#طبیعت Instagram Photos & Videos

طبیعت - 3.5m posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #طبیعت and here's what we found interesting.

Inside 48 Posts

Time between posts:
3 minutes
Average like
6.7
Average comment
0.6
Posts with video
26/48
Posts with photo
22/48

Hashtag Popularity

*" آرامش" به معنای آن نیست که
صدایی نباشد،
مشکلی وجود نداشته باشد،
یا کار سختی پیش رو نباشد... " آرامش" یعنی
در میان صدا،
مشکل و کار سخت،
دلی آرام وجود داشته باشد…* اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راز

*" آرامش" به معنای آن نیست که
صدایی نباشد،
مشکلی وجود نداشته باشد،
یا کار سختی پیش رو نباشد... " آرامش" یعنی
در میان صدا، 
مشکل و کار سخت،
دلی آرام وجود داشته باشد…* اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راز
0 0 27 January, 2020

الهی حال دلتون قشنگ
روزتون زیباتون بخیر و خوشی
زندگیتون پر از عطر خداوند
لحظه هاتون زیبا
جمعه تون دل انگیز
روز خوبی داشته باشید🌺🍃 اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راز

الهی حال دلتون قشنگ
روزتون زیباتون بخیر و خوشی
زندگیتون پر از عطر خداوند
لحظه هاتون زیبا
جمعه تون دل انگیز
روز خوبی داشته باشید🌺🍃 اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راز
0 0 27 January, 2020

انسان‌ها زودپشیمان می شوند.
گاه ازگـفته‌هایشان
گاه ازنگفته‌هایشان
اماسراغ ندارم
کسی از مهربانی پشیمان شده باشد.
مهربانی منطقی ترین
گفت‌و‌گوی زندگیست.

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت ⚡
#انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راز

انسان‌ها زودپشیمان می شوند.
گاه ازگـفته‌هایشان
گاه ازنگفته‌هایشان
اماسراغ ندارم
 کسی از مهربانی پشیمان شده باشد.
مهربانی منطقی ترین
گفت‌و‌گوی زندگیست.

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت ⚡
#انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راز
0 0 27 January, 2020

هر آنچه را بخواهی می توانی داشته باشی
البته اگر بدانی آن را چگونه در ذهنت
قالب سازی کنی و شکل دهی
ایمان داشته باش درخواست کن
و با ایمان کامل آماده دریافت باش

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راز

هر آنچه را بخواهی می توانی داشته باشی
البته اگر بدانی آن را چگونه در ذهنت 
قالب سازی کنی و شکل دهی
ایمان داشته باش درخواست کن
و با ایمان کامل آماده دریافت باش

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راز
0 0 27 January, 2020

🖇
عطرها بی‌رحم‌ترین عناصر زمینند!
بی‌آنکه بخواهی . . .
می‌برندت تا قعر خاطراتی
که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی ! 👤 آناگاوالدا
.
.
.
.
Music: Peppino Gagliardi - Love Story
#peppinogagliardi
#عليرضا_هدايت #موزیک #موسیقی #پیانو #باران #ابر #لاو #طبیعت #آرامش #سکوت #خاطره #آناگاوالدا #کتاب #شعر #شعر_سپید #عشق #فروغ_فرخزاد #زیبایی #خداوند
#music @piano #melody #musician #rain #the_memories #love #life #god #godfather #biutiful_music

🖇
عطرها بی‌رحم‌ترین عناصر زمینند!
بی‌آنکه بخواهی . . .
می‌برندت تا قعر خاطراتی
که برای فراموشیشان تا پای غرور جنگیدی ! 👤 آناگاوالدا
.
.
.
.
Music: Peppino Gagliardi - Love Story
#peppinogagliardi
#عليرضا_هدايت #موزیک #موسیقی #پیانو #باران #ابر #لاو #طبیعت #آرامش #سکوت #خاطره #آناگاوالدا #کتاب #شعر #شعر_سپید #عشق #فروغ_فرخزاد #زیبایی #خداوند
#music @piano #melody #musician #rain #the_memories #love #life #god #godfather #biutiful_music
0 0 27 January, 2020

✔️ تکرار کن
‏«امروزﯾﻚ ﺧﻮﺷﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﻣﺤﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ،ﻧﻮﺭِ نوﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﺍﻫﻢ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩِ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﺗﻮﻓﯿﻖرا ﺁﺷﻜﺎﺭﻛﻨﺪ. خداونداسپاسگزام»

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راز

✔️ تکرار کن
‏«امروزﯾﻚ ﺧﻮﺷﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﻣﺤﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ،ﻧﻮﺭِ نوﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﺍﻫﻢ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﻩِ ﮔﺸﻮﺩﻥ ﺗﻮﻓﯿﻖرا ﺁﺷﻜﺎﺭﻛﻨﺪ. خداونداسپاسگزام»

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راز
0 0 27 January, 2020

هوای خودت را که داشته باشی ؛
جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،
و پاییز ؛ زیباترین فصلِ سال ...
فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !
نرگس_صرافیان_طوفان

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راز

هوای خودت را که داشته باشی ؛
جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،
و پاییز ؛ زیباترین فصلِ سال ...
فقط کافیست حالِ دلت خوب باشد !
نرگس_صرافیان_طوفان

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️
#انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راز
0 0 27 January, 2020
#شکار_شکارچی #حیات_وحش #شکار_طبیعت #شکار #طبیعت #قوچ #تفنگ #صیاد #کل_بز #حیوانات #برنو #شکارچیان_کهن
ار صیاد بی مروتی بوی به کهشت

یه فشنگ کانونی اکرد به رهنت

#کوروش_بهداروند
17 0 27 January, 2020

A lot of problems in the world would disappear if we talked to each other instead of about each other.

خيلى از مشكلات دنيا حل ميشه اگر به جاى اينكه درباره‌ى همديگر حرف بزنيم با همديگر حرف بزنيم.

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️ #انرژی_ مثبت #انرژی #انگیزشی #ایمان #قدرت-فکر #قانون_جذب #عشق #زیبایی #زندگی_موفق #جملات_انگیزشی #متن #متن_خاص #خوشبختی #حس_خوب #خدا #مثبت_اندیشی #روانشناسی #طبیعت #کائنات #امید #آرزو #راززندگی

A lot of problems in the world would disappear if we talked to each other instead of about each other.

