#عاشقانه Instagram Photos & Videos

عاشقانه - 3.4m posts

  شـهـیـده:

#رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣
#قسمت_اول1⃣

ــ ببخشید مهدیه خانوم!
"بسم ا... این دیگه کیه؟؟!!"
رویم را برگرداندم و با صالح مواجه شدم. سریع سرش را پایین انداخت لبخندی زد و گفت:
ــ سلام عرض شد
ــ سلام از ماست
ــ ببخشید میشه سلما رو صدا بزنید؟
ــ چشم الان بهش میگم بیاد
هنوز از صالح دور نشده بودم که...
ــ مهدیه خانوم؟
میخکوب شدم و به سمتش چرخیدم و بی صدا منتظر صحبت اش شدم. کمی پا به پا کرد و گفت:
ــ ببخشید سر پا نگهتون داشتم. سفری در پیش دارم خواستم ازتون حلالیت بطلبم. بالاخره ما همسایه هستیم و مطمئنا گاهی پیش اومده که حق همسایگی رو ادا نکردم البته بیشتر اون ماجرا... منظورم اینه که... بهر حال ببخشید حلال کنید.
هنوز هم از او دل چرکین بودم بدون اینکه جوابش را بدهم چادرم را جلو کشیدم و به داخل حسینیه رفتم که سلما را صدا بزنم. روز عرفه بود و همه ی اهل محل در حسینیه جمع شده بودیم برای خواندن دعا و نیایش.
ــ سلما... سلما... ــ جانم مهدیه؟
ــ بیا برو ببین آقا داداشت چیکارت داره؟
سلما با اضطراب نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت:
ــ خدا مرگم بده دیر شد...
چادرش را دور خودش پیچاند و از بین خانم ها با گامهای بلندی خودش را به درب خروجی رساند
ــ سلما... سلماااا
ای بابا مفاتیحشو جا گذاشت. خواهر برادر خل شدن ها... ادامه دارد... #طاهره_ترابی✏📚 #عاشقانه #عشق #مذهبی #یازینب #دونفره #کتاب

  شـهـیـده:

  #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا
  #قسمت_اول1

  ــ ببخشید مهدیه خانوم!
  "بسم ا... این دیگه کیه؟؟!!"
  رویم را برگرداندم و با صالح مواجه شدم. سریع سرش را پایین انداخت لبخندی زد و گفت:
  ــ سلام عرض شد
  ــ سلام از ماست
  ــ ببخشید میشه سلما رو صدا بزنید؟
  ــ چشم الان بهش میگم بیاد
  هنوز از صالح دور نشده بودم که...
  ــ مهدیه خانوم؟
  میخکوب شدم و به سمتش چرخیدم و بی صدا منتظر صحبت اش شدم. کمی پا به پا کرد و گفت:
  ــ ببخشید سر پا نگهتون داشتم. سفری در پیش دارم خواستم ازتون حلالیت بطلبم. بالاخره ما همسایه هستیم و مطمئنا گاهی پیش اومده که حق همسایگی رو ادا نکردم البته بیشتر اون ماجرا... منظورم اینه که... بهر حال ببخشید حلال کنید.
  هنوز هم از او دل چرکین بودم بدون اینکه جوابش را بدهم چادرم را جلو کشیدم و به داخل حسینیه رفتم که سلما را صدا بزنم. روز عرفه بود و همه ی اهل محل در حسینیه جمع شده بودیم برای خواندن دعا و نیایش.
  ــ سلما... سلما... ــ جانم مهدیه؟
  ــ بیا برو ببین آقا داداشت چیکارت داره؟
  سلما با اضطراب نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت:
  ــ خدا مرگم بده دیر شد...
  چادرش را دور خودش پیچاند و از بین خانم ها با گامهای بلندی خودش را به درب خروجی رساند
  ــ سلما... سلماااا
  ای بابا مفاتیحشو جا گذاشت. خواهر برادر خل شدن ها... ادامه دارد... #طاهره_ترابی ✏📚 #عاشقانه #عشق #مذهبی #یازینب #دونفره #کتاب

  3 0 4 hours ago
  وقتی همسر شما به هر نحوی تلاش بر این دارد که شما را شاد کند این بدان معناست که شما انتخاب درستی داشته‌اید و زندگی زناشویی موفقی دارید، مهم نتیجه تلاش او نیست، همین که کسی برای شادیتان تلاش می‌کند، یعنی خوشبختید...! ♨️ @n_zanashoei

#زناشویی #عاشقانه #همسرداری

  وقتی همسر شما به هر نحوی تلاش بر این دارد که شما را شاد کند این بدان معناست که شما انتخاب درستی داشته‌اید و زندگی زناشویی موفقی دارید، مهم نتیجه تلاش او نیست، همین که کسی برای شادیتان تلاش می‌کند، یعنی خوشبختید...! ♨️ @n_zanashoei

  #زناشویی #عاشقانه #همسرداری

  2 0 4 hours ago
  زن ها بی عقل ترین موجودات عالم اند

چند وقت پیش در یک مهمانی، یکی از مهمانها پس از اتمام مکالمه تلفنی جنجالی که با همسرش داشت با چشمان خشمگینی رو به جمعیت گفت:
این زن من عقل نداره...
من هم نه گذاشتم و نه برداشتم و بهش گفتم: 
اگه عقل داشت که زن تو نمی شد. بحث بی عقل بودن زن ها، بحث بسیار تامل برانگیزی است.

زن ها عشق دارند.
زن ها محبت دارند.
زن ها لطافت دارند.

به نظر من زن ها عقل که ندارند هیچ، آنها آدم هم نیستند.
زن ها فرشته اند.
جامعه ای که به زن ها احترام بگذارد،
از جهان سوم به جهان اول صعود خواهد کرد .
بیایید با آنها مثل گل رفتار کنیم.💖
دکتر لوح موسوی
#پزشکی
#زناشویی
#زن
#مادر
#خانواده
#خانم_دکتر 
#عشق
#عاشقانه

  زن ها بی عقل ترین موجودات عالم اند

  چند وقت پیش در یک مهمانی، یکی از مهمانها پس از اتمام مکالمه تلفنی جنجالی که با همسرش داشت با چشمان خشمگینی رو به جمعیت گفت:
  این زن من عقل نداره...
  من هم نه گذاشتم و نه برداشتم و بهش گفتم:
  اگه عقل داشت که زن تو نمی شد. بحث بی عقل بودن زن ها، بحث بسیار تامل برانگیزی است.

  زن ها عشق دارند.
  زن ها محبت دارند.
  زن ها لطافت دارند.

  به نظر من زن ها عقل که ندارند هیچ، آنها آدم هم نیستند.
  زن ها فرشته اند.
  جامعه ای که به زن ها احترام بگذارد،
  از جهان سوم به جهان اول صعود خواهد کرد .
  بیایید با آنها مثل گل رفتار کنیم.💖
  دکتر لوح موسوی
  #پزشکی
  #زناشویی
  #زن
  #مادر
  #خانواده
  #خانم_دکتر
  #عشق
  #عاشقانه

  19 0 4 hours ago

Top #عاشقانه posts