# Instagram Photos & Videos

- 2.1m posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #स and here's what we found interesting.

Inside 36 Posts

Time between posts:
3 hours
Average like
230.9
Average comment
2.5
Posts with video
5/36
Posts with photo
31/36

Hashtag Popularity

#थोड़ा भोलापण #भी जरूरी #स
#मतलबी लोगों #म रहण #खातर

#थोड़ा भोलापण #भी जरूरी #स
#मतलबी लोगों #म रहण #खातर
86 1 1 hour ago

🐅 #शौक_पुरे_करो_जिंदगी_तो

#खुद_एक_दिन_पुरी_हो_जाऐगी 🔥👑M_S_GURJAR 👑🔥
#म #पगल #पर #पर #पर #पट #कर #स #सच #ज #पट #स #स #सच #ज #च #हम #अपन #ईश #नफरत #ह #ड #ड #भ #म #आप #त

🐅 #शौक_पुरे_करो_जिंदगी_तो

#खुद_एक_दिन_पुरी_हो_जाऐगी 🔥👑M_S_GURJAR 👑🔥
#म #पगल #पर #पर #पर#पट #कर #स #सच #ज#पट #स #स #सच #ज #च #हम #अपन #ईश #नफरत #ह #ड#ड #भ #म #आप #त
776 4 10 hours ago

Microsoft ने किया windows7 सपोर्ट बंद करने का ऐलान
.
.
#tnh #technews #technewshindi #lifestyle #nyc #best #window #windows #windows7 #microsoft #amazon #apple #mac #google #ह #हिंदी #स #समाचार #टक #टेक

Microsoft ने किया windows7 सपोर्ट बंद करने का ऐलान
.
.
#tnh #technews #technewshindi #lifestyle #nyc #best #window #windows #windows7 #microsoft #amazon #apple #mac #google #ह #हिंदी #स #समाचार #टक #टेक
34 0 21 hours ago

💓 #दिल_म_उदासी_पर
#Face_पै_Smile_स
#मासूम_सा_चेहरा_अर_
#Dasi_सा_Style✌️ #स
Jai baba ki... #interiordesign #cool

💓#दिल_म_उदासी_पर
#Face_पै_Smile_स
#मासूम_सा_चेहरा_अर_
#Dasi_सा_Style✌️#स
Jai baba ki...#interiordesign #cool
227 0 17 January, 2020

#WebefFfRrTAlKiNFInGHmCcCCcccCFFccGGCgCHadHadNoSuChSuChFrOmThisNβπβππβŻunswrCccccCcFcŤŸMolesCcβππβŻβπβππβπβπβ777XxxSTUSsSŠCccŤNecKŤIŤSideEffeCtsĆβπβπC7!¡¡¿¿¿??!!¿βπβ
#YyyCaŃBeÎVTVŤTaTXXČβπβWaŁŠŠŁŤŸĮŃĮŃ99
#89BIBilioFGraOGhYOFCXĆXĆBadaŁFffĆJoCcJoCcAoWoBaRSXXXxxXĆXxĆPReSΠΠβΠβΠβΠ7777777CccÆŠÆŠβππβŻššiśiśiśβπβππβπβπŻDÆŘÆjellĮŃGĮŻteaŻonŻβββππβTEaŘβππβπβŻaaisa^πŻ. :
#8SdNŠCccŤIsCcIsČβππβŻROZROŻβππβπβŻborZBOŹkiKkEdŻβπβππβπβπŻThĘreis1inside1ou1ou2CcccćŤŸβππβπÇĆČhTTTTŸSØŤββββππβŻßßCHACHĆβππβŻββπβππβπβπβŻŠΠβΠβπscalβππβ DJ dad her Yb e Yb d U.N r U.N d U.N e U.N^U.N U.N 3rd UK^U.N U.N^3rd de U.N u de d U.N x Yb ex de Yb Yb u ex d U.N ex U.N de U.N u de ex Yb de ex Yb u ex d U.N ex U.N de h ex u de d U.N de U.N U.N e U.N de ex de U.N u de ex de U.N u de ex Yb d CNN b De baby de NM CNN GB hex hmm hmm x U.N x Yb Yb x Yb CD/de Yb RSS v FFS v de h Essa here hmm eyes 3rd v ds d GB d GB x Yb d U.N de d d'hdhz hmm h Yb de e Yb Yb! V FFS HD ex he'd hmm de v ex CNN d GM h De s hmm CBS GM x hmm d U.N de ex NM de hmm U.N h ex v de d GB d U.N ex de x GB de Yb Yb de h ds h De u ex d d GB d Yb d Yb de ex Yb b ex d GB d U.N de U.N I'm see I'm so WA km see I'll WA keep km e I'm Essa I'm r I'm GB RSS b RSS e NM RSS hmm ex RSS at hmm tea Ben RSS d NM d NM d NM f NM b FFS d NM f NM d NM r NM 1st NM RSS baby dad f NM b FFS d NM b FFS d NM f NM d NM FFS 1st NM NM DBMS FFS d CNN f NM d NM f NM d NM FFS FFS NM d NM FFS DC FFS DC FFS d NM ff nm f nm nm b fa d nm f nm r nm ya dh b ga but nm 1st barb ta ET nm gd nm ta rत्रत्रचββπ
=)गे%β
(क्ष&β
द्&दβ
ह्
5'
द्
ज़्
ह्
ज्
#
(
#
#
#5विवाβπβCcccββSsssssssssssβββ8
#ज़बबज़्जब्सब्तब्स्ज़βπβπβज़βजββππβπβπβπβज़्ज़्ज़. हज. ह्@&. ह्@ह्ज़. ह्ज़्ह्
ह्@ह्_. ह्ज़्ह्_#. ह्(ह्ड् #स
&&ह्_ह
ह्(द
ह्_ह
ह्_ह
ह्/ह्क्षह
ह्_ह्श
ह्@ह्द. ह्@ह्_ज़्
ह्_ह्_
ह्@ह्_. ज़्&ह

