#tawassul Instagram Photos & Videos

tawassul - 3.4k posts

  Bertawasul
.
Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
.
Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
.
Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
.
Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
.
Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
.
Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
.
Wallahua'lam.
.
.
#dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  Bertawasul
  .
  Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
  .
  Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
  .
  Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
  .
  Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
  .
  Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
  .
  Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
  .
  Wallahua'lam.
  .
  .
  #dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  0 0 8 hours ago
  Jangan mencontoh seperti gambar

Bertawasul
.
Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
.
Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
.
Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
.
Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
.
Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
.
Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
.
Wallahua'lam.
.
.
#dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul
#ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  Jangan mencontoh seperti gambar

  Bertawasul
  .
  Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
  .
  Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
  .
  Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
  .
  Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
  .
  Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
  .
  Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
  .
  Wallahua'lam.
  .
  .
  #dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul
  #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  3 0 18 hours ago
  Bertawasul
.
Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
.
Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
.
Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
.
Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
.
Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
.
Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
.
Wallahua'lam.
.
.
#dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  Bertawasul
  .
  Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
  .
  Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
  .
  Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
  .
  Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
  .
  Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
  .
  Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
  .
  Wallahua'lam.
  .
  .
  #dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  35 0 23 August, 2019
  Bertawasul
.
Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
.
Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
.
Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
.
Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
.
Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
.
Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
.
Wallahua'lam.
.
.
#dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  Bertawasul
  .
  Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya, beribadah kepada-Nya, mengikuti petunjuk rasul-Nya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhoi-Nya. Atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surga-Nya. Namun, sebagian kaum muslimin salah dalam memahami tawasul. Mereka bertawasul dengan orang-orang shalih dan wali yang sudah mati
  .
  Memang ada tawasul yang di diperbolehkan tetapi pembahasan kali ini ialah tawasul yang terlarang karna tamasuk ini sudah masuk ke dalam syirik
  .
  Tawasul yang terlarang adalah tawasul yang dilakukan oleh kaum musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al Quran (yang artinya), “Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): “Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya”.” (QS. Az Zumar:3)
  .
  Dalam ayat lain Allah Ta’ala berfirman, “Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak (pula) kemanfa’atan, dan mereka berkata: “Mereka itu adalah pemberi syafa’at kepada kami di sisi Allah” (QS. Yunus:18)
  .
  Di dalam ayat ayat ini adalah kebiasaan orang orang musyrikin pada zaman nabi shallallahu'alaihi wa salam dan ini terjadi pada zaman sekarang Dalam keadaan Allah dan Rasul nya telah menjelaskan tentang melarang nya ibadah tersebut dengan sangat jelas dan terperinci , dari sini kita dapat simpulkan berapa bodoh nya orang orang yang beraqidah seperti ini Dan kebanyakan yang mengamalkan seperti ini ialah orang orang yang beraqidah sufi
  .
  Pembaca yang dirahmati Allah, inilah beberapa fenomena tawasul yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya salah dalam memahami dan mengamalkan tawasul sehingga terjerumus dalam keharaman, bahkan kesyirikan. Wallahul musta’an.
  .
  Wallahua'lam.
  .
  .
  #dakwahtauhid #dakwah #tauhid #tawassul #ngalapberkah #kubur #kuburan #makam #wali

  1,969 122 23 August, 2019
  Ulasan Lengkap Tawassul⁣
⁣
✍🏻 : Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz⁣
📇 : Darul Haq⁣
📖 : x+170 hlm⁣
⚖ : 300 g⁣
📏 : 14.5 × 20.5 cm⁣
💵 : Rp. 30.000,-⁣
⁣
Bolehkah bertawassul atau meminta kepada nabi atau para wali agar beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita dari dalam kuburnya? Jika jawabannya Tidak boleh! seringkali akan berlanjut dengan sanggahan, “Bukankah orang-orang yang mati syahid itu hidup dan diberikan rizki di dalam kuburnya, apalagi Nabi ?⁣
⁣
Buku ini membahas jenis-jenis tawassul yang dilarang dengan rinci dan menyeluruh, disertai dengan dalil-dalil, dan pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah.⁣
⁣
Penulis juga memberikan serangkaian solusi dengan menjelaskan tawassul-tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan. Lebih dari itu , buku ini dilengkapi dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan tema, sehingga menjadi semacam jawaban yang sangat urgen dan menyeluruh tentang kegamangan masalah tawassul.⁣
⁣
Info & Pemesanan :⁣
📲 085-257-256-505⁣
⁣
#darulhaq #bukuislam⁣
#bukumurah #kajianislam⁣
#kajiansunnah #bukuislami #tawassul #tawasul #islam

  Ulasan Lengkap Tawassul⁣

  ✍🏻 : Abu Anas Ali bin Husain Abu Luz⁣
  📇 : Darul Haq⁣
  📖 : x+170 hlm⁣
  ⚖ : 300 g⁣
  📏 : 14.5 × 20.5 cm⁣
  💵 : Rp. 30.000,-⁣

  Bolehkah bertawassul atau meminta kepada nabi atau para wali agar beliau berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita dari dalam kuburnya? Jika jawabannya Tidak boleh! seringkali akan berlanjut dengan sanggahan, “Bukankah orang-orang yang mati syahid itu hidup dan diberikan rizki di dalam kuburnya, apalagi Nabi ?⁣

  Buku ini membahas jenis-jenis tawassul yang dilarang dengan rinci dan menyeluruh, disertai dengan dalil-dalil, dan pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah.⁣

  Penulis juga memberikan serangkaian solusi dengan menjelaskan tawassul-tawassul yang disyariatkan dan dibolehkan. Lebih dari itu , buku ini dilengkapi dengan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan tema, sehingga menjadi semacam jawaban yang sangat urgen dan menyeluruh tentang kegamangan masalah tawassul.⁣

  Info & Pemesanan :⁣
  📲 085-257-256-505⁣

  #darulhaq #bukuislam
  #bukumurah #kajianislam
  #kajiansunnah #bukuislami #tawassul #tawasul #islam

  1 0 22 August, 2019
  KUBURAN BUKAN TEMPAT IBADAH.!!!
.

Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
.

Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
“Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
.

Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
.

Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mengajarkan bagaimana cara berziarah kubur dan adab-adabnya?
.
.
#kuburiyyun #kuburan #bidah #habib #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid #sesatmenyesatkan #jangansalahhijrah #muslimahberpurdah

  KUBURAN BUKAN TEMPAT IBADAH.!!!
  .

  Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
  .

  Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
  “Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
  .

  Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
  .

  Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
  .

  Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
  .

  Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mengajarkan bagaimana cara berziarah kubur dan adab-adabnya?
  .
  .
  #kuburiyyun #kuburan #bidah #habib #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid #sesatmenyesatkan #jangansalahhijrah #muslimahberpurdah

  10 0 21 August, 2019
  Mungkin ini salah satu alasan Pemerintahan Arab Saudi melarang mereka untuk ziarah ke kubur Rasulullah ﷺ..
Bikin ribut, nanti di bacain yasin, dll
.
.
KUBURAN BUKAN TEMPAT IBADAH.!!!
.

Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
.

Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
“Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
.

Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
.

Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mengajarkan bagaimana cara berziarah kubur dan adab-adabnya?
Aah sudahlah..
Sabda Nabinya saja tidak mereka hiraukan -_-
.

#kuburiyyun #kuburan #bidah #habibumar #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid #antibaperclub

  Mungkin ini salah satu alasan Pemerintahan Arab Saudi melarang mereka untuk ziarah ke kubur Rasulullah ﷺ..
  Bikin ribut, nanti di bacain yasin, dll
  .
  .
  KUBURAN BUKAN TEMPAT IBADAH.!!!
  .

  Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
  .

  Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
  “Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
  .

  Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
  .

  Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
  .

  Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
  .

  Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mengajarkan bagaimana cara berziarah kubur dan adab-adabnya?
  Aah sudahlah..
  Sabda Nabinya saja tidak mereka hiraukan -_-
  .

  #kuburiyyun #kuburan #bidah #habibumar #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid #antibaperclub

  10 0 21 August, 2019
  Saudaraku
Dengarkanlah, sesungguhnya ini bukanlah hendak memecah belah, ini hny nasehat menyampaikan yg Haq, memyampaikan bagaimana seorang Muslim menjalankan Agamanya sesuai Al Quran dan as Sunnah yg shohih. Semoga Allah memberikan kalian hidayah.
.
Re Post ;
Kenapa ya mereka gini? Hmm
Sampai kapan mau meninggikan kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan..
.
Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
.

Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
“Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
.

Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
.

Wallahu waliyyut taufiq..
.
#kuburiyyun #kuburan #bidah #habibumar #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid

  Saudaraku
  Dengarkanlah, sesungguhnya ini bukanlah hendak memecah belah, ini hny nasehat menyampaikan yg Haq, memyampaikan bagaimana seorang Muslim menjalankan Agamanya sesuai Al Quran dan as Sunnah yg shohih. Semoga Allah memberikan kalian hidayah.
  .
  Re Post ;
  Kenapa ya mereka gini? Hmm
  Sampai kapan mau meninggikan kuburan dan membuat bangunan di atas kuburan..
  .
  Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
  .

  Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
  “Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
  .

  Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
  .

  Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
  .

  Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
  .

  Wallahu waliyyut taufiq..
  .
  #kuburiyyun #kuburan #bidah #habibumar #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid

  8 0 21 August, 2019
  .
وقيل : "بأن شفاء القلوب بلقاء المحبوب".
.
Dikatakan bahwa : "Penawar RINDU itu adalah bertemu dengan sang PUJAAN HATI". ❤
.
____________________
Demikianlah sebagian dari Amaliyah2 kami (nahdliyin), ziarah kepada guru2 kami, tawassul kepada guru2 kami, sowan kepada guru2 kami, tafa'ul serta tabarruk kepada guru2 kami, menyambung sanad serta ilmu kepada guru2 kami, manut dan ta'at kepada guru2 kami.
.
Kami selalu rindu dengan guru2 kami...
.
_______________
#alanu
#mbahkholilbangkalan
#syaikhumasyayikhina
#sulthonululama
#madura
#ziarah
#tawassul
#tafaul
#tabarruk
#ahlussunnahwaljamaah

  .
  وقيل : "بأن شفاء القلوب بلقاء المحبوب".
  .
  Dikatakan bahwa : "Penawar RINDU itu adalah bertemu dengan sang PUJAAN HATI". ❤
  .
  ____________________
  Demikianlah sebagian dari Amaliyah2 kami (nahdliyin), ziarah kepada guru2 kami, tawassul kepada guru2 kami, sowan kepada guru2 kami, tafa'ul serta tabarruk kepada guru2 kami, menyambung sanad serta ilmu kepada guru2 kami, manut dan ta'at kepada guru2 kami.
  .
  Kami selalu rindu dengan guru2 kami...
  .
  _______________
  #alanu
  #mbahkholilbangkalan
  #syaikhumasyayikhina
  #sulthonululama
  #madura
  #ziarah
  #tawassul
  #tafaul
  #tabarruk
  #ahlussunnahwaljamaah

  93 1 15 August, 2019
  “Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Orang yang paling baik akhlaknya.” Orang itu bertanya lagi, “Mukmin manakah yang paling cerdas?” Beliau menjawab, “Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas.” (HR. Ibnu Majah)

#tawassul #subhanallah

  “Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?” Beliau menjawab, “Orang yang paling baik akhlaknya.” Orang itu bertanya lagi, “Mukmin manakah yang paling cerdas?” Beliau menjawab, “Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas.” (HR. Ibnu Majah)

  #tawassul #subhanallah

  117 0 15 August, 2019
  Dalam berdoa kepada Allah, kita tidak perlu melalui perantara, karena hal itu termasuk perbuatan syirik. 
Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan mereka (kaum musyrikin) beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka beralasan, ‘Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah'” (QS. Yunus : 18). Allah Ta’ala juga berfirman yang artinya, “Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan, ‘Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ ” (QS. Az-Zumar : 3). Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Mereka berkata bahwa mereka memiliki niat yang baik. Mereka hanya ingin menjadikan orang-orang shalih yang sudah meninggal sebagai perantara doa mereka kepada Allah. 
Mereka menganggap bahwa diri mereka penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang shalih memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka ingin agar semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan orang-orang shalih itu. 
Tidak ada yang mencela niat baik ini. Akan tetapi, lihatlah cara yang mereka tempuh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Ta’ala sudah menegaskan yang artinya, “Katakanlah, ‘Semua syafaat itu pada hakikatnya adalah milik Allah’ “ (QS. Az-Zumar : 44). Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, niat baik kaum musyrikin ini tidak bermanfaat sama sekali karena cara yang mereka tempuh adalah kesyirikan, perbuatan yang merupakan penghinaan kepada Allah Ta’ala.