خيلى از مشكلات دنيا حل ميشه اگر به جاى اينكه درباره‌ى همديگر حرف بزنيم با همديگر حرف بزنيم.

اینجا شبکه موفقیت؛ انرژی مثبت⚡️ #انرژی_ مثبت#انرژی#انگیزشی#ایمان#قدرت-فکر#قانون_جذب#عشق#زیبایی#زندگی_موفق#جملات_انگیزشی#متن#متن_خاص#خوشبختی#حس_خوب#خدا#مثبت_اندیشی#روانشناسی#طبیعت#کائنات#امید#آرزو#راززندگی
0 0 27 January, 2020

#Ghalat
نور می بینم و می رویم و می بالم شاد
شاخه می گسترم و بیم ز پاییزم نیست
#فریدون_مشیری
روستای #قلات یکی از روستاهای‌ بسیار زیبای‌ #شیراز‌ با طبیعتی‌ #زیبا و قدمتی‌ چند هزار ساله‌،که متاسفانه بعد از طبیعت زیبا و بافت تاریخی کم نظیرش‌ چیزی که زیاد به چشم میاد‌ #زباله هایی‌ هست که توی طبیعت رها شده‌
هر طرف نگاه میکنی‌ پر است از ظروف پلاستیکی یک بار‌ مصرف و ...
برای گرفتن یه‌ عکس یا‌ فیلم باید کلی زباله‌ جمع کرد‌
به امید روزی‌ که یاد بگیریم‌
باید ریخت توی سطل زباله‌
البته امیدوارم‌ روزی‌ که این فرهنگ توی مردم‌ جا افتاد‌ هنوز طبیعتی مونده باشه
#ایران #فارس #شیراز #طبیعت_بدون_زباله_زیباست #طبیعت_گردی #طبیعت #قلات_شیراز #شیرازگردی #ایرانگردی #حالخوب #انرژی_مثبت

#Ghalat
نور می بینم و می رویم و می بالم شاد
شاخه می گسترم و بیم ز پاییزم نیست
#فریدون_مشیری
روستای #قلات یکی از روستاهای‌ بسیار زیبای‌ #شیراز‌ با طبیعتی‌ #زیبا و قدمتی‌ چند هزار ساله‌،که متاسفانه بعد از طبیعت زیبا و بافت تاریخی کم نظیرش‌ چیزی که زیاد به چشم میاد‌ #زباله هایی‌ هست که توی طبیعت رها شده‌
هر طرف نگاه میکنی‌ پر است از ظروف پلاستیکی یک بار‌ مصرف و ...
برای گرفتن یه‌ عکس یا‌ فیلم باید کلی زباله‌ جمع کرد‌
به امید روزی‌ که یاد بگیریم‌ 
باید ریخت توی سطل زباله‌
البته امیدوارم‌ روزی‌ که این فرهنگ توی مردم‌ جا افتاد‌ هنوز طبیعتی مونده باشه
#ایران#فارس#شیراز#طبیعت_بدون_زباله_زیباست#طبیعت_گردی#طبیعت#قلات_شیراز#شیرازگردی#ایرانگردی #حالخوب#انرژی_مثبت
3 1 27 January, 2020

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دلگرم میکنه.

یه حرکت برفی و فوق العاده دیگ
با اینکه هوا سرد بود اما وجود یه تیم حرفه ای
بزرگترین دلگرمیه❤❤ @gardeshgarish
@raha.abdi14
@7sajadkaspour
@mohamad._.honarmand
@farima_art
@farhan__hd
@mehran.mosaviii
@armin_tino
@armanzarei_pv
#تور #گردشگری #دوستی #رفاقت #برف #برف_بازی #زمستان #بهمن #ماسوله #رشت #گیلان #رشتی #طبیعت #جنگل #چایی #چایی_آتیشی #عکس #عکاسی #بازی #موزیک #رقص #موسیقی #افرود #photo #photography #photographer #photooftheday

لذت داشتن یه دوست خوب توی یه دنیای بد مثل
خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برفه درسته که
هوا رو گرم نمی کنه ولی تورو دلگرم میکنه.

یه حرکت برفی و فوق العاده دیگ
با اینکه هوا سرد بود اما وجود یه تیم حرفه ای
بزرگترین دلگرمیه❤❤ @gardeshgarish 
@raha.abdi14 
@7sajadkaspour
@mohamad._.honarmand 
@farima_art 
@farhan__hd
@mehran.mosaviii 
@armin_tino
@armanzarei_pv
#تور#گردشگری#دوستی#رفاقت#برف#برف_بازی #زمستان#بهمن#ماسوله#رشت#گیلان#رشتی#طبیعت#جنگل#چایی#چایی_آتیشی#عکس#عکاسی#بازی#موزیک#رقص#موسیقی#افرود#photo #photography #photographer #photooftheday
22 0 27 January, 2020

تـنـهـا بـرخـے از مـردم بـاران را حـس مـیـکـنـنـد
بـقـیـه فـقـط خـیـس مـیـشـونـد....
#باب_مارلی
#باران#شیراز #شیراز_لایف #شیراز_گردی# #طبیعت #حالخوب #انرژی_مثبت

تـنـهـا بـرخـے از مـردم بـاران را حـس مـیـکـنـنـد
بـقـیـه فـقـط خـیـس مـیـشـونـد....
#باب_مارلی
#باران☔ #شیراز#شیراز_لایف #شیراز_گردی##طبیعت#حالخوب#انرژی_مثبت
1 0 27 January, 2020

.
یه ویدئوکلیپ زیبا از امیر الهی عزیزم
و ترانه ای با صدای بنده...
سپاس بیکران امیر عزیز🙏💗🌸
@amirelahi1
آهنگساز و ترانه سرا
@saeed.dehghanpor
تنظیم کننده و میکس و مستر
@mehrdadi_music
ویلون
@pashaei.yashar
گیتار
رضا انصاری
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#آینه #زمستان #پاییز #تهران #طبیعت #برگ_پاییزی #ویدئوکلیپ #شیراز #آواز #تنظیم #استودیو# #ویولن #پیانو #کمانچه #شهر #گیتار