#WebefFfRrTAlKiNFInGHmCcCCcccCFFccGGCgCHadHadNoSuChSuChFrOmThisNβπβππβŻunswrCccccCcFcŤŸMolesCcβππβŻβπβππβπβπβ777XxxSTUSsSŠCccŤNecKŤIŤSideEffeCtsĆβπβπC7!¡¡¿¿¿??!!¿βπβ
#YyyCaŃBeÎVTVŤTaTXXČβπβWaŁŠŠŁŤŸĮŃĮŃ99+β
#89BIBilioFGraOGhYOFCXĆXĆBadaŁFffĆJoCcJoCcAoWoBaRSXXXxxXĆXxĆPReSΠΠβΠβΠβΠ7777777CccÆŠÆŠβππβŻššiśiśiśβπβππβπβπŻDÆŘÆjellĮŃGĮŻteaŻonŻβββππβTEaŘβππβπβŻaaisa^πŻ. :
#8SdNŠCccŤIsCcIsČβππβŻROZROŻβππβπβŻborZBOŹkiKkEdŻβπβππβπβπŻThĘreis1inside1ou1ou2CcccćŤŸβππβπÇĆČhTTTTŸSØŤββββππβŻßßCHACHĆβππβŻββπβππβπβπβŻŠΠβΠβπscalβππβ DJ dad her Yb e Yb d U.N r U.N d U.N e U.N^U.N U.N 3rd UK^U.N U.N^3rd de U.N u de d U.N x Yb ex de Yb Yb u ex d U.N ex U.N de U.N u de ex Yb de ex Yb u ex d U.N ex U.N de h ex u de d U.N de U.N U.N e U.N de ex de U.N u de ex de U.N u de ex Yb d CNN b De baby de NM CNN GB hex hmm hmm x U.N x Yb Yb x Yb CD/de Yb RSS v FFS v de h Essa here hmm eyes 3rd v ds d GB d GB x Yb d U.N de d d'hdhz hmm h Yb de e Yb Yb! V FFS HD ex he'd hmm de v ex CNN d GM h De s hmm CBS GM x hmm d U.N de ex NM de hmm U.N h ex v de d GB d U.N ex de x GB de Yb Yb de h ds h De u ex d d GB d Yb d Yb de ex Yb b ex d GB d U.N de U.N I'm see I'm so WA km see I'll WA keep km e I'm Essa I'm r I'm GB RSS b RSS e NM RSS hmm ex RSS at hmm tea Ben RSS d NM d NM d NM f NM b FFS d NM f NM d NM r NM 1st NM RSS baby dad f NM b FFS d NM b FFS d NM f NM d NM FFS 1st NM NM DBMS FFS d CNN f NM d NM f NM d NM FFS FFS NM d NM FFS DC FFS DC FFS d NM ff nm f nm nm b fa d nm f nm r nm ya dh b ga but nm 1st barb ta ET nm gd nm ta rत्रत्रचββπ
=)गे%β
(क्ष&β
द्&दβ
ह्
5'
द्
ज़्
ह्
ज्
#
(
#
#
#5विवाβπβCcccββSsssssssssssβββ8
#ज़बबज़्जब्सब्तब्स्ज़βπβπβज़βजββππβπβπβπβज़्ज़्ज़. हज. ह्@&. ह्@ह्ज़. ह्ज़्ह्
ह्@ह्_. ह्ज़्ह्_#. ह्(ह्ड्#स
&&ह्_ह
ह्(द
ह्_ह
ह्_ह
ह्/ह्क्षह
ह्_ह्श
ह्@ह्द. ह्@ह्_ज़्
ह्_ह्_
ह्@ह्_. ज़्&ह
17 0 17 January, 2020