Bimbinganislam.com | Follow TG, YT, IG, FB, LINE, TWITTER : Bimbingan Islam
syirik

#syirik #doa #penyembahkubur #aqidah #tawassul #tauhid #wasilah

  Dalam berdoa kepada Allah, kita tidak perlu melalui perantara, karena hal itu termasuk perbuatan syirik.
  Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan mereka (kaum musyrikin) beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka beralasan, ‘Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah'” (QS. Yunus : 18). Allah Ta’ala juga berfirman yang artinya, “Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan, ‘Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ ” (QS. Az-Zumar : 3). Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Mereka berkata bahwa mereka memiliki niat yang baik. Mereka hanya ingin menjadikan orang-orang shalih yang sudah meninggal sebagai perantara doa mereka kepada Allah.
  Mereka menganggap bahwa diri mereka penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang shalih memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka ingin agar semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan orang-orang shalih itu.
  Tidak ada yang mencela niat baik ini. Akan tetapi, lihatlah cara yang mereka tempuh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Ta’ala sudah menegaskan yang artinya, “Katakanlah, ‘Semua syafaat itu pada hakikatnya adalah milik Allah’ “ (QS. Az-Zumar : 44). Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, niat baik kaum musyrikin ini tidak bermanfaat sama sekali karena cara yang mereka tempuh adalah kesyirikan, perbuatan yang merupakan penghinaan kepada Allah Ta’ala.

  Bimbinganislam.com | Follow TG, YT, IG, FB, LINE, TWITTER : Bimbingan Islam
  syirik

  #syirik #doa #penyembahkubur #aqidah #tawassul #tauhid #wasilah

  5 0 14 August, 2019
  MALAM INI !!! Assalamu'alaikum Wr Wb
Hadirilah & Syi'arkanlah
Serta Raih Keberkahan DiDalamnya 👑Majlis Ta'lim Basecamp Al Aydrus👑
Al Habib Rezza Ibn Zein Al Aydrus

Acara: Rabu 14 Agustus 2019
20:00 s/d selesai
Tempat : Jln Arimbi No.46
Rt002/07 Tanah Tinggi 4
Johar Baru Jakarta Pusat @basecampalaydrus

Pembacaan
Kitab Aqidatul Awwam
Pembacaan Wirid Rotib Al Aydrus
Pembacaan Untaian Mutiara Maulid Simthuddurror
Beserta Kitab Fiqih
Safinah An-Najah 
Kitab Manhajjus Sawi
Bersama
Al Habib Salim Bin Hasan Al Athos

Dan Insyaalloh akan dihadiri para Habaib dan Asatidz lainnya

Nasehat Mutiara
Berkata Al Imam Quthbil Irsyad Wa Ghoutsil 'Ibad Wal Bilad Shohiburrotib Al Haddad 
Al Habib 'Abdulloh Bin 'Alawy Bin Muhammad Al Haddad
Rodiyaullohu Ta'ala Anhu
Hadirilah majlis majlis ilmu dengan hati dan telinga yang mau mendengar.
Keluar dari majlis majlis itu dengan membawa keuntungan, Dan keuntungan yang sebenarnya itu adalah 
mengamalkan apa yang kalian dengar.
Pasang niat yang suci tulus murni untuk menghadiri majlis majlis ilmu ini
Agar kelak bermanfaaat untuk dunia akhirat nanti
Wallohu a'lam bisshowab

Mari sama sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim
dgn menuntut ilmu & Bermunajat Kpd Alloh Ta'alaa serta saling merindu dgn Kekasih Pujaan Hati 
Baginda Sayyidina Muhammad SAW
BerSholawat dgn lantunan Qosidah bersama Team Hadroh @shollualannabi_official

Jadikan Tujuan kita untuk menggapai Ridho Ilahi Robbi
Serta Syafa'at Baginda Nabi Muhammad SAW

Mohon KeRidhoan Antum untuk meneruskan Broadcast/Share kpd Saudara/i Muslim lainnya 
kami mengucapkan...
Hadimuljonohoirod daroin 'ala dawami ihtimamikum wa ihsanikum

#basecampalaydrus #majlistaklim #tholabulilmi #maulid #ratib #aqidatulawam #safinatunnajah #santri #tawassul #munajat #habaib#habibrizieqsyihab#banialawy#minalmahdiilallahdi#alaydrus

  MALAM INI !!! Assalamu'alaikum Wr Wb
  Hadirilah & Syi'arkanlah
  Serta Raih Keberkahan DiDalamnya 👑Majlis Ta'lim Basecamp Al Aydrus👑
  Al Habib Rezza Ibn Zein Al Aydrus

  Acara: Rabu 14 Agustus 2019
  20:00 s/d selesai
  Tempat : Jln Arimbi No.46
  Rt002/07 Tanah Tinggi 4
  Johar Baru Jakarta Pusat @basecampalaydrus

  Pembacaan
  Kitab Aqidatul Awwam
  Pembacaan Wirid Rotib Al Aydrus
  Pembacaan Untaian Mutiara Maulid Simthuddurror
  Beserta Kitab Fiqih
  Safinah An-Najah
  Kitab Manhajjus Sawi
  Bersama
  Al Habib Salim Bin Hasan Al Athos

  Dan Insyaalloh akan dihadiri para Habaib dan Asatidz lainnya

  Nasehat Mutiara
  Berkata Al Imam Quthbil Irsyad Wa Ghoutsil 'Ibad Wal Bilad Shohiburrotib Al Haddad
  Al Habib 'Abdulloh Bin 'Alawy Bin Muhammad Al Haddad
  Rodiyaullohu Ta'ala Anhu
  Hadirilah majlis majlis ilmu dengan hati dan telinga yang mau mendengar.
  Keluar dari majlis majlis itu dengan membawa keuntungan, Dan keuntungan yang sebenarnya itu adalah
  mengamalkan apa yang kalian dengar.
  Pasang niat yang suci tulus murni untuk menghadiri majlis majlis ilmu ini
  Agar kelak bermanfaaat untuk dunia akhirat nanti
  Wallohu a'lam bisshowab

