Ayatollah Seyed Ali Khamenei ( @khamenei_ir ) Instagram Profile

khamenei_ir

Ayatollah Seyed Ali Khamenei

  • 6.4k posts
  • 2.9m followers
  • 15 following

Ayatollah Seyed Ali Khamenei Profile Information

@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

‌‌
بعضی‌ها خیال میکنند ما مشکلات را نمیدانیم؛ نه، ما مشکلات را خیلی بیشتر از خیلی‌ها میدانیم؛ مشکلات هست امّا در کنار این مشکلات، موفّقیّتهای بزرگی وجود دارد.
وقتی که ما یک‌جانبه مشکلات را مطرح میکنیم، گاهی روی یک مشکل خاص که چندان هم مهم نیست مدام تکیه میکنیم، مدام تکرار میکنیم، مدام میگوییم، مدام مرثیه‌خوانی میکنیم، #امید در دل #جوان فرو می‌نشیند،‌ امید کم‌فروغ میشود در دل جوانها؛ این غلط است. ۹۸/۰۷/۱۷
#دیدار_نخبگان
‌‌
📥 نسخه کامل در بخش IGTV

‌‌
بعضی‌ها خیال میکنند ما مشکلات را نمیدانیم؛ نه، ما مشکلات را خیلی بیشتر از خیلی‌ها میدانیم؛ مشکلات هست امّا در کنار این مشکلات، موفّقیّتهای بزرگی وجود دارد. 
وقتی که ما یک‌جانبه مشکلات را مطرح میکنیم، گاهی روی یک مشکل خاص که چندان هم مهم نیست مدام تکیه میکنیم، مدام تکرار میکنیم، مدام میگوییم، مدام مرثیه‌خوانی میکنیم، #امید در دل #جوان فرو می‌نشیند،‌ امید کم‌فروغ میشود در دل جوانها؛ این غلط است. ۹۸/۰۷/۱۷
#دیدار_نخبگان
‌‌
📥 نسخه کامل در بخش IGTV
133,695 0 14 hours ago
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

"‌خدا با شما جوانان است"

#جوانها بایستی خودشان را آماده کنند، ‌
‌فکرشان را آماده کنند، ‌
‌ترفند دشمن را بشناسند. ‌
‌اوّلین آماج تهاجمِ دشمن عبارت است از فکر شما، از ذهن شما، از آنچه حاکم بر اندیشه‌ی شما است؛ ‌
‌این اوّلین آماج دشمن است.‌
‌با انواع حیله‌ها سعی میکند این تفکّر را تغییر بدهد؛‌
‌وقتی فکر عوض شد، به طور طبیعی عمل عوض خواهد شد.
‌‌
‌نگذارید فکرها را عوض کنند، نگذارید انگیزه‌ها را ضعیف کنند؛ نگذارید قدرت درونی #ایمان و همّت عالیِ شما را دشمن با ترفندهای خودش از بین ببرد. محکم بِایستید، به خدا توکّل کنید، و خدای متعال ان‌شاءالله با شما است؛ اَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقین. خدا با #اهل_تقوا است، خدا با اهلِ حرکتِ در راه او است و مجاهدین را ان‌شاءالله نصرت خواهد داد. ۹۷/۷/۲۱‌

"‌خدا با شما جوانان است"
‌
#جوانها بایستی خودشان را آماده کنند، ‌
‌فکرشان را آماده کنند، ‌
‌ترفند دشمن را بشناسند. ‌
‌اوّلین آماج تهاجمِ دشمن عبارت است از فکر شما، از ذهن شما، از آنچه حاکم بر اندیشه‌ی شما است؛ ‌
‌این اوّلین آماج دشمن است.‌
‌با انواع حیله‌ها سعی میکند این تفکّر را تغییر بدهد؛‌
‌وقتی فکر عوض شد، به طور طبیعی عمل عوض خواهد شد.
‌‌
‌نگذارید فکرها را عوض کنند، نگذارید انگیزه‌ها را ضعیف کنند؛ نگذارید قدرت درونی #ایمان و همّت عالیِ شما را دشمن با ترفندهای خودش از بین ببرد. محکم بِایستید، به خدا توکّل کنید، و خدای متعال ان‌شاءالله با شما است؛ اَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقین. خدا با #اهل_تقوا است، خدا با اهلِ حرکتِ در راه او است و مجاهدین را ان‌شاءالله نصرت خواهد داد. ۹۷/۷/۲۱‌
262,366 0 20 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

