#ستارخان_سردار_ملی Instagram Photos & Videos

ستارخان_سردار_ملی - 467 posts

  از #ستارخان_سردار_ملی منقول است:

من هیچ وقت گریه نمی‌کنم چون اگر اشک می‌ریختم آذربایجان شکست می‌خورد و اگر آذربایجان شکست می‌خورد ایران زمین می‌خورد… اما در جریان مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشک ریختم.
حدود ۹ ماه بود تحت فشار بودیم، بدون غذا، بدون لباس. از قرارگاه آمدم بیرون. چشمم به زنی افتاد با بچه‌ای در بغلش. دیدم که بچه از بغل مادرش پایین آمد. چهار دست و پا رفت به طرف بوته علف. علف را از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی شروع کرد، خاک ریشه‌ها را خوردن… با خود گفتم الآن مادر آن بچه به من فحش می‌دهد و می‌گوید، لعنت به ستارخان که ما را به این روز انداخته است؛ اما‌ مادر کودک آمد. بچه‌اش را بغل کرد و گفت: عیبی ندارد فرزندم «خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم». آنجا بود که اشکم در‌آمد

  از #ستارخان_سردار_ملی منقول است:

  من هیچ وقت گریه نمی‌کنم چون اگر اشک می‌ریختم آذربایجان شکست می‌خورد و اگر آذربایجان شکست می‌خورد ایران زمین می‌خورد… اما در جریان مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشک ریختم.
  حدود ۹ ماه بود تحت فشار بودیم، بدون غذا، بدون لباس. از قرارگاه آمدم بیرون. چشمم به زنی افتاد با بچه‌ای در بغلش. دیدم که بچه از بغل مادرش پایین آمد. چهار دست و پا رفت به طرف بوته علف. علف را از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی شروع کرد، خاک ریشه‌ها را خوردن… با خود گفتم الآن مادر آن بچه به من فحش می‌دهد و می‌گوید، لعنت به ستارخان که ما را به این روز انداخته است؛ اما‌ مادر کودک آمد. بچه‌اش را بغل کرد و گفت: عیبی ندارد فرزندم «خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم». آنجا بود که اشکم در‌آمد

  6 0 22 August, 2019
  .
در شب عید نوروز، آخر اسفند سال ۱۲۸۸ شمسی، جمعیت زیادی از مردم و رجال شهر از جمله یپرم خان برای وداع با ستارخان و باقرخان جمع شدند و آنان درمیان هلهله جمعیت از منزل خود بیرون آمدند و به سوی تهران حرکت کردند. هدف دولت مشروطه به بهانه تجلیل ازستارخان و باقرخان در واقع کنترل آذربایجان و خلع سلاح مجاهدین تبریز بود. محل باغ اتابک (محل فعلی سفارت روسیه) را به اسکان ستارخان و یارانش و محل عشرت آباد را به باقرخان و یارانش اختصاص داد.
پس از چند روزی که نیروهای هر دو طرف در محل‌های تعیین شده اسکان یافتند مجلس طرحی را تصویب نمود که به موجب آن تمامی مجاهدین و مبارزین غیرنظامی از جمله افراد ستارخان و خود او می‌بایست سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تصمیم به دلیل بروز حوادث ناگوار و ترور سید عبدالله بهبهانی و میرزا محمد علی خان تربیت از سران مشروطه گرفته شده بود. اما یاران ستارخان از پذیرفتن این امر خودداری کردند. به تدریج مجاهدین دیگری که با این طرح مخالف بودند به ستارخان و یارانش پیوستند و این امر موجب هراس دولت مرکزی شد. سردار اسعد به ستارخان پیغام داد که «به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی بپرهیزید.»، اما باز یاران ستارخان راضی به تحویل سلاح نشدند.بعدازظهر آخر اسفند ۱۲۸۸ شمسی قوای دولتی، که در مجموع سه هزار نفر می‌شدند به فرماندهی یپرم خان، یار قدیمی ستارخان در تبریز و رئیس نظمیه وقت باغ اتابک را محاصره کردند و پس از چندبار پیغام، هجوم نظامیان به باغ صورت گرفت و جنگ بین قوای دولتی و مجاهدین آغاز گشت. در این جنگ قوای دولتی از چند عراده توپ و تعدادی مسلسل شصت تیر استفاده کردند و به فاصله ۴ ساعت ۳۰۰ نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. ستارخان راه پشت بام را در پیش گرفت، اما در مسیر پله‌ها در یکی از راهروهای عمارت تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر به حرکت نبود. اندکی بعد قوای دولتی او را دستگیر کردند و به منزل صمصام‌السلطنه بردند و خود و اتباعش ناچار به خلع سلاح شدند. بعد از این وقایع، ستارخان خانه‌نشین شد و پزشکان حاذق برای مداوای پای او تمام تلاش خود را کردند، اما معالجات به جایی نرسید و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۲۹۳ شمسی در تهران دار فانی را وداع گفت.
#تبریز
#تبریز_قدیم
 #تاریخ_مشروطه 
#ستارخان_سردار_ملی 
#باقرخان_سالار_ملی