एसुस के नए लैपटॉप र ओ जी जेफाइरस G के स्पेसिफिकेशन
.
.
#tnh #technewshindi #tech #news #lifestyle #nyc #new #rog #laptop #specifications #gaming #ultra #ultraboost #ह #हिंदी #सम #स #समाचार #टेक #तक #भारत #asusrog #asusrogzephyrus #girl #geforce #nvidia #graphiccard #graphicdesign

एसुस के नए लैपटॉप र ओ जी जेफाइरस G के स्पेसिफिकेशन
.
.
#tnh #technewshindi #tech #news #lifestyle #nyc #new #rog #laptop #specifications #gaming #ultra #ultraboost #ह #हिंदी #सम #स #समाचार #टेक #तक #भारत #asusrog #asusrogzephyrus #girl #geforce #nvidia #graphiccard #graphicdesign
2 0 17 January, 2020

बोस के नॉइज कैंसलिंग हेडफोन 700 के फायदे और नुक्सान
.
.
#tnh #technewshindi #tech #techlife #lifestyle #nyc #bose #headphones #headphones🎧 #headphone #technical #news #new #flowers #flipkart #amazon #electronicmusic #electronic #ह #हिंदी #स #समाचार #टेक #टक

बोस के नॉइज कैंसलिंग हेडफोन 700 के फायदे और नुक्सान
.
.
#tnh #technewshindi #tech #techlife #lifestyle #nyc #bose #headphones #headphones🎧 #headphone #technical #news #new #flowers #flipkart #amazon #electronicmusic #electronic #ह #हिंदी #स #समाचार #टेक #टक
14 0 17 January, 2020

#स-ा-थी

#स-ा-थी
97 0 16 January, 2020

Bewafa life,😑🤗😣 #य👍😊 #म #स #क#द #न #आ #कि #सफल_ह #ज #ई #ओ #क #कल #ब #$ #sharma 👌

Bewafa life,😑🤗😣#य👍😊 #म #स #के#द #न #आ #कि #सफल_ह #ज #ई #ओ #क #कल #ब #$#sharma 👌
587 2 16 January, 2020

Life के हर __Moment कॊ_Enjoy करॊ...!👌
क्योकि ये 💜_Zindagi है Dear कॊई ​Movie 🎬नहीं _​ जो रिटर्न लगाकर वापस अयेगी 😘M_S_GURJAR_ 😘
#म #पगल #पर #पर #पर #पट #कर #स #सच #ज #पट #स #स #सच #ज #च #हम #अपन #ईश #नफरत #ह #ड #ड #भ #म #आप #त

Life के हर __Moment कॊ_Enjoy करॊ...!👌
क्योकि ये 💜_Zindagi है Dear कॊई ​Movie 🎬नहीं _​ जो रिटर्न लगाकर वापस अयेगी 😘M_S_GURJAR_ 😘
#म #पगल #पर #पर #पर#पट #कर #स #सच #ज#पट #स #स #सच #ज #च #हम #अपन #ईश #नफरत #ह #ड#ड #भ #म #आप #त
981 6 16 January, 2020