‌‌
من چند سال پیش گفتم که باید پیشرفت ما جوری باشد که تا پنجاه سال بعد ــ که از آن پنجاه سال الان پنج شش سالش گذشته ــ اگر کسی خواست به تازه‌های علمی دنیا دست پیدا کند مجبور باشد #فارسی یاد بگیرد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ کما اینکه امروز اگر شما بخواهید تازه‌های علمی را به دست بیاورید مثلاً‌ فرض کنید که مجبورید #زبان_انگلیسی بلد باشید؛ در بعضی زمینه‌ها مثل حقوق و مانند اینها من‌باب مثال‌ باید #زبان_فرانسه بلد باشید؛ ما باید کار را به اینجا برسانیم، یعنی باید این قدر شما پیش بروید که به طور تقریبی تا آن مقطعی که بنده اشاره کردم، در آن مقطع ‌هر کس در دنیا بخواهد تازه‌های علمی را در بخشهای مختلف به دست بیاورد، ناچار باشد #زبان_فارسی یاد بگیرد تا بتواند از نوشته‌های شماها استفاده کند. ۹۸/۰۷/۱۷
#دیدار_نخبگان

‌‌
من چند سال پیش گفتم که باید پیشرفت ما جوری باشد که تا پنجاه سال بعد ــ که از آن پنجاه سال الان  پنج شش سالش گذشته ــ اگر کسی خواست به تازه‌های علمی دنیا دست پیدا کند مجبور باشد #فارسی یاد بگیرد؛ ما باید به اینجا برسیم؛ کما اینکه امروز اگر شما بخواهید تازه‌های علمی را به دست بیاورید مثلاً‌ فرض کنید که مجبورید #زبان_انگلیسی بلد باشید؛ در بعضی زمینه‌ها مثل حقوق و مانند اینها من‌باب مثال‌ باید #زبان_فرانسه بلد باشید؛ ما باید کار را به اینجا برسانیم، یعنی باید این قدر شما پیش بروید که به طور تقریبی تا آن مقطعی که بنده اشاره کردم، در آن مقطع ‌هر کس در دنیا بخواهد تازه‌های علمی را در بخشهای مختلف به دست بیاورد، ناچار باشد #زبان_فارسی یاد بگیرد تا بتواند از نوشته‌های شماها استفاده کند. ۹۸/۰۷/۱۷
#دیدار_نخبگان
172,112 0 20 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

"شب و روزی نیست که برای شما جوانان دعا نکنم"

من برای شماها همیشه دعا میکنم؛ یعنی هیچ شب و روزی نیست که برای شما جوانها این دعا را نکنم که بگویم خدای متعال شما را در این راه ثابت‌قدم بدارد و بدانید که اگر ان‌شاءالله در این راه شماها ثابت‌قدم باشید کشور اصلاح میشود، دنیا اصلاح میشود و بشریّت اصلاح خواهد شد. ۹۸/۷/۲۷‌

"شب و روزی نیست که برای شما جوانان دعا نکنم"
‌
من برای شماها همیشه دعا میکنم؛ یعنی هیچ شب و روزی نیست که برای شما جوانها این دعا را نکنم که بگویم خدای متعال شما را در این راه ثابت‌قدم بدارد و بدانید که اگر ان‌شاءالله در این راه شماها ثابت‌قدم باشید کشور اصلاح میشود، دنیا اصلاح میشود و بشریّت اصلاح خواهد شد. ۹۸/۷/۲۷‌
‌
195,399 0 19 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