  .
  در شب عید نوروز، آخر اسفند سال ۱۲۸۸ شمسی، جمعیت زیادی از مردم و رجال شهر از جمله یپرم خان برای وداع با ستارخان و باقرخان جمع شدند و آنان درمیان هلهله جمعیت از منزل خود بیرون آمدند و به سوی تهران حرکت کردند. هدف دولت مشروطه به بهانه تجلیل ازستارخان و باقرخان در واقع کنترل آذربایجان و خلع سلاح مجاهدین تبریز بود. محل باغ اتابک (محل فعلی سفارت روسیه) را به اسکان ستارخان و یارانش و محل عشرت آباد را به باقرخان و یارانش اختصاص داد.
  پس از چند روزی که نیروهای هر دو طرف در محل‌های تعیین شده اسکان یافتند مجلس طرحی را تصویب نمود که به موجب آن تمامی مجاهدین و مبارزین غیرنظامی از جمله افراد ستارخان و خود او می‌بایست سلاح‌های خود را تحویل دهند. این تصمیم به دلیل بروز حوادث ناگوار و ترور سید عبدالله بهبهانی و میرزا محمد علی خان تربیت از سران مشروطه گرفته شده بود. اما یاران ستارخان از پذیرفتن این امر خودداری کردند. به تدریج مجاهدین دیگری که با این طرح مخالف بودند به ستارخان و یارانش پیوستند و این امر موجب هراس دولت مرکزی شد. سردار اسعد به ستارخان پیغام داد که «به سوگندی که در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سلاح عمومی بپرهیزید.»، اما باز یاران ستارخان راضی به تحویل سلاح نشدند.بعدازظهر آخر اسفند ۱۲۸۸ شمسی قوای دولتی، که در مجموع سه هزار نفر می‌شدند به فرماندهی یپرم خان، یار قدیمی ستارخان در تبریز و رئیس نظمیه وقت باغ اتابک را محاصره کردند و پس از چندبار پیغام، هجوم نظامیان به باغ صورت گرفت و جنگ بین قوای دولتی و مجاهدین آغاز گشت. در این جنگ قوای دولتی از چند عراده توپ و تعدادی مسلسل شصت تیر استفاده کردند و به فاصله ۴ ساعت ۳۰۰ نفر از افراد حاضر در باغ کشته شدند. ستارخان راه پشت بام را در پیش گرفت، اما در مسیر پله‌ها در یکی از راهروهای عمارت تیری به پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر به حرکت نبود. اندکی بعد قوای دولتی او را دستگیر کردند و به منزل صمصام‌السلطنه بردند و خود و اتباعش ناچار به خلع سلاح شدند. بعد از این وقایع، ستارخان خانه‌نشین شد و پزشکان حاذق برای مداوای پای او تمام تلاش خود را کردند، اما معالجات به جایی نرسید و در تاریخ ۲۵ آبان ۱۲۹۳ شمسی در تهران دار فانی را وداع گفت.
  #تبریز
  #تبریز_قدیم
  #تاریخ_مشروطه
  #ستارخان_سردار_ملی
  #باقرخان_سالار_ملی

