#پازن_کوهی Instagram Photos & Videos

پازن_کوهی - 21 posts

  #موسیقی_بالاگریوه 
پازنِ پیری دیم ، دِروُرِس دِ گَل
آخ حریفِش نوئَن ، صِیادون مَحَل
همیشه تَنیاک خوش رو وِر او شورِه
که شاه صیادی ، لورشِه نجورَه
اَکه مَنه نِوای ، پازنون کویی
بیآو ، کووس کوئه ، راوِرگ و طویی
🎼 شادروان #خدارسان_کاویانی (خدارِسو)

ترجمه به فارسی :
پازنِ پیری را بدور از گله دیدم
که صیاد‌ان محل ، حریفش نمیشوند
همیشه تک و تنها به سمت شوره زار (شورکات) میرود
که صیادها نتوانند ردش را پیدا کنند
ای کاش [از راه] مانده نباشید ، پازنان کوهی
[در راه] بی آو ، کوه کاوه ، راه ارگ و طایی
.
پی‌نوشت :
| دِروُرَس : دِر : بیرون ، وُرِس : در اصل ابدال "س" از "ز" گرفته و ور از می‌باشد که به معنی "قبل از" می‌باشد . | تَنِیاک : کاف نسبت در زبان پهلوی‌ست که هنوز در زبان‌های آریاییِ اروپایی وجود دارد : دموکراسی = دموکراتیک ؛ و در فارسی تاری : تاریک | لورشِه و در بعضی گویش‌های لری "تور" به معنی عقبه یا ردپا | بی آو ، کووس کوعه ، راوِرگ ، طویی : چهار منطقه بی‌آب ، کوه کاوه ، راه ارگ و طایی مناطقی در بالاگریوه هستند .
🔺دِروُرِس دِ گل : جدا شد از گله
🔺تَناک : تک و تنها
🔺شوره : شوره زار
🔺لورشِه : راه و مکانش
🔺اَکه مَنه نوای : از سربیتهای اشعار محلی بالاگریوه
🔺کویی : کوهی
🔺بیاو ، کووس کوئه ، راوِرگ و طویی (محلهایی در منطقه بالاگِریوِه = بی آب ، کوه کاوِه ، راه ارگ و طایی)

#لرستان#خوزستان#قوم_لر#لر#لری#موسیقی_لری#بختیاری#بالاگریوه#بالاگریوه_ای#عشایری#خرم_آباد#پلدختر#کلیپ_لری#آهنگ_لری#کمانچه_لری#عشایر#کشکله#کچکله#لرسو#رشنو#کاویانی#قلاوند#شکارچی#صید#صیاد#صیادی#پازن#پازن_کوهی

  #موسیقی_بالاگریوه
  پازنِ پیری دیم ، دِروُرِس دِ گَل
  آخ حریفِش نوئَن ، صِیادون مَحَل
  همیشه تَنیاک خوش رو وِر او شورِه
  که شاه صیادی ، لورشِه نجورَه
  اَکه مَنه نِوای ، پازنون کویی
  بیآو ، کووس کوئه ، راوِرگ و طویی
  🎼 شادروان #خدارسان_کاویانی (خدارِسو)

  ترجمه به فارسی :
  پازنِ پیری را بدور از گله دیدم
  که صیاد‌ان محل ، حریفش نمیشوند
  همیشه تک و تنها به سمت شوره زار (شورکات) میرود
  که صیادها نتوانند ردش را پیدا کنند
  ای کاش [از راه] مانده نباشید ، پازنان کوهی
  [در راه] بی آو ، کوه کاوه ، راه ارگ و طایی
  .
  پی‌نوشت :
  | دِروُرَس : دِر : بیرون ، وُرِس : در اصل ابدال "س" از "ز" گرفته و ور از می‌باشد که به معنی "قبل از" می‌باشد . | تَنِیاک : کاف نسبت در زبان پهلوی‌ست که هنوز در زبان‌های آریاییِ اروپایی وجود دارد : دموکراسی = دموکراتیک ؛ و در فارسی تاری : تاریک | لورشِه و در بعضی گویش‌های لری "تور" به معنی عقبه یا ردپا | بی آو ، کووس کوعه ، راوِرگ ، طویی : چهار منطقه بی‌آب ، کوه کاوه ، راه ارگ و طایی مناطقی در بالاگریوه هستند .
  🔺دِروُرِس دِ گل : جدا شد از گله
  🔺تَناک : تک و تنها
  🔺شوره : شوره زار
  🔺لورشِه : راه و مکانش
  🔺اَکه مَنه نوای : از سربیتهای اشعار محلی بالاگریوه
  🔺کویی : کوهی
  🔺بیاو ، کووس کوئه ، راوِرگ و طویی (محلهایی در منطقه بالاگِریوِه = بی آب ، کوه کاوِه ، راه ارگ و طایی)

