#سیاه Instagram Photos & Videos

سیاه - 198.8k posts

  ****** می خواهم برگردم به روزهای کودکی
آن زمان ها که
پدر تنها قهرمان بود
عشــق، تنـــها در
آغوش مادر خلاصه می شد
بالاترین نــقطه ى زمین
شــانه های پـدر بــود …
بدتـرین دشمنانم
خواهر و برادر های خودم بودند
تنــها دردم،
زانو های زخمـی ام بودند
تنـها چیزی که می شکست
اسباب بـازی هایم بـود
و معنای خداحافـظ
تا فردا بود…! ****** بچه که بودیم ؛
جاده ها خراب بود،
نیمکت مدرسه ها خراب بود،
شیرای آب خراب بود !
زنگای در خونه ها خراب بود؛
ولی آدما سالم بودن … و تمــــــــــــام بوقت نیمه شب... #ذغال #پرتره #سیاه قلم #سفارش @esmaeiliakram.art

  ****** می خواهم برگردم به روزهای کودکی
  آن زمان ها که
  پدر تنها قهرمان بود
  عشــق، تنـــها در
  آغوش مادر خلاصه می شد
  بالاترین نــقطه ى زمین
  شــانه های پـدر بــود …
  بدتـرین دشمنانم
  خواهر و برادر های خودم بودند
  تنــها دردم،
  زانو های زخمـی ام بودند
  تنـها چیزی که می شکست
  اسباب بـازی هایم بـود
  و معنای خداحافـظ
  تا فردا بود…! ****** بچه که بودیم ؛
  جاده ها خراب بود،
  نیمکت مدرسه ها خراب بود،
  شیرای آب خراب بود !
  زنگای در خونه ها خراب بود؛
  ولی آدما سالم بودن … و تمــــــــــــام بوقت نیمه شب... #ذغال #پرتره #سیاه قلم #سفارش @esmaeiliakram.art

  112 10 2 hours ago
  دستبندسیاه قلم اصل
رنگ ثابت و جذاب 
قیمت تک فروشی 
92000تومان 💖💖
#سیاه قلم#دستبند

  دستبندسیاه قلم اصل
  رنگ ثابت و جذاب
  قیمت تک فروشی
  92000تومان 💖💖
  #سیاه قلم #دستبند

  4 0 2 hours ago
  تکنیک مداد.#سیاه قلم😍

  تکنیک مداد. #سیاه قلم😍

  59 14 3 hours ago

  21 2 3 hours ago

Top #سیاه posts