#medijator Instagram Photos & Videos

medijator - 111 posts

Statistics

We looked inside some of the posts tagged with #medijator and here's what we found interesting.

Inside 36 Posts

Time between posts:
132 hours
Average like
6.4
Average comment
0.2
Posts with video
0/36
Posts with photo
36/36

Hashtag Popularity

Da li su sporovi koji su predmet krivičnog postupka podložni postupku mirnog rešavanja u okviru medijacije?
Kako se u javnosti neretko čuju oprečni stavovi, važno je istaći da su samo sporovi u kojima strane raspolažu slobodno svojim zahtevima podobni za medijaciju.
To znači da su krivični postupci u kojima javni tužilac postupa po službenoj dužnosti takvi da se NE MOGU rešavati u postupku medijacije. Izuzetno, IMOVINSKOPRAVNI zahtev iz ovog postupka može se nevezano za sudbinu samog krivičnog dela, rešiti pred medijatorom.

Takođe, sporovi po osnovu krivičnih dela za koja se ne smatra da ugrožavaju značajno javni interes, odnosno javni poredak te da se radi o deliktima manjeg značaja MOGU SE REŠAVATI u postupku mefijacije. To su ona krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi bez učešća javnog tužioca i koja su kao takva predviđena krivičnim zakonikom.
NAPOMENA: Lica zainteresovana za medijaciju mogu u svakom momentu dobiti u MedArb Centru, informaciju o tome da li je njihov spor podoban za postupak medijacije. Ova usluga MedArb-sasvim je besplatna. Poziv na broj, 066/084-128

#medArb #medArbKg #medArbKragujevac
#medijator #medijatorSrbija #medijatorKg
#medijacija #medijacijaSrbija #medijacijaKragujevac
#kragujevac #Srbija

#vansudskoRešavanjeSporova

Da li su sporovi koji su predmet krivičnog postupka podložni postupku mirnog rešavanja u okviru medijacije? 
Kako se u javnosti neretko čuju oprečni stavovi, važno je istaći da su samo sporovi u kojima strane raspolažu slobodno svojim zahtevima podobni za medijaciju. 
To znači da su krivični postupci u kojima javni tužilac postupa po službenoj dužnosti takvi da se NE MOGU rešavati u postupku medijacije. Izuzetno, IMOVINSKOPRAVNI zahtev iz ovog postupka može se nevezano za sudbinu samog krivičnog dela, rešiti pred medijatorom.

Takođe, sporovi po osnovu krivičnih dela za koja se ne smatra da ugrožavaju značajno javni interes, odnosno javni poredak te da se radi o deliktima manjeg značaja MOGU SE REŠAVATI u postupku mefijacije. To su ona krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi bez učešća javnog tužioca i koja su kao takva predviđena krivičnim zakonikom. 
NAPOMENA: Lica zainteresovana za medijaciju mogu u svakom momentu dobiti u MedArb Centru, informaciju o tome da li je njihov spor podoban za postupak medijacije. Ova usluga MedArb-sasvim je besplatna. Poziv na broj, 066/084-128

#medArb #medArbKg #medArbKragujevac 
#medijator #medijatorSrbija #medijatorKg 
#medijacija #medijacijaSrbija #medijacijaKragujevac 
#kragujevac #Srbija

#vansudskoRešavanjeSporova
6 0 21 November, 2019

Edukativni centar i @medijator.rs organizuju osnovnu obuku za medijatora. Za više informacija pozovite 063/17-18-199 ili n e-mail: medijator.rs@gmail.com #Obuka #Medijacija #Medijator #NoviSad #EdukativniCentar

Edukativni centar i @medijator.rs organizuju osnovnu obuku za medijatora. Za više informacija pozovite 063/17-18-199 ili n e-mail: medijator.rs@gmail.com #Obuka #Medijacija #Medijator #NoviSad #EdukativniCentar
7 0 28 October, 2019

Kada se radi o krivičnim deliktima koji su po prirodi takvi da ne predstavljaju veću društvenu opasnost, javni tužilac po pravilu u njima ne preduzima krivično gonjenje. Tada se krivični postupak nastavlja isključivo po privatnoj tužbi oštećenog.

Ovo je situacija u kojoj Zakonik o krivičnom postupku dopušta rešavanje sukoba-spora između oštećenog i učinioca krivičnog dela vansudskim putem, odnosno u postupku medijacije i u skladu sa citiranim članom ZKP postupajuće sudije imaju obavezu da o tome obaveste strane, a i one same nezavisno od suda mogu u ovakvim slučajevima pokrenuti postupak medijacije.