‌‌
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
بنده همین اندازه خواستم به شما جوانهای عزیز، برادران و خواهران، فرزندان عزیز خوشامد عرض بکنم؛ خیلی خوش آمدید. امروز شما جلسه‌ی بسیار خوبی به مناسبت #اربعین، اینجا تشکیل دادید و حقیقتاً بنده استفاده کردم و بهره بردم از روحیه‌ی شما، از معنویّت شما، از صفای شما. و هرجا شما جوانها حضور داشته باشید، حضور صفا است، حضور نورانیّت دلها است و بسیار مغتنم است.
یکی دو نفر از برادران عزیز، گفتند شما صحبت کنید؛ ما مکرّر داریم صحبت میکنیم،  بنده زیاد صحبت میکنم. آن مقداری که من و امثال من صحبت میکنیم اگر نصف آن، کار کنیم، همه‌ی دنیا آباد میشود. دعا کنید که خدای متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم صراط مستقیم حق را همچنان‌که تا امروز به توفیق الهی، فضل الهی شناخته‌ایم تا آخر عمرمان بشناسیم و در آن راه حرکت کنیم و ثابت‌قدم باشیم. من برای شماها همیشه [دعا میکنم]؛ یعنی هیچ شب و روزی نیست که برای شما جوانها این دعا را نکنم که بگویم خدای متعال شما را در این راه ثابت‌قدم بدارد و بدانید که اگر ان‌شاءالله در این راه شماها ثابت‌قدم باشید کشور اصلاح میشود، دنیا اصلاح میشود و بشریّت اصلاح خواهد شد.
والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
۹۸/۷/۲۷

‌‌
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
بنده همین اندازه خواستم به شما جوانهای عزیز، برادران و خواهران، فرزندان عزیز خوشامد عرض بکنم؛ خیلی خوش آمدید. امروز شما جلسه‌ی بسیار خوبی به مناسبت #اربعین، اینجا تشکیل دادید و حقیقتاً بنده استفاده کردم و بهره بردم از روحیه‌ی شما، از معنویّت شما، از صفای شما. و هرجا شما جوانها حضور داشته باشید، حضور صفا است، حضور نورانیّت دلها است و بسیار مغتنم است.
یکی دو نفر از برادران عزیز، گفتند شما صحبت کنید؛ ما مکرّر داریم صحبت میکنیم،  بنده زیاد صحبت میکنم. آن مقداری که من و امثال من صحبت میکنیم اگر نصف آن، کار کنیم، همه‌ی دنیا آباد میشود. دعا کنید که خدای متعال به ما توفیق بدهد بتوانیم صراط مستقیم حق را همچنان‌که تا امروز به توفیق الهی، فضل الهی شناخته‌ایم تا آخر عمرمان بشناسیم و در آن راه حرکت کنیم و ثابت‌قدم باشیم. من برای شماها همیشه [دعا میکنم]؛ یعنی هیچ شب و روزی نیست که برای شما جوانها این دعا را نکنم که بگویم خدای متعال شما را در این راه ثابت‌قدم بدارد و بدانید که اگر ان‌شاءالله در این راه شماها ثابت‌قدم باشید کشور اصلاح میشود، دنیا اصلاح میشود و بشریّت اصلاح خواهد شد.
والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
۹۸/۷/۲۷
210,703 0 19 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

مجلس روضه‌ی امروز؛ هنگام قرائت #زیارت_اربعین
‌‌
... السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاءِ أَشْهَدُ أَنَّکَ أَمِینُ اللهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ عِشْتَ سَعِیدا وَ مَضَیْتَ حَمِیدا وَ مُتَّ فَقِیدا مَظْلُوما شَهِیدا وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ وَ مُهْلِکٌ مَنْ خَذَلَکَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ لَعَنَ اللهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ...

مجلس روضه‌ی امروز؛ هنگام قرائت #زیارت_اربعین
‌‌
... السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ السَّلامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاءِ أَشْهَدُ أَنَّکَ أَمِینُ اللهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ عِشْتَ سَعِیدا وَ مَضَیْتَ حَمِیدا وَ مُتَّ فَقِیدا مَظْلُوما شَهِیدا وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ وَ مُهْلِکٌ مَنْ خَذَلَکَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتَّى أَتَاکَ الْیَقِینُ فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ لَعَنَ اللهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ...
‌
164,129 0 19 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

#الحسین_یجمعنا
‌اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد.
رهبر انقلاب؛ ۹۸/۶/۲۷

