#az Instagram Photos & Videos

az - 6.1m posts

  They say do what you love and the money will follow, so I’m ordering a pizza and I’ll wait for the 💰💰💰.. what is everyone else having for dinner?

  They say do what you love and the money will follow, so I’m ordering a pizza and I’ll wait for the 💰💰💰.. what is everyone else having for dinner?

  5 1 3 minutes ago
  ~Earl Nightingale
Although he's been gone for over 30 years, Earl was a man ahead of his time. If you've never listened to him, I highly recommend.

  ~Earl Nightingale
  Although he's been gone for over 30 years, Earl was a man ahead of his time. If you've never listened to him, I highly recommend.

  0 1 6 minutes ago
  .
Our Meet is coming up!
.
Want to volunteer? Not too late to reach out to @francocharmoli , we could use all the help we can get!
.

  .
  Our Meet is coming up!
  .
  Want to volunteer? Not too late to reach out to @francocharmoli , we could use all the help we can get!
  .

  6 1 7 minutes ago
  يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {التوبة/32}
(9-32). İradələri ki, söndürsünlər nurunu Allahın ağızları ilə və yabılığ. Allah ancaq ki, tamamlayar nurunu və əgər kərahəti kafirlərin. 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ {التوبة/33}
(9-33). O - Odur göndərdi rəsulunu hidayət ilə və din haqq, zahiri üçün onu üzərinə dinin küllisinin və əgər kərahəti müşriklərin. #azərbaycan #azeri#aze#az#aztagramm#aztagramvip#28mall#vipbaku#instaaze#instabaku#instaazerbaijan#instaazeri#xeberler#followbaku#azerbaijaninsteqram#aztagram#instaazerbaijan#aztagramvipAzerbaycanimizin

  يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ {التوبة/32}
  (9-32). İradələri ki, söndürsünlər nurunu Allahın ağızları ilə və yabılığ. Allah ancaq ki, tamamlayar nurunu və əgər kərahəti kafirlərin.
  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ {التوبة/33}
  (9-33). O - Odur göndərdi rəsulunu hidayət ilə və din haqq, zahiri üçün onu üzərinə dinin küllisinin və əgər kərahəti müşriklərin. #azərbaycan #azeri #aze #az #aztagramm #aztagramvip #28mall #vipbaku #instaaze #instabaku #instaazerbaijan #instaazeri #xeberler #followbaku #azerbaijaninsteqram #aztagram #instaazerbaijan #aztagramvipAzerbaycanimizin

  5 0 7 minutes ago
  A visitor recalls a Stephen Hawking quote at Point of View. "Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist."⁠
⁠
Installation: A Religious Experience by @abelt⁠
Photography: @dutch_touch⁠
#wonderspaces #az #stars

  A visitor recalls a Stephen Hawking quote at Point of View. "Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist."⁠

  Installation: A Religious Experience by @abelt
  Photography: @dutch_touch
  #wonderspaces #az #stars

  19 0 11 minutes ago
  Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetdə
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

  Cümə gününün duası
  .
  Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

  Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
  .
  ardı commetdə
  ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

  24 7 14 minutes ago
  💸💸💸

  💸💸💸

  18 3 15 minutes ago
  Supporting our Logan and Raiders Football Team! 🏈❤️ #twins #az #yumaaz

  Supporting our Logan and Raiders Football Team! 🏈❤️ #twins #az #yumaaz

  12 0 17 minutes ago
  How adorable are these boys??? I might be partial 💁🏼‍♀️ Fresh cuts by Chela @vividhairlounge. At Vivid we offer both men’s and boys cuts at affordable pricing. ✂️ Call or text today 480.930.7546 ➡️ Vividskinandlasercenter.com

  How adorable are these boys??? I might be partial 💁🏼‍♀️ Fresh cuts by Chela @vividhairlounge. At Vivid we offer both men’s and boys cuts at affordable pricing. ✂️ Call or text today 480.930.7546 ➡️ Vividskinandlasercenter.com

  23 1 17 minutes ago
  Father.

  Father.

  5 1 18 minutes ago
  Don’t blink... #ZL1 🔥 Only 1,000 miles on this bad boy 💪
—
—
📲 salesteam@galleriamc.com // (602) 267-1212 📍 1101 N Scottsdale Road Scottsdale, AZ 85257
🌐 www.galleriamc.com
—
#GalleriaMC

  Don’t blink... #ZL1 🔥 Only 1,000 miles on this bad boy 💪


  📲 salesteam@galleriamc.com // (602) 267-1212 📍 1101 N Scottsdale Road Scottsdale, AZ 85257
  🌐 www.galleriamc.com

  #GalleriaMC

  3 1 18 minutes ago
  Mood when it’s over 110 😎

  Mood when it’s over 110 😎

  76 7 20 minutes ago
  *repeats over and over until the studio is ready to open* ⁣
⁣
We made some serious progress this week! Thank you to everyone who completed the poll for Mom + Baby classes, it was a huge help. We are excited to share the schedule with you soon! Stay tuned 👀

  *repeats over and over until the studio is ready to open* ⁣

  We made some serious progress this week! Thank you to everyone who completed the poll for Mom + Baby classes, it was a huge help. We are excited to share the schedule with you soon! Stay tuned 👀

  9 1 20 minutes ago

Top #az posts

  Умеет же он волновать сердца девушек🥰

  Умеет же он волновать сердца девушек🥰

  1,615 29 21 August, 2019