.
یه ویدئوکلیپ زیبا از امیر الهی عزیزم
 و ترانه ای با صدای بنده...
سپاس بیکران امیر عزیز🙏💗🌸
@amirelahi1
آهنگساز و ترانه سرا
@saeed.dehghanpor
تنظیم کننده و میکس و مستر
@mehrdadi_music
ویلون
@pashaei.yashar
گیتار
رضا انصاری
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#آینه#زمستان#پاییز#تهران#طبیعت#برگ_پاییزی #ویدئوکلیپ#شیراز#آواز#تنظیم#استودیو##ویولن#پیانو#کمانچه#شهر#گیتار
15 2 27 January, 2020

ا

زنده ام... هرچه زدی تیغه به شریان نرسید

خیز بردار ببینم خطری هم داری؟

زخم از این تیغ و تبر تا که بخواهی خوردم

عشق من ، ارّه ی تن تیـز تری هم داری؟! #علیرضا_آذر
video by @shabnammoazamii

ا

زنده ام... هرچه زدی تیغه به شریان نرسید

خیز بردار ببینم خطری هم داری؟

زخم از این تیغ و تبر تا که بخواهی خوردم

عشق من ، ارّه ی تن تیـز تری هم داری؟! #علیرضا_آذر 
video by @shabnammoazamii
9 7 27 January, 2020

بدهکارم؛
به‌خودم!
کمی دیوانه‌وار دویدن زیرباران...
وکلبه‌ی چوبی دنجی میان کوهستان!
بدهکارم؛
به‌جاده!
حضورم را با دوجرعه موسیقی...
وکسی که سفر به سفر... جنگل‌ ‌به‌ جنگل...
کوهستان‌ به کوهستان و دریا به دریا بامن پیر میشود!
عاشقانه؛ بامن پیر میشود...
بدهکارم!
وبدهکارها قرار ندارند
.
.
.
.
#nature #natural #mountains #mountainlife #jungkook #jungle #tee #trip #beautiful #beauty #love #music #woodencottage #cottage
#کوه #کوهنوردی #دوستی #عشق #جنگل #طبیعت #بکر #زیبایی #ساده #چایی_آتیشی

بدهکارم؛
به‌خودم!
 کمی دیوانه‌وار دویدن زیرباران...
وکلبه‌ی چوبی دنجی میان کوهستان!
بدهکارم؛
به‌جاده!
حضورم را با دوجرعه موسیقی...
وکسی که سفر به سفر... جنگل‌ ‌به‌ جنگل...
کوهستان‌ به کوهستان و دریا به دریا بامن پیر میشود!
عاشقانه؛ بامن پیر میشود...
بدهکارم!
وبدهکارها قرار ندارند
.
.
.
.
#nature #natural #mountains #mountainlife #jungkook #jungle #tee #trip #beautiful #beauty #love #music #woodencottage #cottage 
#کوه #کوهنوردی #دوستی #عشق #جنگل #طبیعت #بکر #زیبایی #ساده #چایی_آتیشی
13 0 27 January, 2020

علتِ حالِ خوبِ هم باشیم💞
.
.
.
باز هم #تور
باز هم #پیست
باز هم در آغوش #برف

ممنون از آژانس گردشگری هفت چشمه @7_cheshmeh_sari
و مدیریت مجموعه پیست آبعلی @pist_eski_abali

تور اجرا شده ی ۴ بهمن ۹۸ به همراه پایه ترین و هماهنگ ترین اکیپ... واقعا خودم لذت بردم
ممنونم ازتون بخصوص از دهه هشتادیا
و این تازه شروع ماجرای شماست با #funweekend 😁🥳🎒
.
.
.
#ایران #تهران #مازندران #شمال #کوه #طبیعت #مسافرت #سفر #گردشگری #تفریح #دوستانه #خانواده #دانشجویی #بابل
#tourist #tourism #iran #tehran #mazandaran #shomal #barf #uni #family #student #snow

علتِ حالِ خوبِ هم باشیم💞
.
.
.
باز هم #تور
باز هم #پیست
باز هم در آغوش #برف

ممنون از آژانس گردشگری هفت چشمه @7_cheshmeh_sari
و مدیریت مجموعه پیست آبعلی @pist_eski_abali

تور اجرا شده ی ۴ بهمن ۹۸ به همراه پایه ترین و هماهنگ ترین اکیپ... واقعا خودم لذت بردم
ممنونم ازتون بخصوص از دهه هشتادیا
و این تازه شروع ماجرای شماست با #funweekend 😁🥳🎒
.
.
.
#ایران #تهران #مازندران #شمال #کوه #طبیعت #مسافرت #سفر #گردشگری #تفریح #دوستانه #خانواده #دانشجویی#بابل
#tourist #tourism #iran #tehran #mazandaran #shomal #barf #uni #family #student #snow
1 2 27 January, 2020

زمستان است...
دمت گرم و سرت خوش باد!
سلامم را تو پاسخ گوی...
در بگشای... #طبیعت #عاشقانه #طبیعتگردی #سفر #زمستان #برف #زیبایی #آسمان #باران #عشق

زمستان است...
دمت گرم و سرت خوش باد!
سلامم را تو پاسخ گوی...
در بگشای... #طبیعت#عاشقانه#طبیعتگردی#سفر#زمستان#برف#زیبایی#آسمان#باران#عشق
10 0 27 January, 2020

زیبایی منحصر به فرد.... #طبیعت

لطفا پیج منو به دوستان تون معرفی کنید🙏

زیبایی منحصر به فرد.... #طبیعت

لطفا پیج منو به دوستان تون معرفی کنید🙏
1 0 27 January, 2020

سکوت طبیعت را چه کسی زیبا ساخت تا وقتی ادمی از های وهوی همزادش خسته شد دل به سکوت طبیعت دهد و در تاریکی جنگل پا گذارد تا خش خش برگهای زیر پایش برایش بهترین و زیبا ترین ملودی دنیا شود...
.
یه شب عالی در جنگلهای سراوان...
.
.
#شمال #طبیعت #مسافرت_دونفره #سوته_دل #رشت #سراوان

سکوت طبیعت را چه کسی زیبا ساخت تا وقتی ادمی از های وهوی همزادش خسته شد دل به سکوت طبیعت دهد و در تاریکی جنگل پا گذارد تا خش خش برگهای زیر پایش برایش بهترین و زیبا ترین ملودی دنیا شود...
.
یه شب عالی در جنگلهای سراوان...
.
.
#شمال #طبیعت #مسافرت_دونفره #سوته_دل #رشت #سراوان
6 0 27 January, 2020

