#medijacijasrbija Instagram Photos & Videos

medijacijasrbija - 37 posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #medijacijasrbija and here's what we found interesting.

Inside 36 Posts

Time between posts:
175 hours
Average like
7.7
Average comment
0.1
Posts with video
0/36
Posts with photo
36/36

Hashtag Popularity

Da li su sporovi koji su predmet krivičnog postupka podložni postupku mirnog rešavanja u okviru medijacije?
Kako se u javnosti neretko čuju oprečni stavovi, važno je istaći da su samo sporovi u kojima strane raspolažu slobodno svojim zahtevima podobni za medijaciju.
To znači da su krivični postupci u kojima javni tužilac postupa po službenoj dužnosti takvi da se NE MOGU rešavati u postupku medijacije. Izuzetno, IMOVINSKOPRAVNI zahtev iz ovog postupka može se nevezano za sudbinu samog krivičnog dela, rešiti pred medijatorom.

Takođe, sporovi po osnovu krivičnih dela za koja se ne smatra da ugrožavaju značajno javni interes, odnosno javni poredak te da se radi o deliktima manjeg značaja MOGU SE REŠAVATI u postupku mefijacije. To su ona krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi bez učešća javnog tužioca i koja su kao takva predviđena krivičnim zakonikom.
NAPOMENA: Lica zainteresovana za medijaciju mogu u svakom momentu dobiti u MedArb Centru, informaciju o tome da li je njihov spor podoban za postupak medijacije. Ova usluga MedArb-sasvim je besplatna. Poziv na broj, 066/084-128

#medArb #medArbKg #medArbKragujevac
#medijator #medijatorSrbija #medijatorKg
#medijacija #medijacijaSrbija #medijacijaKragujevac
#kragujevac #Srbija

#vansudskoRešavanjeSporova

Da li su sporovi koji su predmet krivičnog postupka podložni postupku mirnog rešavanja u okviru medijacije? 
Kako se u javnosti neretko čuju oprečni stavovi, važno je istaći da su samo sporovi u kojima strane raspolažu slobodno svojim zahtevima podobni za medijaciju. 
To znači da su krivični postupci u kojima javni tužilac postupa po službenoj dužnosti takvi da se NE MOGU rešavati u postupku medijacije. Izuzetno, IMOVINSKOPRAVNI zahtev iz ovog postupka može se nevezano za sudbinu samog krivičnog dela, rešiti pred medijatorom.

Takođe, sporovi po osnovu krivičnih dela za koja se ne smatra da ugrožavaju značajno javni interes, odnosno javni poredak te da se radi o deliktima manjeg značaja MOGU SE REŠAVATI u postupku mefijacije. To su ona krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi bez učešća javnog tužioca i koja su kao takva predviđena krivičnim zakonikom. 
NAPOMENA: Lica zainteresovana za medijaciju mogu u svakom momentu dobiti u MedArb Centru, informaciju o tome da li je njihov spor podoban za postupak medijacije. Ova usluga MedArb-sasvim je besplatna. Poziv na broj, 066/084-128

#medArb #medArbKg #medArbKragujevac 
#medijator #medijatorSrbija #medijatorKg 
#medijacija #medijacijaSrbija #medijacijaKragujevac 
#kragujevac #Srbija

#vansudskoRešavanjeSporova
6 0 21 November, 2019

Kada se radi o krivičnim deliktima koji su po prirodi takvi da ne predstavljaju veću društvenu opasnost, javni tužilac po pravilu u njima ne preduzima krivično gonjenje. Tada se krivični postupak nastavlja isključivo po privatnoj tužbi oštećenog.

Ovo je situacija u kojoj Zakonik o krivičnom postupku dopušta rešavanje sukoba-spora između oštećenog i učinioca krivičnog dela vansudskim putem, odnosno u postupku medijacije i u skladu sa citiranim članom ZKP postupajuće sudije imaju obavezu da o tome obaveste strane, a i one same nezavisno od suda mogu u ovakvim slučajevima pokrenuti postupak medijacije.

To je prilika da oštećeni brže, i jeftinije dođe do pravičnog zadovoljenja koje je u tom slučaju prihvatljivo i za učinioca dela (win win)

Važno je napomenuti da je medijacija moguća i u vezi sa imovinskopravnim zahtevom kod krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti od strane javnog tužioca!

#medijacija #medijacijaKg #medijacijaKragujevac #medijacijaSrbija
#medijator #medijatorKg #medijatorKragujevac #medijatorSrbija
#vanSudskoRešavanjeSporova #sud #zakon
#medArb #medArbKragujevac #medarbkg

Kada se radi o krivičnim deliktima koji su po prirodi takvi da ne predstavljaju veću društvenu opasnost, javni tužilac po pravilu u njima ne preduzima krivično gonjenje. Tada se krivični postupak nastavlja isključivo po privatnoj tužbi oštećenog.

Ovo je situacija u kojoj Zakonik o krivičnom postupku dopušta rešavanje sukoba-spora između oštećenog i učinioca krivičnog dela vansudskim putem, odnosno u postupku medijacije i u skladu sa citiranim članom ZKP postupajuće sudije imaju obavezu da o tome obaveste strane, a i one same nezavisno od suda mogu u ovakvim slučajevima pokrenuti postupak medijacije.

