#هفت_و Instagram Photos & Videos

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #هفت_و and here's what we found interesting.

Inside 36 Posts

Time between posts:
340 hours
Average like
1926.5
Average comment
16.3
Posts with video
7/36
Posts with photo
29/36

Hashtag Popularity

@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
‍ کُرِ بختیاریُم ، یاری ندارُم ای خدا
مِنه دنیا مو کَس و کاری ندارُم ای خدا

هر چه دیلَق مِنه دنیا به کَشِ کولِ مونه
زندیی بی تو فقط دردِ دلِ چولِ مونه

تو فقط یارِ دلُم نِهدی که درمونِ مونی
ای بقربون هَمو خالِ لَوت ، جونِ مونی

آسمونِ بختِ مو تیره و تاره ، ای سِتین
زندئی بی تو دیه فاده نداره ، ای سِتین

تی به ره مَندُمه مو دردتِ خَردُم دی بیو
تا به کی لِیز بِگرُم به حرف مَردُم دی بیو

بِرِقشتِ مَه و اَفتو زِ تیا کالِ تونه
اَر بینی که نِهبَرُم خَو زِ تیا کالِ تونه

تو چطَو دلِت اِیاهه که نَیاهی کِلِ مو
کافَری خَوَر نداری پُلُفِسته دلِ مو

کَوگِ رَشتالِ دلُم هوفِشِ بالِت کویِنه
اُو پَلِ بور و قشنگی تیه کالِت کویِنه

مو غَریوه ئی ولاتُم که ندارُم دیه بال
تَش نَهادی به دلُم کَوگِ دَری ای تیه کال

زِیرِ دردی که کشیدُم دی بُریده کَمرُم
بَهسِته دُهدَر اَفتو دِراَوردی پدرُم

مو که فرهاد نَبیدُم شَو و رو کوه بِکَنُم
بعدِ تو به بختِ خوم دُواره وا تیشه زَنُم

عشقِ مو جورِ زلیخاهِ و ناچاره دلُم
اَر خدا بِخو یَه روزَم تو اِبوی یارِ دلُ
.
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900@hosein_boruni_chaharlang@ghasem_fazeli@farshid_1074@porya_zamany@hedayatrezaeii

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
‍ کُرِ بختیاریُم ، یاری ندارُم ای خدا
مِنه دنیا مو کَس و کاری ندارُم ای خدا

هر چه دیلَق مِنه دنیا به کَشِ کولِ مونه
زندیی بی تو فقط دردِ دلِ چولِ مونه

تو فقط یارِ دلُم نِهدی که درمونِ مونی
ای بقربون هَمو خالِ لَوت ، جونِ مونی

آسمونِ بختِ مو تیره و تاره ، ای سِتین
زندئی بی تو دیه فاده نداره ، ای سِتین

تی به ره مَندُمه مو دردتِ خَردُم دی بیو
تا به کی لِیز بِگرُم به حرف مَردُم دی بیو

بِرِقشتِ مَه و اَفتو زِ تیا کالِ تونه
اَر بینی که نِهبَرُم خَو زِ تیا کالِ تونه

تو چطَو دلِت اِیاهه که نَیاهی کِلِ مو
کافَری خَوَر نداری پُلُفِسته دلِ مو

کَوگِ رَشتالِ دلُم هوفِشِ بالِت کویِنه
اُو پَلِ بور و قشنگی تیه کالِت کویِنه

مو غَریوه ئی ولاتُم که ندارُم دیه بال
تَش نَهادی به دلُم کَوگِ دَری ای تیه کال

زِیرِ دردی که کشیدُم دی بُریده کَمرُم
بَهسِته دُهدَر اَفتو دِراَوردی پدرُم

مو که فرهاد نَبیدُم شَو و رو کوه بِکَنُم
بعدِ تو به بختِ خوم دُواره وا تیشه زَنُم

عشقِ مو جورِ زلیخاهِ و ناچاره دلُم
اَر خدا بِخو یَه روزَم تو اِبوی یارِ دلُ
.
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900@hosein_boruni_chaharlang@ghasem_fazeli@farshid_1074@porya_zamany@hedayatrezaeii
2,245 37 2 May, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
درود بر شیر زنان ایلمان که همیشه
دوش به دوش مردان ایلمان ایستاده اند
درود و صد درود بر بی بی مریم و شیر زنانی که راه ایشون رو ادامه میدهند
.
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900@hosein_boruni_chaharlang@ghasem_fazeli@farshid_1074@porya_zamany@hedayatrezaeii