  110 2 17 August, 2019
  بنام ســــتارخــــان...
ستارخان قراچه داغی ازسرداران بزرگ آذری مشروطه ایـــران
پاسخ ستارخان به پیشنهادسفیرشوروی که ازستارخان خواست که باآنهاهمکاری کند وپرچم شوروی راسردر قرارگاهش نصب نماید
👆👆👆👆👆👆👆👆👆
ستارخان:من هیچوقت گریه نکردم چون اگراشک میریختم آذربایجان شکست میخورد واگرآذربایجان شکست میخورد ایــران زمین میخورد.امادرمشروطه دوبارآن هم دریک روز اشک ریختم
۹ماتحت فشاروبدون غذا ازقرارگاه بیرون آمدم چشمم به یک زن افتادبایک بچه دربغلش دیدم که بچه ازبغل مادرش پایین امد وچهاردست وپارفت به طرف بوته ی علف،علف راازریشه درآوردوازشدت گرسنگی شروع کرد به خوردن خاک وریشه ها.باخودم گفتم الان مادرآن بچه به من فحش میدهدومیگوییدلعنت به ستارخان که مارابه این روز انداخته
امامادرآن بچه آمدطرفش وبچه ش رابغل کردوگفت عیبی نداردفرزندم خــــاکــــ میخوریم اماخــــاکــــ نمیــدهیم
آنجابودکه اشکم سرآزیرشد...
دشمن زمانی میتواندبرماپیروز شودکه خودمادشمن یکدیگرباشیم ســــتارخــــان

سالروزتولد:۲۸مهر۱۲۴۵ورزقان آذربایجان
درگذشت:۲۵آبان۱۲۹۳تهران شهرری باغ طوطی 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #خاک#میخوریم#خاک#نمیدهیم 
#ستارخان_سردار_ملی 
#ستارخان_سردار_ایرانی 
#ستارخان_تبریز 
#ستارخان_اشک 
#ستارخان_باقرخان 
#سالارملی 
#ستارخان
#ستارخان_مشروطه_سردار_مقاومت_آذربایجان 
#ایران🇮🇷❤

  بنام ســــتارخــــان...
  ستارخان قراچه داغی ازسرداران بزرگ آذری مشروطه ایـــران
  پاسخ ستارخان به پیشنهادسفیرشوروی که ازستارخان خواست که باآنهاهمکاری کند وپرچم شوروی راسردر قرارگاهش نصب نماید
  👆👆👆👆👆👆👆👆👆
  ستارخان:من هیچوقت گریه نکردم چون اگراشک میریختم آذربایجان شکست میخورد واگرآذربایجان شکست میخورد ایــران زمین میخورد.امادرمشروطه دوبارآن هم دریک روز اشک ریختم
  ۹ماتحت فشاروبدون غذا ازقرارگاه بیرون آمدم چشمم به یک زن افتادبایک بچه دربغلش دیدم که بچه ازبغل مادرش پایین امد وچهاردست وپارفت به طرف بوته ی علف،علف راازریشه درآوردوازشدت گرسنگی شروع کرد به خوردن خاک وریشه ها.باخودم گفتم الان مادرآن بچه به من فحش میدهدومیگوییدلعنت به ستارخان که مارابه این روز انداخته
  امامادرآن بچه آمدطرفش وبچه ش رابغل کردوگفت عیبی نداردفرزندم خــــاکــــ میخوریم اماخــــاکــــ نمیــدهیم
  آنجابودکه اشکم سرآزیرشد...
  دشمن زمانی میتواندبرماپیروز شودکه خودمادشمن یکدیگرباشیم ســــتارخــــان

  سالروزتولد:۲۸مهر۱۲۴۵ورزقان آذربایجان
  درگذشت:۲۵آبان۱۲۹۳تهران شهرری باغ طوطی 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #خاک #میخوریم #خاک #نمیدهیم
  #ستارخان_سردار_ملی
  #ستارخان_سردار_ایرانی
  #ستارخان_تبریز
  #ستارخان_اشک
  #ستارخان_باقرخان
  #سالارملی
  #ستارخان
  #ستارخان_مشروطه_سردار_مقاومت_آذربایجان
  #ایران🇮🇷❤