#زیبایی

#طبیعت
#هفت_شهر_عشق_را_هم_دیده_ام_جایی_بهتراز_فیروزجاه_وطن_خود_ندیده_ام ❤️❤️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #مهرورزی عادت #بخشنده هاست ظلم می بینم #محبت می کنیم
با #زبان_مادری میخوانمو با #زبان_عشق صحبت میکنم
هر کجا راهم اگر بن بست شد کوچه هایش را خیابان میکنم
از محبت خارها گل میشود این بیابان را #گلستان میکنم
بیستون هم مانع راهش نشد #عشق حتی کوه را هموار کرد
هفت شهر #عشق را هم دیده ام آنچه انسان ساخت از ما عشق بود
جای جای این جهان را گشته ام هم زمین هم آسمان را گشته ام
#خالق زیبای دنیا #عشق بود آنچه #انسان ساخت از ما عشق بود. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #به_ما_بپیوندید .

#کانال_تلگرامی_فیروزجاه_روستای_من 👇
•••❥JOIN
©hannel : 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAE0u1SjCDcrm957cTw 🍁

#زیبایی

#طبیعت 
#هفت_شهر_عشق_را_هم_دیده_ام_جایی_بهتراز_فیروزجاه_وطن_خود_ندیده_ام ❤️❤️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #مهرورزی عادت #بخشنده هاست ظلم می بینم #محبت می کنیم 
با #زبان_مادری میخوانمو با #زبان_عشق صحبت میکنم 
هر کجا راهم اگر بن بست شد کوچه هایش را خیابان میکنم 
از محبت خارها گل میشود این بیابان را #گلستان میکنم 
بیستون هم مانع راهش نشد #عشق حتی کوه را هموار کرد 
هفت شهر #عشق را هم دیده ام آنچه انسان ساخت از ما عشق بود 
جای جای این جهان را گشته ام هم زمین هم آسمان را گشته ام 
#خالق زیبای دنیا #عشق بود آنچه #انسان ساخت از ما عشق بود. 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #به_ما_بپیوندید .

#کانال_تلگرامی_فیروزجاه_روستای_من 👇
•••❥JOIN
©hannel : 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAE0u1SjCDcrm957cTw 🍁
16 2 27 January, 2020

کبوتر چاهی، کفتر چاهی یا کبوتر کوهی یک گونه از رده پرندگان و خانواده کبوترسانان است. که در اصطلاح عامیانه به آن کبوتر نیز می‌گویند. گونهٔ کبوتر چاهی ، زیرگونه‌های کبوتر اهلی و کبوتر وحشی است.
نام علمی: Columba livia

طول عمر: ۶ سال (در حیات وحش)

رده: پرندگان

جرم: ۳۶۰ گرم (بالغ)
رده‌‌بندی بالاتر: کبوتر (سرده)

وضعیت بقا: کمترین نگرانی (جمعیت در حال کاهش)
___________________________________________________

#طبیعت #حیات_وحش #محیطبان #محیط_زیست
#کوهنوردی #برف_زمستان #شکار_ممنوع
#حیات_وحش_ایران #پرنده_نگری #نذر_طبیعت
#شکارچیان #اسلحه #عکاس_طبیعت
#پرندگان_شکاری #باران #پازن #انتقام_سخت #پرندگان
#اآفرود #پلنگ #طبیعتگردی #حاج_قاسم_سلیمانی #جنگ
#ترور #هواپیما_اوکراین #تسلیت_ایران
#wild_life #nathral #photo #wildlifephotography

کبوتر چاهی، کفتر چاهی یا کبوتر کوهی یک گونه از رده پرندگان و خانواده کبوترسانان است. که در اصطلاح عامیانه به آن کبوتر نیز می‌گویند. گونهٔ کبوتر چاهی ، زیرگونه‌های کبوتر اهلی و کبوتر وحشی است. 
نام علمی: Columba livia

طول عمر: ۶ سال (در حیات وحش)

رده: پرندگان

جرم: ۳۶۰ گرم (بالغ) 
رده‌‌بندی بالاتر: کبوتر (سرده)

وضعیت بقا: کمترین نگرانی (جمعیت در حال کاهش) 
___________________________________________________

#طبیعت#حیات_وحش#محیطبان#محیط_زیست
#کوهنوردی#برف_زمستان#شکار_ممنوع
#حیات_وحش_ایران#پرنده_نگری#نذر_طبیعت
#شکارچیان#اسلحه#عکاس_طبیعت
#پرندگان_شکاری#باران#پازن#انتقام_سخت#پرندگان
#اآفرود#پلنگ#طبیعتگردی#حاج_قاسم_سلیمانی#جنگ
#ترور#هواپیما_اوکراین#تسلیت_ایران
#wild_life#nathral#photo#wildlifephotography
70 6 27 January, 2020

.
آهنگ و رقص زیبای شیرازی تقدیم به نگاه زیباتون 🌷🌷
.
لطفا پیج ما رو لایک و فالو کنید ممنون از شما 🌺🌺🌺 #رقص_شمالی_اهنگ_شمالی #رقص_شیرازی #اهنگ_شیرازی #اهنگ_جنوبی #رقص_جنوبی #طبیعت #شیراز_لایف #ایرانگردی #حالخوب #انگیزشی #شادی

.
آهنگ و رقص زیبای شیرازی تقدیم به نگاه زیباتون 🌷🌷
.
لطفا پیج ما رو لایک و فالو کنید ممنون از شما 🌺🌺🌺 #رقص_شمالی_اهنگ_شمالی #رقص_شیرازی#اهنگ_شیرازی#اهنگ_جنوبی#رقص_جنوبی#طبیعت#شیراز_لایف#ایرانگردی#حالخوب#انگیزشی#شادی
1 0 26 January, 2020

گرافیک ارگانیک و پسماند صفر.
در تفکر حاکم در گرافیک ارگانیک اعتقاد بر این است که بهترین روش زندگی روشی ست که پسماند هایش به راحتی و در کمترین زمان بازیافت شوند؛ آن هم در چرخه ی طبیعت نه با تکنولوزی و صرف هزینه های زیاد.
یکی از مواردی که در تولید ی زیاد نقش دارد ساخت اسباب بازی های پلاستیکی ست که هر ساله مقدار زیادی از آن ها روانه سطل زباله می شود. و از طرفی می توان با کمی چاشنی خلاقیت و کسب مهارت در کارهای گرافیک ارگانیک کودکان را تشویق به خلق اسباب بازی هایی از مواد باقی مانده از پوست میوه ها و دیگر خوراکی ها کرد.
این گونه اسباب بازی ها می تواند علاوه بر سلامت بودن در مهمانی ها و دور همی ها کودکان را بسیار سرگرم نموده و از بازی های مجازی دور نماید.
این گونه اسباب بازی های طبیعی هزینه ای در بر نخواهد داشت. حواس پنجگانه را تقویت می نماید. باعث ارتباط بیشتر اعضای خانواده می شود و در نهایت هم می توان به کود تبدیل شود.
یادمان باشد گران بودن یک اسباب بازی دلیل بر خوب و موثر بودن آن نیست.

