#islam Instagram Photos & Videos

islam - 23.5m posts

  HZ.EBUBEKİR SIDDIK (R.A)
(D.M.571 –V.M.634)

Ashâb-ı kirâm içinde de Allah Rasûlü(s.a.v)‟nün kalbî rikkatleri, ince duyuşları ve hassâsiyetleri ile yoğrularak şahsiyet kazananların başında Hulefâ-i Râşidîn, yâni dört büyük halîfe gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hulefâ-i Râşidîn devrini terviç sadedinde:“(Benden sonra) nübüvvet hilâfeti otuz senedir.”buyurmuştur.
(Ebû Dâvûd, Sünnet, 8; Ahmed, V, 50, 220, 221). 571 yılında Mekke'de doğan Hz. Ebû Bekir Es-Sıddık(r.a) İslam’ı ilk kabul eden, güzel hasletlerle tanınmış ve iffetiyle şöhret bulmuş Resulullahın (s.a.v) hicret arkadaşı, kayınpederi, cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden, hülafai raşidinin ilki, hayatı boyunca her şeyini Allah ve Resulüne adamış, ilk halifesi, müşriklerin Resulullahı yok etmek için her yola başvurduğunda, Mirac mucizesiyle alay ettiklerinde, bunu Resulullah (s.a.v.) söylüyorsa doğrudur diyerek Sıddıkiyyet tacını giyen, Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen,Efendimiz (s.a.v) in orduya yardım ediniz dediğinde bütün servetini Resulullahın önüne yığan, Allah Resulünün (s.a.v): ”Çoluk çocuğuna ne bıraktın? ” dediğinde de; ”Allah‟ı ve Resulünü bıraktım.” Diyen mübarek insan. Şüpheli olan şeylerden sakınmada gösterdiği titizlik, helal ve harama dikkat etmesi, cömertliği takvada, zenginliği tam inançda, şerefi, alçak gönüllülükte bulduğunu söyleyen sadık dost Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Vaktı Seherde Teheccüd Kılanların Babası" olarakta bilinir.

Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.v)'in ona Abdullah adını vermiştir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur. 
Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in nesebi Mürre ibn-i Kâ'b'da Rasûlullah (s.a.v) 'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman‟dır.

#mektebidervis #ebubekirtanrikuluhoca #allah #islam #kuran #farz #dua #hzmuhammed #hadis #tasavvuf #ilahi #abdulkadirgeylani #ihsanşenocak #nureddinyıldız #cübbeliahmethoca #keremönder #sahabe #cennet #aşereimübeşşere #hzebubekir

  HZ.EBUBEKİR SIDDIK (R.A)
  (D.M.571 –V.M.634)

  Ashâb-ı kirâm içinde de Allah Rasûlü(s.a.v)‟nün kalbî rikkatleri, ince duyuşları ve hassâsiyetleri ile yoğrularak şahsiyet kazananların başında Hulefâ-i Râşidîn, yâni dört büyük halîfe gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hulefâ-i Râşidîn devrini terviç sadedinde:“(Benden sonra) nübüvvet hilâfeti otuz senedir.”buyurmuştur.
  (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8; Ahmed, V, 50, 220, 221). 571 yılında Mekke'de doğan Hz. Ebû Bekir Es-Sıddık(r.a) İslam’ı ilk kabul eden, güzel hasletlerle tanınmış ve iffetiyle şöhret bulmuş Resulullahın (s.a.v) hicret arkadaşı, kayınpederi, cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden, hülafai raşidinin ilki, hayatı boyunca her şeyini Allah ve Resulüne adamış, ilk halifesi, müşriklerin Resulullahı yok etmek için her yola başvurduğunda, Mirac mucizesiyle alay ettiklerinde, bunu Resulullah (s.a.v.) söylüyorsa doğrudur diyerek Sıddıkiyyet tacını giyen, Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen,Efendimiz (s.a.v) in orduya yardım ediniz dediğinde bütün servetini Resulullahın önüne yığan, Allah Resulünün (s.a.v): ”Çoluk çocuğuna ne bıraktın? ” dediğinde de; ”Allah‟ı ve Resulünü bıraktım.” Diyen mübarek insan. Şüpheli olan şeylerden sakınmada gösterdiği titizlik, helal ve harama dikkat etmesi, cömertliği takvada, zenginliği tam inançda, şerefi, alçak gönüllülükte bulduğunu söyleyen sadık dost Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Vaktı Seherde Teheccüd Kılanların Babası" olarakta bilinir.

  Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.v)'in ona Abdullah adını vermiştir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur.
  Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in nesebi Mürre ibn-i Kâ'b'da Rasûlullah (s.a.v) 'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman‟dır.

  #mektebidervis #ebubekirtanrikuluhoca #allah #islam #kuran #farz #dua #hzmuhammed #hadis #tasavvuf #ilahi #abdulkadirgeylani #ihsanşenocak #nureddinyıldız #cübbeliahmethoca #keremönder #sahabe #cennet #aşereimübeşşere #hzebubekir

  0 0 23 seconds ago
  HZ.EBUBEKİR SIDDIK (R.A)
(D.M.571 –V.M.634)

Ashâb-ı kirâm içinde de Allah Rasûlü(s.a.v)‟nün kalbî rikkatleri, ince duyuşları ve hassâsiyetleri ile yoğrularak şahsiyet kazananların başında Hulefâ-i Râşidîn, yâni dört büyük halîfe gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hulefâ-i Râşidîn devrini terviç sadedinde:“(Benden sonra) nübüvvet hilâfeti otuz senedir.”buyurmuştur.
(Ebû Dâvûd, Sünnet, 8; Ahmed, V, 50, 220, 221). 571 yılında Mekke'de doğan Hz. Ebû Bekir Es-Sıddık(r.a) İslam’ı ilk kabul eden, güzel hasletlerle tanınmış ve iffetiyle şöhret bulmuş Resulullahın (s.a.v) hicret arkadaşı, kayınpederi, cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden, hülafai raşidinin ilki, hayatı boyunca her şeyini Allah ve Resulüne adamış, ilk halifesi, müşriklerin Resulullahı yok etmek için her yola başvurduğunda, Mirac mucizesiyle alay ettiklerinde, bunu Resulullah (s.a.v.) söylüyorsa doğrudur diyerek Sıddıkiyyet tacını giyen, Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen,Efendimiz (s.a.v) in orduya yardım ediniz dediğinde bütün servetini Resulullahın önüne yığan, Allah Resulünün (s.a.v): ”Çoluk çocuğuna ne bıraktın? ” dediğinde de; ”Allah‟ı ve Resulünü bıraktım.” Diyen mübarek insan. Şüpheli olan şeylerden sakınmada gösterdiği titizlik, helal ve harama dikkat etmesi, cömertliği takvada, zenginliği tam inançda, şerefi, alçak gönüllülükte bulduğunu söyleyen sadık dost Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Vaktı Seherde Teheccüd Kılanların Babası" olarakta bilinir.

Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.v)'in ona Abdullah adını vermiştir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur. 
Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in nesebi Mürre ibn-i Kâ'b'da Rasûlullah (s.a.v) 'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman‟dır.

#mektebidervis #ebubekirtanrikuluhoca #allah #islam #kuran #farz #dua #hzmuhammed #hadis #tasavvuf #ilahi #abdulkadirgeylani #ihsanşenocak #nureddinyıldız #cübbeliahmethoca #keremönder #sahabe #cennet #aşereimübeşşere #hzebubekir

  HZ.EBUBEKİR SIDDIK (R.A)
  (D.M.571 –V.M.634)

  Ashâb-ı kirâm içinde de Allah Rasûlü(s.a.v)‟nün kalbî rikkatleri, ince duyuşları ve hassâsiyetleri ile yoğrularak şahsiyet kazananların başında Hulefâ-i Râşidîn, yâni dört büyük halîfe gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Hulefâ-i Râşidîn devrini terviç sadedinde:“(Benden sonra) nübüvvet hilâfeti otuz senedir.”buyurmuştur.
  (Ebû Dâvûd, Sünnet, 8; Ahmed, V, 50, 220, 221). 571 yılında Mekke'de doğan Hz. Ebû Bekir Es-Sıddık(r.a) İslam’ı ilk kabul eden, güzel hasletlerle tanınmış ve iffetiyle şöhret bulmuş Resulullahın (s.a.v) hicret arkadaşı, kayınpederi, cennetle müjdelenen aşere-i mübeşşereden, hülafai raşidinin ilki, hayatı boyunca her şeyini Allah ve Resulüne adamış, ilk halifesi, müşriklerin Resulullahı yok etmek için her yola başvurduğunda, Mirac mucizesiyle alay ettiklerinde, bunu Resulullah (s.a.v.) söylüyorsa doğrudur diyerek Sıddıkiyyet tacını giyen, Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen,Efendimiz (s.a.v) in orduya yardım ediniz dediğinde bütün servetini Resulullahın önüne yığan, Allah Resulünün (s.a.v): ”Çoluk çocuğuna ne bıraktın? ” dediğinde de; ”Allah‟ı ve Resulünü bıraktım.” Diyen mübarek insan. Şüpheli olan şeylerden sakınmada gösterdiği titizlik, helal ve harama dikkat etmesi, cömertliği takvada, zenginliği tam inançda, şerefi, alçak gönüllülükte bulduğunu söyleyen sadık dost Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi. Vaktı Seherde Teheccüd Kılanların Babası" olarakta bilinir.