To je prilika da oštećeni brže, i jeftinije dođe do pravičnog zadovoljenja koje je u tom slučaju prihvatljivo i za učinioca dela (win win)

Važno je napomenuti da je medijacija moguća i u vezi sa imovinskopravnim zahtevom kod krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti od strane javnog tužioca!

#medijacija #medijacijaKg #medijacijaKragujevac #medijacijaSrbija
#medijator #medijatorKg #medijatorKragujevac #medijatorSrbija
#vanSudskoRešavanjeSporova #sud #zakon
#medArb #medArbKragujevac #medarbkg

Kada se radi o krivičnim deliktima koji su po prirodi takvi da ne predstavljaju veću društvenu opasnost, javni tužilac po pravilu u njima ne preduzima krivično gonjenje. Tada se krivični postupak nastavlja isključivo po privatnoj tužbi oštećenog.

Ovo je situacija u kojoj Zakonik o krivičnom postupku dopušta rešavanje sukoba-spora između oštećenog i učinioca krivičnog dela vansudskim putem, odnosno u postupku medijacije i u skladu sa citiranim članom ZKP postupajuće sudije imaju obavezu da o tome obaveste strane, a i one same nezavisno od suda mogu u ovakvim slučajevima pokrenuti postupak medijacije.

To je prilika da oštećeni brže, i jeftinije dođe do pravičnog zadovoljenja koje je u tom slučaju prihvatljivo i za učinioca dela (win win)

Važno je napomenuti da je medijacija moguća i u vezi sa imovinskopravnim zahtevom kod krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti od strane javnog tužioca!

#medijacija #medijacijaKg #medijacijaKragujevac #medijacijaSrbija 
#medijator #medijatorKg #medijatorKragujevac #medijatorSrbija 
#vanSudskoRešavanjeSporova #sud #zakon 
#medArb #medArbKragujevac #medarbkg
0 0 26 October, 2019

Koliko puta vas je kao potrošača trgovac obavestio o mogućnosti vansudskog rešavanja spora koji je nastao ili bi mogao eventualno da nastane između njega i vas?

Koliko puta ste bili nezadovoljni trgovcem ali zbog složenosti sudskog postupka i visine njegovih troškova niste bili spremni da se upustite u spor sa trgovcem?

Kao značajno brži i jeftiniji, postupak medijacije je odličan za rešavanje sporova nastalih između trgovaca i potrošača!

Zbog toga je ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija formiralo listu tela za vansudsko rešavanje ovih sporova. Samo ta tela vam mogu pružiti ovu uslugu u skladu sa zakonom, pa se shodno rečenom u slučaju nastanka spora možete obratiti MedArb centru Kragujevac.

#medijacija
#medijacijaKg
#medijacijaKragujevac
#medijator
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#ADR
#vanSudskoRešavanjeSporova
#Sud
#zaštitaPotrošača
#zakon
#medArb
#medArbKragujevac
#medarbkg
#Kragujevac
#srbija

Koliko puta vas je kao potrošača trgovac obavestio o mogućnosti vansudskog rešavanja spora koji je nastao ili bi mogao eventualno da nastane između njega i vas?

Koliko puta ste bili nezadovoljni trgovcem ali zbog složenosti sudskog postupka i visine njegovih troškova niste bili spremni da se upustite u spor sa trgovcem?

Kao značajno brži i jeftiniji, postupak medijacije je odličan za rešavanje sporova nastalih između trgovaca i potrošača!

Zbog toga je ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija formiralo listu tela za vansudsko rešavanje ovih sporova. Samo ta tela vam mogu pružiti ovu uslugu u skladu sa zakonom, pa se shodno rečenom u slučaju nastanka spora možete obratiti MedArb centru Kragujevac.

#medijacija
#medijacijaKg 
#medijacijaKragujevac
#medijator 
#medijatorKg 
#medijatorKragujevac 
#ADR 
#vanSudskoRešavanjeSporova 
#Sud 
#zaštitaPotrošača
#zakon
#medArb 
#medArbKragujevac 
#medarbkg 
#Kragujevac 
#srbija
2 0 26 October, 2019

Ovaj član zakona u skladu je sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova, popularno nazvanom Zakon o medijaciji, i daje mogućnost široke primene medijaciji. Naime ova odredba ostavlja mogućnost stranama u sporu da bezbrižno iz sudskog postupka pređu u postupak medijacije a da se u slučaju njenog neuspeha bez ikakvih neželjenih posledica vrate na sudski parnični postupak.