  Mari sama sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim
  dgn menuntut ilmu & Bermunajat Kpd Alloh Ta'alaa serta saling merindu dgn Kekasih Pujaan Hati
  Baginda Sayyidina Muhammad SAW
  BerSholawat dgn lantunan Qosidah bersama Team Hadroh @shollualannabi_official

  Jadikan Tujuan kita untuk menggapai Ridho Ilahi Robbi
  Serta Syafa'at Baginda Nabi Muhammad SAW

  Mohon KeRidhoan Antum untuk meneruskan Broadcast/Share kpd Saudara/i Muslim lainnya
  kami mengucapkan...
  Hadimuljonohoirod daroin 'ala dawami ihtimamikum wa ihsanikum

  #basecampalaydrus #majlistaklim #tholabulilmi #maulid #ratib #aqidatulawam #safinatunnajah #santri #tawassul #munajat #habaib #habibrizieqsyihab #banialawy #minalmahdiilallahdi #alaydrus

  36 1 14 August, 2019
  Shalawat Merupakan Jalan Untuk Terkabulnya Hajat 
_____

Dikisahkan di dalam kitab tafsir, bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as saat beliau sedang tidur, ketika beliau terbangun melihat siti hawa disampingnya yg begitu anggun dan menawan, maka tertariklah hati Nabi Adam kepada Siti Hawa sehingga beliau ingin menyentuhnya, namun Malaikat melarangnya seraya berkata:
.
 مه يا ادم حتی توءدي مهرها .
Jangan engkau sentuh dia sebelum engkau bayar maharnya
.
Nabi Adam bertanya: .
فما مهرها ؟
.
apa maharnya ? .
Malaikat menjawab: .
حتی تصلي علی النبي في رواية ثلاث صلوات , و في روية سبعة عشر .
Bershalawatlah kepada Nabi Muhammad saw 3 atau 17x. .
Dari kisah ini mengajarkan kita bahwa Nabi Muhammad adalah wasilah untuk mendapatkan sesuatu yg kita butuhkan.
_____
Ref: kitab Hasyiah Ash-Shawy ala tafsir Jalalain ,juz 1 hal, 266 صلوا علی النبي محمد !
.
 اللهم صل علی سيدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
_____
📚 Guru kami Tgk. @fahmiadhamy
🎙Tgk. @mufadhalfuzzari23
.
#at_thalib#santriaceh#dayahaceh#shalawat#hajat#rasulullah#kitabtafsir#dalil#turats#tafsirjalalain#aceh#sigli#samalanga#pesantren#mahabbah#cinta#wasilah#tawassul#nikah#citacita#bahagia#wanitasholehah

  Shalawat Merupakan Jalan Untuk Terkabulnya Hajat
  _____

  Dikisahkan di dalam kitab tafsir, bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as saat beliau sedang tidur, ketika beliau terbangun melihat siti hawa disampingnya yg begitu anggun dan menawan, maka tertariklah hati Nabi Adam kepada Siti Hawa sehingga beliau ingin menyentuhnya, namun Malaikat melarangnya seraya berkata:
  .
  مه يا ادم حتی توءدي مهرها .
  Jangan engkau sentuh dia sebelum engkau bayar maharnya
  .
  Nabi Adam bertanya: .
  فما مهرها ؟
  .
  apa maharnya ? .
  Malaikat menjawab: .
  حتی تصلي علی النبي في رواية ثلاث صلوات , و في روية سبعة عشر .
  Bershalawatlah kepada Nabi Muhammad saw 3 atau 17x. .
  Dari kisah ini mengajarkan kita bahwa Nabi Muhammad adalah wasilah untuk mendapatkan sesuatu yg kita butuhkan.
  _____
  Ref: kitab Hasyiah Ash-Shawy ala tafsir Jalalain ,juz 1 hal, 266 صلوا علی النبي محمد !
  .
  اللهم صل علی سيدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
  _____
  📚 Guru kami Tgk. @fahmiadhamy
  🎙Tgk. @mufadhalfuzzari23
  .
  #at_thalib #santriaceh #dayahaceh #shalawat #hajat #rasulullah #kitabtafsir #dalil #turats #tafsirjalalain #aceh #sigli #samalanga #pesantren #mahabbah #cinta #wasilah #tawassul #nikah #citacita #bahagia #wanitasholehah

  403 3 14 August, 2019
  ‌‌‌‌
‌‌‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
O you who have believed, fear Allah and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.
[Qur’an, 5:35]
#islam #muslims #muslims #quran #imamrezaen #dua #tawassul #duatawassul #verseoftheday

  ‌‌‌‌
  ‌‌‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
  O you who have believed, fear Allah and seek the means [of nearness] to Him and strive in His cause that you may succeed.
  [Qur’an, 5:35]
  #islam #muslims #muslims #quran #imamrezaen #dua #tawassul #duatawassul #verseoftheday

  788 4 13 August, 2019
  .
===========================
نتوسل بالحبابة - السيد عبد القادر المرعشلي
===========================
نَتَوَسَّلُ بِالحُبابةِ والبتولِ المُستَطابة
Kami bertawassul kepada yang dicintai (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra), dan dia yang sangat murni lagi dihargai (Sayyidatuna Fatimah Az Zahra Al Batul ra)
.
والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة
Dan Nabi serta para sahabatnya, semoga doa kita dijawab (oleh Allahﷻ)
.
أعظم الزوجات قــــدراً قــد تلقت منه أمـــــراً
Istri yang paling agung (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra) telah mendapat perintah darinya (Nabi Muhammad SAW)
.
خـطـبـت أحـمـد بـكــرا غـنـمـت منه شبابــــه 
Dia bertunangan dengan Nabi ketika masih muda dan dia masih menikmati masa mudanya
.
مالها قــــد أنفــقـــتــــه و لـطــه و هــبــتــــه
Dia menginfakkan apa yang dia punya untuk persediaan (dakwah) Nabi
.
دثــرتـــه زمــلـتـه هــونت عـنه صـــعـــابـــه
Dia menenangkan Nabi dengan menyelimutinya, dan dia (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra) juga meringankan kesulitannya
.
قــد حبــاهـا الله بشرى و عـلت ذكرا و فـخـراً
Allah telah memberikan ia kabar gembira (surga) , dan diberi pula ia hak istimewa dan keunggulan (daripada setiap wanita dunia)
.
سعدت دنياً وأخرى أسـلمت قبل الصــــــحابة
Dia telah diberi kenikmatan dunia dan akhirat, Dia akan selamat (masuk surga) sebelum para sahabat.
.
ان في الجنة قصراً لخديجة و هي أحــــــرى
Sungguh di surga ada tempat khusus, yang hanya untuk dia (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra)
.
 و عطــايا الله تتري فوقها مثل الســحـــــابـة
Berkah Allah datang kepadanya seperti awan (tak henti henti)
.
عــاشــرت طـــــه نبينا أنجبت مــنــه البنين
Dia tinggal bersamanya (Nabi Muhammad saw) dan dikaruniai beberapa anak .
والــكـثــيـر الطيبينا و بــهـا سالت شعــــــابه
Dan darinya, banyak kebaikan hati yang datang (kebaikannya menurun pada anaknya)
===========================
📸 : Al 'Alim Al 'Allamah Al 'Arif billah Al Muhaddits Al Musnid Al Hafizh Maulanal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Syaikh Abi Bakr bin Salim حفظه الله- Al 'Alim Al 'Allamah Asy Syaikh DR. Ali Jum'ah حفظه الله
▶️:https://m.youtube.com/watch?v=ND4lA6uknHA

