#فیلم_گرفتار Instagram Photos & Videos

فیلم_گرفتار - 1 posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #فیلم_گرفتار and here's what we found interesting.

Inside 1 Posts

Time between posts:
N/A
Average like
519
Average comment
2
Posts with video
0/1
Posts with photo
1/1

Hashtag Popularity

موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

#روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار

موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

#روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار
519 2 10 January, 2018

Top #فیلم_گرفتار posts

موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

#روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار

موزه روزنامه ها و مجلات قدیمی ایرانی

فیلم گرفتار دومین ساخته محمود کوشان بود که در سال چهل و هشت ساخته شد.
عمده فعالیت او در سینما در پیش از انقلاب بود.
کوشان بعد از انقلاب پنجاه و هفت فقط یک فیلم می سازد.
فیلم سمندر از ساخته های او در بعد از انقلاب است.(البته در مقام کارگردان)

#روزنامه_قدیمی #نوستالژی #خاطرات #محمود_کوشان #ناصر_ملک_مطیعی #فیلم_گرفتار
519 2 10 January, 2018