जिंदगी में वो अजनबी बन कर आये थे

अब अपने बन कर दूर जा रहे हैं। Lover_0143
#newyork #mumbai #दिल #j #स #प #दुनिया #indian #hindustanibhau #panjab #kolkata #america #china #sari #दुनिया #likeforlikes #lovequotes #lovequotes @punjabi.kudi.1 @americanpie #दुनिया #instagram @instagram @tiktok #tiktok #love @tiktokindiafanpage @chinaxinhuanews @indianarmy.adgpi @usarmy @sultanpur@r_o_y_a_l_o_a_d__0143 #machan #humayunsaeed #house #gujrat #सलमानखान #me #likeforlikes #nature #bahut #quotes #queen

जिंदगी में वो अजनबी बन कर आये थे

अब अपने बन कर दूर जा रहे हैं। Lover_0143
#newyork #mumbai #दिल #j #स #प #दुनिया #indian #hindustanibhau #panjab #kolkata #america #china #sari #दुनिया #likeforlikes #lovequotes #lovequotes @punjabi.kudi.1 @americanpie #दुनिया #instagram @instagram @tiktok #tiktok #love @tiktokindiafanpage @chinaxinhuanews @indianarmy.adgpi @usarmy @sultanpur@r_o_y_a_l_o_a_d__0143 #machan #humayunsaeed #house #gujrat #सलमानखान #me #likeforlikes #nature #bahut #quotes #queen
21 0 16 January, 2020

भारत में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड .
.
#tnh #technewshindi #tech #lifestyle #new #news #mi #samsung #oppo #realme #हिंदी #स #समाचार #ह

भारत में टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड .
.
#tnh #technewshindi #tech #lifestyle #new #news #mi #samsung #oppo #realme #हिंदी #स #समाचार #ह
70 0 16 January, 2020

#लव #य#स #तेने

#लव #यू #स #तेने
52 0 15 January, 2020

आज 15 जनवरी को आर्मी का स्पेशल डे है हैप्पी आर्मी डे आई प्राउड ऑफ यू आर्मी फैन #army #day #य #द #न #स #"₹ #म #ज #व #ई #ब

आज 15 जनवरी को आर्मी का स्पेशल डे है हैप्पी आर्मी डे आई प्राउड ऑफ यू आर्मी फैन#army #day #य #द #न #स #"₹#म #ज #व #ई #ब
856 2 15 January, 2020

जानिए टॉप गेमिंग लैपटॉप के बारे मैं और कंपैरिजन
.
.
#tnh #technewshindi #news #comparison #laptop #lifestyle #technews #technical #asusrog #asus #msi #razer #gaming #pc #हिंदी #स #समाचार #लैपटाॅप #टेक #top #hindi #bharat #nyc #japan #china #india

जानिए टॉप गेमिंग लैपटॉप के बारे मैं और कंपैरिजन
.
.
#tnh #technewshindi #news #comparison #laptop #lifestyle #technews #technical #asusrog #asus #msi #razer #gaming #pc #हिंदी #स #समाचार #लैपटाॅप #टेक #top #hindi #bharat #nyc #japan #china #india
1 0 15 January, 2020

#जिंदगी #बणानी #अर #खोणी #आपन#हाथ म #होवै #स #लाड़ल्यो
#छोरी #किसे #क#जिंदगी #झ
#love #off #ibrahim #khan #kayamkhani

#जिंदगी #बणानी #अर #खोणी #आपने #हाथ म #होवै #स #लाड़ल्यो 
#छोरी #किसे #की #जिंदगी #झं
#love#off#ibrahim#khan#kayamkhani
263 4 14 January, 2020

#जय______राजपुताना______

#स अक्षर समर के लिये और #इ की मात्रा समर में ताकत रखने वाले पुरुष और स्त्री के लिये तथा बिना जान की परवाह किये जोखिम में कूद जाने वाले को #सिंह की उपाधि दी गयी है। जिस प्रकार से #शेर किसी भी तरफ़ के बलवान और कमजोर की परवाह किये बिना अपने कुल की रक्षा के लिये दुश्मन के सामने कूद पडता है और जितना बल होता है उसी के अनुसार विजय और पराजय को स्वीकार करता है,तथा केवल अपने कमाये हुये अपने द्वारा मारे हुये शिकार का ही भक्षण करता है,वही बात राजपूत के अन्दर होती है,राजपूत कभी किसी भी #कमजोर जाति से धोखा नही करता है, #मरत#सामने है और #मारता भी #सामने है। #जय____भवानी⚔🚩