مهدی شمسی.مدرس تفکر گرافیک ارگانیک.🍎 @ayehhamdavi پاییز ۹۸ #تهران. #گرافیک_ارگانیک. #مهدی_شمسی #اسباب_بازی #پسماند_صفر #ارگانیک_گرافیک #تصویرسازی #کودک #طبیعت #هنر #پوستر #حال_خوب #آرامش #دانشجو_ی_هنر #مهندسی_هوشمندانه #پاییز #نظام_هستی
#Iran #tehran #organicgraphic #poster #graphic #graphicart #art #artist #animals #stonebalancing #natural #shonawilsonartist #stone_balancing 🍎

گرافیک ارگانیک و پسماند صفر.
در تفکر حاکم در گرافیک ارگانیک اعتقاد بر این است که بهترین روش زندگی روشی ست که پسماند هایش به راحتی و در کمترین زمان بازیافت شوند؛ آن هم در چرخه ی طبیعت نه با تکنولوزی و صرف هزینه های زیاد.
یکی از مواردی که در تولید ی زیاد نقش دارد ساخت اسباب بازی های پلاستیکی ست که هر ساله مقدار زیادی از آن ها روانه سطل زباله می شود. و از طرفی می توان با کمی چاشنی خلاقیت و کسب مهارت در کارهای گرافیک ارگانیک کودکان را تشویق به خلق اسباب بازی هایی از مواد باقی مانده از پوست میوه ها و دیگر خوراکی ها کرد.
این گونه اسباب بازی ها می تواند علاوه بر سلامت بودن در مهمانی ها و دور همی ها کودکان را بسیار سرگرم نموده و از بازی های مجازی دور نماید.
این گونه اسباب بازی های طبیعی هزینه ای در بر نخواهد داشت. حواس پنجگانه را تقویت می نماید. باعث ارتباط بیشتر اعضای خانواده می شود و در نهایت هم می توان به کود تبدیل شود.
یادمان باشد گران بودن یک اسباب بازی دلیل بر خوب و موثر بودن آن نیست.

مهدی شمسی.مدرس تفکر گرافیک ارگانیک.🍎 @ayehhamdavi پاییز ۹۸ #تهران. #گرافیک_ارگانیک. #مهدی_شمسی #اسباب_بازی #پسماند_صفر #ارگانیک_گرافیک #تصویرسازی #کودک #طبیعت #هنر#پوستر #حال_خوب #آرامش #دانشجو_ی_هنر #مهندسی_هوشمندانه #پاییز #نظام_هستی
#Iran #tehran #organicgraphic #poster #graphic #graphicart #art #artist #animals #stonebalancing #natural#shonawilsonartist #stone_balancing 🍎
9 0 26 January, 2020

یه میکس عالی بمبه😂😂حتما ببینید عالیه.
..
.
.
با‌ تتو موقت اشنایی داری ؟🤩🔥
میدونستی میتونی طرح موردعلاقتو در در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه💶 خودت برا خودت تتو بزنی رو بدنت؟🎁😍
به پیج ماحتما سر بزن ✅🔥
➡️👉@clip_tato👈⬅️ .
.
.

#پرسپولیس #فوتبال #کلیپ #تاتو #تتو #دختر #پسر #بازیگر #ذهن #کائنات #دختر_پرسپولیسی #کلیپ #خنده #فان #انگیزه #مادر #پالتو #دخترونه #پسرونه #خدا #دنیا #طبیعت #انگیزشی
#ایران #ایرانی #لباس #لاکچری #روز #اخبار #عشق

یه میکس عالی بمبه😂😂حتما ببینید عالیه.
..
.
.
با‌ تتو موقت اشنایی داری ؟🤩🔥
میدونستی میتونی طرح موردعلاقتو در در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه💶 خودت برا خودت تتو بزنی رو بدنت؟🎁😍
به پیج ماحتما سر بزن ✅🔥
➡️👉@clip_tato👈⬅️ .
.
.

#پرسپولیس#فوتبال#کلیپ #تاتو#تتو#دختر #پسر #بازیگر #ذهن #کائنات #دختر_پرسپولیسی #کلیپ #خنده #فان #انگیزه #مادر #پالتو #دخترونه #پسرونه #خدا#دنیا#طبیعت#انگیزشی
#ایران#ایرانی#لباس #لاکچری #روز #اخبار #عشق
1 0 26 January, 2020

#زیبایی

#طبیعت
#نفس_های_پایانی_پاییزی
#هفت_شهر_عشق_را_هم_دیده_ام_جایی_بهتراز_فیروزجاه_وطن_خود_ندیده_ام ❤️❤️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #مهرورزی عادت #بخشنده هاست ظلم می بینم #محبت می کنیم
با #زبان_مادری میخوانمو با #زبان_عشق صحبت میکنم
هر کجا راهم اگر بن بست شد کوچه هایش را خیابان میکنم
از محبت خارها گل میشود این بیابان را #گلستان میکنم
بیستون هم مانع راهش نشد #عشق حتی کوه را هموار کرد
هفت شهر #عشق را هم دیده ام آنچه انسان ساخت از ما عشق بود
جای جای این جهان را گشته ام هم زمین هم آسمان را گشته ام
#خالق زیبای دنیا #عشق بود آنچه #انسان ساخت از ما عشق بود 📸 #علی_غلامعلی_نیا
@_ali_1372 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #به_ما_بپیوندید .