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
درود بر شیر زنان ایلمان که همیشه
 دوش به دوش مردان ایلمان ایستاده اند 
درود و صد درود بر بی بی مریم و شیر زنانی که راه ایشون رو ادامه میدهند
.
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900@hosein_boruni_chaharlang@ghasem_fazeli@farshid_1074@porya_zamany@hedayatrezaeii
1,554 13 2 May, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
ردیف جلو از راست:
1-بی بی مهین بختیار و همسر منوچهرخان بختیار
2-حاج بی بی کوکب بختیار فرزند سردار جنگ وهمسر سردارمعظم
3-بی بی عظیمه بختیار فرزند سردار جنگ وهمسر ابوالقاسم خان بختیار
ردیف وسط از راست:
1-مجیدخان بختیار فرزند سردارمعظم
2-منوچهرخان فرزند سردارمعظم
3-سپهبد تیمورخان بختیار فرزند سردارمعظم
4-سیاوش خان بختیار فرزند ابوالقاسم خان
ردیف بالا از راست:
1-آابراهیم زراسوند
2-میرزا نصیر نیک بخت زراسوند
قلعه دزک سال 1336
.
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
ردیف جلو از راست:
1-بی بی مهین بختیار و همسر منوچهرخان بختیار
2-حاج بی بی کوکب بختیار فرزند سردار جنگ وهمسر سردارمعظم
3-بی بی عظیمه بختیار فرزند سردار جنگ وهمسر ابوالقاسم خان بختیار
ردیف وسط از راست:
1-مجیدخان بختیار فرزند سردارمعظم
2-منوچهرخان فرزند سردارمعظم
3-سپهبد تیمورخان بختیار فرزند سردارمعظم
4-سیاوش خان بختیار فرزند ابوالقاسم خان
ردیف بالا از راست:
1-آابراهیم زراسوند
2-میرزا نصیر نیک بخت زراسوند
قلعه دزک سال 1336
.
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900
1,134 9 10 April, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
عکسی از همایش اتحاد و همبستگی
ایل بزرگ بهداروند در شهرستان شوشتر
.
از راست به چپ:
1_کریم خان ارشد فرزندحاج عبدالحسین خان ارشد
2_داراب رئیسی شاعر و نویسنده ایل بزرگ بختیاری
3_عمو محمد بهداروند ازطایفه هش تش تردی تیره شیرازی
4_آ محمد نامداری فرزند آ شکرالله منجزی نوه نامدار خان منجزی 5_مرحوم نادر خان ارشد فرزندحاج عبدالحسین خان ارشد 6_حسین منجزی از طایفه منجزی بهداروند
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
عکسی از همایش اتحاد و همبستگی
ایل بزرگ بهداروند در شهرستان شوشتر
.
از راست به چپ:
1_کریم خان ارشد فرزندحاج عبدالحسین خان ارشد
2_داراب رئیسی شاعر و نویسنده ایل بزرگ بختیاری
3_عمو محمد بهداروند ازطایفه هش تش تردی تیره شیرازی
4_آ محمد نامداری فرزند آ شکرالله منجزی نوه نامدار خان منجزی 5_مرحوم نادر خان ارشد فرزندحاج عبدالحسین خان ارشد 6_حسین منجزی از طایفه منجزی بهداروند
.
@abas6900@vali_you@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@vali_you@abas6900
2,574 0 4 April, 2017
.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
😍💂❤💂😍
سیزده بدر امروز درشهرستان لالی در چمع سور که شیرمردان بختیاری دربلندترین نقطه ایستاده بودند و پذیرای مهمانان نورزی بودند،جای همه شما عزیزانم خالی بود
😍💂❤💂😍
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900
1,921 0 2 April, 2017