#जय______राजपुताना______

#स अक्षर समर के लिये और #इ की मात्रा समर में ताकत रखने वाले पुरुष और स्त्री के लिये तथा बिना जान की परवाह किये जोखिम में कूद जाने वाले को #सिंह की उपाधि दी गयी है। जिस प्रकार से #शेर किसी भी तरफ़ के बलवान और कमजोर की परवाह किये बिना अपने कुल की रक्षा के लिये दुश्मन के सामने कूद पडता है और जितना बल होता है उसी के अनुसार विजय और पराजय को स्वीकार करता है,तथा केवल अपने कमाये हुये अपने द्वारा मारे हुये शिकार का ही भक्षण करता है,वही बात राजपूत के अन्दर होती है,राजपूत कभी किसी भी #कमजोर जाति से धोखा नही करता है, #मरता #सामने है और #मारता भी #सामने है। #जय____भवानी⚔🚩
322 1 14 January, 2020

भारत में सर्वोच्च टेक कंपनियां .
.
#tnh #company #india #indian #hindi #news #technewshindi #bharat #lifestyle #top #tech #techmahindra #wipro #hcl #infosys #tata #tataconsultancyservices #new #हिंदी #स #समाचार #रोजगार #रोज #टेक #टक

भारत में सर्वोच्च टेक कंपनियां .
.
#tnh #company #india #indian #hindi #news #technewshindi #bharat #lifestyle #top #tech #techmahindra #wipro #hcl #infosys #tata #tataconsultancyservices #new #हिंदी #स #समाचार #रोजगार #रोज #टेक #टक
9 0 14 January, 2020

One plus 8pro की इमेजेस हुई लीक कुछ ऐसा दिखता है वन प्लस 8 प्रो
.
.
#tnh #technewshindi #oneplus7pro #oneplus #oneplus8pro #smartphone #new #upcoming #comingsoon #nyc #techno #lifestyle #हिंदी #समाचार #स #ट #टेक #

One plus 8pro की इमेजेस हुई लीक कुछ ऐसा दिखता है वन प्लस 8 प्रो
.
.
#tnh #technewshindi #oneplus7pro #oneplus #oneplus8pro #smartphone #new #upcoming #comingsoon #nyc #techno #lifestyle #हिंदी #समाचार #स #ट #टेक #
5 0 14 January, 2020

जेएनयू अध्यक्ष दिनेश पंचारिया एडवोकेट सुरेश जोशी के साथ सूरत #ज #स #न #स #म #य 😊😊 #sharma👌

जेएनयू अध्यक्ष दिनेश पंचारिया एडवोकेट सुरेश जोशी के साथ सूरत#ज #स #न #स #म #य 😊😊#sharma👌
711 0 14 January, 2020

#खुला खाना #नंगा नहाना,
यो ही #स म्हारा #हरयाणा #DEVIL_JAAT

#खुला खाना #नंगा नहाना,
यो ही #स म्हारा #हरयाणा #DEVIL_JAAT
356 3 14 January, 2020

ल हम ,
और आप,
ई हम ,
और स आप,
इस ल पह र र आज आत…
आप ह ओर *Happy Makar Sankranti #स VERMA

ल हम ,
और आप,
ई हम ,
और स आप,
इस ल पह र र आज आत…
आप ह ओर *Happy Makar Sankranti #स VERMA
225 0 14 January, 2020

#मानो #त#मौज़ #स #वरन#मुसीबत #त#रोज़ #स.. #
😎😎😎__mr__jangid__ 😎😎😎

#मानो #तो #मौज़ #स #वरना #मुसीबत #तो #रोज़ #स.. #
😎😎😎__mr__jangid__ 😎😎😎
287 10 14 January, 2020

हैप्पी मकर सक्रांति 14.1. 2020 #mkarskrnti, #य #स #म #द #त

हैप्पी मकर सक्रांति 14.1. 2020#mkarskrnti,#य #स #म #द #त
399 0 14 January, 2020

💓 #दिल_म_उदासी_पर
#Face_पै_Smile_स
#मासूम_सा_चेहरा_अर_
#Desi_सा_Style✌️ #स
😎😎❤️

💓#दिल_म_उदासी_पर
#Face_पै_Smile_स
#मासूम_सा_चेहरा_अर_
#Desi_सा_Style✌️#स
😎😎❤️
324 0 14 January, 2020