#کانال_تلگرامی_فیروزجاه_روستای_من 👇
•••❥JOIN
©hannel : 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAE0u1SjCDcrm957cTw 🍁

#زیبایی

#طبیعت 
#نفس_های_پایانی_پاییزی 
#هفت_شهر_عشق_را_هم_دیده_ام_جایی_بهتراز_فیروزجاه_وطن_خود_ندیده_ام ❤️❤️ 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #مهرورزی عادت #بخشنده هاست ظلم می بینم #محبت می کنیم 
با #زبان_مادری میخوانمو با #زبان_عشق صحبت میکنم 
هر کجا راهم اگر بن بست شد کوچه هایش را خیابان میکنم 
از محبت خارها گل میشود این بیابان را #گلستان میکنم 
بیستون هم مانع راهش نشد #عشق حتی کوه را هموار کرد 
هفت شهر #عشق را هم دیده ام آنچه انسان ساخت از ما عشق بود 
جای جای این جهان را گشته ام هم زمین هم آسمان را گشته ام 
#خالق زیبای دنیا #عشق بود آنچه #انسان ساخت از ما عشق بود 📸 #علی_غلامعلی_نیا 
@_ali_1372 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #به_ما_بپیوندید .

#کانال_تلگرامی_فیروزجاه_روستای_من 👇
•••❥JOIN
©hannel : 🍁 https://t.me/joinchat/AAAAAE0u1SjCDcrm957cTw 🍁
1 0 26 January, 2020

Top #طبیعت posts

.
اگر خودتان را مصرف کنید، دیگران هم آرام آرام شما را مصرف خواهند کرد.
در مصرف شدنِ شما، دیگران هیچ نقشی ندارند. آدمها آنگونه که شما با خودتان رفتار میکنید، با شما رفتار خواهند کرد.
غمِ شئ شدن، از عمیق‌ترین غم‌های جهان است و راه‌حلی جز تغییرِ نگرش خودتان نسبت به خودتان ندارد.
متن #پونه_مقیمی
🔸نکته اخلاقی:نوشابه نخورید!
#طبیعت #طبیعتگردی #طبیعت_گیلان #طبیعت_زیبا #طبیعت_برفی #طبیعت_بکر #گیلانگردی #گیلان #گیلان_زیبا #ایران #دشت #دشت_دامان #برف #برف_بازی

.
اگر خودتان را مصرف کنید، دیگران هم آرام آرام شما را مصرف خواهند کرد. 
در مصرف شدنِ شما، دیگران هیچ نقشی ندارند. آدمها آنگونه که شما با خودتان رفتار میکنید، با شما رفتار خواهند کرد.
غمِ شئ شدن، از عمیق‌ترین غم‌های جهان است و راه‌حلی جز تغییرِ نگرش خودتان نسبت به خودتان ندارد.
متن#پونه_مقیمی
🔸نکته اخلاقی:نوشابه نخورید!
#طبیعت#طبیعتگردی#طبیعت_گیلان#طبیعت_زیبا#طبیعت_برفی#طبیعت_بکر#گیلانگردی#گیلان#گیلان_زیبا#ایران#دشت#دشت_دامان#برف#برف_بازی
854 17 26 January, 2020

#نکات_سفری ✈️🚢🚖
.
👈پولهاتونو سه قسمت كنين و هركدوم رو درجاي مشخصي قرار بدين تا درصورت سرقت ويا گم كردن حداقل دو سوم اونو داشته باشين.
(متاسفانه خيلي ازمامجبوربم توسفرهاي خارج پول نقدحمل كنيم واين استرس مارو بالا ميبره)
البته توبیشترکشورهااگه به مشکل بخورین ازطریق صرافی ها خانواده یا دوستاتون میتونن براتون پول بزنن🥰.
.
👈اگرهتلتون گاوصندوق داره حتما پاسپورتتون ومدارك ديگه تونو داخلش قرار بدين.هيچ وقت پول وپاسپورتتون رو توب كيف هاي يك طرفه نزازين چون براحتي ميتونن ازتون بزنن.🙁
.
👈موقع رزرو هتل و بليط دقت كنين كه تايم اقامتتون رو بدرستي وارد كرده باشين.وحتما شماره پاسپورت و اسم وفاميلتونو چك كنين .
اگه اشتباهي انجام دادين سريع با پشتيباني سايت تماس بگيرين و توضيح بدين معمولا با مبالغ كم ميتونن بليط و وچرتونو تغيير بدن.😀
.
👈هميشه داروهاي مجاز همراهتون باشه ،داروهاي سرماخوردگي،سردرد،تهوع،اسهال و...رايجترين بيماري مسموميته،حتما سرم خوراكي، ليموترش ،زنجبيل ،نبات ونعنا همراهتون باشه،وبيمه مسافرتي رو فراموش نكنين.🙂
.
👈توبعضي مواردپيش مياد كه ساك شما به شهر يا كشورديگه اي فرستاده ميشه و شما ممكنه چندروز بدون وسايلتون بمونين،توصيه ميكنم يك كوله ازوسايل ضروري همراهتون بعنوان بار داخل كابين ببرين.☺️
.
👈اختلال خواب بيشتر براي درپروازهاي طولاني وتوكشورهايي پيش مياد كه باما اختلاف زماني زيادي دارن،توصيه خاصي. دراين باره ندارم وخودمم تاحالا باهاش كنار نيومدم😄😄
.
👈اگه پروازتونو ازدست دادين نگران نباشين بعضي ايرلاين ها دزصدي ازپولتونو برميگردونن، به اعصابتونمسلط باشين و دنبال پرواز جايگزين بگردين😬
.
____________
#سفر #کوهنوردی #کوه #شادی #دخترشاد #گردشگری #گردشگر #تفریح #طبیعتگرد #طبیعت #طبیعتگردی #زندگی #عشق #سفرنامه #رنگی_رنگی #قبرس #زیبایی
#cyprus #nature

