#redlion Instagram Photos & Videos

redlion - 194.6k posts

  .
مسافرخانه شیر سرخ (Red Lion) (1773) 
مسافرخانه رد لاین (شیر سرخ) بیش از 200سال در حال سرویس‌دهی و ارائه خدمات بوده است.درست زمانی که سیلاس پپون (Silas Pepoon)، یک میخانه کوچک با نام شیر سرخ نبش خیابان اصلی شهر جالب استاکبریج در ماساچوست دایر کرد، درب این مسافرخانه برای اولین بار در سال 1773 باز شد.

یک سال بعد، مردم شهر برای تحریم اجناس و کالاهای انگلیسی در مسافرخانه سیلاس پپون گرد هم آمدند و نسبت به قوانین عدم تحمل وضع علیه مستعمرات آمریکایی اعتراض کردند و از آن نقطه به بعد این مسافرخانه به یک محل تجمع حیاتی برای مردم محلی تبدیل شد.

مسافرخانه شیر سرخ در سال 1862 توسط آقا و خانم چارلز پلامپ خریداری شد.

آنان کلکسیون دارهای اجناس ناب و کمیاب بودند که به خاطر مجموعه تأثیرگذار عتیقه جات مستعمراتی خود، بسیار مشهور و شناخته شده بودند.

#هتل #هتل_قدیمی #امریکا #مسافرخانه 
#RedLion #hotel #usa #unitedstates

@hotelemrooz

  .
  مسافرخانه شیر سرخ (Red Lion) (1773)
  مسافرخانه رد لاین (شیر سرخ) بیش از 200سال در حال سرویس‌دهی و ارائه خدمات بوده است.درست زمانی که سیلاس پپون (Silas Pepoon)، یک میخانه کوچک با نام شیر سرخ نبش خیابان اصلی شهر جالب استاکبریج در ماساچوست دایر کرد، درب این مسافرخانه برای اولین بار در سال 1773 باز شد.

  یک سال بعد، مردم شهر برای تحریم اجناس و کالاهای انگلیسی در مسافرخانه سیلاس پپون گرد هم آمدند و نسبت به قوانین عدم تحمل وضع علیه مستعمرات آمریکایی اعتراض کردند و از آن نقطه به بعد این مسافرخانه به یک محل تجمع حیاتی برای مردم محلی تبدیل شد.

  مسافرخانه شیر سرخ در سال 1862 توسط آقا و خانم چارلز پلامپ خریداری شد.

  آنان کلکسیون دارهای اجناس ناب و کمیاب بودند که به خاطر مجموعه تأثیرگذار عتیقه جات مستعمراتی خود، بسیار مشهور و شناخته شده بودند.

  #هتل #هتل_قدیمی #امریکا #مسافرخانه
  #RedLion #hotel #usa #unitedstates

  @hotelemrooz

  11 0 3 hours ago

Top #redlion posts