स.प.महाविद्यालय (@sp.college )या महाविद्यालयाचा इतिहास तसा फार जुना १०० वर्षा पूर्वीचा, महाविद्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती प्रस्तापित आहे, २००९-१० वार्षिक महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थी - विद्यार्थीनींनी शिवआरतीची नित्य नियमित सुरुवात करून पुढील वार्षिक वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वारसा देऊन आजही महाराजांची आरती सुरू आहे आणि पुढे चालू राहील, तसेच सर्व महाविद्यालयामध्ये साजरे होत असणाऱ्या Days विदेशी Concept मध्ये आपली संस्कुती परंपरा जपून रहाण्यासाठी #Traditional_Day या दिवसाला #पारंपरिक_दिवस म्हणून गेली ४ वर्ष (@s.p.shivpalkhi ) #शिवपलखी सोहळा व महिलांच्या हस्ते महा - शिवआरतीचे आयोजन करून मोठ्या थाटात जल्लोषात साजरा केला जातो, एक प्रयत्न जो आज साक्षात यशस्वी झालेला आहे, या कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांपासून,शिक्षकवर्ग,कर्मचारीवर्ग यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहण्या सारखा असतो . असा हा नयनरम्य सोहळा आणि भगवा माज पाहायला मिळणार भारतातील एकमेव महाविद्यालय. 🚩🙏🏻या वर्षीचा सोहळा दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी साजरा होत आहे तरी सर्वांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी🙏🏻🚩 #Officialshivpakhivideo2019 #भगवा_झेंडा🚩_मिर्वणार_एकमेव_महाविद्यालय #स.प.ची.दुनियादारी

स.प.महाविद्यालय (@sp.college )या महाविद्यालयाचा इतिहास तसा फार जुना १०० वर्षा पूर्वीचा, महाविद्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती प्रस्तापित आहे, २००९-१० वार्षिक महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थी - विद्यार्थीनींनी शिवआरतीची नित्य नियमित सुरुवात करून पुढील वार्षिक वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वारसा देऊन आजही महाराजांची आरती सुरू आहे आणि पुढे चालू राहील, तसेच सर्व महाविद्यालयामध्ये साजरे होत असणाऱ्या Days विदेशी Concept मध्ये आपली संस्कुती परंपरा जपून रहाण्यासाठी #Traditional_Day या दिवसाला #पारंपरिक_दिवस म्हणून गेली ४ वर्ष (@s.p.shivpalkhi )#शिवपलखी सोहळा व महिलांच्या हस्ते महा - शिवआरतीचे आयोजन करून मोठ्या थाटात जल्लोषात साजरा केला जातो, एक प्रयत्न जो आज साक्षात यशस्वी झालेला आहे, या कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांपासून,शिक्षकवर्ग,कर्मचारीवर्ग यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहण्या सारखा असतो . असा हा नयनरम्य सोहळा आणि भगवा माज पाहायला मिळणार भारतातील एकमेव महाविद्यालय. 🚩🙏🏻या वर्षीचा सोहळा दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी साजरा होत आहे तरी सर्वांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी🙏🏻🚩 #Officialshivpakhivideo2019#भगवा_झेंडा🚩_मिर्वणार_एकमेव_महाविद्यालय#स.प.ची.दुनियादारी
725 7 14 January, 2020

स.प.महाविद्यालय (@sp.college )या महाविद्यालयाचा इतिहास तसा फार जुना १०० वर्षा पूर्वीचा, महाविद्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती प्रस्तापित आहे, २००९-१० वार्षिक महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थी - विद्यार्थीनींनी शिवआरतीची नित्य नियमित सुरुवात करून पुढील वार्षिक वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वारसा देऊन आजही महाराजांची आरती सुरू आहे आणि पुढे चालू राहील, तसेच सर्व महाविद्यालयामध्ये साजरे होत असणाऱ्या Days विदेशी Concept मध्ये आपली संस्कुती परंपरा जपून रहाण्यासाठी #Traditional_Day या दिवसाला #पारंपरिक_दिवस म्हणून गेली ४ वर्ष (@s.p.shivpalkhi ) #शिवपलखी सोहळा व महिलांच्या हस्ते महा - शिवआरतीचे आयोजन करून मोठ्या थाटात जल्लोषात साजरा केला जातो, एक प्रयत्न जो आज साक्षात यशस्वी झालेला आहे, या कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांपासून,शिक्षकवर्ग,कर्मचारीवर्ग यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहण्या सारखा असतो . असा हा नयनरम्य सोहळा आणि भगवा माज पाहायला मिळणार भारतातील एकमेव महाविद्यालय. 🚩🙏🏻या वर्षीचा सोहळा दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी साजरा होत आहे तरी सर्वांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी🙏🏻🚩 #Officialshivpakhivideo2019 #भगवा_झेंडा🚩_मिर्वणार_एकमेव_महाविद्यालय #स.प.ची.दुनियादारी

