#cows Instagram Photos & Videos

cows - 2.3m posts

  Did you think I was done with the #cows ??? I'm never done. More cow! Forever cow!!! #dairyfarm !

  Did you think I was done with the #cows ??? I'm never done. More cow! Forever cow!!! #dairyfarm !

  1 0 23 minutes ago
  گاوها، آمازون را آتش زدند

گزارشی متفاوت از آنچه تا به حال درباره آتش سوزی آمازون شنیده اید یا خوانده اید.

این گزارش را آرمان یوسفی با وجود سن کمش در نهایت دقت تهیه کرده است و اطلاعاتی جالب دارد.
خواندن این گزارش ممکن است نظر شما را نسبت به گوشت گاو تغییر دهد.

@arman_culinary

وقتی جنگل های آمازون آتش گرفتند، دولت برزیل از تمام سازمان های امدادی جهان خواست تا برای کمک به کنترل آتش سوزی آمازون راه حل ارایه دهند درحالی که دولت برزیل با صادرات گوشت گاو ،خودش عامل از بین رفتن جنگل ها و  آتش سوزی جنگل های آمازون است.
دولت برزیل بزرگترین صادرکننده گوشت گاو در جهان است و بیشترین تعداد گاوهای دنیارا به خود اختصاص داده است: دویست میلیون گاو. دولت برزیل به درآمدش فکر می کند و وقتی به مشکل برخورد می کند از مردم کمک می خواهد.
کشورهایی هم که گوشت گاو از برزیل وارد می کنند، نه تنها به کشاورزی و دامپروری خود آسیب می زنند بلکه باعث می شوند تا ریه های زمین و سایر جنگل ها از بین بروند.
حتی ما ایرانی ها هم که به خاطر گوشت وارداتی ارزان قیمت از برزیل، گاهی ساعت ها در صف می ایستادیم در نابودی جنگل های آمازون شریک هستیم.
متن کامل این گزارش را با ارایه آمار و اطلاعات در بخش گزارش روز سایت راهبردهای گردشگری بخوانید.

www.stratourism.ir

نگاه مدیران سایت: این صفحه و سایت راهبردهای گردشگری آمادگی این را دارد که از نوجوانان شما، نیروهایی فعال، صاحب قلم و کارآمد برای آینده گردشگری بسازد.

@stratourism
#stratourism
#travel
#tourist
#tourguide
#iran
#sustainable_tourism
#sdg4
#amazon
#cattle
#cows

#راهبردهای_گردشگری

  گاوها، آمازون را آتش زدند

  گزارشی متفاوت از آنچه تا به حال درباره آتش سوزی آمازون شنیده اید یا خوانده اید.

  این گزارش را آرمان یوسفی با وجود سن کمش در نهایت دقت تهیه کرده است و اطلاعاتی جالب دارد.
  خواندن این گزارش ممکن است نظر شما را نسبت به گوشت گاو تغییر دهد.

  @arman_culinary

  وقتی جنگل های آمازون آتش گرفتند، دولت برزیل از تمام سازمان های امدادی جهان خواست تا برای کمک به کنترل آتش سوزی آمازون راه حل ارایه دهند درحالی که دولت برزیل با صادرات گوشت گاو ،خودش عامل از بین رفتن جنگل ها و  آتش سوزی جنگل های آمازون است.
  دولت برزیل بزرگترین صادرکننده گوشت گاو در جهان است و بیشترین تعداد گاوهای دنیارا به خود اختصاص داده است: دویست میلیون گاو. دولت برزیل به درآمدش فکر می کند و وقتی به مشکل برخورد می کند از مردم کمک می خواهد.
  کشورهایی هم که گوشت گاو از برزیل وارد می کنند، نه تنها به کشاورزی و دامپروری خود آسیب می زنند بلکه باعث می شوند تا ریه های زمین و سایر جنگل ها از بین بروند.
  حتی ما ایرانی ها هم که به خاطر گوشت وارداتی ارزان قیمت از برزیل، گاهی ساعت ها در صف می ایستادیم در نابودی جنگل های آمازون شریک هستیم.
  متن کامل این گزارش را با ارایه آمار و اطلاعات در بخش گزارش روز سایت راهبردهای گردشگری بخوانید.

  www.stratourism.ir

  نگاه مدیران سایت: این صفحه و سایت راهبردهای گردشگری آمادگی این را دارد که از نوجوانان شما، نیروهایی فعال، صاحب قلم و کارآمد برای آینده گردشگری بسازد.

  @stratourism
  #stratourism
  #travel
  #tourist
  #tourguide
  #iran
  #sustainable_tourism
  #sdg4
  #amazon
  #cattle
  #cows

  #راهبردهای_گردشگری

  13 1 25 minutes ago

Top #cows posts