  .
  ===========================
  نتوسل بالحبابة - السيد عبد القادر المرعشلي
  ===========================
  نَتَوَسَّلُ بِالحُبابةِ والبتولِ المُستَطابة
  Kami bertawassul kepada yang dicintai (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra), dan dia yang sangat murni lagi dihargai (Sayyidatuna Fatimah Az Zahra Al Batul ra)
  .
  والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة
  Dan Nabi serta para sahabatnya, semoga doa kita dijawab (oleh Allahﷻ)
  .
  أعظم الزوجات قــــدراً قــد تلقت منه أمـــــراً
  Istri yang paling agung (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra) telah mendapat perintah darinya (Nabi Muhammad SAW)
  .
  خـطـبـت أحـمـد بـكــرا غـنـمـت منه شبابــــه 
  Dia bertunangan dengan Nabi ketika masih muda dan dia masih menikmati masa mudanya
  .
  مالها قــــد أنفــقـــتــــه و لـطــه و هــبــتــــه
  Dia menginfakkan apa yang dia punya untuk persediaan (dakwah) Nabi
  .
  دثــرتـــه زمــلـتـه هــونت عـنه صـــعـــابـــه
  Dia menenangkan Nabi dengan menyelimutinya, dan dia (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra) juga meringankan kesulitannya
  .
  قــد حبــاهـا الله بشرى و عـلت ذكرا و فـخـراً
  Allah telah memberikan ia kabar gembira (surga) , dan diberi pula ia hak istimewa dan keunggulan (daripada setiap wanita dunia)
  .
  سعدت دنياً وأخرى أسـلمت قبل الصــــــحابة
  Dia telah diberi kenikmatan dunia dan akhirat, Dia akan selamat (masuk surga) sebelum para sahabat.
  .
  ان في الجنة قصراً لخديجة و هي أحــــــرى
  Sungguh di surga ada tempat khusus, yang hanya untuk dia (Sayyidatuna Khadijah Al Kubro ra)
  .
   و عطــايا الله تتري فوقها مثل الســحـــــابـة
  Berkah Allah datang kepadanya seperti awan (tak henti henti)
  .
  عــاشــرت طـــــه نبينا أنجبت مــنــه البنين
  Dia tinggal bersamanya (Nabi Muhammad saw) dan dikaruniai beberapa anak .
  والــكـثــيـر الطيبينا و بــهـا سالت شعــــــابه
  Dan darinya, banyak kebaikan hati yang datang (kebaikannya menurun pada anaknya)
  ===========================
  📸 : Al 'Alim Al 'Allamah Al 'Arif billah Al Muhaddits Al Musnid Al Hafizh Maulanal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Syaikh Abi Bakr bin Salim حفظه الله- Al 'Alim Al 'Allamah Asy Syaikh DR. Ali Jum'ah حفظه الله
  ▶️:https://m.youtube.com/watch?v=ND4lA6uknHA

  43 1 12 August, 2019
  Ada yg kecewa,atau bhkn banyak yg kecewa.. Besyukur, Alhamdulillah ada hikmahnya, Allah meliidungi negri ini dari bertambahnya kesyirikan yg berbalut "tawassul" Dll...
.
#wali #sufi #syirik #tawassul

  Ada yg kecewa,atau bhkn banyak yg kecewa.. Besyukur, Alhamdulillah ada hikmahnya, Allah meliidungi negri ini dari bertambahnya kesyirikan yg berbalut "tawassul" Dll...
  .
  #wali #sufi #syirik #tawassul

  62 53 11 August, 2019
  Dalam berdoa kepada Allah, kita tidak perlu melalui perantara, karena hal itu termasuk perbuatan syirik. 
Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan mereka (kaum musyrikin) beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka beralasan, ‘Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah'” (QS. Yunus : 18).
.
 Allah Ta’ala juga berfirman yang artinya, “Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan, ‘Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ ” (QS. Az-Zumar : 3). .
Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Mereka berkata bahwa mereka memiliki niat yang baik. Mereka hanya ingin menjadikan orang-orang shalih yang sudah meninggal sebagai perantara doa mereka kepada Allah. .
Mereka menganggap bahwa diri mereka penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang shalih memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka ingin agar semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan orang-orang shalih itu. .
Tidak ada yang mencela niat baik ini. Akan tetapi, lihatlah cara yang mereka tempuh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Ta’ala sudah menegaskan yang artinya, “Katakanlah, ‘Semua syafaat itu pada hakikatnya adalah milik Allah’ “ (QS. Az-Zumar : 44).
.
 Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, niat baik kaum musyrikin ini tidak bermanfaat sama sekali karena cara yang mereka tempuh adalah kesyirikan, perbuatan yang merupakan penghinaan kepada Allah Ta’ala.