#نکات_سفری ✈️🚢🚖
.
👈پولهاتونو سه قسمت كنين و هركدوم رو درجاي مشخصي قرار بدين تا درصورت سرقت ويا گم كردن حداقل دو سوم اونو داشته باشين.
(متاسفانه خيلي ازمامجبوربم توسفرهاي خارج پول نقدحمل كنيم واين استرس مارو بالا ميبره)
البته توبیشترکشورهااگه به مشکل بخورین ازطریق صرافی ها خانواده یا دوستاتون میتونن براتون پول بزنن🥰.
.
👈اگرهتلتون گاوصندوق داره حتما پاسپورتتون ومدارك ديگه تونو داخلش قرار بدين.هيچ وقت پول وپاسپورتتون رو توب كيف هاي يك طرفه نزازين چون براحتي ميتونن ازتون بزنن.🙁
.
👈موقع رزرو هتل و بليط دقت كنين كه تايم اقامتتون رو بدرستي وارد كرده باشين.وحتما شماره پاسپورت و اسم وفاميلتونو چك كنين .
اگه اشتباهي انجام دادين سريع با پشتيباني سايت تماس بگيرين و توضيح بدين معمولا با مبالغ كم ميتونن بليط و وچرتونو تغيير بدن.😀
.
👈هميشه داروهاي مجاز همراهتون باشه ،داروهاي سرماخوردگي،سردرد،تهوع،اسهال و...رايجترين بيماري مسموميته،حتما سرم خوراكي، ليموترش ،زنجبيل ،نبات ونعنا همراهتون باشه،وبيمه مسافرتي رو فراموش نكنين.🙂
.
👈توبعضي مواردپيش مياد كه ساك شما به شهر يا كشورديگه اي فرستاده ميشه و شما ممكنه چندروز بدون وسايلتون بمونين،توصيه ميكنم يك كوله ازوسايل ضروري همراهتون بعنوان بار داخل كابين ببرين.☺️
.
👈اختلال خواب بيشتر براي درپروازهاي طولاني وتوكشورهايي پيش مياد كه باما اختلاف زماني زيادي دارن،توصيه خاصي. دراين باره ندارم وخودمم تاحالا باهاش كنار نيومدم😄😄
.
👈اگه پروازتونو ازدست دادين نگران نباشين بعضي ايرلاين ها دزصدي ازپولتونو برميگردونن، به اعصابتونمسلط باشين و دنبال پرواز جايگزين بگردين😬
.
____________
#سفر #کوهنوردی #کوه #شادی #دخترشاد #گردشگری #گردشگر #تفریح #طبیعتگرد #طبیعت #طبیعتگردی #زندگی #عشق #سفرنامه #رنگی_رنگی #قبرس #زیبایی 
#cyprus #nature
2,094 123 26 January, 2020


تا حالا به این فکر کردین پنجره ی خونتون رو به دریا باز بشه چه حسی بهتون دست میده ...
اصلا به این فکر کردین،به این رویای زیبا...‌
به این جا میگن پنجره ی خلیج فارس ‌
این رویا نیست واقعیته...‌
اینجا کوشکنار،پارسیان،استان هرمزگان و ایرانه ‌
ایران من ،ایران ما ،ایران هممون امنه امنه...‌ #ایران_ما #کوشکنار #هرمزگان_را_باید_دید #ایران_را_باید_دید #طبیعتگردی #طبیعت
#iranissafe

‌
تا حالا به این فکر کردین پنجره ی خونتون رو به دریا باز بشه چه حسی بهتون دست میده ...
اصلا به این فکر کردین،به این رویای زیبا...‌
به این جا میگن پنجره ی خلیج فارس ‌
این رویا نیست واقعیته...‌
اینجا کوشکنار،پارسیان،استان هرمزگان و ایرانه ‌
ایران من ،ایران ما ،ایران هممون امنه امنه...‌ #ایران_ما #کوشکنار #هرمزگان_را_باید_دید #ایران_را_باید_دید #طبیعتگردی #طبیعت‌
#iranissafe
1,168 49 26 January, 2020

کوچه باغ های زیبای شهریار
.
.
شهریار یکی از شهرهای استان تهران  است.  این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار است.
.
.
.
Shahriar, a city in Tehran Province,Iran.
.
.
.
.
.
Photo by:@abvaziri
.
.

#تهران #شهریار
#طبیعت #گردشگری
#گردشگر #روستا #سفر
#منظره #شهر #کوه #عکاسی
#ایران_گردی #طبیعت_گردی
#طبیعت_ایران #انرژی_مثبت
#بومگردی #عشق_طبیعت
#طبیعت_بکر_ایران🌷
#iran #travel #nature
#tourist #photo

کوچه باغ های زیبای شهریار
.
.
شهریار یکی از شهرهای استان تهران  است.  این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار است.
.
.
.
Shahriar, a city in Tehran Province,Iran.
.
.
.
.
.
Photo by:@abvaziri
.
.

#تهران#شهریار
#طبیعت#گردشگری
#گردشگر#روستا#سفر
#منظره#شهر#کوه#عکاسی
#ایران_گردی#طبیعت_گردی
#طبیعت_ایران#انرژی_مثبت
#بومگردی#عشق_طبیعت
#طبیعت_بکر_ایران🌷
#iran#travel#nature
#tourist#photo
5,470 95 26 January, 2020

تصویری زیبا از طبیعت زمستانی روستای امند
.
.
ارتفاعات زنجان
. نظرتون رو دز مورد عکس بنویسید
___________________

#زنجان #روستا #زنجانیها #طبیعت #زمستان #زیبا

تصویری زیبا از طبیعت زمستانی روستای امند
.
.
ارتفاعات زنجان
. نظرتون رو دز مورد عکس بنویسید
___________________

#زنجان #روستا #زنجانیها #طبیعت #زمستان #زیبا
1,633 48 26 January, 2020

⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩
من مطمئنم حداقل یه بار بیشتر شما رفتید شیراز ، شهر عجیب و غریب خوبیه.من ادامه نمیدم شما بگید از خوبی ها و تجربه سفرتون به شیراز🙂💙
.
بلوار چمران
.
📷 By @shahr_raz
Chamran Blv , Shiraz , Fars Province , IRAN
👇
برای دیدن مناظر زیبای ایران پیجمون رو فالو کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید

⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩⁦🇮🇷⁩
من مطمئنم حداقل یه بار بیشتر شما رفتید شیراز ، شهر عجیب و غریب خوبیه.من ادامه نمیدم شما بگید از خوبی ها و تجربه سفرتون به شیراز🙂💙
.
بلوار چمران
.
📷 By @shahr_raz
Chamran Blv , Shiraz , Fars Province , IRAN
👇
برای دیدن مناظر زیبای ایران پیجمون رو فالو کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید
1,666 70 26 January, 2020