  #لرستان #خوزستان #قوم_لر #لر #لری #موسیقی_لری #بختیاری #بالاگریوه #بالاگریوه_ای #عشایری #خرم_آباد #پلدختر #کلیپ_لری #آهنگ_لری #کمانچه_لری #عشایر #کشکله #کچکله #لرسو #رشنو #کاویانی #قلاوند #شکارچی #صید #صیاد #صیادی #پازن #پازن_کوهی

  3,273 93 6 August, 2019
  حیات وحش پارک ملی بمو ....اینجانب در معیت همکاران عزیز و محترم جناب آقایان محمدحسینی و جلالی به دستور مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست فارس جناب دکتر محمودی عزیز که در جلسه شورای اداری مقرر داشتند روسای ادارات و دونفر از محیط بانان به مدت یک هفته به عنوان نیروهای کمکی در پارک ملی حضور یابند ، لذا در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه لغایت ۱۸ آبان‌ماه در پارک ملی حضور یافته و به گشت و کنترل مناطق و همچنین همکاری با پرسنل اجرایی بمو پرداخته که در این مدت یک هفته از حیات وحش پارک ملی بمو ( میش و قوچ ، کل و بز و پرندگان ) توسط اینجانب عکسبرداری و فیلم تهیه گردید .در پایان نیز از کلیه مامورین زحمت کش پارک ملی بمو و جناب مهندس آرندی عزیز و همچنین از دو همکار عزیزم که در این مدت درخدمتشون بودم جناب بهادری گل و دوست‌داشتنی و میراحمدی عزیز و مهربان تشکر و قدردانی ویژه داشته و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه سبزپوشان خدوم و زحمت کش و در راس جناب دکتر محمودی عزیز از خداوند منان خواستارم .
#پارک 
#پارک_ملی
#پارک_ملی_بمو
#پازن_کوهی

  حیات وحش پارک ملی بمو ....اینجانب در معیت همکاران عزیز و محترم جناب آقایان محمدحسینی و جلالی به دستور مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست فارس جناب دکتر محمودی عزیز که در جلسه شورای اداری مقرر داشتند روسای ادارات و دونفر از محیط بانان به مدت یک هفته به عنوان نیروهای کمکی در پارک ملی حضور یابند ، لذا در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه لغایت ۱۸ آبان‌ماه در پارک ملی حضور یافته و به گشت و کنترل مناطق و همچنین همکاری با پرسنل اجرایی بمو پرداخته که در این مدت یک هفته از حیات وحش پارک ملی بمو ( میش و قوچ ، کل و بز و پرندگان ) توسط اینجانب عکسبرداری و فیلم تهیه گردید .در پایان نیز از کلیه مامورین زحمت کش پارک ملی بمو و جناب مهندس آرندی عزیز و همچنین از دو همکار عزیزم که در این مدت درخدمتشون بودم جناب بهادری گل و دوست‌داشتنی و میراحمدی عزیز و مهربان تشکر و قدردانی ویژه داشته و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه سبزپوشان خدوم و زحمت کش و در راس جناب دکتر محمودی عزیز از خداوند منان خواستارم .
  #پارک
  #پارک_ملی
  #پارک_ملی_بمو
  #پازن_کوهی