Vežno je istaći kako za vreme trajanja postupka medijacije "svi rokovi stoje" ili drugim rečima, strane mogu biti bez brige da će se taj period uračunavati u zastarelost i tako ih onemogućiti da svoje pravo ostvare pred sudom.

Drugim rečima, strane mogu biti samo na dobitku ukoliko postupak medijacije uspe.

I kada postupak medijacije bude pokrenut pre parničnog postupka rokovi za ostvarivanje prava pred sudom stoje.
Strane ne mogu ni na koji način biti oštećene u pogledu ostvarivanja svojih prava ako se odluče za postupak medijacije. Sa druge strane koristi koje ostvaruju mogu biti višestruke.

#medijacija
#medijacijaKg
#medarbKragujevac
#medijator
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#adr
#vansudskoRešavanjeSporova
#medArb
#medarbKragujevac
#medArbKg

#kragujevac #kg #srbija #serbia
#Sud #PrivredniSud #zakon

Ovaj član zakona u skladu je sa Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova, popularno nazvanom Zakon o medijaciji, i daje mogućnost široke primene medijaciji. Naime ova odredba ostavlja mogućnost stranama u sporu da bezbrižno iz sudskog postupka pređu u postupak medijacije a da se u slučaju njenog neuspeha bez ikakvih neželjenih posledica vrate na sudski parnični postupak.

Vežno je istaći kako za vreme trajanja postupka medijacije "svi rokovi stoje" ili drugim rečima, strane mogu biti bez brige da će se taj period uračunavati u zastarelost i tako ih onemogućiti da svoje pravo ostvare pred sudom.

Drugim rečima, strane mogu biti samo na dobitku ukoliko postupak medijacije uspe.

I kada postupak medijacije bude pokrenut pre parničnog postupka rokovi za ostvarivanje prava pred sudom stoje. 
Strane ne mogu ni na koji način biti oštećene u pogledu ostvarivanja svojih prava ako se odluče za postupak medijacije. Sa druge strane koristi koje ostvaruju mogu biti višestruke.

#medijacija 
#medijacijaKg 
#medarbKragujevac 
#medijator 
#medijatorKg 
#medijatorKragujevac 
#adr
#vansudskoRešavanjeSporova 
#medArb 
#medarbKragujevac 
#medArbKg

#kragujevac #kg #srbija #serbia 
#Sud #PrivredniSud #zakon
4 0 25 October, 2019

Zakon o parničnom postupku, predviđa članom 11. obavezu sudova, odnosno postupajućih sudija, da odmah na početku postupka, obaveste strane u sukobu, da isti, mogu rešiti putem medijacije, ili kako se to neretko kaže, mirenja.

Na žalost, kako do skora, kod nas medijacija i vansudsko rešavanje sporova nisu bili dovoljno zastupljeni, sudije su samo u jednoj rečenici, forme radi, o ovoj mogućnosti, obaveštavala strane. Ta praksa zadržala se i danas.

Veoma ju je važno menjati, te je neophodno da o mogućnostima i prednostima medijacije sudije detaljnije obaveste strane u postupku.

Istovremeno, važno je da građani znaju, kako sudovi imaju obavezu da ih detaljnije obaveste o ovoj mogućnosti i o licenciranim medijatorima sa svog područija, odnosno onim medijatorima sa čijim su angažmanom sudovi upoznati.

#medijacija
#medijacijaKg
#medijacijaKragujevac
#medijator
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#ADR
#medarbKragujevac
#MedArb
#vansudskoRešavanjeSporova
#Sud #PrivredniSud

#Srbija #serbia🇷🇸 #Kg #Kragujevac

Zakon o parničnom postupku, predviđa članom 11. obavezu sudova, odnosno postupajućih sudija, da odmah na početku postupka, obaveste strane u sukobu, da isti, mogu rešiti putem medijacije, ili kako se to neretko kaže, mirenja.

Na žalost, kako do skora, kod nas medijacija i vansudsko rešavanje sporova nisu bili dovoljno zastupljeni, sudije su samo u jednoj rečenici, forme radi, o ovoj mogućnosti, obaveštavala strane. Ta praksa zadržala se i danas.