  117 34 14 August, 2019
  .
ستارخان قراجه‌داغی (۲۸ مهر ۱۲۴۵ هجری شمسی - ۲۵ آبان ۱۲۹۳ هجری شمسی) 
از سرداران آذری جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است.
 وی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز ایستاد.
ستار خان سومین پسر حاج حسن قره‌داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ خورشیدی در روستای (بیشک) در آذربایجان (بیشک یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان جوشین بخش خاروانا شهرستان ورزقان واقع شده‌است) به دنیا آمد. وی در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه‌خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذارد.
#ستارخان 
#تبریز 
#تاریخ_مشروطه
#ستارخان_سردار_ملی 
#ستارخان
#تاریخ_بخوانیم😊

  .
  ستارخان قراجه‌داغی (۲۸ مهر ۱۲۴۵ هجری شمسی - ۲۵ آبان ۱۲۹۳ هجری شمسی)
  از سرداران آذری جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است.
  وی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز ایستاد.
  ستار خان سومین پسر حاج حسن قره‌داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ خورشیدی در روستای (بیشک) در آذربایجان (بیشک یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان جوشین بخش خاروانا شهرستان ورزقان واقع شده‌است) به دنیا آمد. وی در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و تعطیلی آن که برای طرد و دستگیر کردن مشروطه‌خواهان تبریز به آذربایجان گسیل شده بود، ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذارد.
  #ستارخان
  #تبریز
  #تاریخ_مشروطه
  #ستارخان_سردار_ملی
  #ستارخان
  #تاریخ_بخوانیم😊

  48 1 13 August, 2019
  بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو
جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان
با خطی برجسته در تاریخ ایران نقش بست
همت والای سردار مهین ستارخان
این همان تبریز کامثال خیابانی در او
جان برافشاندند بر شمع وطن پروانه سان
این همان تبریز کز خون جوانانش هنوز
لاله گون بینی همی رود ارس، دشت مغان
 #استادشهریار💜
#خانه_مشروطه_تبریز#ستارخان_سردار_ملی
#باقرخان_سالار_ملی

  بی کس است ایران به حرف ناکسان از ره مرو
  جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان
  با خطی برجسته در تاریخ ایران نقش بست
  همت والای سردار مهین ستارخان
  این همان تبریز کامثال خیابانی در او
  جان برافشاندند بر شمع وطن پروانه سان
  این همان تبریز کز خون جوانانش هنوز
  لاله گون بینی همی رود ارس، دشت مغان
  #استادشهریار💜
  #خانه_مشروطه_تبریز #ستارخان_سردار_ملی
  #باقرخان_سالار_ملی

  285 42 7 August, 2019
  جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مشروطه‌خواهان، وخصوصا مبارزان و شهدای مشروطه #ستارخان_سردار_ملی #باقرخان_سالار_ملی و عرض تبریک روز مشروطه، توضیح مختصری در این خصوص به سمع و نظر خوانندگان عزیز می‌رسد. همانطور که می‌دانید فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی بوده و به واسطه تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد شاهنشاهی شکل گرفت. امروز ۱۴ مرداد سالروز صدور این فرمان تاریخی توسط مظفرالدین شاه قاجار است.
به مناسبت این روز می‌خواهیم از شهر تبریز برایتان بگوییم، جایی که مردمانش تا آخرین نفس های خود ایستادند تا فرمان مشروطه را به مرحله صدور رساندند.
تبریز یکی ازبزرگ ترین شهر ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی بوده و به عنوان مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. 
این شهر در طول تاریخ مهد تجدد و نوخواهی بوده و حماسه هایش همواره بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را رقم زده است.
تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلاوری و فداکاری‌های انقلابیون آزادی‌خواه تبریزی چون ستارخان، باقرخان و شیخ‌الاسلام نقش اساسی در به پیروزی رساندن جنبش و بازپس‌گرفتن مشروطه داشت. در جنبش مشروطیت تبریز به واقع منجی انقلابی شد که در آستانه شکست قرار گرفته بود. پس از سرکوب مشروطه حرکت‌های مشروطه‌خواهانه در تهران و سایر نقاط ایران به خاموشی گرایید و فقط تبریز بود که تا پای جان ایستاد و انقلاب را به ثمر رساند
بخش مهمی از این اتفاقات تاریخی در خانه مشروطه تبریز رقم خورد این خانه مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی، ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می‌رفت. بد نیست بدانید که تصمیم مهم و انقلابی پائین آوردن پرچم های سفید تسلیم بود#روزمشروطه #مشروطه #سردارملی

  جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مشروطه‌خواهان، وخصوصا مبارزان و شهدای مشروطه #ستارخان_سردار_ملی #باقرخان_سالار_ملی و عرض تبریک روز مشروطه، توضیح مختصری در این خصوص به سمع و نظر خوانندگان عزیز می‌رسد. همانطور که می‌دانید فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی بوده و به واسطه تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد شاهنشاهی شکل گرفت. امروز ۱۴ مرداد سالروز صدور این فرمان تاریخی توسط مظفرالدین شاه قاجار است.
  به مناسبت این روز می‌خواهیم از شهر تبریز برایتان بگوییم، جایی که مردمانش تا آخرین نفس های خود ایستادند تا فرمان مشروطه را به مرحله صدور رساندند.
  تبریز یکی ازبزرگ ترین شهر ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی بوده و به عنوان مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. 
  این شهر در طول تاریخ مهد تجدد و نوخواهی بوده و حماسه هایش همواره بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را رقم زده است.
  تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلاوری و فداکاری‌های انقلابیون آزادی‌خواه تبریزی چون ستارخان، باقرخان و شیخ‌الاسلام نقش اساسی در به پیروزی رساندن جنبش و بازپس‌گرفتن مشروطه داشت. در جنبش مشروطیت تبریز به واقع منجی انقلابی شد که در آستانه شکست قرار گرفته بود. پس از سرکوب مشروطه حرکت‌های مشروطه‌خواهانه در تهران و سایر نقاط ایران به خاموشی گرایید و فقط تبریز بود که تا پای جان ایستاد و انقلاب را به ثمر رساند
  بخش مهمی از این اتفاقات تاریخی در خانه مشروطه تبریز رقم خورد این خانه مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی، ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می‌رفت. بد نیست بدانید که تصمیم مهم و انقلابی پائین آوردن پرچم های سفید تسلیم بود #روزمشروطه #مشروطه #سردارملی

  412 2 5 August, 2019
  mirzadeh.sk📷 جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مشروطه‌خواهان، وخصوصا مبارزان و شهدای مشروطه #ستارخان_سردار_ملی #باقرخان_سالار_ملی و عرض تبریک روز مشروطه، توضیح مختصری در این خصوص به سمع و نظر خوانندگان عزیز می‌رسد. همانطور که می‌دانید فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی بوده و به واسطه تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد شاهنشاهی شکل گرفت. امروز ۱۴ مرداد سالروز صدور این فرمان تاریخی توسط مظفرالدین شاه قاجار است.
به مناسبت این روز می‌خواهیم از شهر تبریز برایتان بگوییم، جایی که مردمانش تا آخرین نفس های خود ایستادند تا فرمان مشروطه را به مرحله صدور رساندند.
تبریز یکی ازبزرگ ترین شهر ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی بوده و به عنوان مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. 
این شهر در طول تاریخ مهد تجدد و نوخواهی بوده و حماسه هایش همواره بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را رقم زده است.
تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلاوری و فداکاری‌های انقلابیون آزادی‌خواه تبریزی چون ستارخان، باقرخان و شیخ‌الاسلام نقش اساسی در به پیروزی رساندن جنبش و بازپس‌گرفتن مشروطه داشت. در جنبش مشروطیت تبریز به واقع منجی انقلابی شد که در آستانه شکست قرار گرفته بود. پس از سرکوب مشروطه حرکت‌های مشروطه‌خواهانه در تهران و سایر نقاط ایران به خاموشی گرایید و فقط تبریز بود که تا پای جان ایستاد و انقلاب را به ثمر رساند
بخش مهمی از این اتفاقات تاریخی در خانه مشروطه تبریز رقم خورد این خانه مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی، ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می‌رفت. بد نیست بدانید که تصمیم مهم و انقلابی پائین آوردن پرچم های سفید تسلیم بود#روزمشروطه #مشروطه #سردارملی