#الحسین_یجمعنا ‌
‌اربعین جهانی شد و جهانی‌تر هم خواهد شد.
رهبر انقلاب؛ ۹۸/۶/۲۷
133,636 0 19 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

هنگام سخنرانی کوتاه امروز؛ در پایان عزاداری اربعین

هنگام سخنرانی کوتاه امروز؛ در پایان عزاداری اربعین
238,925 0 19 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

‌‌
در پایان مراسم عزاداری اربعین خطاب به جوانان:‌
‌اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح می‌شود
‌‌ حضرت آیت الله خامنه‌ای ظهر امروز (شنبه) در مراسم عزاداری اربعین سیدالشهدا(علیه‌السلام) که با حضور هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور در حسینیه امام خمینی برگزار شد در سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پر شور و با صفای #جوانان، خطاب به آنان گفتند:
‌صفا و نورانیت شما عزیزان بسیار مغتنم است و بنده همواره از خداوند متعال مسألت می‌کنم که ما و شما را همواره در مسیر مستقیم #ثابت_قدم بدارد، چرا که اگر شما در این مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح و بشریت از منافع آن بهره‌مند می‌شود.
‌‌
#الإمام_الخامنئي في ختام مراسم عزاء الأربعين الحسيني مخاطباً الشّباب:
سوف يصلح البلد والعالم إذا كنتم ثابتين على مسار الحقّ
‌‌‌ألقى قائد الثورة الإسلامية ظهر يوم السبت ١٩/١٠/٢٠١٩ كلمة مقتضبة خلال مراسم الأربعين التي أقيمت في حسينية الإمام الخميني (قده) بمشاركة الهيئات الطلابية قال فيها سماحته: صفاؤكم ونورانيتكم أنتم الأعزّاء غنيمة كبيرة وإنني أسأل الله عزّوجل دائماً لي ولكم أن يثبّت أقدامنا على الصراط المستقيم لأنّكم لو ثبتّم في هذا المسار فسوف يصلح البلد والعالم وتستفيد البشريّة من منافع هذا الأمر.
‌‌‌‌
#الحسین_یجمعنا
#اربعین
#اربعین۱۴۴۱
#اربعین۱۳۹۸
#اربعین1398
#Arbaeen2019

‌‌
در پایان مراسم عزاداری اربعین خطاب به جوانان:‌
‌اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح می‌شود
‌‌ حضرت آیت الله خامنه‌ای ظهر امروز (شنبه) در مراسم عزاداری اربعین سیدالشهدا(علیه‌السلام) که با حضور هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور در حسینیه امام خمینی برگزار شد در سخنان کوتاهی با تشکر از مراسم عزاداری پر شور و با صفای #جوانان، خطاب به آنان گفتند:
‌صفا و نورانیت شما عزیزان بسیار مغتنم است و بنده همواره از خداوند متعال مسألت می‌کنم که ما و شما را همواره در مسیر مستقیم #ثابت_قدم بدارد، چرا که اگر شما در این مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصلاح و بشریت از منافع آن بهره‌مند می‌شود.
‌‌
#الإمام_الخامنئي في ختام مراسم عزاء الأربعين الحسيني مخاطباً الشّباب:
سوف يصلح البلد والعالم إذا كنتم ثابتين على مسار الحقّ
‌‌‌ألقى قائد الثورة الإسلامية ظهر يوم السبت ١٩/١٠/٢٠١٩ كلمة مقتضبة خلال مراسم الأربعين التي أقيمت في حسينية الإمام الخميني (قده) بمشاركة الهيئات الطلابية قال فيها سماحته: صفاؤكم ونورانيتكم أنتم الأعزّاء غنيمة كبيرة وإنني أسأل الله عزّوجل دائماً لي ولكم أن يثبّت أقدامنا على الصراط المستقيم لأنّكم لو ثبتّم في هذا المسار فسوف يصلح البلد والعالم وتستفيد البشريّة من منافع هذا الأمر.
‌‌‌‌
#الحسین_یجمعنا
#اربعین
#اربعین۱۴۴۱
#اربعین۱۳۹۸
#اربعین1398
#Arbaeen2019
192,932 0 19 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

