#instaart Instagram Photos & Videos

instaart - 56.4m posts

  🎨สั่งวาดรูปที่นี้ พร้อมรับบัตรสะสมแต้มแลกฟรี คอมมิชชั่น 
http://nav.cx/5FyKHzE หรือ แอดline @696ygimd 🎨รายละเอียดราคาต่างๆ http://tiny.cc/5d2e7y

  🎨สั่งวาดรูปที่นี้ พร้อมรับบัตรสะสมแต้มแลกฟรี คอมมิชชั่น
  http://nav.cx/5FyKHzE หรือ แอดline @696ygimd 🎨รายละเอียดราคาต่างๆ http://tiny.cc/5d2e7y

  0 1 10 minutes ago
  ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ ᴏт ʙзᴏᴘᴀ Гᴏᴄпᴏдʜя ʜᴀᴄ ᴄᴋᴘᴏют ᴄᴇгᴏдʜя бᴇзлуʜʜыᴇ ʜᴏчи – бᴇᴄᴄᴏʜʜᴏᴇ ʙᴘᴇмя – ᴋᴀᴋ мᴏжʜᴏ ᴋᴏᴘᴏчᴇ, и ʙ гᴏᴘлᴇ ᴋлᴏᴋᴏчᴇт: «зᴀмᴘи, Гᴀлᴀтᴇя, умᴘи Гᴀлᴀтᴇя!» ʜи ᴄлᴀʙᴀ, ʜи ᴄлᴀбᴏᴄть мᴇʜя ʜᴇ пᴘᴇльщᴀют, ʜи ᴄтᴘᴀхᴀ, ʜи ᴄʙᴇтᴀ ужᴇ ʜᴇ пᴘиᴇмлю, и ᴘʙут тишиʜу зᴏлᴏтыми ᴋлᴇщᴀми тᴇ зʙёзды, чтᴏ пᴀдᴀют ᴄ ʜᴇбᴀ ʜᴀ зᴇмлю. ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ 
ᴄᴏздᴀть, ᴋᴀᴋ ᴋᴏлᴏᴄᴄᴀ из гᴘязи и глиʜы, и ʙмᴇᴄтᴏ мᴏлитʙы пᴘᴏпᴇть литуᴘгию, и ᴄᴀʙᴀʜ ᴄтᴀᴘиʜʜый ʜᴀдᴇть пᴇлᴇᴘиʜᴏй ʜᴀ плᴇчи мᴏᴇй ᴄᴀмᴏдᴇльʜᴏй бᴏгиʜи. ᴘᴇʙʜуй, Гᴀлᴀтᴇя! ᴋᴀᴋ дᴀᴘ Пᴘᴏмᴇтᴇя, тᴀʜцуᴇт ʙ ᴘуᴋᴀх ʙдᴏхʜᴏʙᴇʜʜᴏᴇ плᴀмя. пᴘᴏᴄти, Гᴀлᴀтᴇя! умᴘи, Гᴀлᴀтᴇя! ʙᴇдь мы ʜиᴋᴏгдᴀ ʜᴇ ᴏᴄтᴀʜᴇмᴄя ʜᴀми. ʙ ᴋᴀмиʜᴇ, ᴏбглᴏдᴀʜʜᴏм цʙᴇтᴏм ᴋᴀᴘмиʜʜым, хᴏхᴏчᴇт, ᴋᴀᴋ чᴇᴘт, ᴏлᴏʙяʜʜый ᴄᴏлдᴀтиᴋ, и чёᴘʜᴀя ʜᴏчь пᴘᴏᴄтупᴀᴇт ʜᴀд миᴘᴏм, ʜᴇ ʙᴇдᴀя ужᴀᴄᴀ ᴏгʜᴇʜʜых пятᴇʜ. ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ

ᴋᴀᴋ ᴄтᴘᴀшʜᴏ! ᴋᴀᴋ бᴏльʜᴏ! я ᴄыт ᴀлᴋᴏгᴏлᴇм, ʜᴏ был ли дᴇйᴄтʙитᴇльʜᴏ пᴏʙᴏд ʜᴀпитьᴄя? ᴏʜᴀ ʙᴏᴄᴄтᴀёт, ᴄлᴏʙʜᴏ мᴘᴀмᴏᴘʜый гᴏлᴇм, пылᴀющий Фᴇʜиᴋᴄ, бᴇᴄᴄмᴇᴘтʜᴀя птицᴀ, ᴀ я, зᴀмиᴘᴀя, ᴏт ᴄтᴘᴀхᴀ блᴇдʜᴇю, тᴘяᴄётᴄя ᴘуᴋᴀ ᴄ пиᴄтᴏлᴇтᴏм ʜᴀ ʙзʙᴏдᴇ. ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ

ʙᴇдь ᴄʜᴏʙᴀ и ᴄʜᴏʙᴀ мᴏя Гᴀлᴀтᴇя 
из ᴏгʜᴇʜʜых ᴘуᴋ 
ʜᴇʙᴘᴇдимᴏй ʙыхᴏдит. ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ
ᅠᅠᅠᅠ #art #photo #photography #picture #artwork #red #black #white #instagram #insta #instaart #instaphoto #beauty #girl #fashion #makeup #literature

  ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ ᴏт ʙзᴏᴘᴀ Гᴏᴄпᴏдʜя ʜᴀᴄ ᴄᴋᴘᴏют ᴄᴇгᴏдʜя бᴇзлуʜʜыᴇ ʜᴏчи – бᴇᴄᴄᴏʜʜᴏᴇ ʙᴘᴇмя – ᴋᴀᴋ мᴏжʜᴏ ᴋᴏᴘᴏчᴇ, и ʙ гᴏᴘлᴇ ᴋлᴏᴋᴏчᴇт: «зᴀмᴘи, Гᴀлᴀтᴇя, умᴘи Гᴀлᴀтᴇя!» ʜи ᴄлᴀʙᴀ, ʜи ᴄлᴀбᴏᴄть мᴇʜя ʜᴇ пᴘᴇльщᴀют, ʜи ᴄтᴘᴀхᴀ, ʜи ᴄʙᴇтᴀ ужᴇ ʜᴇ пᴘиᴇмлю, и ᴘʙут тишиʜу зᴏлᴏтыми ᴋлᴇщᴀми тᴇ зʙёзды, чтᴏ пᴀдᴀют ᴄ ʜᴇбᴀ ʜᴀ зᴇмлю. ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ
  ᴄᴏздᴀть, ᴋᴀᴋ ᴋᴏлᴏᴄᴄᴀ из гᴘязи и глиʜы, и ʙмᴇᴄтᴏ мᴏлитʙы пᴘᴏпᴇть литуᴘгию, и ᴄᴀʙᴀʜ ᴄтᴀᴘиʜʜый ʜᴀдᴇть пᴇлᴇᴘиʜᴏй ʜᴀ плᴇчи мᴏᴇй ᴄᴀмᴏдᴇльʜᴏй бᴏгиʜи. ᴘᴇʙʜуй, Гᴀлᴀтᴇя! ᴋᴀᴋ дᴀᴘ Пᴘᴏмᴇтᴇя, тᴀʜцуᴇт ʙ ᴘуᴋᴀх ʙдᴏхʜᴏʙᴇʜʜᴏᴇ плᴀмя. пᴘᴏᴄти, Гᴀлᴀтᴇя! умᴘи, Гᴀлᴀтᴇя! ʙᴇдь мы ʜиᴋᴏгдᴀ ʜᴇ ᴏᴄтᴀʜᴇмᴄя ʜᴀми. ʙ ᴋᴀмиʜᴇ, ᴏбглᴏдᴀʜʜᴏм цʙᴇтᴏм ᴋᴀᴘмиʜʜым, хᴏхᴏчᴇт, ᴋᴀᴋ чᴇᴘт, ᴏлᴏʙяʜʜый ᴄᴏлдᴀтиᴋ, и чёᴘʜᴀя ʜᴏчь пᴘᴏᴄтупᴀᴇт ʜᴀд миᴘᴏм, ʜᴇ ʙᴇдᴀя ужᴀᴄᴀ ᴏгʜᴇʜʜых пятᴇʜ. ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ

  ᴋᴀᴋ ᴄтᴘᴀшʜᴏ! ᴋᴀᴋ бᴏльʜᴏ! я ᴄыт ᴀлᴋᴏгᴏлᴇм, ʜᴏ был ли дᴇйᴄтʙитᴇльʜᴏ пᴏʙᴏд ʜᴀпитьᴄя? ᴏʜᴀ ʙᴏᴄᴄтᴀёт, ᴄлᴏʙʜᴏ мᴘᴀмᴏᴘʜый гᴏлᴇм, пылᴀющий Фᴇʜиᴋᴄ, бᴇᴄᴄмᴇᴘтʜᴀя птицᴀ, ᴀ я, зᴀмиᴘᴀя, ᴏт ᴄтᴘᴀхᴀ блᴇдʜᴇю, тᴘяᴄётᴄя ᴘуᴋᴀ ᴄ пиᴄтᴏлᴇтᴏм ʜᴀ ʙзʙᴏдᴇ. ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ

  ʙᴇдь ᴄʜᴏʙᴀ и ᴄʜᴏʙᴀ мᴏя Гᴀлᴀтᴇя
  из ᴏгʜᴇʜʜых ᴘуᴋ
  ʜᴇʙᴘᴇдимᴏй ʙыхᴏдит. ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ
  ᅠᅠᅠᅠ #art #photo #photography #picture #artwork #red #black #white #instagram #insta #instaart #instaphoto #beauty #girl #fashion #makeup #literature

  0 0 10 minutes ago
  Hey friends, as the summer ends, I am opening commissions for mini painting requests!! They are available in a number of sizes and are really great for room decorations as well as gifts for friends n family. -
-
Above are some commissions I have recently done. I can also do realistic portraiture to renaissance imitations to cartoons as well!! -
-
If you are interested in purchasing one or have any questions, please DM me! I will also be doing a giveaway soon for a free painting request + an 8x10 album cover painting of flower boy by Tyler the Creator so stay tuned🥰

  Hey friends, as the summer ends, I am opening commissions for mini painting requests!! They are available in a number of sizes and are really great for room decorations as well as gifts for friends n family. -
  -
  Above are some commissions I have recently done. I can also do realistic portraiture to renaissance imitations to cartoons as well!! -
  -
  If you are interested in purchasing one or have any questions, please DM me! I will also be doing a giveaway soon for a free painting request + an 8x10 album cover painting of flower boy by Tyler the Creator so stay tuned🥰

  0 1 10 minutes ago
  New logo, new start 🤘
I’ve been lacking motivation lately and it’s made me think maybe it’s time for me to make some changes. This includes heading into a new direction with my artwork. There will still be plenty of rock ‘n roll going around, but expect more from now on!🤘#unleashed

  New logo, new start 🤘
  I’ve been lacking motivation lately and it’s made me think maybe it’s time for me to make some changes. This includes heading into a new direction with my artwork. There will still be plenty of rock ‘n roll going around, but expect more from now on!🤘 #unleashed

  6 1 11 minutes ago
  Awara hoon..... mai gardish mai bhi asman ka tara hoon.....Awara hoon
.
.
.

Message me if you want the translation 🙂

#art #women #stars

  Awara hoon..... mai gardish mai bhi asman ka tara hoon.....Awara hoon
  .
  .
  .

  Message me if you want the translation 🙂

  #art #women #stars

  3 1 11 minutes ago
  Deadpool 1997

  Deadpool 1997

  3 1 11 minutes ago
  Gus Dapperton

  Gus Dapperton

  0 1 12 minutes ago
  Вышла из комнаты,
радуюсь

  Вышла из комнаты,
  радуюсь

  13 1 45 minutes ago
  lil punisher

  lil punisher

  12 1 3 hours ago
  |𝗛𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝗼𝗻𝗲! ❀
.
|Here’s my new drawing of ✧ @elpltt ✧, It took me around 5 hours, let me know what you think in the comments, and feel free to share.

  |𝗛𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝗼𝗻𝗲! ❀
  .
  |Here’s my new drawing of ✧ @elpltt ✧, It took me around 5 hours, let me know what you think in the comments, and feel free to share.

  230 21 4 hours ago
  I really love drawing blood:']🖤

  I really love drawing blood:']🖤

  36 10 5 hours ago
  listening is important too.

  listening is important too.

  21 1 7 hours ago

Top #instaart posts

  Skyscape - follow link in profile for my auctions
5x7"

  Skyscape - follow link in profile for my auctions
  5x7"

  628 11 3 hours ago
  In a shadow

  In a shadow

  2,147 11 5 hours ago