  mirzadeh.sk📷 جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مشروطه‌خواهان، وخصوصا مبارزان و شهدای مشروطه #ستارخان_سردار_ملی #باقرخان_سالار_ملی و عرض تبریک روز مشروطه، توضیح مختصری در این خصوص به سمع و نظر خوانندگان عزیز می‌رسد. همانطور که می‌دانید فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی بوده و به واسطه تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد شاهنشاهی شکل گرفت. امروز ۱۴ مرداد سالروز صدور این فرمان تاریخی توسط مظفرالدین شاه قاجار است.
  به مناسبت این روز می‌خواهیم از شهر تبریز برایتان بگوییم، جایی که مردمانش تا آخرین نفس های خود ایستادند تا فرمان مشروطه را به مرحله صدور رساندند.
  تبریز یکی ازبزرگ ترین شهر ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی بوده و به عنوان مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. 
  این شهر در طول تاریخ مهد تجدد و نوخواهی بوده و حماسه هایش همواره بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را رقم زده است.
  تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلاوری و فداکاری‌های انقلابیون آزادی‌خواه تبریزی چون ستارخان، باقرخان و شیخ‌الاسلام نقش اساسی در به پیروزی رساندن جنبش و بازپس‌گرفتن مشروطه داشت. در جنبش مشروطیت تبریز به واقع منجی انقلابی شد که در آستانه شکست قرار گرفته بود. پس از سرکوب مشروطه حرکت‌های مشروطه‌خواهانه در تهران و سایر نقاط ایران به خاموشی گرایید و فقط تبریز بود که تا پای جان ایستاد و انقلاب را به ثمر رساند
  بخش مهمی از این اتفاقات تاریخی در خانه مشروطه تبریز رقم خورد این خانه مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی، ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می‌رفت. بد نیست بدانید که تصمیم مهم و انقلابی پائین آوردن پرچم های سفید تسلیم بود #روزمشروطه #مشروطه #سردارملی

  684 5 4 August, 2019
  #ستارخان_سردار_ملی
رسیدن خبر توپ بستن مجلس و سقوط مشروطه به سبب سوگواری و اندوه و ناامیدی آزادی خواهان مجاهدان دلیر تبریز شده بود بر عکس در دل های سیاه بد خواهان متعصب و مستبد شور و شادی و هیجان بسیار بر انگیخت و آنان را بر ان داشت که هر چه بیشتر به طرح توطئه و تهدید طرفداران مشروطیت رو آورند

  #ستارخان_سردار_ملی
  رسیدن خبر توپ بستن مجلس و سقوط مشروطه به سبب سوگواری و اندوه و ناامیدی آزادی خواهان مجاهدان دلیر تبریز شده بود بر عکس در دل های سیاه بد خواهان متعصب و مستبد شور و شادی و هیجان بسیار بر انگیخت و آنان را بر ان داشت که هر چه بیشتر به طرح توطئه و تهدید طرفداران مشروطیت رو آورند

  14 1 3 August, 2019
  " من هیچ وقت گریه نمی‌کنم چون اگر اشک می‌ریختم ، آذربایجان شکست می‌خورد و اگر آذربایجان شکست بخورد ، ایران زمین می‌خورد… اما در مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشک ریختم.
حدود 9 ماه بود که تحت فشار بودیم… بدون غذا. بدون لباس… از قرارگاه آمدم بیرون … چشمم به یک زن افتاد با یک بچه در بغلش. دیدم که بچه از بغل مادرش آمد پایین و چهار دست و پا رفت به طرف بوته علف… علف را از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی شروع کرد خاک ریشه ها را خوردن… 
با خودم گفتم الان مادر بچه به من فحش می‌دهد و می‌گوید لعنت به ستارخان که ما را به این روز انداخته… اما مادر کودک آمد طرفش و بچه اش را بغل کرد و گفت: عیبی ندارد فرزندم… خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم… آنجا بود که اشکم درآمد."
#ستارخان_سردار_ملی #زبانمادری

