#พึงรักษาความดีของตนไว้ Instagram Photos & Videos

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #พึงรักษาความดีของตนไว้ and here's what we found interesting.

Inside 3 Posts

Time between posts:
3420 hours
Average like
82.3
Average comment
1.3
Posts with video
0/3
Posts with photo
3/3

Hashtag Popularity

@nuikessarin_dc Profile picture

@nuikessarin_dc

Fashion Island Shopping Mall

รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง ละวะณัง โลณะตัง ยะถา.
#พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม.
#พึงรักษาความดีศรีตนไว้
ดั่งเกลือไกรรักษาเค็มเต็มกระแส
สังขารใดในโลกล้วนแต่ปรวนแปร
ดูเที่ยงแท้สัจจธรรมกฏความจริง. #เวลาจะบอกเอง 😇😇😇 #ธรรมดาของโลก
วันนี้สอนหกโมงเย็นสแตนบายหน้าห้อง;)

รักเขยยะ อัตตะโน สาธุง ละวะณัง โลณะตัง ยะถา.
#พึงรักษาความดีของตนไว้  ดังเกลือรักษาความเค็ม.
#พึงรักษาความดีศรีตนไว้
ดั่งเกลือไกรรักษาเค็มเต็มกระแส
สังขารใดในโลกล้วนแต่ปรวนแปร
ดูเที่ยงแท้สัจจธรรมกฏความจริง.#เวลาจะบอกเอง 😇😇😇#ธรรมดาของโลก
 วันนี้สอนหกโมงเย็นสแตนบายหน้าห้อง;)
217 4 22 November, 2017
@kaw_hasdin Profile picture

@kaw_hasdin

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

รกฺขาม อตฺตฌน สาธฺ #พึงรักษาความดีของตนไว้ #ประดุจเหลือรักษาความเค็ม #พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #อาคารหอสมุดติณสูลานนท์

รกฺขาม อตฺตฌน สาธฺ #พึงรักษาความดีของตนไว้ #ประดุจเหลือรักษาความเค็ม #พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #อาคารหอสมุดติณสูลานนท์
29 0 23 August, 2017
@love_mom4554 Profile picture

@love_mom4554

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา

#พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุ ลวณํ โลณตํ ยถา

#พึงรักษาความดีของตนไว้ ดังเกลือรักษาความเค็ม
1 0 10 February, 2017

Top #พึงรักษาความดีของตนไว้ posts