स.प.महाविद्यालय (@sp.college )या महाविद्यालयाचा इतिहास तसा फार जुना १०० वर्षा पूर्वीचा, महाविद्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती प्रस्तापित आहे, २००९-१० वार्षिक महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थी - विद्यार्थीनींनी शिवआरतीची नित्य नियमित सुरुवात करून पुढील वार्षिक वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वारसा देऊन आजही महाराजांची आरती सुरू आहे आणि पुढे चालू राहील, तसेच सर्व महाविद्यालयामध्ये साजरे होत असणाऱ्या Days विदेशी Concept मध्ये आपली संस्कुती परंपरा जपून रहाण्यासाठी #Traditional_Day या दिवसाला #पारंपरिक_दिवस म्हणून गेली ४ वर्ष (@s.p.shivpalkhi )#शिवपलखी सोहळा व महिलांच्या हस्ते महा - शिवआरतीचे आयोजन करून मोठ्या थाटात जल्लोषात साजरा केला जातो, एक प्रयत्न जो आज साक्षात यशस्वी झालेला आहे, या कार्यक्रमास विद्यार्थ्यांपासून,शिक्षकवर्ग,कर्मचारीवर्ग यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहण्या सारखा असतो . असा हा नयनरम्य सोहळा आणि भगवा माज पाहायला मिळणार भारतातील एकमेव महाविद्यालय. 🚩🙏🏻या वर्षीचा सोहळा दिनांक २५ जानेवारी २०२० रोजी साजरा होत आहे तरी सर्वांनी उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी🙏🏻🚩 #Officialshivpakhivideo2019#भगवा_झेंडा🚩_मिर्वणार_एकमेव_महाविद्यालय#स.प.ची.दुनियादारी
133 1 14 January, 2020

#जितना #भ#लिखू #तेरी #खातर #व#कम #स
#साच्ची #बात #त#य#सै ''माँ '' #त#स#त#हम #ह 💘💘 #न#त#जिंदगी #नर्क #स.

#जितना #भी #लिखू #तेरी #खातर #वौ #कम #स 
#साच्ची #बात #तो #या #सै ''माँ '' #तू #सै #तो #हम #ह 💘💘 #नी #तो #जिंदगी #नर्क #स.
215 1 13 January, 2020

Top #स posts

#मेरे_साथ‬ 😍 #रहना है तो #मुझे_सहना‬ 😎 सीख,
#वर्ना 😯 #अपनी_औकात 😌‬ में #रहना 😏‎ #सीख‬.. attytude girl 😎

#मेरे_साथ‬ 😍 #रहना है तो #मुझे_सहना‬ 😎 सीख,
#वर्ना 😯 #अपनी_औकात 😌‬ में #रहना 😏‎ #सीख‬.. attytude girl 😎
533 45 7 January, 2020

हमारा #स्टेटस तो #कॉपी कर लोगे #साहब,
पर ये # Attɨtʊɖɛ #अकड़ #स्टाइल ये कहा
से लाओगे जो बस हमारी रगो मैं दोड़ती हैं..💪🔥❤️📷🖕

हमारा #स्टेटस तो #कॉपी कर लोगे #साहब,
पर ये # Attɨtʊɖɛ #अकड़ #स्टाइल ये कहा
से लाओगे जो बस हमारी रगो मैं दोड़ती हैं..💪🔥❤️📷🖕
1,090 65 5 January, 2020

#वक्त #क#यारी #त#सब #करल#स #बेरा #त#जब #लागै #स #क#वक्त #बदल #जावै #पर #यार #न#बदळै#👬