.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
😍💂❤💂😍
سیزده بدر امروز درشهرستان لالی در چمع سور که شیرمردان بختیاری دربلندترین نقطه ایستاده بودند و پذیرای مهمانان نورزی بودند،جای همه شما عزیزانم خالی بود
😍💂❤💂😍
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900
1,833 0 2 April, 2017
.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
😍💂❤💂😍
سیزده بدر امروز درشهرستان لالی در چمع سور که شیرمردان بختیاری دربلندترین نقطه ایستاده بودند و پذیرای مهمانان نورزی بودند،جای همه شما عزیزانم خالی بود
😍💂❤💂😍
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900
2,584 0 2 April, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
*تقدیم به طایفه هش تش تردی*
*ز گتند تا پل پرزین تا به کیارس گل*
*ولاتت ایل تردیه شیرون گرز شل*
*ز شیرازی یاد اکنم شیری چی قیظان*
*روز جنگ و روز تفاق جور اسد خان*
*ز ملا یاد اکنم آمیتی دلدار*
*به روز تنگ و تفاق هی بی جلو دار*
*ز مدوزنی یاد اکنم نظر و منده*
*به نهیوسون سی دشمنون دلی نمده*
*ز اورک یاد اکنم علیحسین سالار*
*سفر کش مهمون نواز لاشا گل دار*
*ز گمار یاد اکنم سلطون مراد و امیر*
*جنگ کن و شوخی زن و پیایل تیر*
*ز اوستا یاد اکنم علی وش همه چی تیاره*
*کاشکی که جاهل بوهه بازم دواره*
*ز کهو یاد اکنم شیر عواسلینه*
*ز کفت مورت فتح بکرد تا کوه لیله*
*ز فرگنی یاد اکنم عواس و مرادس*
*نهیو کردن من جنگ کی کر اورد داس*
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
*تقدیم به طایفه هش تش تردی*
*ز گتند تا پل پرزین تا به کیارس گل*
*ولاتت ایل تردیه شیرون گرز شل*
*ز شیرازی یاد اکنم شیری چی قیظان*
*روز جنگ و روز تفاق جور اسد خان*
*ز ملا یاد اکنم آمیتی دلدار*
*به روز تنگ و تفاق هی بی جلو دار*
*ز مدوزنی یاد اکنم نظر و منده*
*به نهیوسون سی دشمنون دلی نمده*
*ز اورک یاد اکنم علیحسین سالار*
*سفر کش مهمون نواز لاشا گل دار*
*ز گمار یاد اکنم سلطون مراد و امیر*
*جنگ کن و شوخی زن و پیایل تیر*
*ز اوستا یاد اکنم علی وش همه چی تیاره*
*کاشکی که جاهل بوهه بازم دواره*
*ز کهو یاد اکنم شیر عواسلینه*
*ز کفت مورت فتح بکرد تا کوه لیله*
*ز فرگنی یاد اکنم عواس و مرادس*
*نهیو کردن من جنگ کی کر اورد داس*
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900
1,482 0 31 March, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
ز سمت راست
عکس از اقا ولی یوسفی از طایفه بابادی
و اقا ایرج نجفی شیخ برهان عالی از طایفه بابادی که در اصل چهارلنگه اما چند پشته منه باوادیا زندگی کنه و خورزا باوادیا هده
عکس در دشت زیبای لالی گرفته شده
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
ز سمت راست
عکس از اقا ولی یوسفی از طایفه بابادی 
و اقا ایرج نجفی شیخ برهان عالی از طایفه بابادی که در اصل چهارلنگه اما چند پشته منه باوادیا زندگی کنه و خورزا باوادیا هده
عکس در دشت زیبای لالی گرفته شده
.
.
@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@alisalreza@abas6900
1,425 15 30 March, 2017

