#سیدمحمدجوادحسینی Instagram Photos & Videos

سیدمحمدجوادحسینی - 180 posts

  حجر85-87
ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭﺗﺎﺳﺖ ، ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ	ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ، ﻭ ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺁﻣﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ ; ﭘﺲ [ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ	ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩم ] ﮔﺬﺷﺘﻲ ﻛﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ .
ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ .ا
ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻧﻲ [ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﺭﻩ ﺣﻤﺪ ]ﻭ ﻗﺮﺁﻥ	ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻳﻢ .
#استادسیدجوادحسینی #سیدمحمدجوادحسینی #قرآن #زیباترین #اعجاز #اعجاز_قرآني #حجر #آهنگ #بهشت

  حجر85-87
  ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﻭﺗﺎﺳﺖ ، ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ، ﻭ ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺁﻣﺪﻧﻲ ﺍﺳﺖ ; ﭘﺲ [ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩم ] ﮔﺬﺷﺘﻲ ﻛﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ .
  ﻳﻘﻴﻨﺎً ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺩﺍﻧﺎﺳﺖ .ا
  ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺁﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﺜﺎﻧﻲ [ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﺭﻩ ﺣﻤﺪ ]ﻭ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻄﺎ ﻛﺮﺩﻳﻢ .
  #استادسیدجوادحسینی #سیدمحمدجوادحسینی #قرآن #زیباترین #اعجاز #اعجاز_قرآني #حجر #آهنگ #بهشت

  133 17 5 January, 2019

Top #سیدمحمدجوادحسینی posts

  کارگاه یک روزه بازیگری در قاب دوربین
کاوه سجادی حسینی مدرس و کارگردان سینما 
لیسانس ادبیات نمایشی فوق لیسانس کارگردانی سینما 
فیلم های بلند: شب بیرون(۱۳۹۳)، بوفالو(۱۳۹۳)،روزی که می آید،فیلمساز کوچک،راه نگرانی،آتش زیر خاکستر، بی پایان، اکنون در یک آینه
فیلم های کوتاه:ویرایش شهر سرد، تا تو هستی، چای تازه 
دستیار اول کارگردان: فروشنده(۱۳۹۴)،چهل سالگی (۱۳۸۸)، گناه من(۱۳۸۵)،نصف مال من نصف مال تو (۱۳۸۵)، در به درها (۱۳۸۳)
مورخ : ۹۷/۶/۱۶ علاقه مندان جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به گیشه سینما کاپری و آموزشگاه سینمایی نمای نزدیک گلستان مراجعه نمایند 
آدرس:خیابان ولیعصر نبش عدالت ۲۷ آموزشگاه سینمایی هنرِ نو
تلفن: ۳۲۳۲۸۳۳۴-۳۲۳۳۸۷۹۹
با اعطای گواهینامه آموزشی معتبر با تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان 
مجری طرح : سید محمد جواد حسینی
#آموزشگاه_سینمایی_هنرنو #کاوه_سجادی_حسینی#سیدمحمدجوادحسینی#ورکشاپ#کارگاه_آموزشی#بازیگری#کارگردانی#کاپری

  کارگاه یک روزه بازیگری در قاب دوربین
  کاوه سجادی حسینی مدرس و کارگردان سینما
  لیسانس ادبیات نمایشی فوق لیسانس کارگردانی سینما
  فیلم های بلند: شب بیرون(۱۳۹۳)، بوفالو(۱۳۹۳)،روزی که می آید،فیلمساز کوچک،راه نگرانی،آتش زیر خاکستر، بی پایان، اکنون در یک آینه
  فیلم های کوتاه:ویرایش شهر سرد، تا تو هستی، چای تازه
  دستیار اول کارگردان: فروشنده(۱۳۹۴)،چهل سالگی (۱۳۸۸)، گناه من(۱۳۸۵)،نصف مال من نصف مال تو (۱۳۸۵)، در به درها (۱۳۸۳)
  مورخ : ۹۷/۶/۱۶ علاقه مندان جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی به گیشه سینما کاپری و آموزشگاه سینمایی نمای نزدیک گلستان مراجعه نمایند
  آدرس:خیابان ولیعصر نبش عدالت ۲۷ آموزشگاه سینمایی هنرِ نو
  تلفن: ۳۲۳۲۸۳۳۴-۳۲۳۳۸۷۹۹
  با اعطای گواهینامه آموزشی معتبر با تائید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان
  مجری طرح : سید محمد جواد حسینی
  #آموزشگاه_سینمایی_هنرنو #کاوه_سجادی_حسینی #سیدمحمدجوادحسینی #ورکشاپ #کارگاه_آموزشی #بازیگری #کارگردانی #کاپری

  1,019 3 15 hours ago