و تیم بینظیرش مبارک همتون باشه❤️ #عترت_مظفری

  #باماتاجهانی_شدن_راهی_نیست

  711 40 2 August, 2019