#الحسین_یجمعنا
یاد سرور شهیدان را در دلهای خودمان، در ذهن خودمان مغتنم میشمریم. سلام ارادتمندانه و مخلصانه‌ی خودمان را به آن بزرگوار و آن بزرگواران و به خاک پاک شهیدان اهدا میکنیم و عرض میکنیم:
ای صبا ای پیک دور افتادگان
اشک ما بر خاک پاکشان رسان. ۹۷/۷/۱۲

#الحسین_یجمعنا
یاد سرور شهیدان را در دلهای خودمان، در ذهن خودمان مغتنم میشمریم. سلام ارادتمندانه و مخلصانه‌ی خودمان را به آن بزرگوار و آن بزرگواران و به خاک پاک شهیدان اهدا میکنیم و عرض میکنیم:
ای صبا ای پیک دور افتادگان
اشک ما بر خاک پاکشان رسان. ۹۷/۷/۱۲
126,818 0 18 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

‌‌
رهبر انقلاب آخرین بار چه زمانی به کربلا مشرف شده‌اند؟
‌‌‌‌
❣اولین زیارت
اولین باری که رهبر انقلاب به زیارت کربلا رفته‌اند در سال ۱۳۲۵شمسی در ۷ سالگی بوده:
«پدرم مي‌خواست برود مکه. بنا بود ما را ببرد عتبات، بگذارد، خودش برود مکه و برگردد. [اما] نتوانست گذرنامه‌اش را درست کند. گذرنامه عتبات را هم نتوانست بگیرد. شبهای سختی گذراندیم... در بصره گمان مي‌کردیم که دیگر تقریبا از خطر جسته‌[ايم]. منزل یکی از علمای آنجا وارد شدیم. یکی دو روز آنجا ماندیم. بعد بلیت گرفتند. رفتیم نجف. چند ماهی نجف بودیم. کربلا بودیم. کاظمین و سامرا بودیم...» ‌‌
❣آخرین دیدار
سفر دیگر ایشان به عتبات عالیات در حدود ۱۸سالگی انجام‌گرفته است. در سال ۱۳۳۶، حدود ۵۸ سال پیش، به همراه مادر و برادر و تعدادی از بستگان برای دیدار با خویشاوندانی که ساکن نجف بوده‌اند عازم عراق میشوند. در شهر نجف در درس علما و مدرسان حوزه علمیه نجف حضور می‌یابند ولی به خواست پدر پس از حدود دوماه به مشهد بازمیگردند.
‌‌
محرم سال ۱۳۴۷ بار دیگر ایشان قصد زیارت #کربلا میکند... اداره گذرنامه درخواست او را به ساواک فرستاد و براي صدور گذرنامه از آن سازمان استعلام كرد. پاسخ داده‌شده بسيار طبيعي بود: «مشاراليه... از هر فرصتی براي تحريک مردم استفاده می‌نمايد و پای‌بند به هيچ اصول و همچنين تعهدات خود نمی‌باشد. در صورت تصويب با عزيمت وی به عراق مخالفت شود.» و شد. این ممنوعیت خروج از کشور تا زمان پیروزی انقلاب باقی بود.
‌‌
پس از پیروزی انقلاب نیز تاکنون فرصتی برای زیارت #کربلای_معلا برای ایشان فراهم نشده است.