  392 1 4 December, 2018
  Anarresa.ir:
.
📍اناررسا🔎:
.
🔹 پازن کوهی مشاهده شده در یکسال قبل در منطقه سرچشمه انارستان
.
📸 مجید عمرانی (فعال محیط زیست جمعیت محیط یاران جوان)
.
و در ادامه 👇
.
Anarresa.ir
.
هم اکنون به مدت 4 هفته است که به صورت پیاپی جمعیت محیط یاران جوان مناطق کوهستانی حوزه انارستان (ماخو، آهنجت، سرچشمه، بیدو سفلی، گرو، سرکوه، سرکل حرمی اناری، کوه های احمد سلمان و ...) را به نحو تخصصی مورد پایش قرار می دهد تا بتواند به نحوی نشانی از نمایه های (سرگین، ردپا، ادرار و ...) از این حیوان زیبای کوهستان پیدا کند اما با این وجود ناکام مانده است.
.
🔹 گفته عکاس این تصویر بیان کننده آن است که دو راس پازن کوهی در زمان عکاسی مشهود بوده است.
.
🔹 در برخی از مکان های دیگر حوزه انارستان خبر از وجود حیوانات دیگر نیز بیان شده است.
.
شبیر فکوریان دبیر جمعیت محیط یاران جوان در این باره اذعان داشت: تمام اعضای فعال جمعیت، تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بتوانند زیستن را با تلاش برای پیدا کردن و سازماندهی این حیوانات یکبار دیگر به زیست بوم شهرستان عزیزمان برگردانند اما نبود تجهیزات و عدم هرگونه حمایت ادارات دولتی در این راستا و ناتوانی پیگیری این ادارات و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه از جیب اعضا و هزاران مشکل دیگر کار را با چالش نا امیدی رو به رو کرده است.
.
🔹 وی در ادامه بیان داشت: دیروز نتوانستند فرهنگ سازی کنند و گذشت؛ ولی ای کاش که امروز حداقل توانایی فرهنگ سازی داشتیم تا که حداقل همین که داریم دیگر از دست ندهیم!
.
🔹 فکوریان در ادامه بیان کرد: پیدا کردن نشانی از این حیوانات با نبودن و نداشتن تجهیزات مناسب مثل دوربین های تله ای و تجهیزات دیگر و عدم حمایت مالی کار را با بن بست نا امیدی ختم پایش رو به رو کرده است ولی تنها امید ما فهم و در دسترس نبودن این حیوانات زیبا از دست شکارچیان نادان و غارتگران طبیعت هست.
.
t.anarresa.ir
.
#محیط_زیست #انارستان #اناررسا #جمعیت_محیط_یاران_جوان #سمن #سازمان_مردم_نهاد #پازن_کوهی #ریز #جم #anarestan #anarresa #riz #jam

  Anarresa.ir:
  .
  📍اناررسا🔎:
  .
  🔹 پازن کوهی مشاهده شده در یکسال قبل در منطقه سرچشمه انارستان
  .
  📸 مجید عمرانی (فعال محیط زیست جمعیت محیط یاران جوان)
  .
  و در ادامه 👇
  .
  Anarresa.ir
  .
  هم اکنون به مدت 4 هفته است که به صورت پیاپی جمعیت محیط یاران جوان مناطق کوهستانی حوزه انارستان (ماخو، آهنجت، سرچشمه، بیدو سفلی، گرو، سرکوه، سرکل حرمی اناری، کوه های احمد سلمان و ...) را به نحو تخصصی مورد پایش قرار می دهد تا بتواند به نحوی نشانی از نمایه های (سرگین، ردپا، ادرار و ...) از این حیوان زیبای کوهستان پیدا کند اما با این وجود ناکام مانده است.
  .
  🔹 گفته عکاس این تصویر بیان کننده آن است که دو راس پازن کوهی در زمان عکاسی مشهود بوده است.
  .
  🔹 در برخی از مکان های دیگر حوزه انارستان خبر از وجود حیوانات دیگر نیز بیان شده است.
  .
  شبیر فکوریان دبیر جمعیت محیط یاران جوان در این باره اذعان داشت: تمام اعضای فعال جمعیت، تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بتوانند زیستن را با تلاش برای پیدا کردن و سازماندهی این حیوانات یکبار دیگر به زیست بوم شهرستان عزیزمان برگردانند اما نبود تجهیزات و عدم هرگونه حمایت ادارات دولتی در این راستا و ناتوانی پیگیری این ادارات و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه از جیب اعضا و هزاران مشکل دیگر کار را با چالش نا امیدی رو به رو کرده است.
  .
  🔹 وی در ادامه بیان داشت: دیروز نتوانستند فرهنگ سازی کنند و گذشت؛ ولی ای کاش که امروز حداقل توانایی فرهنگ سازی داشتیم تا که حداقل همین که داریم دیگر از دست ندهیم!
  .
  🔹 فکوریان در ادامه بیان کرد: پیدا کردن نشانی از این حیوانات با نبودن و نداشتن تجهیزات مناسب مثل دوربین های تله ای و تجهیزات دیگر و عدم حمایت مالی کار را با بن بست نا امیدی ختم پایش رو به رو کرده است ولی تنها امید ما فهم و در دسترس نبودن این حیوانات زیبا از دست شکارچیان نادان و غارتگران طبیعت هست.
  .
  t.anarresa.ir
  .
  #محیط_زیست #انارستان #اناررسا #جمعیت_محیط_یاران_جوان #سمن #سازمان_مردم_نهاد #پازن_کوهی #ریز #جم #anarestan #anarresa #riz #jam