#syirik #doa #penyembahkubur #aqidah #tawassul #tauhid #wasilahpaytren

  Dalam berdoa kepada Allah, kita tidak perlu melalui perantara, karena hal itu termasuk perbuatan syirik.
  Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan mereka (kaum musyrikin) beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka beralasan, ‘Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah'” (QS. Yunus : 18).
  .
  Allah Ta’ala juga berfirman yang artinya, “Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan, ‘Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ ” (QS. Az-Zumar : 3). .
  Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Mereka berkata bahwa mereka memiliki niat yang baik. Mereka hanya ingin menjadikan orang-orang shalih yang sudah meninggal sebagai perantara doa mereka kepada Allah. .
  Mereka menganggap bahwa diri mereka penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang shalih memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka ingin agar semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan orang-orang shalih itu. .
  Tidak ada yang mencela niat baik ini. Akan tetapi, lihatlah cara yang mereka tempuh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Ta’ala sudah menegaskan yang artinya, “Katakanlah, ‘Semua syafaat itu pada hakikatnya adalah milik Allah’ “ (QS. Az-Zumar : 44).
  .
  Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, niat baik kaum musyrikin ini tidak bermanfaat sama sekali karena cara yang mereka tempuh adalah kesyirikan, perbuatan yang merupakan penghinaan kepada Allah Ta’ala.

  #syirik #doa #penyembahkubur #aqidah #tawassul #tauhid #wasilahpaytren

  1 0 9 August, 2019
  Ada yg kecewa,atau bhkn bayak yg kecewa.. Besyukur, Alhamdulillah ada hikmahnya, Allah meliidungi negri ini dari bertambahnya kesyirikan yg berbalut "tawassul" Dll...
.
#wali #sufi #syirik #tawassul

  Ada yg kecewa,atau bhkn bayak yg kecewa.. Besyukur, Alhamdulillah ada hikmahnya, Allah meliidungi negri ini dari bertambahnya kesyirikan yg berbalut "tawassul" Dll...
  .
  #wali #sufi #syirik #tawassul

  634 30 9 August, 2019
  Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
.

Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
“Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
.

Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
.

Wallahu waliyyut taufiq .

Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mengajarkan bagaimana cara berziarah kubur dan adab-adabnya?
Aah sudahlah..
Sabda Nabinya saja tidak mereka hiraukan -_-
.
📹 : @antisyirikclub
.
#kuburiyyun #kuburan #bidah #habibumar #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid

  Fitnah kubur termasuk dari fitnah terbesar yg pernah menimpa umat ini, bagaimana tidak padahal fitnah kubur ini telah menyesatkan banyak manusia sejak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Setan membuat indah & baik di mata mereka perbuatan meng'agungkan kuburan & beribadah disisinya.
  .

  Dari Jundab, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi  wa sallam bersabda,
  “Ingatlah bahwa orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur nabi dan orang sholeh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, janganlah jadikan kubur menjadi tempat ibadah, Sungguh aku benar-benar melarang dari yg demikian” (HR.Muslim no. 532)
  .

  Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani di mana mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat beribadah.” (HR. Bukhari no. 1330 dan Muslim no.  529)
  .

  Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
  “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi kapur pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim, no. 970)
  .

  Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
  “Seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kubur.” (H.R Muslim, no. 1612)
  .

  Wallahu waliyyut taufiq .

  Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sudah mengajarkan bagaimana cara berziarah kubur dan adab-adabnya?
  Aah sudahlah..
  Sabda Nabinya saja tidak mereka hiraukan -_-
  .
  📹 : @antisyirikclub
  .
  #kuburiyyun #kuburan #bidah #habibumar #sesat #tawassul #menyesatkan #tauhid #syirik #tawassul #ngalapberkahkuburan #sufilogic #sufisesat #kuburankeramat #kuburanbukanmasjid

  0 4 8 August, 2019
  MALAM INI !!! Assalamu'alaikum Wr Wb

Tasyakur Milad Majlis ke 4th
Hadirilah & Syi'arkanlah
Serta Raih Keberkahan DiDalamnya 👑Majlis Ta'lim Basecamp Al Aydrus👑
Al Habib Rezza Ibn Zein Al Aydrus

Acara: Rabu 7 Agustus 2019
20:00 s/d selesai
Tempat : Jln Arimbi No.46
Rt002/07 Tanah Tinggi 4
Johar Baru Jakarta Pusat @basecampalaydrus

Pembacaan
Kitab Aqidatul Awwam
Pembacaan Wirid Rotib Al Aydrus
Pembacaan Untaian Mutiara Maulid Simthuddurror
Beserta Kitab Fiqih
Safinah An-Najah 
Kitab Manhajjus Sawi
Bersama
Al Habib Salim Bin Hasan Al Athos

Dan Insyaalloh akan dihadiri para Habaib dan Asatidz lainnya

Nasehat Mutiara
Berkata Al Imam Quthbil Irsyad Wa Ghoutsil 'Ibad Wal Bilad Shohiburrotib Al Haddad 
Al Habib 'Abdulloh Bin 'Alawy Bin Muhammad Al Haddad
Rodiyaullohu Ta'ala Anhu
Hadirilah majlis majlis ilmu dengan hati dan telinga yang mau mendengar.
Keluar dari majlis majlis itu dengan membawa keuntungan, Dan keuntungan yang sebenarnya itu adalah 
mengamalkan apa yang kalian dengar.
Pasang niat yang suci tulus murni untuk menghadiri majlis majlis ilmu ini
Agar kelak bermanfaaat untuk dunia akhirat nanti
Wallohu a'lam bisshowab

Mari sama sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim
dgn menuntut ilmu & Bermunajat Kpd Alloh Ta'alaa serta saling merindu dgn Kekasih Pujaan Hati 
Baginda Sayyidina Muhammad SAW
BerSholawat dgn lantunan Qosidah bersama Team Hadroh @shollualannabi_official

Jadikan Tujuan kita untuk menggapai Ridho Ilahi Robbi
Serta Syafa'at Baginda Nabi Muhammad SAW

Mohon KeRidhoan Antum untuk meneruskan Broadcast/Share kpd Saudara/i Muslim lainnya 
kami mengucapkan...
Hadimuljonohoirod daroin 'ala dawami ihtimamikum wa ihsanikum

#basecampalaydrus #majlistaklim #tholabulilmi #maulid #ratib #aqidatulawam #safinatunnajah #santri #tawassul #munajat #habaib#habibrizieqsyihab#banialawy#minalmahdiilallahdi#alaydrus#Basecamp4thalaydrus