Top #هفت_و posts

@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
💂❤💂 #صحوتون_بخیر #گوویلم_و #دوویلم #_
#ایشالا_که #روز #خو_و #خوشی_رو #_
#داشته_ بووین #_💂❤💂
.
.
.
💂😍😘💂 #امروز_عروسی #اقا_حامد #_
#بهداروند_بود #که_ #جمعی_از #هنرمندان #_
#ایل_همیشه #سرفراز_بختیاری #هم_دعوت #_
#بودند #_💂😍😘💂
.
.
عکس شماره_1 از سمت راست:
استاد علی حسین جمالپور از طایفه منجزی_
استاد محمد زمانی بختیاروند از طایفه بلیوند_
استاد محمد بهداروند از طایفه عرب کمری_
اقا ستار بهداروند برادر زاده و داماد استاد بهداروند هست_
استاد روزعلی داوودی از طایفه آرپناهی_
.
.
عکس شماره_ 2 از سمت چپ:
استاد محمد زمانی بختیاروند از طایفه بلیوند_
استاد محمد بهداروند از طایفه عرب کمری_
استاد علی حسین جمالپور از طایفه منجزی_
.
.
عکس شماره_ 3 از سمت راست:
استاد روزعلی داوودی از طایفه آرپناهی_
استاد علی حسین جمالپور از طایفه منجزی_
استاد محمد بهداروند از طایفه عرب کمری_
استاد محمد زمانی بختیاروند از طایفه بلیوند_
.
.
.
@rastakhiz50@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@rastakhiz50@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
💂❤💂#صحوتون_بخیر#گوویلم_و#دوویلم#_
#ایشالا_که#روز#خو_و#خوشی_رو#_
#داشته_ بووین#_💂❤💂
.
.
.
💂😍😘💂#امروز_عروسی#اقا_حامد#_
#بهداروند_بود#که_#جمعی_از#هنرمندان#_
#ایل_همیشه#سرفراز_بختیاری#هم_دعوت#_
#بودند#_💂😍😘💂
.
.
عکس شماره_1 از سمت راست:
استاد علی حسین جمالپور از طایفه منجزی_
استاد محمد زمانی بختیاروند از طایفه بلیوند_
استاد محمد بهداروند از طایفه عرب کمری_
اقا ستار بهداروند برادر زاده و داماد استاد بهداروند هست_
استاد روزعلی داوودی از طایفه آرپناهی_
.
.
عکس شماره_ 2 از سمت چپ:
استاد محمد زمانی بختیاروند از طایفه بلیوند_
استاد محمد بهداروند از طایفه عرب کمری_
استاد علی حسین جمالپور از طایفه منجزی_
.
.
عکس شماره_ 3 از سمت راست:
استاد روزعلی داوودی از طایفه آرپناهی_
استاد علی حسین جمالپور از طایفه منجزی_
استاد محمد بهداروند از طایفه عرب کمری_
استاد محمد زمانی بختیاروند از طایفه بلیوند_
.
.
.
@rastakhiz50@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@rastakhiz50@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@abas6900
1,950 35 11 March, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
.
علی‌قلی‌خان بختیاری (زادهٔ ۱۲۳۶ ه‍. خ - درگذشتهٔ ۱ آبان ۱۲۹۶) معروف به سردار اسعد بختیاری، از رؤسای ایل بختیاری و از سیاستمداران دوره قاجاربود، که حیات سیاسی وی مقارن با به قدرت رسیدن چهار پادشاه در ایران بود.
علی‌قلی‌خان پسر چهارم حسین‌قلی خان ایلخانی بود، که پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان محمدعلی‌شاه، به پشتیبانی از برادرش نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه و پسرعموی خود، ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه، در اعتراض به این عمل برخاست و پس از فتح اصفهان به دست سواران بختیاری، از راه اراک، خود را به بختیاری رسانید و شخصاً فرماندهی سواران بختیاری را، در فتح تهران و احیای مشروطیت، عهده‌دار شد.[۱]
وی در برهه‌ای از تاریخ ایران، در منصب وزیر جنگ و دوره‌ای نیز عهده‌دار وزارت داخله بود. از دیگر وقایع مهم در زمان حیات سیاسی علیقلی‌خان، اکتشاف نفت در مناطق جنوب و جنوب‌غربی فلات ایران، توسط کنسرسیوم دارسی، در استان خوزستان و چاه شماره یک مسجدسلیمان بود.
.
.
.
@rastakhiz50@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@rastakhiz50@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
.
علی‌قلی‌خان بختیاری (زادهٔ ۱۲۳۶ ه‍. خ - درگذشتهٔ ۱ آبان ۱۲۹۶) معروف به سردار اسعد بختیاری، از رؤسای ایل بختیاری و از سیاستمداران دوره قاجاربود، که حیات سیاسی وی مقارن با به قدرت رسیدن چهار پادشاه در ایران بود. 
علی‌قلی‌خان پسر چهارم حسین‌قلی خان ایلخانی بود، که پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی به فرمان محمدعلی‌شاه، به پشتیبانی از برادرش نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه و پسرعموی خود، ابراهیم‌خان ضرغام‌السلطنه، در اعتراض به این عمل برخاست و پس از فتح اصفهان به دست سواران بختیاری، از راه اراک، خود را به بختیاری رسانید و شخصاً فرماندهی سواران بختیاری را، در فتح تهران و احیای مشروطیت، عهده‌دار شد.[۱] 
وی در برهه‌ای از تاریخ ایران، در منصب وزیر جنگ و دوره‌ای نیز عهده‌دار وزارت داخله بود. از دیگر وقایع مهم در زمان حیات سیاسی علیقلی‌خان، اکتشاف نفت در مناطق جنوب و جنوب‌غربی فلات ایران، توسط کنسرسیوم دارسی، در استان خوزستان و چاه شماره یک مسجدسلیمان بود.
.
.
.
@rastakhiz50@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@rastakhiz50@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@abas6900
1,570 35 12 March, 2017
@abas6900 Profile picture