  " من هیچ وقت گریه نمی‌کنم چون اگر اشک می‌ریختم ، آذربایجان شکست می‌خورد و اگر آذربایجان شکست بخورد ، ایران زمین می‌خورد… اما در مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشک ریختم.
  حدود 9 ماه بود که تحت فشار بودیم… بدون غذا. بدون لباس… از قرارگاه آمدم بیرون … چشمم به یک زن افتاد با یک بچه در بغلش. دیدم که بچه از بغل مادرش آمد پایین و چهار دست و پا رفت به طرف بوته علف… علف را از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی شروع کرد خاک ریشه ها را خوردن…
  با خودم گفتم الان مادر بچه به من فحش می‌دهد و می‌گوید لعنت به ستارخان که ما را به این روز انداخته… اما مادر کودک آمد طرفش و بچه اش را بغل کرد و گفت: عیبی ندارد فرزندم… خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم… آنجا بود که اشکم درآمد."
  #ستارخان_سردار_ملی #زبانمادری

  34 3 30 June, 2019

Top #ستارخان_سردار_ملی posts

  #قره_داغ❤
.
.
قره داغ ناحیه کوهستانی وسیعی است در شمال استان آذربایجان شرقی، که از شمال کوه قوشا داغ در جنوب اهر تا رود ارس گسترده‌است. قره داغ در شرق با شهرستان مشگین‌شهر و مغان، در جنوب با شهرستان سراب، و در غرب با شهرستان تبریز و شهرستان مرند هم‌مرز است
.
.گزیده ای از نام آوران قره داغ؛

1 #ستارخان_سردار_ملی
2#بابک_خرمدین
3#سام_خان_امیر_ارشد..که مانع نفوذ روسها به ایران لقب گرفت کسی هست که سیمیتقو را شکست داد و از آزربایجان بیرون کرد
3#رحیم_خان_چلبیانلو_ جنگی که میان او و ستارخان در گرفت ستارخان را به سختی شکست داد
4#کریم_پاشا_بهادری_ رئیس دفتر فرح دیبا بخاطر رابطه ویژه ش با فرح در سیاست ایران نقش بسزایی داشت
5#آندره_آغاسی تنیس باز معروف آمریکایی که والدینش اهل روستای قشلاق قره داغ هستن که در تقسیم اراضی به آمریکا مهاجرت کردن
6#مسعود_ده_نمکی از کارگردانان معروف سینمایی ایران
7#سرتیپ_پاشاخان مامور فروپاشی شورش لرستان در زمان احمد شاه قاجار و جزو کسانی بود که ماموریت جلوگیری از ورود کردها به آزربایجان بر عهده داشت
8#و_خیلیای _ دیگر...

  #قره_داغ
  .
  .
  قره داغ ناحیه کوهستانی وسیعی است در شمال استان آذربایجان شرقی، که از شمال کوه قوشا داغ در جنوب اهر تا رود ارس گسترده‌است. قره داغ در شرق با شهرستان مشگین‌شهر و مغان، در جنوب با شهرستان سراب، و در غرب با شهرستان تبریز و شهرستان مرند هم‌مرز است
  .
  .گزیده ای از نام آوران قره داغ؛

  1 #ستارخان_سردار_ملی
  2 #بابک_خرمدین
  3 #سام_خان_امیر_ارشد..که مانع نفوذ روسها به ایران لقب گرفت کسی هست که سیمیتقو را شکست داد و از آزربایجان بیرون کرد
  3 #رحیم_خان_چلبیانلو_ جنگی که میان او و ستارخان در گرفت ستارخان را به سختی شکست داد
  4 #کریم_پاشا_بهادری_ رئیس دفتر فرح دیبا بخاطر رابطه ویژه ش با فرح در سیاست ایران نقش بسزایی داشت
  5 #آندره_آغاسی تنیس باز معروف آمریکایی که والدینش اهل روستای قشلاق قره داغ هستن که در تقسیم اراضی به آمریکا مهاجرت کردن
  6 #مسعود_ده_نمکی از کارگردانان معروف سینمایی ایران
  7 #سرتیپ_پاشاخان مامور فروپاشی شورش لرستان در زمان احمد شاه قاجار و جزو کسانی بود که ماموریت جلوگیری از ورود کردها به آزربایجان بر عهده داشت
  8 #و_خیلیای _ دیگر...