To je prilika da oštećeni brže, i jeftinije dođe do pravičnog zadovoljenja koje je u tom slučaju prihvatljivo i za učinioca dela (win win)

Važno je napomenuti da je medijacija moguća i u vezi sa imovinskopravnim zahtevom kod krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti od strane javnog tužioca!

#medijacija #medijacijaKg #medijacijaKragujevac #medijacijaSrbija 
#medijator #medijatorKg #medijatorKragujevac #medijatorSrbija 
#vanSudskoRešavanjeSporova #sud #zakon 
#medArb #medArbKragujevac #medarbkg
0 0 26 October, 2019

Centar za vansudsko rešavanje sporova "MedArb" Kragujevac, od danas specijlizovan za obavljanje medijacije u privrednim sporovima.

#medArb
#vansudskoRešavanjeSporova
#medijacija
#medijacijaKg
#medijacijaKragujevac
#medijacijaSrbija
#medijator
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#medijatorSrbija

#ADR

#PrivredniSud

#srbija🇷🇸 #srbija
#kragujevac

Centar za vansudsko rešavanje sporova "MedArb" Kragujevac, od danas specijlizovan za obavljanje medijacije u privrednim sporovima.

#medArb
#vansudskoRešavanjeSporova 
#medijacija
#medijacijaKg 
#medijacijaKragujevac 
#medijacijaSrbija 
#medijator 
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#medijatorSrbija

#ADR

#PrivredniSud

#srbija🇷🇸 #srbija 
#kragujevac
15 0 9 October, 2019
Specijalistička obuka za medijaciju u privrednim sporovima!

Zahvalnost @blazonedic na strpljivom iscrpnom i korisnom prenosu znanja i veština!

#medArb 
#vansudskoRešavanjeSporova 
#medijacija
#medijacijaKg 
#medijacijaKragujevac 
#medijacijaSrbija
#medijacijaUprivredi

#medijator
#medijatorSrbija
#medijatorKragujevac 
#medijatorKg

#PrivredniSud
#sud

#specijalističkaObuka
#Adr
#AdrPartners

#kragujevac
#serbia🇷🇸
#srbija
6 0 9 October, 2019

7 1 6 October, 2019

Novi termini osnovne obuke za posrednike
Za dodatne informacije javite nam se u inboks.
#medijatori #medijator #medijacija #posredovanje #posao #obuka #medijacijasrbija #posrednici #spor #sporazum #resavanjeproblema #rešavanjekonflikata

Novi termini osnovne obuke za posrednike
Za dodatne informacije javite nam se u inboks.
#medijatori #medijator #medijacija #posredovanje #posao #obuka #medijacijasrbija #posrednici #spor #sporazum #resavanjeproblema #rešavanjekonflikata
9 0 21 August, 2019

Konflikt je neizbežna pojava u našim životima, od rođenja pa do smrti. Pogrešno je mišljenje da je konflikt uvek negativna stvar, štaviše često može rezultirati pozitivnim ishodom.
_
Na medijaciji pokušavamo razgovorom i uzajamnim razumevanjem da dođemo do konstruktivnog rešenja. 🍀

#medijacija #medijacijasrbija #medijator #strankeusporu #mediation #alternativeresolutions #alternativedisputeresolution #conflict

Konflikt je neizbežna pojava u našim životima, od rođenja pa do smrti. Pogrešno je mišljenje da je konflikt uvek negativna stvar, štaviše često može rezultirati pozitivnim ishodom.
_
Na medijaciji pokušavamo razgovorom i uzajamnim razumevanjem da dođemo do konstruktivnog rešenja. 🍀

#medijacija #medijacijasrbija #medijator #strankeusporu #mediation #alternativeresolutions #alternativedisputeresolution #conflict
14 0 11 March, 2019

Top #medijacijasrbija posts

Comercial Mediation Panel: From Destructive Dispute to Constructive Resolution

Thank you Judge Weinstein, Bruce Edwards, Ellen Bass, Leonardo D’Urso and @srdjan.simac.
This amazing international event moderated by @blazonedic was organized by @mediationserbia and @menadzersam at @hiltonbelgrade on 1 Nov 2018.
#mediation #medijacija #mediationserbia #medijacijasrbija #ADR #negotiation #disputeresolution #hotelhilton #hiltonbelgrade #court #law #comercialmediation #business #belgrade #serbia

Comercial Mediation Panel: From Destructive Dispute to Constructive Resolution

Thank you Judge Weinstein, Bruce Edwards, Ellen Bass, Leonardo D’Urso and @srdjan.simac.
This amazing international event moderated by @blazonedic was organized by @mediationserbia and @menadzersam at @hiltonbelgrade on 1 Nov 2018. 
#mediation #medijacija #mediationserbia #medijacijasrbija #ADR #negotiation #disputeresolution #hotelhilton #hiltonbelgrade #court #law #comercialmediation #business #belgrade #serbia
16 1 6 January, 2019