  Asıl adı Abdülkâbe olup, İslâm’dan sonra Rasûlullah (s.a.v)'in ona Abdullah adını vermiştir. Azaptan azad edilmiş mânâsına "atik"; dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da "sıddık" lâkabıyla anılmıştır. "Deve yavrusunun babası" manasına gelen Ebû Bekir adıyla meşhur olmuştur.
  Teymoğulları kabilesinden olan Ebû Bekir'in nesebi Mürre ibn-i Kâ'b'da Rasûlullah (s.a.v) 'la birleşir. Anasının adı Ümmü'l-Hayr Selma, babasının ki Ebû Kuhafe Osman‟dır.

  #mektebidervis #ebubekirtanrikuluhoca #allah #islam #kuran #farz #dua #hzmuhammed #hadis #tasavvuf #ilahi #abdulkadirgeylani #ihsanşenocak #nureddinyıldız #cübbeliahmethoca #keremönder #sahabe #cennet #aşereimübeşşere #hzebubekir

  0 0 26 seconds ago
  ORANGTUA WAJIB MENGAJARKAN AGAMA
.
Pendidikan agama sejak dini hendaklah sudah ada di rumah keluarga muslim. Didikan tersebut bukan menunggu dari pengajaran di sekolah atau di taman pembelajaran Al Qur’an (TPA). Namun sejak di rumah, orang tua sepatutnya sudah mendidik anak tentang akidah dan cara beribadah yang benar. Kalau memang orang tua tidak bisa mendidik demikian, hendaklah anak diarahkan ke pre-school atau sekolah yang Islami sehingga ia sudah punya bekal agama sejak kecil. Setiap orang tua tentu sangat menginginkan sekali anak penyejuk mata.

Dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah (13: 11) disebutkan, “Bapak dan ibu serta seorang wali dari anak hendaknya sudah mengajarkan sejak dini hal-hal yang diperlukan anak ketika ia baligh nanti. Hendaklah anak sudah diajarkan akidah yang benar mengenai keimanan kepada Allah, malaikat, Al Qur’an, Rasul dan hari akhir. Begitu pula hendaknya anak diajarkan ibadah yang benar. Anak semestinya diarahkan untuk mengerti shalat, puasa, thoharoh (bersuci) dan semacamnya.” Perintah yang disebutkan di atas adalah pengamalan dari sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini.

Dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu ‘anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka“. (HR. Abu Daud no. 495)

Kembali dilanjutkan dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, “Hendaklah anak juga diperkenalkan haramnya zina dan liwath, juga diterangkan mengenai haramnya mencuri, meminum khomr(miras), haramnya dusta, ghibah dan maksiat semacam itu. Sebagaimana pula diajarkan bahwa jika sudah baligh (dewasa), maka sang anak akan dibebankan berbagai kewajiban. Dan diajarkan pula pada anak kapan ia disebut baligh.” SUMBER : Rumaysho.com

#allah #muhammad #islam #muslim #muslimah #mukmin #alquran #hadits #sunnah #taubat #tauhid #hijrah #fiqihwanita

  ORANGTUA WAJIB MENGAJARKAN AGAMA
  .
  Pendidikan agama sejak dini hendaklah sudah ada di rumah keluarga muslim. Didikan tersebut bukan menunggu dari pengajaran di sekolah atau di taman pembelajaran Al Qur’an (TPA). Namun sejak di rumah, orang tua sepatutnya sudah mendidik anak tentang akidah dan cara beribadah yang benar. Kalau memang orang tua tidak bisa mendidik demikian, hendaklah anak diarahkan ke pre-school atau sekolah yang Islami sehingga ia sudah punya bekal agama sejak kecil. Setiap orang tua tentu sangat menginginkan sekali anak penyejuk mata.

  Dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah (13: 11) disebutkan, “Bapak dan ibu serta seorang wali dari anak hendaknya sudah mengajarkan sejak dini hal-hal yang diperlukan anak ketika ia baligh nanti. Hendaklah anak sudah diajarkan akidah yang benar mengenai keimanan kepada Allah, malaikat, Al Qur’an, Rasul dan hari akhir. Begitu pula hendaknya anak diajarkan ibadah yang benar. Anak semestinya diarahkan untuk mengerti shalat, puasa, thoharoh (bersuci) dan semacamnya.” Perintah yang disebutkan di atas adalah pengamalan dari sabda Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam berikut ini.

  Dari Amr bin Syu’aib, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu ‘anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka“. (HR. Abu Daud no. 495)

  Kembali dilanjutkan dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, “Hendaklah anak juga diperkenalkan haramnya zina dan liwath, juga diterangkan mengenai haramnya mencuri, meminum khomr(miras), haramnya dusta, ghibah dan maksiat semacam itu. Sebagaimana pula diajarkan bahwa jika sudah baligh (dewasa), maka sang anak akan dibebankan berbagai kewajiban. Dan diajarkan pula pada anak kapan ia disebut baligh.” SUMBER : Rumaysho.com

  #allah #muhammad #islam #muslim #muslimah #mukmin #alquran #hadits #sunnah #taubat #tauhid #hijrah #fiqihwanita

  0 0 1 minute ago
  🤩Tunikcizade tunikleri rahatlığınızı ve şıklığınızı düşünülerek tasarlanır 🤩
🖤Kumaş : JAKARLI KAŞKORSE 🔻Ürün Kodu : 364-26
🔻Renk : siyah..saks mavisi..Haki.. safran..kiremit
🔻Boy : 105 cm
🔻Bedenler : 42 /44 / 46 / 48/ 50-52/54
🔻FİYAT : 65 TL 👉🚛Ücretsiz Kargo 🎁🎉 💰Kapıda ödeme kolaylığı 💵💳 👉Siparişlerinizi DM'den yada WhatsApp sipariş linkine tıklayarak oluşturabilirsiniz

#tunik tunikcizade #tunikcizade #tesettür #tesetturgiyim #islam #kapalı #kapalıgiyimsecenekleri #islamislove #annegiyim #gencanne

  🤩Tunikcizade tunikleri rahatlığınızı ve şıklığınızı düşünülerek tasarlanır 🤩
  🖤Kumaş : JAKARLI KAŞKORSE 🔻Ürün Kodu : 364-26
  🔻Renk : siyah..saks mavisi..Haki.. safran..kiremit
  🔻Boy : 105 cm
  🔻Bedenler : 42 /44 / 46 / 48/ 50-52/54
  🔻FİYAT : 65 TL 👉🚛Ücretsiz Kargo 🎁🎉 💰Kapıda ödeme kolaylığı 💵💳 👉Siparişlerinizi DM'den yada WhatsApp sipariş linkine tıklayarak oluşturabilirsiniz

  #tunik tunikcizade #tunikcizade #tesettür #tesetturgiyim #islam #kapalı #kapalıgiyimsecenekleri #islamislove #annegiyim #gencanne

  5 0 1 minute ago
  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan doa ketika berziarah kubur :
.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ
.
“Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam, 
semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. 
Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian.”
.
.
Hadis ini diajarkan kepada A’isyah radhiyallahu ‘anha, ketika beliau bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang doa yang dibaca pada saat ziarah kubur.
.
.
(HR. Ahmad 25855, Muslim 975, Ibnu Hibban 7110, dan yang lainnya)

#kajian
#kajianislam
#kajiansunnahjakarta #sunnah #islam #kajiansunnah #salafushalih #alquran #manhajsalaf #ziarahkubur #ustadfirandaandirja #share

  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan doa ketika berziarah kubur :
  .
  السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ
  .
  “Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari (golongan) orang-orang beriman dan orang-orang Islam,
  semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan.
  Kami insya Allah akan menyusul kalian, saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian.”
  .
  .
  Hadis ini diajarkan kepada A’isyah radhiyallahu ‘anha, ketika beliau bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang doa yang dibaca pada saat ziarah kubur.
  .
  .
  (HR. Ahmad 25855, Muslim 975, Ibnu Hibban 7110, dan yang lainnya)