  192 0 15 May, 2019
  mirzadeh.sk📷 جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مشروطه‌خواهان، وخصوصا مبارزان و شهدای مشروطه #ستارخان_سردار_ملی #باقرخان_سالار_ملی و عرض تبریک روز مشروطه، توضیح مختصری در این خصوص به سمع و نظر خوانندگان عزیز می‌رسد. همانطور که می‌دانید فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی بوده و به واسطه تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد شاهنشاهی شکل گرفت. امروز ۱۴ مرداد سالروز صدور این فرمان تاریخی توسط مظفرالدین شاه قاجار است.
به مناسبت این روز می‌خواهیم از شهر تبریز برایتان بگوییم، جایی که مردمانش تا آخرین نفس های خود ایستادند تا فرمان مشروطه را به مرحله صدور رساندند.
تبریز یکی ازبزرگ ترین شهر ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی بوده و به عنوان مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. 
این شهر در طول تاریخ مهد تجدد و نوخواهی بوده و حماسه هایش همواره بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را رقم زده است.
تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلاوری و فداکاری‌های انقلابیون آزادی‌خواه تبریزی چون ستارخان، باقرخان و شیخ‌الاسلام نقش اساسی در به پیروزی رساندن جنبش و بازپس‌گرفتن مشروطه داشت. در جنبش مشروطیت تبریز به واقع منجی انقلابی شد که در آستانه شکست قرار گرفته بود. پس از سرکوب مشروطه حرکت‌های مشروطه‌خواهانه در تهران و سایر نقاط ایران به خاموشی گرایید و فقط تبریز بود که تا پای جان ایستاد و انقلاب را به ثمر رساند
بخش مهمی از این اتفاقات تاریخی در خانه مشروطه تبریز رقم خورد این خانه مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی، ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می‌رفت. بد نیست بدانید که تصمیم مهم و انقلابی پائین آوردن پرچم های سفید تسلیم بود#روزمشروطه #مشروطه #سردارملی

  mirzadeh.sk📷 جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود.ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مشروطه‌خواهان، وخصوصا مبارزان و شهدای مشروطه #ستارخان_سردار_ملی #باقرخان_سالار_ملی و عرض تبریک روز مشروطه، توضیح مختصری در این خصوص به سمع و نظر خوانندگان عزیز می‌رسد. همانطور که می‌دانید فرمان مشروطه دستور تشکیل مجلس شورای ملی بوده و به واسطه تلاش های آزادیخواهان وطن برای رهایی از استبداد شاهنشاهی شکل گرفت. امروز ۱۴ مرداد سالروز صدور این فرمان تاریخی توسط مظفرالدین شاه قاجار است.
  به مناسبت این روز می‌خواهیم از شهر تبریز برایتان بگوییم، جایی که مردمانش تا آخرین نفس های خود ایستادند تا فرمان مشروطه را به مرحله صدور رساندند.
  تبریز یکی ازبزرگ ترین شهر ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی بوده و به عنوان مرکز اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. 
  این شهر در طول تاریخ مهد تجدد و نوخواهی بوده و حماسه هایش همواره بخش مهمی از تاریخ این سرزمین را رقم زده است.
  تبریز در جنبش مشروطه نقشی مهم داشت و دلاوری و فداکاری‌های انقلابیون آزادی‌خواه تبریزی چون ستارخان، باقرخان و شیخ‌الاسلام نقش اساسی در به پیروزی رساندن جنبش و بازپس‌گرفتن مشروطه داشت. در جنبش مشروطیت تبریز به واقع منجی انقلابی شد که در آستانه شکست قرار گرفته بود. پس از سرکوب مشروطه حرکت‌های مشروطه‌خواهانه در تهران و سایر نقاط ایران به خاموشی گرایید و فقط تبریز بود که تا پای جان ایستاد و انقلاب را به ثمر رساند
  بخش مهمی از این اتفاقات تاریخی در خانه مشروطه تبریز رقم خورد این خانه مرکز تجمع جمعی از برجسته ترین چهره های مشروطه آذربایجان بوده و در جنگ های ۱۱ ماهه تبریز علیه نیروهای دولتی، ستاد فرماندهی و محل تشکیل جلسات مجاهدین مشروطه به شمار می‌رفت. بد نیست بدانید که تصمیم مهم و انقلابی پائین آوردن پرچم های سفید تسلیم بود #روزمشروطه #مشروطه #سردارملی

  684 5 4 August, 2019