Veoma ju je važno menjati, te je neophodno da o mogućnostima i prednostima medijacije sudije detaljnije obaveste strane u postupku.

Istovremeno, važno je da građani znaju, kako sudovi imaju obavezu da ih detaljnije obaveste o ovoj mogućnosti i o licenciranim medijatorima sa svog područija, odnosno onim medijatorima sa čijim su angažmanom sudovi upoznati.

#medijacija
#medijacijaKg
#medijacijaKragujevac
#medijator
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#ADR
#medarbKragujevac 
#MedArb 
#vansudskoRešavanjeSporova 
#Sud #PrivredniSud

#Srbija #serbia🇷🇸 #Kg #Kragujevac
3 0 25 October, 2019

Centar za vansudsko rešavanje sporova "MedArb" Kragujevac, od danas specijlizovan za obavljanje medijacije u privrednim sporovima.

#medArb
#vansudskoRešavanjeSporova
#medijacija
#medijacijaKg
#medijacijaKragujevac
#medijacijaSrbija
#medijator
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#medijatorSrbija

#ADR

#PrivredniSud

#srbija🇷🇸 #srbija
#kragujevac

Centar za vansudsko rešavanje sporova "MedArb" Kragujevac, od danas specijlizovan za obavljanje medijacije u privrednim sporovima.

#medArb
#vansudskoRešavanjeSporova 
#medijacija
#medijacijaKg 
#medijacijaKragujevac 
#medijacijaSrbija 
#medijator 
#medijatorKg
#medijatorKragujevac
#medijatorSrbija

#ADR

#PrivredniSud

#srbija🇷🇸 #srbija 
#kragujevac
15 0 9 October, 2019
Specijalistička obuka za medijaciju u privrednim sporovima!

Zahvalnost @blazonedic na strpljivom iscrpnom i korisnom prenosu znanja i veština!

#medArb 
#vansudskoRešavanjeSporova 
#medijacija
#medijacijaKg 
#medijacijaKragujevac 
#medijacijaSrbija
#medijacijaUprivredi

#medijator
#medijatorSrbija
#medijatorKragujevac 
#medijatorKg

#PrivredniSud
#sud

#specijalističkaObuka
#Adr
#AdrPartners

#kragujevac
#serbia🇷🇸
#srbija
6 0 9 October, 2019

7 1 6 October, 2019

Osnovna obuka za medijatore

Osnovna obuka za medijatore
14 3 27 September, 2019

Novi termini osnovne obuke za posrednike
Za dodatne informacije javite nam se u inboks.
#medijatori #medijator #medijacija #posredovanje #posao #obuka #medijacijasrbija #posrednici #spor #sporazum #resavanjeproblema #rešavanjekonflikata

Novi termini osnovne obuke za posrednike
Za dodatne informacije javite nam se u inboks.
#medijatori #medijator #medijacija #posredovanje #posao #obuka #medijacijasrbija #posrednici #spor #sporazum #resavanjeproblema #rešavanjekonflikata
9 0 21 August, 2019

‼️Važno je napomenuti da prema Zakonu o sudskim taksama (Sl.glasnik RS" broj 28/94,...95/2018) koji je u primeni od 01.01.2019. godine, članom 9 stav 6 predviđeno je da se stranke OSLOBAĐAJU PLAĆANJA TAKSE, ukoliko se parnični postupak okonča posredovanjem do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu.☑️
#medijacija #medijatorkragujevac #medijator #posredovanjeuresavanjusporova #kragujevac

‼️Važno je napomenuti da prema Zakonu o sudskim taksama (Sl.glasnik RS" broj 28/94,...95/2018) koji je u primeni od 01.01.2019. godine, članom 9 stav 6 predviđeno je da se stranke OSLOBAĐAJU PLAĆANJA TAKSE, ukoliko se parnični postupak okonča posredovanjem do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu.☑️
✔ #medijacija #medijatorkragujevac #medijator #posredovanjeuresavanjusporova #kragujevac
8 0 27 May, 2019

➡️☎️ Zakaži posredovanje i reši svoj spor mirnim putem ➡️☎️ van suda ➡️☎️ dobrovoljno ➡️☎️ poverljivo ➡️☎️ sporazum umesto presude ➡️☎️ u kratkom roku ➡️☎️ "win-win" rešenje - obe strane dobijaju ➡️☎️ mirno rešenje spora kao izbor koji vam nudi Zakon o posredovanju ➡️☎️ izbor br. 1 , pre nego što se odlučite za sudsko rešavanje spora ☎️⬆️🤝
#medijacija #medijatorkragujevac #medijator #posredovanjeuresavanjusporova #kragujevac