  #kajian
  #kajianislam
  #kajiansunnahjakarta #sunnah #islam #kajiansunnah #salafushalih #alquran #manhajsalaf #ziarahkubur #ustadfirandaandirja #share

  0 0 1 minute ago
  “Do I not have more right over the believers than what they have over themselves?” 🤔
.
People answered: “Yes!” 👍🏼
.
Then Prophet (pbuh) held up the hand of ‘Ali and said:
"Whoever I am his leader, ‘Ali is his leader.
O’ God, love those who love him, and be hostile to those who are hostile to him." 💚💚
.
ألَسْتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يارسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه
.
.
.
1️⃣ Sahih Tirmidhi, v2, p298, v5, p63
2️⃣ Sunan Ibn Maja, v1, pp 12,43
3️⃣ Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 4,21
4️⃣ al-Mustadrak, by al-Hakim, v2, p129, v3, pp 109-110,116,371
5️⃣ Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp 84,118,119,152,330, v4, pp 281,368,370, 372,378, v5, pp 35,347,358,361,366,419 (from 40 chains of narrators)
.
#ghadir #ghadeer #prophetmuhammad #imamali #quran #ahlulbayt #shia #islam #muslim

  “Do I not have more right over the believers than what they have over themselves?” 🤔
  .
  People answered: “Yes!” 👍🏼
  .
  Then Prophet (pbuh) held up the hand of ‘Ali and said:
  "Whoever I am his leader, ‘Ali is his leader.
  O’ God, love those who love him, and be hostile to those who are hostile to him." 💚💚
  .
  ألَسْتُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يارسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه
  .
  .
  .
  1️⃣ Sahih Tirmidhi, v2, p298, v5, p63
  2️⃣ Sunan Ibn Maja, v1, pp 12,43
  3️⃣ Khasa’is, by al-Nisa’i, pp 4,21
  4️⃣ al-Mustadrak, by al-Hakim, v2, p129, v3, pp 109-110,116,371
  5️⃣ Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp 84,118,119,152,330, v4, pp 281,368,370, 372,378, v5, pp 35,347,358,361,366,419 (from 40 chains of narrators)
  .
  #ghadir #ghadeer #prophetmuhammad #imamali #quran #ahlulbayt #shia #islam #muslim

  0 0 2 minutes ago
  Credit to from @quoteshijrahid (@get_regrann) - Imam an-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya. Maka berdasarkan petunjuk Sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya.[1]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam”
Read more https://almanhaj.or.id/3793-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-selalu-menjaga-lisannya.html
.
Semoga bermanfaat
.
Untuk sahabat yang sedang berusaha istiqamah dalam hijrah yuk follow
@muslimahsquadid 
@muslimahsquadid 
@muslimahsquadid .
.
#allaboutmuslimah #quotes #quotesislami #quotescinta #quotesindonesia #islamicquotes #islam #sahabatsejati #sahabatsurga #sahabathijrah - #regrann

  Credit to from @quoteshijrahid (@get_regrann ) - Imam an-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya. Maka berdasarkan petunjuk Sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya.[1]

  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

  وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

  Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam”
  Read more https://almanhaj.or.id/3793-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-selalu-menjaga-lisannya.html
  .
  Semoga bermanfaat
  .
  Untuk sahabat yang sedang berusaha istiqamah dalam hijrah yuk follow
  @muslimahsquadid
  @muslimahsquadid
  @muslimahsquadid .
  .
  #allaboutmuslimah #quotes #quotesislami #quotescinta #quotesindonesia #islamicquotes #islam #sahabatsejati #sahabatsurga #sahabathijrah - #regrann

  1 0 2 minutes ago

Top #islam posts

  وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُن۪يباً اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُٓوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِه۪ۜ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَل۪يلاًۗ اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ————————————————————————
"İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi rabbine yönelip O’na yalvarır; sonra rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah’a eşler koşmaya kalkar. De ki ona: "İnkârcı tutumunla biraz eğlenedur bakalım! Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin!" (Zümer Suresi, âyet:8) 🕋🕋

  وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُن۪يباً اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُٓوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِه۪ۜ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَل۪يلاًۗ اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ ————————————————————————
  "İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi rabbine yönelip O’na yalvarır; sonra rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah’a eşler koşmaya kalkar. De ki ona: "İnkârcı tutumunla biraz eğlenedur bakalım! Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin!" (Zümer Suresi, âyet:8) 🕋🕋

  5,296 71 5 hours ago