#تنگ_عقیلی در شمال شهرستان #شوشتر واقع شده‌است. تنگ عقیلی یکی از بهترین و شاخص‌ترین نقاط گردشگری کشور است که حدفاصل شوشتر و دشت بزرگ قرار دارد. راه ارتباطی قدیمی میان روستاهای عقیلی و شهرستان شوشتر از تنگ عقیلی می‌گذشت. تنگ به معنای جای باریک و کم‌عرض است و احتمالاً این نام را به دلیل کم‌عرض بودن راه‌هایش بر آن گذاشتند. تنگ عقیلی در واقع دره‌ای است که رود کارون از آن می‌گذرد و به دلیل همجواری #کوهستان، #رودخانه و #خاک حاصلخیز؛ مناظر جالب توجهی به وجود آورده است.
علاوه بر بیشه زار، صخره‌های مرتفع و چشمه‌ها؛ تعداد سه پل، چندین گذرگاه کنده‌کاری شده، تعدادی گوردخمه و محل اسکان عشایر از آثار دیدنی این منطقه می‌باشند. درختان این منطقه شامل گز، بید، کنار، کهور، انجیر و … می‌باشند.

چهارشنبه این هفته میریم.
دوستانی که تمایل دارن چهارشنبه همراهمون باشن لطفاً با شماره 09305122094 واتسپ پیام بدید.

#هیدالو #خوزستان #دزفول #مسجدسلیمان #گتوند #طبیعت #طبیعتگردی #گردش #عشایر #گوردخمه #تور #گردشگری #ایرانگردی #کارون #دشت_بزرگ

#تنگ_عقیلی در شمال شهرستان #شوشتر واقع شده‌است. تنگ عقیلی یکی از بهترین و شاخص‌ترین نقاط گردشگری کشور است که حدفاصل شوشتر و دشت بزرگ قرار دارد. راه ارتباطی قدیمی میان روستاهای عقیلی و شهرستان شوشتر از تنگ عقیلی می‌گذشت. تنگ به معنای جای باریک و کم‌عرض است و احتمالاً این نام را به دلیل کم‌عرض بودن راه‌هایش بر آن گذاشتند. تنگ عقیلی در واقع دره‌ای است که رود کارون از آن می‌گذرد و به دلیل همجواری #کوهستان، #رودخانه و #خاک حاصلخیز؛ مناظر جالب توجهی به وجود آورده است.
علاوه بر بیشه زار، صخره‌های مرتفع و چشمه‌ها؛ تعداد سه پل، چندین گذرگاه کنده‌کاری شده، تعدادی گوردخمه و محل اسکان عشایر از آثار دیدنی این منطقه می‌باشند. درختان این منطقه شامل گز، بید، کنار، کهور، انجیر و … می‌باشند.

چهارشنبه این هفته میریم.
 دوستانی که تمایل دارن چهارشنبه همراهمون باشن لطفاً با شماره 09305122094 واتسپ پیام بدید.

#هیدالو#خوزستان #دزفول#مسجدسلیمان#گتوند #طبیعت #طبیعتگردی#گردش#عشایر#گوردخمه#تور#گردشگری#ایرانگردی#کارون#دشت_بزرگ
587 16 26 January, 2020

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
یزد بوی خوبی داره ، عطر خاک بارون زده
مردم مهربون و آرومی داره
آسمونش آبی تر به نظر میاد که میتونه بخاطر رنگ بافت خونه های کاهگلی باشه ، آرامش عجیبی اینجا موج میزنه ، یزد رو باید پیاده و قدم به قدم کشف کرد ، واقعا باید کشفش کرد چون تو یک پس کوچه شاید زیبایی رو حس کنی که توی یک بنای معروف نمیشه پیدا کرد ...
.
البته ای کاش جوان های یزدی یکم حواسشون بیشتر جمع باشه و این جملات زشتی که روی خیلی از دیوار ها دیده میشه رو یا پاک کنن یا ننویسن ، ما باید از گنجینه هامون نگهداری کنیم ...🙏🏻
خلاصه که زیبایی در سادگی ست که میگن دقیقا منظور یزد زیباست 🌿❤️
.
.
📷 by @mina.shiri
#یزد #سفر #کاهگل
#Yazd , #Travel , #IRAN

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
یزد بوی خوبی داره ، عطر خاک بارون زده 
مردم مهربون و آرومی داره 
آسمونش آبی تر به نظر میاد که میتونه بخاطر رنگ بافت خونه های کاهگلی باشه ، آرامش عجیبی اینجا موج میزنه ، یزد رو باید پیاده و قدم به قدم کشف کرد ، واقعا باید کشفش کرد چون تو یک پس کوچه شاید زیبایی رو حس کنی که توی یک بنای معروف نمیشه پیدا کرد ...
.
البته ای کاش جوان های یزدی یکم حواسشون بیشتر جمع باشه و این جملات زشتی که روی خیلی از دیوار ها دیده میشه رو یا پاک کنن یا ننویسن ، ما باید از گنجینه هامون نگهداری کنیم ...🙏🏻
خلاصه که زیبایی در سادگی ست که میگن دقیقا منظور یزد زیباست 🌿❤️
.
.
📷 by @mina.shiri
#یزد #سفر #کاهگل
#Yazd , #Travel , #IRAN
2,900 81 26 January, 2020

یه جور لبخند هست به اسم لبخند تلخ که کلی حرف هست توش(: عکاسشم @amo_amir__
۲۰تا کامنت گذاشتی دایرکت اعلام شات کن☺

#عکاسی #لک #کورد #پررو #پروری #طبیعت #اینستاگرام #لبخند #پسرخدا #تتلو #ساسی_مانکن #جنتلمن #اکسپلور #فضاآزاد #پسرخوشگل #جذاب #زیبا #mood #مدلینگ #model #model #mod #modeling

یه جور لبخند هست به اسم لبخند تلخ که کلی حرف هست توش(: عکاسشم @amo_amir__ 
۲۰تا کامنت گذاشتی دایرکت اعلام شات کن☺

#عکاسی #لک #کورد#پررو #پروری #طبیعت #اینستاگرام #لبخند #پسرخدا #تتلو #ساسی_مانکن #جنتلمن #اکسپلور #فضاآزاد#پسرخوشگل #جذاب #زیبا #mood #مدلینگ #model #model #mod #modeling
1,513 406 26 January, 2020