➡️☎️ Zakaži posredovanje i reši svoj spor mirnim putem ➡️☎️ van suda ➡️☎️ dobrovoljno ➡️☎️ poverljivo ➡️☎️ sporazum umesto presude ➡️☎️ u kratkom roku ➡️☎️ "win-win" rešenje - obe strane dobijaju ➡️☎️ mirno rešenje spora kao izbor koji vam nudi Zakon o posredovanju ➡️☎️ izbor br. 1 , pre nego što se odlučite za sudsko rešavanje spora ☎️⬆️🤝
✔ #medijacija #medijatorkragujevac #medijator #posredovanjeuresavanjusporova #kragujevac
12 0 27 May, 2019

➡️Sud ili drugi organ, koji je u skladu sa posebnim zakonom obavezan da strankama ukaže na mogućnost primene posredovanja, dužan je da pruži sva potrebna obaveštenja u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja.⬅️
💯✔ #medijacija #medijatorkragujevac #medijator #posredovanjeuresavanjusporova #kragujevac

➡️Sud ili drugi organ, koji je u skladu sa posebnim zakonom obavezan da strankama ukaže na mogućnost primene posredovanja, dužan je da pruži sva potrebna obaveštenja u cilju potpune obaveštenosti stranaka o mogućnosti sprovođenja posredovanja.⬅️
💯✔ #medijacija #medijatorkragujevac #medijator #posredovanjeuresavanjusporova #kragujevac
9 0 26 May, 2019

Najaktuelnije
#medijacija #medijator
www.economicdiplomacy.co.rs

Najaktuelnije
#medijacija #medijator
www.economicdiplomacy.co.rs
8 1 24 May, 2019

Top #medijator posts

Prvo skinula 7kg, a onda sa deckom dosla iz Svilajnca da cuju kako mogu zdravije da se hrane i da nauce druge ljude kako da urade isto! :D
#Svilajnac #Kragujevac #Herbalife #seminar #couple #fit #medijator

Prvo skinula 7kg, a onda sa deckom dosla iz Svilajnca da cuju kako mogu zdravije da se hrane i da nauce druge ljude kako da urade isto! :D
#Svilajnac #Kragujevac #Herbalife #seminar #couple #fit #medijator
62 0 29 February, 2016

Da mi je neko rekao da cu ikada voditi neki dogadjaj i pricati pred toliko ljudi rekla bih NEMA SANSE! 🙈 Zahvalna sto imam mogucnost da razvijam nove vestine! 💪😊
#busines #education #opportunity #healthy #nutrition #dream #believe #team #support #smile #eatclean #level10 #rezultat #newbody #happy #proud #beauty #fitgirl #selfie #workout #austrija #srbija #beograd #medijator #marina

Da mi je neko rekao da cu ikada voditi neki dogadjaj i pricati pred toliko ljudi rekla bih NEMA SANSE! 🙈 Zahvalna sto imam mogucnost da razvijam nove vestine! 💪😊
#busines #education #opportunity #healthy #nutrition #dream #believe #team #support #smile #eatclean #level10 #rezultat #newbody #happy #proud #beauty #fitgirl #selfie #workout #austrija #srbija #beograd #medijator #marina
155 3 18 January, 2015

Obuka za medijatora🖋️
05.mart 2019.
Predavači:
sudija Prvog osnovnog suda Snežana Ivković,
profesor Igor Pejović i profesor doktor Vladimir Leposavić 🎓
Hvala @medijator.rs na divnom početku kvalitetnog druženja 🤓
#lawyers #medijator

Obuka za medijatora🖋️
05.mart 2019.
Predavači:
 sudija Prvog osnovnog suda Snežana Ivković,
profesor Igor Pejović i profesor doktor Vladimir Leposavić 🎓
Hvala @medijator.rs na divnom početku kvalitetnog druženja 🤓
#lawyers #medijator
46 3 5 March, 2019

Moj najveci strah je pricanje pred publikom. Ali da bi u zivotu ostvarili svoje ciljeve moramo pobjediti svoje strahove!
#speakinpublic #medijator #fitmom #fashion #smile #lifestyle #happy #sreca #zivotnistil #moda