  MALAM INI !!! Assalamu'alaikum Wr Wb

  Tasyakur Milad Majlis ke 4th
  Hadirilah & Syi'arkanlah
  Serta Raih Keberkahan DiDalamnya 👑Majlis Ta'lim Basecamp Al Aydrus👑
  Al Habib Rezza Ibn Zein Al Aydrus

  Acara: Rabu 7 Agustus 2019
  20:00 s/d selesai
  Tempat : Jln Arimbi No.46
  Rt002/07 Tanah Tinggi 4
  Johar Baru Jakarta Pusat @basecampalaydrus

  Pembacaan
  Kitab Aqidatul Awwam
  Pembacaan Wirid Rotib Al Aydrus
  Pembacaan Untaian Mutiara Maulid Simthuddurror
  Beserta Kitab Fiqih
  Safinah An-Najah
  Kitab Manhajjus Sawi
  Bersama
  Al Habib Salim Bin Hasan Al Athos

  Dan Insyaalloh akan dihadiri para Habaib dan Asatidz lainnya

  Nasehat Mutiara
  Berkata Al Imam Quthbil Irsyad Wa Ghoutsil 'Ibad Wal Bilad Shohiburrotib Al Haddad
  Al Habib 'Abdulloh Bin 'Alawy Bin Muhammad Al Haddad
  Rodiyaullohu Ta'ala Anhu
  Hadirilah majlis majlis ilmu dengan hati dan telinga yang mau mendengar.
  Keluar dari majlis majlis itu dengan membawa keuntungan, Dan keuntungan yang sebenarnya itu adalah
  mengamalkan apa yang kalian dengar.
  Pasang niat yang suci tulus murni untuk menghadiri majlis majlis ilmu ini
  Agar kelak bermanfaaat untuk dunia akhirat nanti
  Wallohu a'lam bisshowab

  Mari sama sama kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim
  dgn menuntut ilmu & Bermunajat Kpd Alloh Ta'alaa serta saling merindu dgn Kekasih Pujaan Hati
  Baginda Sayyidina Muhammad SAW
  BerSholawat dgn lantunan Qosidah bersama Team Hadroh @shollualannabi_official

  Jadikan Tujuan kita untuk menggapai Ridho Ilahi Robbi
  Serta Syafa'at Baginda Nabi Muhammad SAW

  Mohon KeRidhoan Antum untuk meneruskan Broadcast/Share kpd Saudara/i Muslim lainnya
  kami mengucapkan...
  Hadimuljonohoirod daroin 'ala dawami ihtimamikum wa ihsanikum

  #basecampalaydrus #majlistaklim #tholabulilmi #maulid #ratib #aqidatulawam #safinatunnajah #santri #tawassul #munajat #habaib #habibrizieqsyihab #banialawy #minalmahdiilallahdi #alaydrus #Basecamp4thalaydrus

  21 1 7 August, 2019

Top #tawassul posts

  Mengenai hukum tawassul kepada Nabi shallallaahu’alaihi wa sallam (menjadikan beliau sebagai perantara-penj.) harus dirinci dulu; .

Bila hal itu dilakukan dengan cara mengikuti beliau, mencintai, taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau serta ikhlas semata karena Allah di dalam beribadah, maka inilah yang disyariatkan oleh Islam dan merupakan dien Allah yang dengannya para Nabi diutus, yang merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf (orang yang dibebani dengan syariat-penj.) serta merupakan sarana dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. .

Sedangkan ber-tawassul dengan cara meminta kepada beliau, ber-istighatsah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi musuh-musuh dan memohon kesembuhan kepadanya, maka ini adalah syirikyang paling besar. Ini adalah dien Abu Jahal dan konco-konconya semisal kaum paganis (penyembah berhala). Demikian pula, bila dilakukan kepada selain beliau seperti kepada para Nabi, wali, jin, malaikat, pepohonan, bebatuan ataupun berhala-berhala. .

Di samping itu, ada jenis lain dari tawassul yang dilakukan banyak orang, yaitu tawassul melalui jah (kedudukan) beliau, hak atau sosok beliau, seperti ucapan seseorang, “Aku memohon kepada-Mu, Ya Allah, melalui Nabi-Mu, atau melalui jah Nabi-Mu, hak Nabi-Mu, atau jah para Nabi, atau hak para Nabi, atau jah para wali dan orang-orang shalih”, dan semisalnya, maka ini semua adalah perbuatan bid’ah dan merupakan salah satu dari sarana kesyirikan. Tidak boleh melakukan hal ini terhadap beliau ataupun terhadap selain beliau karena Allah subhanahu wata’ala tidak pernah mensyariatkan hal itu sementara masalah ibadah bersifat tawqifiyyah(bersumber kepada dalil-penj.) sehingga tidak boleh melakukan salah satu darinya kecuali bila terdapat dalil yang melegitimasinya dari syariat yang suci ini. .

Follow @ikhwan_batam1

#tauhid #sunnah #batam #ikhwanbatam #tawassul .

Lanjut di komentar

  Mengenai hukum tawassul kepada Nabi shallallaahu’alaihi wa sallam (menjadikan beliau sebagai perantara-penj.) harus dirinci dulu; .

  Bila hal itu dilakukan dengan cara mengikuti beliau, mencintai, taat terhadap perintah dan meninggalkan larangan-larangan beliau serta ikhlas semata karena Allah di dalam beribadah, maka inilah yang disyariatkan oleh Islam dan merupakan dien Allah yang dengannya para Nabi diutus, yang merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf (orang yang dibebani dengan syariat-penj.) serta merupakan sarana dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. .

  Sedangkan ber-tawassul dengan cara meminta kepada beliau, ber-istighatsah kepadanya, memohon pertolongan kepadanya untuk mengatasi musuh-musuh dan memohon kesembuhan kepadanya, maka ini adalah syirikyang paling besar. Ini adalah dien Abu Jahal dan konco-konconya semisal kaum paganis (penyembah berhala). Demikian pula, bila dilakukan kepada selain beliau seperti kepada para Nabi, wali, jin, malaikat, pepohonan, bebatuan ataupun berhala-berhala. .