@abas6900

.
💂❤💂 #درود_بر #شما_با #اصالتان #_
#هفت_و #_چهار_بختیاری #_💂❤💂
.
.
.
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ . . .
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﮐُﻪ ﻭ ﮐُﻬﺴﺎﺭ ﺑﯽ ﺷﯿﺮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﺗﯿﺮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﭘﯿﺎﯾﻞ ﺭﻫﺪﻩ ﻭﺭ ﺧَﻮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺑﻨﮓ ﺑﺮﻧﻮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺯ ﺣﺎﻟﻢ
ﺯ ﺩﺍﻍ ﮔﻮﯾﻞ ﺭﻫﺪﻩ ﺯ ﻣﺎﻟﻢ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺩﻝ ﺑﺨﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﯾﺎﺭ
ﺑﻪ ﺧَﻮ ﻣَﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺯﺍ ﻭ ﺷﻮﮔﺎﺭ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﮐُﻪِ ﺗﺎﺭﺍﺯ ﻭ ﻣُﻨﮕَﺸﺖ
ﮐﻪ ﮐﻮﮒ ﺧﻮﺵ ﺻﺪﺍﺱ ﺭَﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻭُﺭ ﮔﺸﺖ
ﮔﺮﯾوُﻡ ﺳﯽ ﮐﻤﯿﺖ ﻣَﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﺯﯾﻦ
ﮐَﺪ ﻭ ﯾﺎﻟِﺲ ﺯ ﺯَﻫـْﻢِ ﺟُﻞ ﭘﺮ ﻫﯿﻦ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﯾﻞ ﻭ ﺗﯿﭗ ﺳﻮﺍﺭﻭﻥ
ﺑﻪ ﺳﯽ ﮐﻬﻤﯿﺮ ﻭ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺻﯿﺎﺩﻭﻥ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﻑ ﮐﻬﺮﻧﮓ
ﺑﻪ ﺳﯽ ﺍﻭ ﺩﺍﯾﻞ ﻣﻨﺪﯾﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮓ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺗﺶ ﻭ ﭼﺎﻟﻪ ﺩﻡ ﺍﻭ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﻭُﺟﺎﻕ ﮐﻮﺭ ﭼﯽ ﺷﻮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺗَﻞ ﻭ ﺗَﻤﺪﺍﺭ ﻭ ﺟُﻔﻨﻪ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﻟُﻮﯾﻨِﻪ ﻣﻨﺪﻩ ﮔُﺴﻨﻪ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﭼَﻪِ ﺑﯽ ﻧﻔﺖ ﻻﻟﯽ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺯُﻣﯿﻨﺎ ﻫُﺸﮏ ﻭ هالی
.
.
.
@rastakhiz50@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@rastakhiz50@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@abas6900