‌‌
رهبر انقلاب آخرین بار چه زمانی به کربلا مشرف شده‌اند؟
‌‌‌‌
❣اولین زیارت
اولین باری که رهبر انقلاب به زیارت کربلا رفته‌اند در سال ۱۳۲۵شمسی در  ۷ سالگی بوده:
«پدرم مي‌خواست برود مکه. بنا بود ما را ببرد عتبات، بگذارد، خودش برود مکه و برگردد. [اما] نتوانست گذرنامه‌اش را درست کند. گذرنامه عتبات را هم نتوانست بگیرد. شبهای سختی گذراندیم... در بصره گمان مي‌کردیم که دیگر تقریبا از خطر جسته‌[ايم]. منزل یکی از علمای آنجا وارد شدیم. یکی دو روز آنجا ماندیم. بعد بلیت گرفتند. رفتیم نجف. چند ماهی نجف بودیم. کربلا بودیم. کاظمین و سامرا بودیم...» ‌‌
❣آخرین دیدار
سفر دیگر ایشان به عتبات عالیات در حدود ۱۸سالگی انجام‌گرفته است. در سال ۱۳۳۶، حدود ۵۸ سال پیش، به همراه مادر و برادر و تعدادی از بستگان برای دیدار با خویشاوندانی که ساکن نجف بوده‌اند عازم عراق میشوند. در شهر نجف در درس علما و مدرسان حوزه علمیه نجف حضور می‌یابند ولی به خواست پدر پس از حدود دوماه به مشهد بازمیگردند.
‌‌
محرم سال ۱۳۴۷ بار دیگر ایشان قصد زیارت #کربلا میکند... اداره گذرنامه درخواست او را به ساواک فرستاد و براي صدور گذرنامه از آن سازمان استعلام كرد. پاسخ داده‌شده بسيار طبيعي بود: «مشاراليه... از هر فرصتی براي تحريک مردم استفاده می‌نمايد و پای‌بند به هيچ اصول و همچنين تعهدات خود نمی‌باشد. در صورت تصويب با عزيمت وی به عراق مخالفت شود.» و شد. این ممنوعیت خروج از کشور تا زمان پیروزی انقلاب باقی بود.
‌‌
پس از پیروزی انقلاب نیز تاکنون فرصتی برای زیارت #کربلای_معلا برای ایشان فراهم نشده است.
253,814 0 16 October, 2019
@khamenei_ir Profile picture

@khamenei_ir

#روز_نابینایان
‌چندکلمه از رهبر انقلاب خطاب به نابینایان:
‌نابینایان عزیز، بخصوص جوانان، بدانند راه ترقی به رویشان باز است

جمله‌ی کوتاهی به نابینایان عزیزمان - مخصوصاً جوانانشان - عرض کنم و آن این است که قدر قوای جسمی خود را بدانند و با وجود این‌که از بینایی برخوردار نیستند، توجه کنند که راه ترقی به روی آنها باز است.‌

مبادا کسانی که به‌خاطر ضایعه‌یی و یا این که خلقتاً این گونه بوده‌اند و یکی از حواس یا یکی از اعضا را در بدن خود کم دارند، خیال کنند که راه ترقی علمی و عملی برای آنها بسته است.
‌‌
‌همه‌ی افرادی که از یکی از اعضای بدن - چه چشم، چه گوش، چه دیگر اعضا - محرومند، بقیه‌ی نعم الهی و بخصوص هوش و ذهن خویش را به کار اندازند و خود را به صورت انسانهای مفید و بخصوص عالمی درآورند و برای کشور و مردم و خودشان مفید بشوند. ۱۳۶۸/۰۸/۰۳

#روز_نابینایان
‌چندکلمه از رهبر انقلاب خطاب به نابینایان:
‌نابینایان عزیز، بخصوص جوانان، بدانند راه ترقی به رویشان باز است
‌
جمله‌ی کوتاهی به نابینایان عزیزمان - مخصوصاً جوانانشان - عرض کنم و آن این است که قدر قوای جسمی خود را بدانند و با وجود این‌که از بینایی برخوردار نیستند، توجه کنند که راه ترقی به روی آنها باز است.‌
‌
مبادا کسانی که به‌خاطر ضایعه‌یی و یا این که خلقتاً این گونه بوده‌اند و یکی از حواس یا یکی از اعضا را در بدن خود کم دارند، خیال کنند که راه ترقی علمی و عملی برای آنها بسته است.
‌‌
‌همه‌ی افرادی که از یکی از اعضای بدن - چه چشم، چه گوش، چه دیگر اعضا - محرومند، بقیه‌ی نعم الهی و بخصوص هوش و ذهن خویش را به کار اندازند و خود را به صورت انسانهای مفید و بخصوص عالمی درآورند و برای کشور و مردم و خودشان مفید بشوند. ۱۳۶۸/۰۸/۰۳
146,458 0 15 October, 2019