  Di samping itu, ada jenis lain dari tawassul yang dilakukan banyak orang, yaitu tawassul melalui jah (kedudukan) beliau, hak atau sosok beliau, seperti ucapan seseorang, “Aku memohon kepada-Mu, Ya Allah, melalui Nabi-Mu, atau melalui jah Nabi-Mu, hak Nabi-Mu, atau jah para Nabi, atau hak para Nabi, atau jah para wali dan orang-orang shalih”, dan semisalnya, maka ini semua adalah perbuatan bid’ah dan merupakan salah satu dari sarana kesyirikan. Tidak boleh melakukan hal ini terhadap beliau ataupun terhadap selain beliau karena Allah subhanahu wata’ala tidak pernah mensyariatkan hal itu sementara masalah ibadah bersifat tawqifiyyah(bersumber kepada dalil-penj.) sehingga tidak boleh melakukan salah satu darinya kecuali bila terdapat dalil yang melegitimasinya dari syariat yang suci ini. .

  Follow @ikhwan_batam1

  #tauhid #sunnah #batam #ikhwanbatam #tawassul .

  Lanjut di komentar

  313 27 17 hours ago
  Dalam berdoa kepada Allah, kita tidak perlu melalui perantara, karena hal itu termasuk perbuatan syirik. 
Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan mereka (kaum musyrikin) beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka beralasan, ‘Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah'” (QS. Yunus : 18). Allah Ta’ala juga berfirman yang artinya, “Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan, ‘Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ ” (QS. Az-Zumar : 3). Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Mereka berkata bahwa mereka memiliki niat yang baik. Mereka hanya ingin menjadikan orang-orang shalih yang sudah meninggal sebagai perantara doa mereka kepada Allah. 
Mereka menganggap bahwa diri mereka penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang shalih memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka ingin agar semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan orang-orang shalih itu. 
Tidak ada yang mencela niat baik ini. Akan tetapi, lihatlah cara yang mereka tempuh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Ta’ala sudah menegaskan yang artinya, “Katakanlah, ‘Semua syafaat itu pada hakikatnya adalah milik Allah’ “ (QS. Az-Zumar : 44). Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, niat baik kaum musyrikin ini tidak bermanfaat sama sekali karena cara yang mereka tempuh adalah kesyirikan, perbuatan yang merupakan penghinaan kepada Allah Ta’ala.

Bimbinganislam.com | Follow TG, YT, IG, FB, LINE, TWITTER : Bimbingan Islam
syirik

#syirik #doa #penyembahkubur #aqidah #tawassul #tauhid #wasilah

  Dalam berdoa kepada Allah, kita tidak perlu melalui perantara, karena hal itu termasuk perbuatan syirik.
  Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan mereka (kaum musyrikin) beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak sanggup mendatangkan madharat dan manfaat untuk mereka. Dan mereka beralasan, ‘Mereka itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah'” (QS. Yunus : 18). Allah Ta’ala juga berfirman yang artinya, “Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mengatakan, ‘Sesungguhnya kami tidak menyembah mereka, melainkan hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya’ ” (QS. Az-Zumar : 3). Dalam dua ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang alasan yang diajukan oleh kaum musyrikin untuk mendukung kesyirikan mereka. Mereka berkata bahwa mereka memiliki niat yang baik. Mereka hanya ingin menjadikan orang-orang shalih yang sudah meninggal sebagai perantara doa mereka kepada Allah.
  Mereka menganggap bahwa diri mereka penuh dengan dosa, sehingga tidak pantas untuk langsung berdoa kepada Allah. Sedangkan orang-orang shalih memiliki keutamaan di sisi Allah. Mereka ingin agar semakin dekat dengan Allah dengan perantaraan orang-orang shalih itu.
  Tidak ada yang mencela niat baik ini. Akan tetapi, lihatlah cara yang mereka tempuh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Ta’ala sudah menegaskan yang artinya, “Katakanlah, ‘Semua syafaat itu pada hakikatnya adalah milik Allah’ “ (QS. Az-Zumar : 44). Dan meminta kepada orang yang sudah meninggal adalah termasuk perbuatan syirik akbar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oleh karena itu, niat baik kaum musyrikin ini tidak bermanfaat sama sekali karena cara yang mereka tempuh adalah kesyirikan, perbuatan yang merupakan penghinaan kepada Allah Ta’ala.

  Bimbinganislam.com | Follow TG, YT, IG, FB, LINE, TWITTER : Bimbingan Islam
  syirik

  #syirik #doa #penyembahkubur #aqidah #tawassul #tauhid #wasilah

  5,422 77 24 June, 2019
  Sobat Harakah, 
semoga kita senantiasa ridha terhadap segala ketentuan Allah dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Bagi yang sedang dalam musibah atau sakit semoga diberi kesabaran dan kesembuhan berkat pertolongan Allah. Selain ikhtiar, kita mesti berdoa. Karena sejatinya kesembuhan berasal dari-Nya

Menurut mayoritas ulama, shalawat adalah wasilah yang paling baik untuk doa-doa yang hendak kita panjatkan. Berdoa dengan menggunakan shalawat, selain akan mendapatkan berkah dari memuji Nabi Muhammad SAW, juga akan mempercepat terkabulnya keinginan yang kita miliki

Baca lengkap di www.harakahislamiyah.com "Shalawat Penyembuh Penyakit"
.
Follow @harakahislamiyah
.
#harakahislamiyah #doa #shalawat #wasilah #tawassul #sakit #obat #hijrah #shift #tibunnabawi #sunnah

  Sobat Harakah,
  semoga kita senantiasa ridha terhadap segala ketentuan Allah dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Bagi yang sedang dalam musibah atau sakit semoga diberi kesabaran dan kesembuhan berkat pertolongan Allah. Selain ikhtiar, kita mesti berdoa. Karena sejatinya kesembuhan berasal dari-Nya

  Menurut mayoritas ulama, shalawat adalah wasilah yang paling baik untuk doa-doa yang hendak kita panjatkan. Berdoa dengan menggunakan shalawat, selain akan mendapatkan berkah dari memuji Nabi Muhammad SAW, juga akan mempercepat terkabulnya keinginan yang kita miliki

  Baca lengkap di www.harakahislamiyah.com "Shalawat Penyembuh Penyakit"
  .
  Follow @harakahislamiyah
  .
  #harakahislamiyah #doa #shalawat #wasilah #tawassul #sakit #obat #hijrah #shift #tibunnabawi #sunnah

  2,145 8 23 July, 2018