  286 2 23 March, 2017

Top #پازن_کوهی posts

  حیات وحش پارک ملی بمو ....اینجانب در معیت همکاران عزیز و محترم جناب آقایان محمدحسینی و جلالی به دستور مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست فارس جناب دکتر محمودی عزیز که در جلسه شورای اداری مقرر داشتند روسای ادارات و دونفر از محیط بانان به مدت یک هفته به عنوان نیروهای کمکی در پارک ملی حضور یابند ، لذا در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه لغایت ۱۸ آبان‌ماه در پارک ملی حضور یافته و به گشت و کنترل مناطق و همچنین همکاری با پرسنل اجرایی بمو پرداخته که در این مدت یک هفته از حیات وحش پارک ملی بمو ( میش و قوچ ، کل و بز و پرندگان ) توسط اینجانب عکسبرداری و فیلم تهیه گردید .در پایان نیز از کلیه مامورین زحمت کش پارک ملی بمو و جناب مهندس آرندی عزیز و همچنین از دو همکار عزیزم که در این مدت درخدمتشون بودم جناب بهادری گل و دوست‌داشتنی و میراحمدی عزیز و مهربان تشکر و قدردانی ویژه داشته و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه سبزپوشان خدوم و زحمت کش و در راس جناب دکتر محمودی عزیز از خداوند منان خواستارم .
#پارک 
#پارک_ملی
#پارک_ملی_بمو
#پازن_کوهی

  حیات وحش پارک ملی بمو ....اینجانب در معیت همکاران عزیز و محترم جناب آقایان محمدحسینی و جلالی به دستور مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست فارس جناب دکتر محمودی عزیز که در جلسه شورای اداری مقرر داشتند روسای ادارات و دونفر از محیط بانان به مدت یک هفته به عنوان نیروهای کمکی در پارک ملی حضور یابند ، لذا در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه لغایت ۱۸ آبان‌ماه در پارک ملی حضور یافته و به گشت و کنترل مناطق و همچنین همکاری با پرسنل اجرایی بمو پرداخته که در این مدت یک هفته از حیات وحش پارک ملی بمو ( میش و قوچ ، کل و بز و پرندگان ) توسط اینجانب عکسبرداری و فیلم تهیه گردید .در پایان نیز از کلیه مامورین زحمت کش پارک ملی بمو و جناب مهندس آرندی عزیز و همچنین از دو همکار عزیزم که در این مدت درخدمتشون بودم جناب بهادری گل و دوست‌داشتنی و میراحمدی عزیز و مهربان تشکر و قدردانی ویژه داشته و آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه سبزپوشان خدوم و زحمت کش و در راس جناب دکتر محمودی عزیز از خداوند منان خواستارم .
  #پارک
  #پارک_ملی
  #پارک_ملی_بمو
  #پازن_کوهی

  392 1 4 December, 2018