Moj najveci strah je pricanje pred publikom. Ali da bi u zivotu ostvarili svoje ciljeve moramo pobjediti svoje strahove! 
#speakinpublic #medijator #fitmom #fashion #smile #lifestyle #happy #sreca #zivotnistil #moda
347 4 20 January, 2019

@medijator.rs
#medijator
#medijacija
#lawyers
#PravnikSeUčiDokJeŽiv
#TakvaNamSubina
🎓🎓🎓👓👓👓
Za sve opširnije, klik na @medijator.rs 🖋️

@medijator.rs
#medijator
#medijacija
#lawyers
#PravnikSeUčiDokJeŽiv
#TakvaNamSubina
🎓🎓🎓👓👓👓
Za sve opširnije, klik na @medijator.rs 🖋️
102 2 8 March, 2019

Moja malenkost danas u ulozi medijatora na Herbalife seminaru 😍👌
-------------------------
#herbalifeNutrition #education #herbalife #medijator

Moja malenkost danas u ulozi medijatora na Herbalife seminaru 😍👌
-------------------------
#herbalifeNutrition #education #herbalife #medijator
287 9 9 September, 2018

Povodom #DanPotrošača @euicbg u #Niš organizovao je radionicu na temu vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Radionicu su vodile Milica Zlatković, sudija Apelacionog suda u Nišu te Sanja Kostić, sudija Višeg suda u Nišu.

Nakon kraćeg predstavljanja zakonskih propisa u oblasti medijacije u Republici #Srbija i zemljama #EU, okupljenima su ukazale i na pravac razvoja ovog vida alternativnog rešavanja sporova (eng. alternative dispute resolution, skraćeno #ADR) u Srbiji te prednosti metode.
Zanimljivo je bilo čuti lična iskustva večerašnjih gošći EU Info kutka koje su i same bile u ulozi #mediator kao i lične i profesionalne izazove sa kojima su se susretale radeći na pojedinim predmetima.

Usledila su pitanja okupljenih pa sam iskoristio priliku i postavio par pitanja. Zajednički stav i zaključak sudija bio je da sa optimizmom i nadom gledaju na primenu medijacije na jugu Srbije, imajući u vidu svoje dosadašnje iskustvo.
-
#mediation #courtannexedmediation #Serbia #law #potrošač #zaštitapotrošača #potrošačkopravo #pravo #medijator #alternativedisputeresolution #europeanunion #consumerprotection #consumers

Povodom #DanPotrošača @euicbg u #Niš organizovao je radionicu na temu vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Radionicu su vodile Milica Zlatković, sudija Apelacionog suda u Nišu te Sanja Kostić, sudija Višeg suda u Nišu.

Nakon kraćeg predstavljanja zakonskih propisa u oblasti medijacije u Republici #Srbija i zemljama #EU, okupljenima su ukazale i na pravac razvoja ovog vida alternativnog rešavanja sporova (eng. alternative dispute resolution, skraćeno #ADR) u Srbiji te prednosti metode. 
Zanimljivo je bilo čuti lična iskustva večerašnjih gošći EU Info kutka koje su i same bile u ulozi #mediator kao i lične i profesionalne izazove sa kojima su se susretale radeći na pojedinim predmetima.

Usledila su pitanja okupljenih pa sam iskoristio priliku i postavio par pitanja. Zajednički stav i zaključak sudija bio je da sa optimizmom i nadom gledaju na primenu medijacije na jugu Srbije, imajući u vidu svoje dosadašnje iskustvo.
-
#mediation #courtannexedmediation #Serbia #law #potrošač #zaštitapotrošača #potrošačkopravo #pravo #medijator #alternativedisputeresolution #europeanunion #consumerprotection #consumers
22 0 15 March, 2019

Od ministarke poklon tačno 31.12. da u sledeću godinu uđem kao #medijator

Od ministarke poklon tačno 31.12. da u sledeću godinu uđem kao #medijator ❣
33 2 31 December, 2018

Edukativni centar i @medijator.rs organizuju osnovnu obuku za medijatora. Za više informacija pozovite 063/17-18-199 ili n e-mail: medijator.rs@gmail.com #Obuka #Medijacija #Medijator #NoviSad #EdukativniCentar

Edukativni centar i @medijator.rs organizuju osnovnu obuku za medijatora. Za više informacija pozovite 063/17-18-199 ili n e-mail: medijator.rs@gmail.com #Obuka #Medijacija #Medijator #NoviSad #EdukativniCentar
7 0 28 October, 2019