#वक्त#की#यारी#तो#सब#करलै#स#बेरा#तो#जब#लागै#स#के#वक्त#बदल#जावै#पर#यार#ना#बदळै#👬
448 2 8 January, 2020

अक्षरांची फुले माळून,
विचारांची क्रांती घडविणारे 'सावित्रीजोती' - आभाळाएवढी माणसं होती!
बघायला विसरू नका, नवी मालिका
6 जानेवारीपासून, सोम-शनि,
संध्याकाळी 7:30 वा. #सावित्रीजोती | #SavitriJoti
#सोनीमराठी | #SonyMarathi
#विणूयाअतूटनाती | #VinuyaAtutNati
#मीसावित्री

अक्षरांची फुले माळून,
विचारांची क्रांती घडविणारे 'सावित्रीजोती' - आभाळाएवढी माणसं होती!
बघायला विसरू नका, नवी मालिका
6 जानेवारीपासून, सोम-शनि,
संध्याकाळी 7:30 वा. #सावित्रीजोती | #SavitriJoti
#सोनीमराठी | #SonyMarathi
#विणूयाअतूटनाती | #VinuyaAtutNati 
#मीसावित्री
27,676 155 6 January, 2020

माझ्या भारत देशातच नव्हे तर जगामधे मराठी माणसाचा ,मराठी भाषेचा आणि मराठी जनतेचा दबदबा कायम ठेवनारे ,महाराष्ट्राची अस्मिता टिकवुन ठेवनारे मा.राजसाहेब ठाकरे (साहेब )यांचे चिरांजिव मा.श्री अमितजी ठाकरे साहेब यांची भेट काल कुष्नकुंज व राजगड येथे मा.चेअरमन साहेब, श्री प्रथमेशजी कट्टे यांनी घेतली.💐💐💐 #राज_ठाकरे #अमित_ठाकरे #संकल्प_बँक #संकल्प_ग्रुप #प्रथमेश_कट्टे #rajthakrey #amitthakrey #pandharpur #solapur #sanklp_group #sanklp_bank

माझ्या भारत देशातच नव्हे तर जगामधे मराठी माणसाचा ,मराठी भाषेचा आणि मराठी जनतेचा दबदबा कायम ठेवनारे ,महाराष्ट्राची अस्मिता टिकवुन ठेवनारे मा.राजसाहेब ठाकरे (साहेब )यांचे चिरांजिव मा.श्री अमितजी ठाकरे साहेब यांची भेट काल कुष्नकुंज व राजगड येथे मा.चेअरमन साहेब, श्री प्रथमेशजी कट्टे यांनी घेतली.💐💐💐 #राज_ठाकरे #अमित_ठाकरे #संकल्प_बँक #संकल्प_ग्रुप #प्रथमेश_कट्टे #rajthakrey #amitthakrey #pandharpur #solapur #sanklp_group #sanklp_bank
207 2 7 January, 2020

Life के हर __Moment कॊ_Enjoy करॊ...!👌
क्योकि ये 💜_Zindagi है Dear कॊई ​Movie 🎬नहीं _​ जो रिटर्न लगाकर वापस अयेगी 😘M_S_GURJAR_ 😘
#म #पगल #पर #पर #पर #पट #कर #स #सच #ज #पट #स #स #सच #ज #च #हम #अपन #ईश #नफरत #ह #ड #ड #भ #म #आप #त

Life के हर __Moment कॊ_Enjoy करॊ...!👌
क्योकि ये 💜_Zindagi है Dear कॊई ​Movie 🎬नहीं _​ जो रिटर्न लगाकर वापस अयेगी 😘M_S_GURJAR_ 😘
#म #पगल #पर #पर #पर#पट #कर #स #सच #ज#पट #स #स #सच #ज #च #हम #अपन #ईश #नफरत #ह #ड#ड #भ #म #आप #त
981 6 16 January, 2020

#आजाद रहिए #विचारो से ..... लेकिन
#बंधे रहिए अपने #संस्कारों से ..... #जय_वीर_तेजाजी🙏🙏

#आजाद रहिए #विचारो से ..... लेकिन 
#बंधे रहिए अपने #संस्कारों से ..... #जय_वीर_तेजाजी🙏🙏
539 19 7 January, 2020