.
💂❤💂#درود_بر#شما_با#اصالتان#_
#هفت_و#_چهار_بختیاری#_💂❤💂
.
.
.
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ . . .
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﮐُﻪ ﻭ ﮐُﻬﺴﺎﺭ ﺑﯽ ﺷﯿﺮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﺗﯿﺮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﭘﯿﺎﯾﻞ ﺭﻫﺪﻩ ﻭﺭ ﺧَﻮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺷﮑﺎﻝ ﻭ ﺑﻨﮓ ﺑﺮﻧﻮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺯ ﺣﺎﻟﻢ
ﺯ ﺩﺍﻍ ﮔﻮﯾﻞ ﺭﻫﺪﻩ ﺯ ﻣﺎﻟﻢ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺩﻝ ﺑﺨﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﯾﺎﺭ
ﺑﻪ ﺧَﻮ ﻣَﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺯﺍ ﻭ ﺷﻮﮔﺎﺭ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﮐُﻪِ ﺗﺎﺭﺍﺯ ﻭ ﻣُﻨﮕَﺸﺖ
ﮐﻪ ﮐﻮﮒ ﺧﻮﺵ ﺻﺪﺍﺱ ﺭَﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻭُﺭ ﮔﺸﺖ
ﮔﺮﯾوُﻡ ﺳﯽ ﮐﻤﯿﺖ ﻣَﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﺯﯾﻦ
ﮐَﺪ ﻭ ﯾﺎﻟِﺲ ﺯ ﺯَﻫـْﻢِ ﺟُﻞ ﭘﺮ ﻫﯿﻦ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﯾﻞ ﻭ ﺗﯿﭗ ﺳﻮﺍﺭﻭﻥ
ﺑﻪ ﺳﯽ ﮐﻬﻤﯿﺮ ﻭ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺻﯿﺎﺩﻭﻥ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﻑ ﮐﻬﺮﻧﮓ
ﺑﻪ ﺳﯽ ﺍﻭ ﺩﺍﯾﻞ ﻣﻨﺪﯾﺮ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮓ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺗﺶ ﻭ ﭼﺎﻟﻪ ﺩﻡ ﺍﻭ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﻭُﺟﺎﻕ ﮐﻮﺭ ﭼﯽ ﺷﻮ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺗَﻞ ﻭ ﺗَﻤﺪﺍﺭ ﻭ ﺟُﻔﻨﻪ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﻟُﻮﯾﻨِﻪ ﻣﻨﺪﻩ ﮔُﺴﻨﻪ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﭼَﻪِ ﺑﯽ ﻧﻔﺖ ﻻﻟﯽ
ﮔﺮﯾﻮﻡ ﺳﯽ ﺯُﻣﯿﻨﺎ ﻫُﺸﮏ ﻭ هالی
.
.
.
@rastakhiz50@abas6900@mohammad_13440@esi.blak4756@mo99123654@merza.bak80@tansokh@sajjii_gij @mamad.afarin@fesqeli_21
@davood3621@4943r2657@ali_136300000@ghasemfazeli1363@pejmanbakhtiary6@h_behdarvandi@saeid_istadegi7@karim_bozarjmehri@frhd3311@marymf8294@mohammadhafizi68@amirkhahse@sokot_royaha@ebrahim.fazeli9431@hasanboostani35@dard_ashenaa@ms1367@aliahrayi92@peymanjalaly@mohsen63alizadeh@arsalanshehni@adelsokhtehzadeh.20@mahrdad_kazemi@paria.2016@poyesh.mohamadi@navid.monjezi.j@ebrahim.oraki@nahalam_setinom_dam@ahmadrezah402@soo.tiyam.bakhtiyari@sokot_daryaha@masoudahmadpor95@hojatabdollahpur@samarman_zamany@1362nb@mohammadsokhtenezhad1380@hosseinamirikhah@masoudahmadpor95@mohammadhafizi68@venuos.n@mino112_bakhtiari@fezi102030@ghosem908713@amin.gol8855@sajjad.hajivand@amiroo_1395@mohammad_13440@rastakhiz50@fesqeli_21@omid_asadi_monjezi@fezi102030@mohammadhafizi68@frhd3311@marymf8294@farshid_1074@mehdi400300@mostafa_zamany_isvand@Farshid.z.b@rohelahbarati@behrooz._alizadeh@zeynab.saadati68@behzad.piltan1919@alirashidi6805@tamdare.eil@abas6900
1,829 37 15 March, 2017